พื้นที่ดิสก์ของเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ มุมมองนี้มีให้สำหรับผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น หากต้องการเข้าถึงมุมมองเซิร์ฟเวอร์ในการปรับใช้หลายไซต์ ให้คลิกเมนูของไซต์แล้วเลือกจัดการไซต์ทั้งหมด หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการไปยังมุมมองสำหรับการดูแลระบบ โปรดดูมุมมองสำหรับการดูแลระบบ

ใช้มุมมองพื้นที่ดิสก์ของเซิร์ฟเวอร์เพื่อดูพื้นที่ดิสก์ที่มีการใช้งานอยู่ของคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Tableau Server ทั้งนี้ พื้นที่ดิสก์หมายถึงพาร์ติชันที่ติดตั้ง Tableau Server เท่านั้น คุณยังสามารถใช้มุมมองนี้เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของการใช้งานพื้นที่ดิสก์อีกด้วย

มุมมองนี้รายงานการใช้งานพื้นที่ดิสก์เป็นค่า GB แบบทศนิยม หากระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ Tableau Server ของคุณรายงานค่าด้วย GB แบบไบนารี ค่าที่แสดงอาจแตกต่างกัน

สำหรับการติดตั้งแบบกระจาย มุมมองนี้จะแสดงข้อมูลของคอมพิวเตอร์แต่เครื่องในคลัสเตอร์

มุมมองพื้นที่ดิสก์ของเซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยกราฟสองรายการ ได้แก่

  • การใช้งานพื้นที่ดิสก์ล่าสุดเป็นอย่างไร กราฟนี้แสดงการใช้งานพื้นที่ดิสก์ช่วง 30 วันที่ผ่านมา ทั้งในรูปแบบกิกะไบต์และเปอร์เซ็นต์ พื้นที่ดิสก์หมายถึงพาร์ติชันที่ติดตั้ง Tableau Server เท่านั้น
  • พื้นที่ว่างในดิสก์มีแนวโน้มเป็นอย่างไรในเดือนที่ผ่านมา กราฟนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของการใช้งานพื้นที่ดิสก์ในเดือนที่ผ่านมา วางเมาส์เหนือเส้นเพื่อดูปริมาณพื้นที่ดิสก์ที่แน่นอนของเวลาใดเวลาหนึ่ง

เมื่อพื้นที่ดิสก์ของ Tableau Server เหลือน้อย คุณสามารถลบไฟล์เพื่อเพิ่มพื้นที่ได้

คำแนะนำ: คุณสามารถรับการแจ้งเตือนจาก Tableau Server เมื่อพื้นที่ว่างในดิสก์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คุณระบุ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดค่าการแจ้งเตือนเหตุการณ์ของเซิร์ฟเวอร์

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ