กำหนดค่าการแจ้งเตือนเหตุการณ์ของเซิร์ฟเวอร์

ผู้ดูแลระบบ Tableau Services Manager (TSM) สามารถกำหนดค่า Tableau Server ให้อนุญาตการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ต่อไปนี้

 • อัปเดตเนื้อหา
  • การแยกข้อมูลล้มเหลว (เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น)
  • มุมมองการสมัครสำหรับผู้ใช้ (ปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น)
 • การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเซิร์ฟเวอร์
  • การเปลี่ยนแปลงสถานะเซิร์ฟเวอร์ (ปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น)
  • การรายงานใบอนุญาตเดสก์ท็อป (ปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น)
 • เนื้อที่ไดรฟ์
  • อีเมลแจ้งเตือนเมื่อพื้นที่ดิสก์เกินหรือเหลือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น)
  • การบันทึกประวัติการใช้งาน (เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น)

หมายเหตุ: คุณต้องกำหนดค่า SMTP ก่อนจึงจะสามารถกำหนดค่าการสมัครใช้งานหรือการแจ้งเตือนได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่าการตั้งค่า SMTP

 1. เปิด TSM ในเบราว์เซอร์:

  https://<tsm-computer-name>:8850

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเข้าสู่ระบบ Tableau Services Manager Web UI

 2. คลิกการแจ้งเตือนที่แท็บการกำหนดค่า และคลิกเหตุการณ์

 3. กำหนดค่าการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับองค์กรของคุณ:

  • อัปเดตเนื้อหา
   • ส่งอีเมลสำหรับการรีเฟรชการแยกข้อมูลที่ล้มเหลว

    เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (ค่าเริ่มต้น) ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถกำหนดค่าให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อการรีเฟรชการแยกข้อมูลล้มเหลว ข้อความเหล่านี้จะได้รับการกำหนดค่าที่ระดับไซต์ ถึงแม้ว่าจะเปิดใช้งานตัวเลือกนี้แล้ว ข้อความก็จะไม่ถูกส่ง เว้นแต่จะมีการเปิดใช้งานตัวเลือกส่งอีเมลไปยังเจ้าของแหล่งข้อมูลและเวิร์กบุ๊กเมื่อการรีเฟรชตามกำหนดเวลาล้มเหลวสำหรับไซต์ (ซึ่งเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น) หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเปิดใช้การกำหนดเวลาการรีเฟรชการแยกข้อมูลและการแจ้งเตือนการล้มเหลว

   • อนุญาตให้ผู้ใช้รับอีเมลสำหรับมุมมองที่สมัครใช้งานได้

    เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ (ปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น) ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถกำหนดค่าไซต์ให้ส่งอีเมลสมัครใช้งานได้ ข้อความอีเมลเหล่านี้ได้รับการกำหนดค่าที่ระดับไซต์และสามารถกำหนดค่าได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้เท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตั้งค่าไซต์สำหรับการสมัครใช้งาน

    เมื่อผู้ใช้สมัครใช้งานเวิร์กบุ๊กหรือมุมมอง สแนปช็อตของมุมมองจะส่งอีเมลถึงผู้ใช้ตามกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูการอัปเดตล่าสุดได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ Tableau Server

    หากต้องการให้ผู้ใช้สามารถแนบการแสดงผล PDF ในอีเมลสมัครใช้งานได้ ให้เลือกให้ผู้ใช้เพิ่มไฟล์แนบไปยังมุมมองที่สมัครใช้งาน

  • การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเซิร์ฟเวอร์
   • ส่งอีเมลสำหรับเหตุการณ์เกี่ยวกับกระบวนการของ Tableau Server (ทำงาน ไม่ทำงาน และการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาด)

    Tableau Server ส่งข้อความอีเมลเมื่อเครื่องมือสำหรับข้อมูล ที่เก็บไฟล์ เกตเวย์ หรือกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บหยุดทำงานหรือรีสตาร์ท หรือเมื่อโหนด Tableau Server เริ่มต้นหยุดทำงานหรือรีสตาร์ท

    หากคุณมีการเรียกใช้การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เดียว (กระบวนการทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน) ระบบจะส่งการแจ้งเตือนประสิทธิภาพการทำงานเฉพาะเมื่อ Tableau Server ทำงาน ไม่มีการแจ้งเตือน "ไม่ทำงาน” หากคุณมีการเรียกใช้การติดตั้งแบบกระจายที่กำหนดค่าไว้สำหรับการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาด การแจ้งเตือน DOWN (ไม่ทำงาน) หมายความว่าที่เก็บที่ใช้งานอยู่หรืออินสแตนซ์ของเครื่องมือสำหรับข้อมูลล้มเหลว และการแจ้งเตือน UP (ทำงาน) ที่ตามมาหมายความว่าอินสแตนซ์แบบพาสซีฟ (ที่เก็บ) หรืออินสแตนซ์ที่สอง (เครื่องมือสำหรับข้อมูล) ของกระบวนการนั้นได้เข้ามาทำงานแทน

    หมายเหตุ: Tableau Server ได้รับการออกแบบมาให้แก้ไขตัวเองได้ หากบริการหรือกระบวนการหยุดตอบสนองหรือหยุดทำงาน Tableau Server จะพยายามรีสตาร์ท การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาดำเนินการ 15 ถึง 30 นาที ด้วยเหตุนี้ การตอบสนองต่อการแจ้งเตือนของบริการหรือกระบวนการทันทีอาจเป็นผลเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการติดตั้งที่มีบริการซ้ำซ้อนที่สามารถจัดการคำขอได้ในขณะที่รีสตาร์ทบริการที่เกิดปัญหา

   • เปิดใช้งานการรายงานใบอนุญาต Tableau Desktop

    ข้อมูลการรายงานใบอนุญาตจะเกิดขึ้นใน Tableau Desktop และถูกส่งไปยัง Tableau Server เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ Tableau Server จะสร้างและแสดงรายงานการดูแลระบบสำหรับการรายงานใบอนุญาตเดสก์ท็อป หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน โปรดดูการใช้งานใบอนุญาตเดสก์ท็อป

   • เนื้อที่ไดรฟ์

    เปิดใช้งานการแจ้งเตือน (การเตือน) สำหรับพื้นที่ดิสก์ที่เหลืออยู่บน Tableau Server ของคุณ

    • ส่งอีเมลเมื่อพื้นที่ว่างในไดรฟ์ที่ไม่ได้ใช้ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์

     คุณสามารถกำหนดค่า Tableau Server ให้ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อการใช้พื้นที่ดิสก์บนโหนดใดๆ เกินเกณฑ์ หรือยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ และคุณสามารถกำหนดความถี่ในการส่งการแจ้งเตือนตามเกณฑ์ได้

     คุณต้องตั้งค่าเกณฑ์ 2 รายการ คือ เกณฑ์คำเตือนและเกณฑ์การถึงวิกฤติ เกณฑ์จะแสดงพื้นที่ดิสก์ที่เหลืออยู่เป็นเปอร์เซ็นต์ เกณฑ์การถึงวิกฤตจะต้องน้อยกว่าเกณฑ์คำเตือน

     คุณยังสามารถระบุตัวเลือกส่งการแจ้งเตือนเกณฑ์ทุกๆ ซึ่งจะกำหนดความถี่ในการส่งการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนที่สำคัญเป็นนาทีได้ ค่าเริ่มต้นคือ 60 นาที

    • บันทึกข้อมูลการใช้พื้นที่ดิสก์และการละเมิดเกณฑ์เพื่อใช้ในมุมมองสำหรับการดูแลระบบแบบกำหนดเอง

     เมื่อคุณกำหนดค่า Tableau Server ให้บันทึกการใช้งานพื้นที่ดิสก์ ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ว่างในดิสก์จะบันทึกไว้ในที่เก็บ และคุณสามารถดูประวัติการใช้งานได้โดยใช้มุมมองสำหรับการดูแลระบบ

 4. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ หลังจากที่คุณได้ป้อนข้อมูลการกำหนดค่าแล้ว

 5. คลิกการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการที่ด้านบนของหน้า:

 6. คลิกปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและรีสตาร์ท

ค่าการแจ้งเตือนต่างๆ ที่อธิบายข้างต้นสามารถตั้งค่าทีละรายการได้โดยใช้คำสั่งเซตใน tsm configuration หรือคุณสามารถสร้างไฟล์ json และส่งค่าการกำหนดค่าทั้งหมดในการดำเนินการเดียว โดยทั้งสองวิธีมีการอธิบายไว้ในส่วนนี้

ตั้งค่าการแจ้งเตือนทีละรายการ

ตารางต่อไปนี้แสดงคู่คีย์/ค่าที่แมปกับเหตุการณ์การแจ้งเตือนที่อธิบายไว้ก่อนหน้าในหัวข้อนี้ ใช้คำสั่งเซตใน tsm configuration กับไวยากรณ์ต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าคู่คีย์/ค่าเดียว:

tsm configuration set -k <config.key> -v <config_value>

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนความล้มเหลวของงาน ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้

tsm configuration set -k backgrounder.notifications_enabled -v true

ตัวเลือกการแจ้งเตือนคีย์ค่า
การแยกข้อมูลล้มเหลวหรือการเรียกใช้โฟลว์ไม่สำเร็จbackgrounder.notifications_enabledtrue | false
เปิดใช้งานมุมมองการสมัครใช้งานสำหรับผู้ใช้subscriptions.enabledtrue | false
เปิดใช้งานไฟล์แนบ PDF สำหรับการสมัครใช้งานsubscriptions.attachments_enabledtrue | false
ขนาดไฟล์แนบสูงสุด (MB) สำหรับการแจ้งเตือนการสมัครใช้งานsubscriptions.max_attachment_size_megabytesค่าจำนวนเต็ม โดยมีค่าเริ่มต้นคือ 150
การเปลี่ยนแปลงสถานะเซิร์ฟเวอร์svcmonitor.notification.smtp.enabledtrue | false
การรายงานใบอนุญาตfeatures.DesktopReportingtrue | false
เกณฑ์พื้นที่ที่เหลือ: เปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลstorage.monitoring.email_enabledtrue | false
เกณฑ์พื้นที่ที่เหลือ: เปอร์เซ็นต์คำเตือนstorage.monitoring.warning_percentค่าจำนวนเต็ม เช่น 20
เกณฑ์พื้นที่ที่เหลือ: เปอร์เซ็นต์การถึงวิกฤติstorage.monitoring.critical_percentค่าจำนวนเต็ม เช่น 15
กำหนดช่วงเวลาการส่งอีเมลstorage.monitoring.email_interval_minค่าจำนวนเต็ม หน่วยเป็นนาที เช่น 25
บันทึกประวัติการใช้งานstorage.monitoring.record_history_enabledtrue | false

หลังจากที่กำหนดค่าเสร็จแล้ว คุณต้องเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

tsm pending-changes apply

หากการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการจำเป็นต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ คำสั่ง pending-changes apply จะแสดงข้อความแจ้งเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าจะรีสตาร์ท โดยข้อความแจ้งนี้จะปรากฏขึ้นแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะหยุดทำงาน แต่ในกรณีนี้จะไม่มีการรีสตาร์ท คุณสามารถระงับข้อความแจ้งได้โดยใช้ตัวเลือก --ignore-prompt แต่การดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนลักษณะการรีสตาร์ท หากการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องใช้การรีสตาร์ท ระบบจะปรับใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นโดยไม่มีข้อความแจ้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm pending-changes apply

ตั้งค่าการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยไฟล์ json ไฟล์เดียว

หากต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยการกำหนดค่าเดียว คุณสามารถส่งไฟล์ json

คัดลอกและแก้ไขเทมเพลตต่อไปนี้เพื่อสร้างไฟล์สำหรับการกำหนดค่าของคุณ

{
 "configKeys": {
  "backgrounder.notifications_enabled": true,
  "subscriptions.enabled": true,
  "subscriptions.attachments_enabled": true,
  "subscriptions.max_attachment_size_megabytes": 150,
  "svcmonitor.notification.smtp.enabled": true,
  "features.DesktopReporting": true,
  "storage.monitoring.email_enabled": true,
  "storage.monitoring.warning_percent": 20,
  "storage.monitoring.critical_percent": 15,
  "storage.monitoring.email_interval_min": 25,
  "storage.monitoring.record_history_enabled": true
 }
}

หลังจากที่คุณบันทึกไฟล์แล้ว ให้ส่งไฟล์ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

นำเข้าการตั้งค่า TSM -f <path-to-file.json>

หากต้องการใช้การเปลี่ยนแปลง ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

tsm pending-changes apply

หากการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการจำเป็นต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ คำสั่ง pending-changes apply จะแสดงข้อความแจ้งเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าจะรีสตาร์ท โดยข้อความแจ้งนี้จะปรากฏขึ้นแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะหยุดทำงาน แต่ในกรณีนี้จะไม่มีการรีสตาร์ท คุณสามารถระงับข้อความแจ้งได้โดยใช้ตัวเลือก --ignore-prompt แต่การดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนลักษณะการรีสตาร์ท หากการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องใช้การรีสตาร์ท ระบบจะปรับใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นโดยไม่มีข้อความแจ้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm pending-changes apply

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ