tsm configuration

คุณสามารถใช้คำสั่ง tsm configuration เพื่อรับ ตั้งค่า และอัปเดตค่าคีย์การกำหนดค่าได้

การตอบสนอง “คีย์ที่ไม่รู้จัก”

คีย์การกำหนดค่าบางคีย์จะให้การตอบสนอง “คีย์ที่ไม่รู้จัก” กลับมาเมื่อคุณพยายามรับค่าปัจจุบันของมันหรือตั้งค่าใหม่ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ให้ตรวจสอบว่าคุณสะกดคีย์นั้นอย่างถูกต้องรวมถึงพิมพ์ตัวใหญ่ได้เหมาะสม ใช้ตัวเลือก --force-keys ในคำสั่ง tsm configuration set เพื่อเปลี่ยนค่า โปรดดู ตัวเลือกการกำหนดค่า tsm ที่ตั้งค่าไว้ สำหรับรายการคีย์การกำหนดค่าที่เปลี่ยนแปลงได้

 

การตอบสนองค่า “Null”

คีย์การกำหนดค่าบางคีย์มีค่าเริ่มต้นที่เฉพาะเจาะจงแต่จะให้การตอบสนอง “Null” กลับมาเมื่อคุณพยายามรับค่าปัจจุบันของมัน คีย์เหล่านี้ใช้ค่าเริ่มต้นที่มาจากโค้ด Tableau Server หากคีย์ใดระบุไว้ว่ามีค่าเริ่มต้นที่เฉพาะเจาะจงใน ตัวเลือกการกำหนดค่า tsm ที่ตั้งค่าไว้ และคำสั่ง tsm configuration get ให้ “Null” กลับมาสำหรับค่าปัจจุบัน หมายความว่าค่าเริ่มต้นนั้นได้รับการกำหนดโดยโค้ดที่ทำให้ Tableau Server ทำงานอยู่ คุณสามารถตั้งค่าคีย์โดยใช้ tsm configuration set ได้ แต่การตั้งค่านี้ไม่จำเป็นเว้นเสียแต่คุณต้องการเปลี่ยนค่าดังกล่าว

 

การรับ tsm configuration

ดูการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์และโทโพโลยีปัจจุบัน

สรุป

tsm configuration get --key <config.key> [global options]

ตัวเลือก

-k, --key

จำเป็น

รับค่าปัจจุบันของคีย์การกำหนดค่าที่เฉพาะเจาะจง

list-dynamic-keys ใน tsm configuration

ดูคีย์การกำหนดค่าทั้งหมดที่สามารถกำหนดได้ทันที (โดยไม่ต้องรีสตาร์ท Tableau Server)

สรุป

tsm configuration list-dynamic-keys [global options]

เซตใน tsm configuration

ตั้งค่าหรือนำเข้าการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์หรือโทโพโลยี

ไม่บังคับเครื่องหมายคำพูดรอบ <config.key> และ <config_value> เว้นเสียแต่มีการเว้นวรรค ซึ่งหากมีการเว้นวรรคคุณจะต้องใช้เครื่องหมายคำพูดรอบๆ คีย์หรือค่านั้น

หมายเหตุ: หลังจากตั้งค่าคีย์การกำหนดค่า คุณต้องใช้การเปลี่ยนการกำหนดค่าที่รอดำเนินการโดยใช้ tsm pending-changes apply จนกว่าคุณจะทำเช่นนั้น Tableau จะไม่ใช้ค่าใหม่และจะไม่แสดงในผลลัพธ์ของคำสั่ง tsm configuration get คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการโดยใช้ tsm pending-changes list หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm pending-changes

สรุป

tsm configuration set --key <config.key> --value <config_value> [global options]

ตัวเลือก

-k,--key <config.key>

จำเป็น

คีย์การกำหนดค่า

-v,--value <config_value>

จำเป็น เริ่มหลังจากเวอรํชันในเดือนมีนาคม (เวอร์ชัน 2021.2.10, 2021.3.9, 2021.4.5) เป็นต้นไป หากคุณไม่เพิ่มตัวเลือกนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ใส่ค่านั้น

ค่าการกำหนดค่า

-d

ไม่บังคับ

รีเซ็ตค่าการกำหนดค่ากลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

-frc, --force-keys

ไม่บังคับ

บังคับให้เพิ่มคีย์ในการกำหนดค่า แม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่มีอยู่ก็ตาม

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

-h, --help

ไม่บังคับ

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-p, --password <รหัสผ่าน>

จำเป็นต้องใช้ พร้อมด้วย -u หรือ --username หากไม่มีเซสชันที่ใช้งานอยู่

ระบุรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่ระบุใน -u หรือ --username

หากรหัสผ่านมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษ ให้ใส่เครื่องหมายคำพูด:

--password 'my password'

-s, --server https://<ชื่อโฮสต์>:8850

ไม่บังคับ

ใช้ที่อยู่ที่ระบุสำหรับ Tableau Services Manager URL ต้องขึ้นต้นด้วย https ได้แก่พอร์ต 8850 และใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ที่อยู่ IP ตัวอย่างเช่น https://<tsm_hostname>:8850 หากไม่มีการระบุเซิร์ฟเวอร์ จะถือว่าเป็น https://<localhost | dnsname>:8850

--trust-admin-controller-cert

ไม่บังคับ

ใช้การตั้งค่าสถานะนี้เพื่อเชื่อถือใบรับรองที่ลงนามเองบนตัวควบคุม TSM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อถือของใบรับรองและการเชื่อมต่อ CLI โปรดดูที่เชื่อมต่อไคลเอ็นต์ TSM

-u, --username <ชื่อผู้ใช้>

จำเป็นต้องใช้หากไม่มีเซสชันใดใช้งานอยู่ ร่วมกับ -p หรือ --password

ระบุบัญชีผู้ใช้ หากคุณไม่ได้รวมตัวเลือกนี้ คำสั่งจะเรียกใช้โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณเข้าสู่ระบบ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ