กำหนดค่าการเชื่อมต่อกับส่วนขยายการวิเคราะห์

Tableau รองรับชุดฟังก์ชันที่ผู้ใช้ของคุณสามารถใช้เพื่อส่งนิพจน์ไปยังส่วนขยายการวิเคราะห์เพื่อผสานกับ R, Python และ Einstein Discovery

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้สคริปต์ R และ Python เพื่อดำเนินการล้างที่ซับซ้อนในลำดับงาน Tableau Prep แต่การกำหนดค่าและฟังก์ชันการทำงานที่รองรับอาจแตกต่างกัน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ใช้สคริปต์ R และ Python ในลำดับงานของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในหน้าช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Prep

หัวข้อนี้อธิบายถึงวิธีกำหนดค่าไซต์บน Tableau Server ด้วยส่วนขยายการวิเคราะห์

เนื่องจาก Tableau Server ให้กลไกการตรวจสอบสิทธิ์ทำให้การแสดงฟังก์ชันการทำงานของส่วนขยายการวิเคราะห์แก่ผู้ใช้ผ่าน Tableau Server มีความปลอดภัยกว่าใน Tableau Desktop

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ใช้และการกำหนดค่า Tableau Desktop โปรดดู ส่งนิพจน์ของส่วนขยายการวิเคราะห์ฺ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ใน Tableau Desktop และความช่วยเหลือในการเขียนเว็บ

ขั้นตอนต่างๆ ในการกำหนดค่าของบทความนี้ระบุไว้เฉพาะสำหรับเวิร์กบุ๊ก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้สคริปต์ R และ Python เพื่อรวมข้อมูลการสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ไว้ในลำดับงานของคุณให้ดูที่ ใช้สคริปต์ R และ Python ในลำดับงานของคุณ ในวิธีใช้ Tableau Prep

ประวัติการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์:

 • 2021.2 — คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อส่วนขยายการวิเคราะห์หลายรายการกับแต่ละไซต์ได้ (จำกัดการเชื่อมต่อ Einstein Discovery หนึ่งรายการต่อหนึ่งไซต์)

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดการใช้งานส่วนขยายการวิเคราะห์ในเวิร์กบุ๊กให้ดูที่ การกำหนดการใช้งานส่วนขยายการวิเคราะห์

 • 2021.1 — Einstein Discover ได้รวมไว้เป็นตัวเลือกของส่วนขยายการวิเคราะห์ Einstein Discovery ใน Tableau ได้รับการขับเคลื่อนโดย salesforce.com(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หากต้องการทราบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โปรดศึกษาข้อตกลงของคุณกับ salesforce.com(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
 • 2020.2 — คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อส่วนขยายการวิเคราะห์ต่างๆ สำหรับแต่ละไซต์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ ก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ การกำหนดค่าส่วนขยายการวิเคราะห์หนึ่งรายการถูกปรับใช้กับทุกไซต์ในเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก
 • 2020.1 — ฟังก์ชันการทำงานนี้ถูกเรียกว่าส่วนขยายการวิเคราะห์ โดยก่อนหน้านี้ฟีเจอร์ดังกล่าวมีชื่อว่า "บริการภายนอก"

SSL เซิร์ฟเวอร์

หากต้องการกำหนดค่า SSL สำหรับส่วนขยายการวิเคราะห์ คุณต้องติดตั้งใบรับรองที่ถูกต้องสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Tableau Server ใบรับรองต้องได้รับความเชื่อถือจากคอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้ Tableau Server ฟิลด์หัวข้อของใบรับรองหรือรายการ SAN รายการใดรายการหนึ่งต้องตรงกับ URI ของการกำหนดค่าบริการส่วนขยายการวิเคราะห์ทุกประการ

เปิดใช้งานส่วนขยายการวิเคราะห์

ก่อนที่คุณจะกำหนดค่าส่วนขยาย คุณต้องเปิดใช้งานส่วนขยายการวิเคราะห์ทั่วทั้งเซิร์ฟเวอร์ก่อน

 1. เข้าสู่ระบบพื้นที่สำหรับผู้ดูแลระบบของ Tableau Server
  • หากคุณมีเพียงไซต์เดียว (ค่าเริ่มต้น) บนเซิร์ฟเวอร์ ให้คลิกที่การตั้งค่า แล้วไปที่ขั้นตอนที่ 2
  • หากคุณมีไซต์มากกว่าหนึ่งไซต์บนเซิร์ฟเวอร์:
   1. ใต้ไซต์ทั้งหมด ให้คลิกจัดการไซต์ทั้งหมด
   2. คลิกแท็บส่วนขยาย
 2. เลื่อนไปยังส่วนขยายการวิเคราะห์ เลือกเปิดใช้งานส่วนขยายการวิเคราะห์ แล้วคลิกบันทึก

กำหนดการตั้งค่าส่วนขยายการวิเคราะห์

 1. เข้าสู่ระบบพื้นที่สำหรับผู้ดูแลระบบของ Tableau Server
 2. ในหน้าการตั้งค่า ให้คลิกที่แท็บตัวขยาย แล้วเลื่อนไปที่ตัวขยายการวิเคราะห์ (สำหรับการปรับใช้แบบหลายไซต์ของ Tableau Server ให้ไปที่ไซต์ที่คุณต้องการกำหนดค่าส่วนขยายการวิเคราะห์ แล้วคลิกที่การตั้งค่า>ส่วนขยาย)
 3. เฉพาะการปรับใช้แบบหลายไซต์เท่านั้น: คุณต้องเปิดใช้งานส่วนขยายการวิเคราะห์สำหรับแต่ละไซต์ ใต้ส่วนขยายการวิเคราะห์ ให้เลือกเปิดใช้งานส่วนขยายการวิเคราะห์สำหรับไซต์
 4. ใต้ส่วนขยายการวิเคราะห์ ให้คลิกสร้างการเชื่อมต่อใหม่
 5. ในกล่องโต้ตอบคอลเล็กชันใหม่ ให้คลิกประเภทการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นป้อนการตั้งค่าการกำหนดค่าสำหรับบริการวิเคราะห์ของคุณ:

 6. ตัวเลือกที่คุณต้องกำหนดค่าขึ้นอยู่กับประเภทการเชื่อมต่อที่คุณเลือก:

  • สำหรับการเชื่อมต่อ Einstein Discovery ให้คลิกเปิดใช้งาน
  • สำหรับการเชื่อมต่อ API ของ TabPy, RServer และส่วนขยายการวิเคราะห์ ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
   • ชื่อการเชื่อมต่อ (จำเป็น): ระบุประเภทเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังเชื่อมต่อ RSERVE รองรับการเชื่อมต่อกับ R โดยใช้แพ็กเกจ RServe TABPY รองรับการเชื่อมต่อกับ Python โดยใช้ TabPy หรือส่วนขยายการวิเคราะห์อื่นๆ
   • ต้องใช้ SSL (แนะนำ): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเข้ารหัสการเชื่อมต่อกับบริการวิเคราะห์ หากคุณระบุ URL HTTPS ในฟิลด์ชื่อโฮสต์ คุณจะต้องเลือกตัวเลือกนี้
   • ชื่อโฮสต์ (จำเป็น): ระบุชื่อคอมพิวเตอร์หรือ URL ที่บริการการวิเคราะห์ทำงานอยู่ สำหรับฟิลด์นี้ ต้องคำนึงถึงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก
   • พอร์ต (จำเป็น): ระบุพอร์ตสำหรับบริการ
   • เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (แนะนำ): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้ตรวจสอบสิทธิ์กับบริการการวิเคราะห์
 7. คลิกสร้าง

แก้ไขหรือลบการเชื่อมต่อส่วนขยายการวิเคราะห์

หากต้องการแก้ไขหรือลบการกำหนดค่า ให้ไปที่ ส่วนขยายการวิเคราะห์ บนแท็บส่วนขยายของไซต์คุณ

คลิกที่ไอคอนแก้ไขหรือลบ แล้วทำตามข้อความแจ้งเพื่อเปลี่ยนการกำหนดค่า

ความต้องการของไคลเอ็นต์: เชนใบรับรองระดับกลางสำหรับบริการภายนอก Rserve

สำหรับ Tableau Server เวอร์ชัน 2020.1 เป็นต้นไป คุณต้องติดตั้งเชนใบรับรองแบบเต็มบนคอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Mac) ที่ใช้ Tableau Desktop ซึ่งเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อ Rserve ภายนอกผ่าน Tableau Server ข้อกำหนดนี้เป็นผลมาจากวิธีที่ Rserve จัดการแฮนด์เชคบนการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย

การนำเข้าใบรับรองรูทมายัง Tableau Desktop ไม่เพียงพอ คุณต้องนำเข้าเชนใบรับรองทั้งหมดมายังคอมพิวเตอร์ของไคลเอ็นต์

ข้อผิดพลาดสคริปต์

Tableau ไม่สามารถตรวจสอบเวิร์กบุ๊กที่ใช้ส่วนขยายการวิเคราะห์จะแสดงผลอย่างถูกต้องบน Tableau Server ได้หรือไม่ อาจมีบางสถานการณ์ที่ไลบรารีสถิติที่จำเป็นปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ แต่ไม่ปรากฏในอินสแตนซ์ส่วนขยายการวิเคราะห์ที่ Tableau Server ใช้งานอยู่

คำเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเผยแพร่เวิร์กบุ๊กในกรณีที่มีมุมมองที่ใช้ส่วนขยายการวิเคราะห์

เวิร์กชีตนี้ประกอบด้วยสคริปต์บริการภายนอก ซึ่งไม่สามารถดูได้บนแพลตฟอร์มเป้าหมายจนกว่าผู้ดูแลระบบจะกำหนดค่าการเชื่อมต่อบริการภายนอก

การกำหนดการใช้งานส่วนขยายการวิเคราะห์

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2021.2 การกำหนดค่าส่วนขยายการวิเคราะห์จะแมปไว้ในระดับเวิร์กบุ๊ก ซึ่งทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถใช้มุมมองที่กำหนดเองเพื่อการค้นหาที่เก็บของ Tableau และกำหนดว่าเวิร์กบุ๊กใดกำลังใช้งานส่วนขยายใดอยู่ และใช้งานบ่อยเพียงใด

ในการดำเนินการนี้ คุณต้องรวมตารางการเชื่อมต่อเวิร์กบุ๊กกับตารางที่แสดงการใช้เวิร์กบุ๊ก สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างและใช้มุมมองสำหรับการดูแลระบบแบบกำหนดเองให้ดูที่ รวบรวมข้อมูลด้วยที่เก็บของ Tableau Server และสร้างมุมมองสำหรับการดูแลระบบแบบกำหนดเอง

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ