tsm licenses

คุณสามารถใช้คำสั่ง tsm licenses เพื่อจัดการงานใบอนุญาตเซิร์ฟเวอร์ เช่น การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ Tableau Server ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และการรับไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานออฟไลน์ได้

การเปิดใช้งาน tsm licenses

เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ Tableau Server

สรุป

tsm licenses activate --license-key <product-key> [global options]

ตัวเลือก

-f, --license-file <file.tlf>

จำเป็นในการเปิดใช้งานออฟไลน์

ระบุไฟล์ใบอนุญาต (<file>.tlf) สำหรับการเปิดใช้งานแบบออฟไลน์

-k, --license-key <product-key>

จำเป็นในการเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปิดการใช้งานแบบออนไลน์

-t, --trial

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะในเวอร์ชันก่อนหน้า 2023.3.0 เท่านั้น สำหรับการให้สิทธิ์อนุญาตการทดลองใช้ในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า โปรดติดต่อตัวแทนบัญชีของคุณ

จำเป็นในการเปิดใช้งานใบอนุญาตทดลองใช้

เปิดใช้งานใบอนุญาตการทดลองใช้

รับ tsm licenses atr-configuration

ดูระยะเวลา authentication-to-run (ATR) ของเซิร์ฟเวอร์ ระยะเวลา ATR คือระยะเวลาที่ Tableau Server ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ก่อนที่จะต้องต่ออายุใบอนุญาต

สรุป

tsm licenses atr-configuration get --duration [global options]

ตัวเลือก

--duration

แสดงระยะเวลา authentication-to-run (ATR) เป็นวินาที ตัวอย่างเช่น 432000 (5 วัน)

รับ tsm licenses atr-configuration

ตั้งระยะเวลา authentication-to-run (ATR) ของเซิร์ฟเวอร์ ระยะเวลา ATR คือระยะเวลาที่ Tableau Server ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ก่อนที่จะต้องต่ออายุใบอนุญาต

สรุป

tsm licenses atr-configuration set --duration <duration_in_seconds> [global options]

ตัวเลือก

--duration <duration_in_seconds>

ตั้งระยะเวลา authentication-to-run (ATR) (เป็นวินาที) ตัวอย่างเช่น 432000 (5 วัน)

ปิดใช้งาน tsm licenses

ปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ Tableau Server ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

สรุป

tsm licenses deactivate --license-key <product-key> [global options]

ตัวเลือก

-f, --license-file <return_file.tlr>

จำเป็นในการปิดใช้งานออฟไลน์

ระบุไฟล์ใบอนุญาต (<file>.tlf) สำหรับการปิดใช้งานแบบออฟไลน์

-k, --license-key <product-key>

จำเป็นในการปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์

ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการปิดการใช้งานแบบออนไลน์

tsm licenses get-offline-activation-file

สร้างไฟล์เปิดการใช้งานแบบออฟไลน์เพื่อใช้ในการเปิดการใช้งาน Tableau Server แบบออฟไลน์ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดใช้งาน Tableau Server แบบออฟไลน์

หมายเหตุ: คุณสามารถเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น เว้นแต่ว่าคุณกำลังใช้ Server ATR อยู่ ด้วย Server ATR คุณจะสามารถระบุรายการคีย์ผลิตภัณฑ์ที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคในไฟล์การเปิดใช้งานออฟไลน์เพื่อเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์หลายรายการพร้อมกันได้

สรุป

tsm licenses get-offline-activation-file --license-key <product-key> --output-dir <path> [global options]

ตัวเลือก

-k, --license-key <product-key>

จำเป็น

ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปิดการใช้งานแบบออฟไลน์

-o, --output-dir <path>

จำเป็น

ที่ที่จะบันทึกไฟล์การเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ ที่นี้ต้องมีอยู่จริง

tsm licenses get-offline-deactivation-file

สร้างไฟล์ปิดการใช้งานแบบออฟไลน์เพื่อใช้ในการปิดการใช้งาน Tableau Server แบบออฟไลน์ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปิดใช้งาน Tableau Server ออฟไลน์

สรุป

tsm licenses get-offline-deactivation-file --license-key <product-key> --output-dir <path> [global options]

ตัวเลือก

-k, --license-key <product-key>

จำเป็น

ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการปิดการใช้งานแบบออฟไลน์

-o, --output-dir <path>

จำเป็น

ที่ที่จะบันทึกไฟล์การปิดใช้งานแบบออฟไลน์

รายการ tsm licenses

ทำรายการใบอนุญาตที่เปิดการใช้งานบนการปรับใช้ Tableau Server

ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ที่มีใบอนุญาต Creator ห้าใบ ใบอนุญาต Explorer ห้าใบ ใบอนุญาต Viewer 100 ใบ การจัดการข้อมูล จะแสดงเอาต์พุตคำสั่งที่คล้ายกับด้านล่าง

ฟิลด์ต่อไปนี้จะถูกส่งกลับ:

 • คีย์: สตริงที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 16 ตัวอักษรที่ระบุถึงใบอนุญาต
 • ประเภท: บ่งบอกประเภทของใบอนุญาต
  • สิทธิ: สิทธิการใช้งานตามระยะเวลาที่ตรงกับกำหนดการการสมัครใช้งานและจะต้องต่ออายุ วันที่หมดอายุจะระบุไว้ที่ฟิลด์ LIC EXP
  • ไม่จำกัดเวลา: ใบอนุญาตที่ไม่จำกัดเวลาคือรูปแบบที่ซื้อครั้งเดียวและไม่ต้องต่ออายุ แต่จะต้องรีเฟรชเพื่ออัปเดต MAINT EXP หรือจัดการดูแลวันที่หมดอายุ
  • คอร์: ใบอนุญาตคอร์คือใบอนุญาตที่แมปเข้ากับหมายเลขของคอร์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานบริการ Tableau Server นั้นๆ ใบอนุญาตคอร์นั้นทำให้ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงมุมมองบนเซิรฟ์เวอร์หรือที่ฝังบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ และใบอนุญาตคอร์ยังใช้สิทธิอนุญาตสำหรับผู้ใช้ประเภท Explorer และ Viewer แบบไม่จำกัดอีกด้วย
 • CREATOR: จำนวนของใบอนุญาต Creator ที่ออกให้เพื่อใช้งาน Tableau Server
 • EXPLORER: จำนวนของใบอนุญาต Explorer ที่ออกใช้เพื่อใช้งาน Tableau Server
 • VIEWER: จำนวนของใบอนุญาต Viewer ที่ออกให้เพื่อใช้งาน Tableau Server
 • การจัดการข้อมูล: ออกใบอนุญาต Tableau Server ด้วย การจัดการข้อมูล (True/False) ดูที่ เกี่ยวกับ การจัดการข้อมูล
 • การเข้าถึงของผู้เยี่ยมชม: ออกใบอนุญาต Tableau Server สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชม ดูที่ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชม ความสามารถในการใช้งานของผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมนั้นขึ้นอยู่กับใบอนุญาตคอร์ ดูฟิลด์ TYPE
 • LIC EXP: วันที่ที่ใบอนุญาตหมดอายุและ Tableau Server จะหยุดทำงาน สิทธิ์การใช้งานตามระยะเวลาหมดอายุ ดูฟิลด์ TYPE ไปที่พอร์ทัลลูกค้า Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) เพื่อรีเฟรชใบอนุญาต
 • MAINT EXP: ใช้กับใบอนุญาตแบบเก่าที่ไม่จำกัดเวลาเท่านั้น (TYPE = Perpetual) สำหรับสิทธิ์การใช้งานตามระยะเวลา ฟิลด์จะแสดงค่า N/A MAINT EXP จะแสดงวันที่ที่เป็นสัญญาการบำรุงรักษาสำหรับการใช้งาน Tableau Server หมดอายุ หากต้องการอัปเดตคีย์การบำรุงรักษาใบอนุญาต ดูที่รีเฟรชวันหมดอายุและแอตทริบิวต์สำหรับคีย์ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมพอร์ทัลลูกค้า(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) Tableau เพื่อดูประวัติการซื้อการบำรุงรักษาและเพื่อซื้อการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
 • UPDATABLE: ระบุว่าใบอนุญาตนั้นเป็นใบอนุญาตการสมัครใช้งานที่อัปเดตได้หรือไม่ (True/False)
 • LBLM: ระบุว่าการจัดการใบอนุญาตตามข้อมูลเข้าสู่ระบบได้เปิดใช้งานไว้สำหรับการใช้งาน Tableau Server หรือไม่ (True/False). เมื่อเปิดใช้ LBLM จะทำให้ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ Tableau Server เพื่อออกใบอนุญาตอินแสตนซ์ของ Tableau Desktop หรือ Prep ได้แทนที่จะต้องป้อนคีย์ผลิตภัณฑ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LBLM โปรดดู การจัดการใบอนุญาตตามข้อมูลเข้าสู่ระบบ
 • การจัดการเซิร์ฟเวอร์: ออกใบอนุญาต Tableau Server สำหรับ Advanced Management (ก่อนนี้เรียกว่า Server Management Add-on) (True/False). หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Advanced Management ให้ดูที่ เกี่ยวกับ Tableau Advanced Management ใน Tableau Server

สรุป

tsm licenses list [global options]

 

รีเฟรช tsm licenses

อัปเดตวันหมดอายุของการบำรุงรักษาของคีย์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดบน Tableau Server

สรุป

tsm licenses refresh [global options]

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

-h, --help

ไม่บังคับ

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-p, --password <รหัสผ่าน>

จำเป็นต้องใช้ พร้อมด้วย -u หรือ --username หากไม่มีเซสชันที่ใช้งานอยู่

ระบุรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่ระบุใน -u หรือ --username

หากรหัสผ่านมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษ ให้ใส่เครื่องหมายคำพูด:

--password 'my password'

-s, --server https://<ชื่อโฮสต์>:8850

ไม่บังคับ

ใช้ที่อยู่ที่ระบุสำหรับ Tableau Services Manager URL ต้องขึ้นต้นด้วย https ได้แก่พอร์ต 8850 และใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ที่อยู่ IP ตัวอย่างเช่น https://<tsm_hostname>:8850 หากไม่มีการระบุเซิร์ฟเวอร์ จะถือว่าเป็น https://<localhost | dnsname>:8850

--trust-admin-controller-cert

ไม่บังคับ

ใช้การตั้งค่าสถานะนี้เพื่อเชื่อถือใบรับรองที่ลงนามเองบนตัวควบคุม TSM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อถือของใบรับรองและการเชื่อมต่อ CLI โปรดดูที่เชื่อมต่อไคลเอ็นต์ TSM

-u, --username <ชื่อผู้ใช้>

จำเป็นต้องใช้หากไม่มีเซสชันใดใช้งานอยู่ ร่วมกับ -p หรือ --password

ระบุบัญชีผู้ใช้ หากคุณไม่ได้รวมตัวเลือกนี้ คำสั่งจะเรียกใช้โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณเข้าสู่ระบบ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ