เวิร์กบุ๊กและชีต

Tableau ใช้โครงสร้างไฟล์เวิร์กบุ๊กและชีตคล้ายกับ Microsoft Excel เวิร์กบุ๊กประกอบด้วยชีต ชีตเป็นเวิร์กชีต แดชบอร์ด หรือเรื่องราวก็ได้

 • เวิร์กชีตประกอบด้วยมุมมองเดียวมาพร้อมกับเชล์ฟ การ์ด สัญลักษณ์ คำอธิบาย และแผงข้อมูลและการวิเคราะห์ที่แถบด้านข้าง ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของเวิร์กชีตได้ที่ พื้นที่ทำงาน Tableau

 • แดชบอร์ดคือกลุ่มมุมมองสำหรับเวิร์กชีตหลายๆ เวิร์กชีต แผงแดชบอร์ดและเค้าโครงมีพร้อมใช้งานในแถบด้านข้าง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างแดชบอร์ดได้ที่ แดชบอร์ด

 • เรื่องราวประกอบด้วยลำดับของเวิร์กชีตหรือแดชบอร์ดที่ทำงานร่วมกันเพื่อสื่อสารข้อมูล แผงเรื่องราวและเค้าโครงมีพร้อมใช้งานในแถบด้านข้าง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างเรื่องราวได้ที่ เรื่องราว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีซ่อนหรือแสดงชีตในเวิร์กบุ๊กในหรือ Viz ในเคล็ดลับเครื่องมือได้ที่ จัดการชีตในแดชบอร์ดและเรื่องราว(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และ ซ่อนหรือแสดงเวิร์กชีตการแสดงเป็นภาพใน Tooltip(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีจัดการชีตได้ที่ ไปที่และจัดระเบียบชีต ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างและการเปิดเวิร์กบุ๊กได้ที่ สร้างหรือเปิดเวิร์กบุ๊ก

เกี่ยวกับชีต

เวิร์กบุ๊กแต่ละรายการอาจประกอบไปด้วยชีตหลายประเภท: มุมมอง (หรือเรียกว่าเวิร์กชีต) แดชบอร์ด และเรื่องราว

 • เวิร์กชีตคือชีตที่คุณสร้างมุมมองของข้อมูลโดยการลากและวางช่องข้อมูลบนเชล์ฟ

 • แดชบอร์ดคือการรวมตัวกันของมุมมองหลายๆ มุมมองที่คุณสามารถจัดเรียงเพื่อการนำเสนอหรือเพื่อติดตามผลได้

 • เรื่องราวคือลำดับของมุมมองหรือแดชบอร์ดที่ทำงานร่วมกันเพื่อสื่อสารข้อมูล

ชีตแสดงผลที่ด้านล่างของเวิร์กบุ๊กเป็นแท็บ ในส่วนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้าง เปิด ทำซ้ำ ซ่อน และลบชีต นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดระเบียบชีตในเวิร์กบุ๊กอีกด้วย

ภายในเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถสร้างชีตใหม่ ล้างข้อมูลทั้งหมดในเวิร์กชีต คัดลอกชีต ซ่อนหรือแสดงเวิร์กชีต และลบชีต ใน Tableau สามารถเรียกดูและจัดระเบียบชีตในเวิร์กบุ๊กได้หลากหลายวิธี

สร้างเวิร์กชีต แดชบอร์ด หรือเรื่องราวใหม่

วิธีสร้างชีตใหม่ในเวิร์กบุ๊ก แดชบอร์ด หรือเรื่องราวมีหลายวิธี คุณสามารถสร้างชีตในเวิร์กบุ๊กได้หลายชีตตามที่คุณต้องการ

หากต้องการสร้างเวิร์กชีต แดชบอร์ด หรือเรื่องราวใหม่ ให้คลิกปุ่มเวิร์กชีตใหม่ แดชบอร์ดใหม่ หรือเรื่องราวใหม่ที่ด้านล่างของเวิร์กบุ๊ก

ปุ่มเวิร์กชีตใหม่

หากต้องการเปลี่ยนชื่อเวิร์กชีต แดชบอร์ด หรือเรื่องราวใหม่ ให้คลิกขวา (บน Mac กดปุ่ม Ctrl พร้อมคลิก) ที่แท็บ แล้วเลือกคำสั่งเปลี่ยนชื่อ

วิธีอื่นๆ สำหรับสร้างเวิร์กชีตใหม่

สร้างเวิร์กชีตใหม่โดยทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • เลือกเวิร์กชีต > เวิร์กชีตใหม่

 • คลิกขวาที่แท็บใดๆ ก็ได้ที่เปิดอยูในเวิร์กบุ๊ก แล้วเลือกเวิร์กชีตใหม่จากเมนู

 • บนแถบเครื่องมือ ให้คลิกลูกศรเลื่อนลงบนปุ่มเวิร์กชีตใหม่ และจากนั้นให้เลือกเวิร์กชีตใหม่
 • กด Ctrl + M บนแป้นพิมพ์ (บน Mac กด Command-M)

วิธีอื่นๆ สำหรับสร้างแดชบอร์ดใหม่

สร้างแดชบอร์ดใหม่โดยทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • เลือกแดชบอร์ด > แดชบอร์ดใหม่

 • คลิกปุ่มแดชบอร์ดใหม่ที่ด้านล่างของเวิร์กบุ๊ก

 • คลิกขวาที่แท็บใดๆ ก็ได้ที่เปิดอยูในเวิร์กบุ๊ก แล้วเลือกแดชบอร์ดใหม่จากเมนู

 • บนแถบเครื่องมือ ให้คลิกลูกศรเลื่อนลงบนปุ่มเวิร์กชีตใหม่ และจากนั้นให้เลือกแดชบอร์ดใหม่

วิธีอื่นๆ สำหรับสร้างเรื่องราวใหม่

สร้างเรื่องราวใหม่โดยทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • เลือกเรื่องราว > เรื่องราวใหม่

 • คลิกปุ่มเรื่องราวใหม่ที่ด้านล่างของเวิร์กบุ๊ก

 • คลิกขวาที่แท็บใดๆ ก็ได้ที่เปิดอยูในเวิร์กบุ๊ก แล้วเลือกเรื่องราวใหม่จากเมนู

 • บนแถบเครื่องมือ ให้คลิกลูกศรเลื่อนลงบนปุ่มเวิร์กชีตใหม่ และจากนั้นให้เลือกเรื่องราวใหม่

เลิกทำ ทำซ้ำ หรือล้างข้อมูลในชีต

ทุกเวิร์กบุ๊กของ Tableau มีประวัติขั้นตอนต่างๆ ที่คุณทำในเวิร์กชีต แดชบอร์ด และเรื่องราวในเวิร์กบุ๊กนั้นสำหรับเซสชั่นการทำงานปัจจุบัน

หากต้องการย้อนกลับไปในประวัติการแก้ไข ให้คลิกเลิกทำ บนแถบเครื่องมือหรือกด Ctrl + Z บนแป้นพิมพ์ของคุณ (บน Mac กด Command-Z)

หากต้องการไปยังขั้นตอนที่ผ่านมาในประวัติการแก้ไข ให้คลิกทำซ้ำ บนแถบเครื่องมือหรือกด Ctrl + Y (บน Mac กด Command-Y) บนแป้นพิมพ์ของคุณ

หากต้องการลบช่องข้อมูล รูปแบบ ขนาด ช่วงแกน ตัวกรอง การจัดเรียง และตัวกรองบริบททั้งหมดในชีต ให้คลิกล้างข้อมูลในชีต บนแถบเครื่องมือ

หากต้องการล้างข้อมูลบางส่วนในมุมมอง ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์ล้างข้อมูลในชีต

หมายเหตุ: การใช้คำสั่งล้างข้อมูลบนแถบเครื่องมือจะไม่ล้างประวัติการแก้ไข หากคุณไม่ต้องการล้างข้อมูลในชีต ให้คลิกปุ่มเลิกทำ

คัดลอกชีต

หากคุณต้องการใช้ชีตที่มีอยู่เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถคัดลอกชีตนั้นได้ ชีตที่คัดลอกจะประกอบด้วยช่องข้อมูลและการตั้งค่าแบบเดียวกัน ซึ่งจะเป็นชีตเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์ใหม่

คัดลอกสร้างเวิร์กชีต แดชบอร์ด หรือเรื่องราวใหม่ที่คุณสามารถแก้ไขได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชีตต้นฉบับ

หากต้องการคัดลอกชีตที่กำลังใช้งานอยู่ ให้คลิกขวาที่แท็บชีต (บน Mac กดปุ่ม Control พร้อมคลิก) แล้วเลือกคัดลอก

หมายเหตุ: เมื่อคัดลอกแดชบอร์ด แดชบอร์ดเวอร์ชั่นใหม่จะถูกสร้างขึ้นแต่อ้างอิงมาจากเวิร์กชีตเวอร์ชั่นต้นฉบับที่ใช้สร้างแดชบอร์ดนี้

ทำซ้ำเป็นตารางไขว้

ตารางไขว้ (หรือบางครั้งเรียกว่า Pivot Table) คือตารางที่สรุปข้อมูลในรูปแบบแถวและคอลัมน์ข้อความ เป็นวิธีการแสดงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับมุมมองข้อมูลที่สะดวก

หากต้องการสร้างชีตตารางไขว้ใหม่โดยใช้ข้อมูลในชีตปัจจุบัน ให้คลิกขวาที่แท็บชีต (บน Mac กดปุ่ม Control พร้อมคลิก) แล้วเลือกทำซ้ำตารางไขว้ หรือเลือกเวิร์กชีต > ทำซ้ำตารางไขว้

คำสั่งนี้จะแทรกเวิร์กชีตใหม่หรือเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กของคุณและสร้างชีตที่มีมุมมองตารางไขว้ของข้อมูลจากเวิร์กชีตต้นฉบับ ไม่สามารถทำซ้ำแดชบอร์ดและเรื่องราวได้แบบตารางไขว้

เปลี่ยนชื่อชีต

หากต้องการเปลี่ยนชื่อชีตที่กำลังใช้งานอยู่ ให้คลิกขวา (บน Mac กดปุ่ม Control พร้อมคลิก) ที่ชีตในแท็บชีตที่ด้านล่างของเวิร์กบุ๊ก จากนั้นคลิกเปลี่ยนชื่อชีต

หรือคลิกเมาส์สองครั้งติดกันที่ชื่อของชีตในแท็บชีต พิมพ์ชื่อใหม่ จากนั้นคลิกEnter

ดูข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในชีต

หากต้องการดูตัวเลขที่ซ่อนอยู่ด้านหลังเครื่องหมายในมุมมองของคุณ

ให้นำลากเมาส์ไปบนหรือคลิกที่เครื่องหมายเพื่อแสดงข้อมูลที่เชื่อมโยงในเคล็ดลับเครื่องมือ เมื่อเปิดเคล็ดลับเครื่องมือแล้ว ให้คลิกคำสั่งดูข้อมูลที่ด้านบนของเคล็ดลับเครื่องมือเพื่อดูข้อมูลที่ซ่อนอยู่

คลิกขวาที่มุมมอง (โดยที่ไม่ได้เลือกเครื่องหมาย) จากนั้นคลิกดูข้อมูล

คุณสามารถคัดลอกและวางข้อมูลลงใน Excel หรือแอปพลิเคชันอื่นได้ หากต้องการส่งออกข้อมูลที่ซ่อนอยู่ ให้คลิกส่งออกทั้งหมด

ลบชีต

การลบชีตคือการนำชีตออกจากเวิร์กบุ๊ก ในเวิร์กบุ๊กจะต้องมีชีตอย่างน้อยหนึ่งชีต

หากต้องการลบชีตที่กำลังใช้งานอยู่ ให้คลิกขวา (บน Mac กดปุ่ม Control พร้อมคลิก) ที่ชีตในแท็บชีตที่ด้านล่างของเวิร์กบุ๊ก จากนั้นคลิกลบ

ไม่สามารถลบเวิร์กชีตที่ใช้ในแดชบอร์ดหรือเรื่องราวได้ แต่สามารถซ่อนเวิร์กชีตนั้นได้

สามารถซ่อนหรือลบเวิร์กชีตที่ใช้เป็น Viz ในเคล็ดลับเครื่องมือได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ