เรื่องราว

ใน Tableau เรื่องราวคือลำดับของการแสดงเป็นภาพที่ทำงานร่วมกันเพื่อสื่อสารข้อมูล คุณสามารถสร้างเรื่องราวเพื่อบอกการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล ให้บริบท สาธิตวิธีการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ หรือเพื่อสร้างกรณีที่น่าสนใจ

เรื่องราวคือแผ่นงาน ดังนั้นวิธีการที่คุณใช้ในการสร้าง ตั้งชื่อ และจัดการเวิร์กแผ่นงานและแดชบอร์ดจึงปรับใช้กับเรื่องราวด้วย (หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู เวิร์กบุ๊กและชีต) ในขณะเดียวกัน เรื่องราวยังเป็นคอลเลกชันของแผ่นงานที่เรียงตามลำดับ แผ่นงานแต่ละแผ่นงานในเรื่องราวเรียกว่า Story Point

เมื่อคุณแชร์เรื่องราว ตัวอย่างเช่น โดยการเผยแพร่เวิร์กบุ๊กไปยัง Tableau Public, Tableau Server หรือ Tableau Cloud ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับเรื่องราวเพื่อเปิดเผยการค้นพบใหม่หรือถามคำถามใหม่เกี่ยวกับข้อมูล

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ