เพิ่มคำพ้องความหมายให้การสอบถามข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับ “สอบถามข้อมูล” และ “เมตริก”

ฟีเจอร์ “สอบถามข้อมูล” และ “เมตริก” ของ Tableau เลิกใช้แล้วใน Tableau Cloud ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 และจะเลิกใช้ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติ เรากำลังพัฒนาอินเทอร์เฟซที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งจะช่วยให้ถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณได้ง่ายขึ้น และติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูTableau AI และ Tableau Pulse จะพลิกโฉมประสบการณ์ด้านข้อมูลอย่างไร

ผู้คนอาจไม่ใช้คำศัพท์เหมือนกับที่พบในแหล่งข้อมูลของคุณ ดังนั้นเจ้าของข้อมูลและผู้ดูแลระบบ Tableau สามารถเพิ่มคำพ้องความหมายให้ชื่อและค่าของฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดได้ คำพ้องความหมายที่คุณป้อนจะใช้กับทั้งองค์กร ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายขึ้นสำหรับทุกคน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้คำพ้องความหมายที่หมายถึงคำที่ใช้วิเคราะห์โดยทั่วไป เช่น “ตาม” หรือ “สูงสุด” ในทำนองเดียวกัน คุณไม่สามารถสร้างคำพ้องความหมายสำหรับประเภทข้อมูลพิเศษเหล่านี้: ชุด, กล่อง, คลัสเตอร์, ลำดับชั้น, ฟิลด์ที่รวมกัน, การคำนวณตาราง หรือละติจูดและลองจิจูด

เพิ่มคำพ้องความหมายให้ฟิลด์และค่าสำหรับแหล่งข้อมูลหรือเลนส์ที่กำหนด

 1. ไปที่แท็บสอบถามข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูลหรือเลนส์แต่ละรายการ
 2. วางเมาส์เหนือฟิลด์แหล่งข้อมูลทางด้านซ้าย แล้วคลิกไอคอนแก้ไขรายละเอียดฟิลด์ (ดินสอ)

 3. หากต้องการป้อนคำพ้องความหมายให้ชื่อของฟิลด์ ให้ใช้กล่องข้อความคำพ้องความหมาย
 4. หากต้องการป้อนคำพ้องความหมายให้ค่าของฟิลด์ ให้คลิกที่ลูกศรทางมุมซ้ายล่าง

  หากต้องการใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาค่าเฉพาะ และป้อนคำพ้องความหมายให้ทางขวา

  เคล็ดลับ: โปรดใส่คำพ้องความหมายให้ค่าของฟิลด์โดยไม่ซ้ำกันและสั้น เพื่อช่วยให้ “สอบถามข้อมูล” แปลคำถามของผู้ใช้ได้ดีขึ้น

เพิ่มคำพ้องความหมายสำหรับแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

เมื่อฟิลด์หรือค่ามีการใช้งานเหมือนกันตลอดทั้งองค์กร ให้ใช้บทบาทข้อมูลที่จะมีผลกับคำพ้องความหมายเดียวกันกับทุกแหล่งข้อมูลหลายแหล่งนั้น ยกตัวอย่างเช่น แหล่งข้อมูลเป็นตัวเลือกที่ดีหากบริษัทในเครือทุกแห่งใช้ชื่อแผนกธุรกิจเหมือนกัน หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อยที่สอดคล้องกัน

การใช้บทบาทข้อมูลสำหรับคำพ้องความหมายจะช่วยประหยัดเวลาคุณได้มาก เพราะคุณสามารถจัดการคำพ้องความหมายได้จากศูนย์กลางใน Tableau Cloud หรือ Tableau Server จาก “สอบถามข้อมูล” คุณสามารถเผยแพร่บทบาทข้อมูลใหม่และใช้บทบาทข้อมูลที่มีอยู่ใน “สอบถามข้อมูล” หรือ Tableau Prep(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เผยแพร่คำพ้องความหมายให้บทบาทข้อมูลใหม่

 1. ทำตามขั้นตอนเพื่อ เพิ่มคำพ้องความหมายให้ชื่อฟิลด์และค่า สำหรับแหล่งข้อมูลที่กำหนด
 2. จากเมนูบทบาทข้อมูล ให้เลือกเผยแพร่บทบาทข้อมูล
 3. ป้อนชื่อบทบาท แล้วคลิกเผยแพร่

ป้อนคำพ้องความหมายจากชื่อบทบาทที่มี

หมายเหตุ: เมื่อใช้บทบาทข้อมูลที่มี คุณสามารถเลือกได้เฉพาะบทบาทที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น

 1. ไปที่แท็บสอบถามข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูลหรือเลนส์แต่ละรายการ
 2. วางเมาส์เหนือฟิลด์ข้อมูลทางด้านซ้ายแล้วคลิกไอคอนแก้ไขรายละเอียดฟิลด์ (ดินสอ)

 3. จากเมนูบทบาทข้อมูล เลือกใช้บทบาทข้อมูล
 4. ป้อนคำค้นหาเพื่อกำหนดรายการบทบาทให้แคบลง จากนั้นเลือกบทบาทจากรายการ แล้วคลิกนำไปใช้

  คำพ้องความหมายจากบทบาทจะปรากฏเป็นสีเทา แต่คุณสามารถ แก้ไขคำพ้องความหมายให้บทบาทข้อมูลจากหน้าจอกลาง

  ต้องแก้ไขคำพ้องความหมายที่เป็นสีเทาบนหน้าบทบาทข้อมูล ในตัวอย่างนี้ “Area” (พื้นที่) มีที่มาจากบทบาทข้อมูล ในขณะที่ “Vertical” (แนวตั้ง) จะเจาะจงถึงแหล่งข้อมูลปัจจุบัน

เปลี่ยนหรือลบบทบาทข้อมูลที่ใช้งาน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนบทบาทข้อมูลที่มีมาให้สำหรับฟิลด์ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ เช่น ประเทศ รัฐ จังหวัด หรือเมือง

 1. ไปที่แท็บสอบถามข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูลหรือเลนส์แต่ละรายการ
 2. วางเมาส์เหนือฟิลด์แหล่งข้อมูลทางด้านซ้าย แล้วคลิกไอคอนแก้ไขรายละเอียดฟิลด์
 3. คลิกชื่อของบทบาทข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน แล้วเลือก ใช้บทบาทข้อมูลอื่น หรือลบบทบาทข้อมูลออก

แก้ไขคำพ้องความหมายชื่อหรือค่าของฟิลด์ให้บทบาทข้อมูล

 1. ไปที่แท็บสอบถามข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูลหรือเลนส์แต่ละรายการ
 2. วางเมาส์เหนือฟิลด์แหล่งข้อมูลทางด้านซ้าย แล้วคลิกไอคอนแก้ไขรายละเอียดฟิลด์
 3. คลิกที่ชื่อของบทบาทข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วเลือกดูบทบาทข้อมูล
 4. ในหน้าจอกลางของบทบาทข้อมูล ให้ทำดังนี้
  • หากต้องการแก้ไขคำพ้องความหมายให้ชื่อของฟิลด์ ให้คลิกที่ส่วนคำพ้องความหมายทางด้านบน จากนั้นจึงเพิ่มหรือลบคำพ้องความหมายในกล่องเครื่องหมาย แล้วคลิกบันทึก

  • หากต้องการแก้ไขคำพ้องความหมายให้ค่าของฟิลด์ ให้คลิกที่ไอคอนดินสอข้างค่า

   จากนั้นจึงแก้ไขค่าในคอลัมน์คำพ้องความหมาย แล้วคลิกบันทึก สำหรับฟิลด์ที่มีรายการค่ายาว ให้ใช้กล่องค้นหาทางด้านขวาเพื่อกำหนดค่าที่ต้องการค้นหาให้แคบลง

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ