การดำเนินการและแดชบอร์ด

การดำเนินการต่างๆ มักมีลักษณะการทำงานที่ไม่ซ้ำกันเมื่อต้นทางหรือปลายทางเป็นแดชบอร์ด เนื่องจากแดชบอร์ดสามารถมีได้หลายมุมมอง การดำเนินการเดียวเกี่ยวกับตัวกรองหรือการไฮไลต์อาจมีผลกระทบในวงกว้าง แดชบอร์ดยังอาจมีออบเจ็กต์หน้าเว็บ ซึ่งคุณสามารถกำหนดเป้าหมายด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับ URL แบบโต้ตอบได้ด้วย

ใช้มุมมองเดียวเพื่อกรองมุมมองอื่นๆ ในแดชบอร์ด

ลองนึกภาพคุณมีแดชบอร์ดที่มีสามมุมมองเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรดู: แผนที่ แผนภูมิแท่ง และตารางชื่อลูกค้า คุณสามารถใช้การดำเนินการกับตัวกรองเพื่อสร้างมุมมองใดมุมมองหนึ่งในแดชบอร์ดของคุณได้ เช่น แผนที่ มุมมองการควบคุมสำหรับการดำเนินการกับตัวกรอง เมื่อผู้ใช้ของคุณเลือกภูมิภาคในแผนที่ ข้อมูลในมุมมองอื่นๆ จะถูกกรองเพื่อให้เกี่ยวข้องกับภูมิภาคนั้นเท่านั้น

 1. บนแดชบอร์ด เลือกมุมมองที่คุณต้องการใช้เป็นตัวกรอง

 2. บนเมนูทางลัดของมุมมอง ให้เลือกใช้เป็นตัวกรอง คุณสามารถดำเนินการเดียวกันนี้ได้โดยคลิกที่ไอคอน “ใช้เป็นตัวกรอง”

คุณยังสามารถใช้การดำเนินการกับตัวกรองเพื่อกรองข้อมูลบนแดชบอร์ดเมื่อข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งได้ด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การกรองแหล่งข้อมูลหลายแหล่งโดยใช้พารามิเตอร์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในฐานความรู้ Tableau

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการกับตัวกรอง โปรดดู การดำเนินการกับตัวกรอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ใช้หลายมุมมองเพื่อกรองมุมมองอื่นๆ ในแดชบอร์ด

คุณยังสามารถใช้หลายมุมมองเป็นตัวกรองได้ด้วย ซึ่งคล้ายกับวิธีที่คุณใช้มุมมองเดียวเพื่อกรองมุมมองอื่นๆ ในแดชบอร์ดได้นั่นเอง เคล็ดลับคือไม่เพียงแต่ใช้มุมมองเหล่านี้เป็นตัวกรองเท่านั้น แต่ยังปิดใช้งานความสามารถในการถูกกรองของมุมมองด้วย

 1. สร้างหรือเปิดแดชบอร์ดที่มีมุมมองอย่างน้อยสามมุมมอง

 2. เลือกมุมมองแรกที่คุณต้องการใช้เป็นตัวกรอง (เช่น แผนที่) และให้เลือกใช้เป็นตัวกรองจากเมนูทางลัด

 3. เปิดเมนูทางลัดของมุมมองเดียวกันนั้นอีกครั้ง แล้วเลือกไม่สนใจการดำเนินการ ข้อนี้จะทำให้แน่ใจว่าการดำเนินการกับตัวกรองอื่นๆ รวมถึงที่คุณจะสร้างต่อไป จะไม่ส่งผลต่อมุมมองนี้

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับมุมมองอื่นๆ ที่คุณต้องการใช้เป็นตัวกรอง

  ตอนนี้ การเลือกเครื่องหมายในมุมมองการควบคุมเหล่านี้จะกรองข้อมูลในมุมมองรายละเอียดอย่างน้อยหนึ่งมุมมอง ซึ่งทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ส่งผลต่อมุมมองการควบคุมอื่นๆ

ไปจากมุมมองหนึ่งไปยังอีกมุมมอง แดชบอร์ด หรือเรื่องราว

ใช้การดำเนินการ “ไปที่ชีต” เพื่อให้ผู้ใช้ไปยังการสร้างเป็นภาพที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว เช่น แดชบอร์ด แผ่นงาน หรือเรื่องราว เมื่อพวกเขาคลิกที่เครื่องหมายหรือรายการเมนูเคล็ดลับเครื่องมือในมุมมองเดิม

หมายเหตุ: หากต้องการทำให้การไปยังแดชบอร์ดหนึ่งไปอีกแดชบอร์ดเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้โต้ตอบกับข้อมูล ให้พิจารณาใช้ออบเจ็กต์การนำทาง

 1. จากแดชบอร์ดของคุณ ให้เลือกแดชบอร์ด > การดำเนินการ

 2. ในกล่องโต้ตอบ “การดำเนินการ” ให้คลิกเพิ่มการดำเนินการ แล้วเลือกไปยังชีต

 3. ระบุชื่อสำหรับการดำเนินการนี้ (หากคุณเลือกเรียกใช้การดำเนินการโดยใช้เมนูเคล็ดลับเครื่องมือ ชื่อที่คุณระบุจะเป็นสิ่งที่แสดงเคล็ดลับเครื่องมือ)

 4. เลือกชีตต้นทางที่จะเริ่มต้นการดำเนินการ

 5. ระบุว่าผู้ที่ดูแดชบอร์ดของคุณจะเรียกใช้การดำเนินการอย่างไร เลือกหรือเมนู เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการการนำทาง

  หากคุณเลือกใช้เลือก โปรดพิจารณาเลือกเลือกได้อย่างเดียวเท่านั้น ผู้ใช้จะได้ไม่ออกไปจากมุมมองเมื่อมีการเลือกหลายเครื่องหมาย

 6. สำหรับชีตเป้าหมาย ให้เลือกปลายทางการนำทางที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกเครื่องหมายหรือรายการเมนูเคล็ดลับเครื่องมือในชีตต้นทาง แล้วคลิกตกลง

แสดงหน้าเว็บในแดชบอร์ดเป็นแบบโต้ตอบ (สร้างใน Tableau Desktop)

หากต้องการแสดงข้อมูลจากเว็บภายในแดชบอร์ดเป็นแบบโต้ตอบ คุณสามารถใช้การดำเนินการกับ URL กับออบเจ็กต์หน้าเว็บได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีแดชบอร์ดที่แสดงผลกำไรตามประเทศ นอกจากการแสดงข้อมูลกำไรในแดชบอร์ดของคุณแล้ว คุณยังต้องการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศต่างๆ จากเว็บไซต์อีกด้วย

เคล็ดลับ: หากต้องการจัดระเบียบและกำหนดเป้าหมายออบเจ็กต์หน้าเว็บหลายรายการในแดชบอร์ดให้ง่ายดาย ให้ตั้งชื่อออบเจ็กต์ใหม่

 1. ลากออบเจ็กต์หน้าเว็บลงบนแดชบอร์ดของคุณ แล้วป้อน URL

 2. จากแดชบอร์ดของคุณ ให้เลือกแดชบอร์ด > การดำเนินการ

 3. ในกล่องโต้ตอบ “การดำเนินการ” ให้คลิกเพิ่มการดำเนินการ แล้วเลือกไปยัง URL

 4. ระบุชื่อสำหรับลิงก์ หากคุณเลือกที่จะเรียกใช้การดำเนินการโดยใช้เมนู เช่น ตัวเลือกเมนูบนเคล็ดลับเครื่องมือ ชื่อที่คุณระบุตรงนี้คือสิ่งที่จะแสดงขึ้น

 5. ภายใต้ “ชีตต้นทาง” ให้เลือกมุมมองหรือแหล่งข้อมูลที่จะเริ่มต้นการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้การดำเนินการเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้คลิกลิงก์บนเคล็ดลับเครื่องมือของแผนที่ ให้เลือกมุมมองแผนที่

 6. ระบุว่าผู้ที่ดูแดชบอร์ดของคุณจะเรียกใช้การดำเนินการเมื่อวางเมาส์เหนือ “เลือก” หรือเหนือ "เมนู” หากต้องการรายละเอียด โปรดดู การดำเนินการเรียกใช้

 7. ป้อน URL โดยขึ้นต้นด้วยคำนำหน้า http:// หรือ https:// เช่น http://www.example.com

  คุณสามารถใช้ค่าฟิลด์เป็นพารามิเตอร์ใน URL ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ถ้า “ประเทศ” เป็นฟิลด์ที่ใช้โดยมุมมองในแดชบอร์ดของคุณ คุณสามารถใช้ <Country> เป็นพารามิเตอร์ใน URL ของคุณได้ หากต้องการรายละเอียด โปรดดู การดำเนินการกับ URL(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 8. สำหรับปลายทาง URL ให้เลือกออบเจ็กต์หน้าเว็บ แล้วเลือกออบเจ็กต์ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1

  เมื่อคุณเรียกใช้การดำเนินการ หน้าเว็บจะโหลดโดยอัตโนมัติภายในแดชบอร์ด แทนที่จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ