การดำเนินการกับ URL

การดำเนินการกับ URL เป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่ชี้ไปยังหน้าเว็บ ไฟล์ หรือทรัพยากรบนเว็บต่างๆ ภายนอก Tableau คุณสามารถใช้การดำเนินการกับ URL เพื่อสร้างอีเมลหรือลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของคุณได้ หากต้องการปรับแต่งลิงก์ให้อิงกับข้อมูลของคุณ คุณสามารถป้อนค่าฟิลด์เป็นพารามิเตอร์ใน URL โดยอัตโนมัติได้

เคล็ดลับ: การดำเนินการกับ URL สามารถเปิดออบเจ็กต์หน้าเว็บในแดชบอร์ดได้เช่นกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน การดำเนินการและแดชบอร์ด

สามารถเรียกใช้งานการดำเนินการกับ URL ได้จากเมนูเคล็ดลับเครื่องมือ โดยลิงก์จะบ่งบอกถึงชื่อการดำเนินการ ไม่ใช่ URL เป้าหมาย

เปิดหน้าเว็บด้วยการดำเนินการกับ URL

 1. บนเวิร์กชีต ให้เลือก เวิร์กชีต > การดำเนินการ จากแดชบอร์ด ให้เลือกแดชบอร์ด > การดำเนินการ
 2. ในกล่องโต้ตอบ “การดำเนินการ” ให้คลิกเพิ่มการดำเนินการ แล้วเลือกไปยัง URL
 3. ในกล่องโต้ตอบถัดไป ให้ป้อนชื่อของการดำเนินการ หากต้องการป้อนตัวแปรฟิลด์ลงในชื่อ ให้คลิกเมนูแทรก ทางด้านขวาของกล่องชื่อ

  หมายเหตุ: ต้องตั้งชื่อที่สื่อความหมายให้กับการดำเนินการ เนื่องจากข้อความลิงก์ในเคล็ดลับเครื่องมือจะเป็นชื่อของการดำเนินการ ไม่ใช่ URL ตัวอย่างเช่น เมื่อลิงก์กับรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ชื่อที่ควรใช้คือ "แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม"

 4. ใช้รายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกชีตต้นทางหรือแหล่งข้อมูล หากคุณเลือกแหล่งข้อมูลหรือแดชบอร์ด คุณสามารถเลือกแผ่นงานแต่ละรายการภายในได้

 5. เลือกวิธีที่ผู้ใช้จะเรียกใช้การดำเนินการ
  หากคุณเลือกตัวเลือกนี้...การดำเนินการจะถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้...
  วางเมาส์เหนือวางเมาส์เหนือเครื่องหมายในมุมมอง ตัวเลือกนี้ทำงานได้ดีเยี่ยมสำหรับการไฮไลต์ภายในแดชบอร์ด
  เลือกคลิกที่เครื่องหมายในมุมมอง ตัวเลือกนี้ใช้ได้ดีกับการดำเนินการทุกประเภท
  เมนูคลิกขวา (กด Control แล้วคลิกบน Mac) บนเครื่องหมายที่ถูกเลือกในมุมมอง จากนั้นคลิกตัวเลือกหนึ่งในเมนูเคล็ดลับเครื่องมือ ตัวเลือกนี้ทำงานได้ดีสำหรับการดำเนินการ URL
 6. สำหรับเป้าหมายของ URL ให้ระบุว่าจะให้ลิงก์เปิดที่ใด:
  • แท็บใหม่หากไม่มีออบเจ็กต์หน้าเว็บ — ช่วยให้มั่นใจว่า URL จะเปิดในเบราว์เซอร์บนชีตที่ไม่มีออบเจ็กต์หน้าเว็บ ตัวเลือกนี้ใช้ได้ดีเมื่อตั้งค่าชีตแหล่งข้อมูลเป็น “ทั้งหมด” หรือเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งๆ
  • แท็บเบราว์เซอร์ใหม่ — เปิดในเบราว์เซอร์เริ่มต้น
  • ออบเจ็กต์หน้าเว็บ — (ใช้งานได้เฉพาะกับแดชบอร์ดที่มีออบเจ็กต์หน้าเว็บ) เปิดในออบเจ็กต์หน้าเว็บที่คุณเลือก
  • ปุ่มตัวเลือกสามปุ่มสำหรับเป้าหมาย URL: แท็บใหม่หากไม่มีออบเจ็กต์หน้าเว็บ แท็บเบราว์เซอร์ใหม่ และออบเจ็กต์หน้าเว็บ ด้านล่างตัวเลือกออบเจ็กต์หน้าเว็บคือกล่องดรอปดาวน์สำหรับเลือกออบเจ็กต์หน้าเว็บ

 7. ป้อน URL
  • URL ควรเริ่มต้นด้วยคำนำหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:http, https, ftp, mailto, news, gopher, tsc, tsl, sms หรือ tel
  • หมายเหตุ : หากไม่ได้ป้อนคำนำหน้าไว้ ระบบจะผนวก http:// เข้ากับส่วนเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ และจะสามารถใช้งานการดำเนินการกับ URL ได้ใน Tableau Desktop อย่างไรก็ตาม หากมีการเผยแพร่การดำเนินการกับ URL ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud การดำเนินการดังกล่าวจะล้มเหลวในเบราว์เซอร์ ต้องระบุ URL แบบเต็มสำหรับการดำเนินการเสมอหากมีการเผยแพร่แดชบอร์ด

   หมายเหตุ: คุณจะสามารถระบุที่อยู่ ftp ได้ต่อเมื่อแดชบอร์ดไม่มีออบเจ็กต์เท่านั้น หากมีออบเจ็กต์เว็บ ที่อยู่ ftp จะไม่โหลด

  • Tableau Desktop ยังรองรับเส้นทางในเครื่อง เช่น C:\Example folder\example.txt รวมทั้งการดำเนินการ URL ของไฟล์
  • หากต้องการป้อนค่าฟิลด์และตัวกรองเป็นค่าแบบไดนามิกลงใน URL ให้คลิกเมนูแทรกทางด้านขวาของ URL โปรดทราบว่าต้องใช้ฟิลด์ที่อ้างอิงในมุมมอง ดูรายละเอียดได้ที่การใช้ค่าฟิลด์และตัวแปรใน URL

  ใต้ URL ที่คุณป้อนจะมีตัวอย่างไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณสามารถคลิกทดสอบได้

 8. (ไม่บังคับ) ในส่วนค่าข้อมูล ให้เลือกตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้:
  • เข้ารหัสค่าข้อมูลที่ URL ไม่รองรับ — เลือกตัวเลือกนี้หาข้อมูลของคุณมีค่าซึ่งมีตัวอักษรที่เบราว์เซอร์ไม่อนุญาตให้ URL มีได้ ตัวอย่างเช่น หากหนึ่งในค่าข้อมูลของคุณมีสัญลักษณ์ & เช่น “Sales & Finance” สัญลักษณ์ & นั้นจะต้องถูกแปลเป็นตัวอักษรที่เบราว์เซอร์ของคุณเข้าใจได้
  • อนุญาตหลายค่าผ่านพารามิเตอร์ URL — เลือกตัวเลือกนี้หากคุณลิงก์ไปยังหน้าเว็บที่สามารถรับรายการค่าต่างๆ ผ่านพารามิเตอร์ใน URL ได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเลือกหลายผลิตภัณฑ์ในมุมมองหนึ่ง และคุณต้องการเห็นรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่โฮสต์อยู่ในหน้าเว็บ หากเซิร์ฟเวอร์สามารถโหลดรายละเอียดผลิตภัณฑ์หลายรายการได้โดยอิงตามรายการตัวระบุต่างๆ (ID ผลิตภัณฑ์ หรือชื่อผลิตภัณฑ์) คุณจะสามารถใช้การเลือกหลายรายการเพื่อส่งรายการตัวระบุเหล่านั้นเป็นพารามิเตอร์ได้

   เมื่อคุณอนุญาตหลายค่า คุณจะต้องกำหนดอักขระหลีกตัวคั่นด้วยเช่นกัน ซึ่งก็คือตัวอักษรที่แยกแต่ละค่าในรายการออกจากกัน (ตัวอย่างเช่น จุลภาค) และคุณจะต้องกำหนดการหลีกตัวคั่น ซึ่งจะถูกนำมาใช้หากอักขระหลีกตัวคั่นที่กำหนดไว้ถูกนำมาใช้ในค่าข้อมูลหนึ่งๆ

สร้างอีเมลด้วยการดำเนินการกับ URL

 1. บนเวิร์กชีต ให้เลือก เวิร์กชีต > การดำเนินการ จากแดชบอร์ด ให้เลือกแดชบอร์ด > การดำเนินการ
 2. ในกล่องโต้ตอบ “การดำเนินการ” ให้คลิกเพิ่มการดำเนินการ แล้วเลือกไปยัง URL
 3. ในรายการดรอปดาวน์ชีตต้นทาง ให้เลือกชีตที่มีฟิลด์ซึ่งมีที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งไปหา
 4. ในกล่อง URL ให้ทำดังต่อไปนี้:
  • พิมพ์ mailto: และคลิกเมนูแทรกทางด้านขวาเพื่อเลือกฟิลด์ข้อมูลซึ่งมีที่อยู่อีเมลต่างๆ
  • พิมพ์ ?subject= และป้อนข้อความสำหรับบรรทัดหัวข้อ
  • พิมพ์ &body= และคลิกเมนูแทรกทางด้านขวาเพื่อเลือกฟิลด์ข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มลงในเนื้อหาของอีเมล

  ในตัวอย่างด้านล่างนี้ ฟิลด์ “อีเมล” มีที่อยู่อีเมลที่ต้องการ โดยมีหัวข้อเป็น “ข้อมูลเมือง” และข้อความเนื้อหาของอีเมลประกอบด้วยข้อมูลเมืองและรัฐที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลดังกล่าว

   :

 5. (ไม่บังคับ) ทำให้ข้อมูลจากเวิร์กบุ๊กของคุณแสดงในเนื้อหาของอีเมลในลักษณะรายการแนวตั้งแทนที่จะแสดงเป็นรายการแนวนอนตามค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีรายการแนวนอนที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆ เช่น ชิคาโก ปารีส บาเซโลน่าซึ่งคุณอยากให้แสดงในแนวตั้งมากกว่าในลักษณะเช่นนี้:

  ชิคาโก
  ปารีส
  บาเซโลน่า

  เพื่อทำให้รายการแสดงเป็นแนวตั้ง ให้ไปที่ส่วน “ค่าข้อมูล” และทำดังนี้:

  • ล้าง เข้ารหัสค่าข้อมูลที่ URL ไม่รองรับ
  • เลือก อนุญาตหลายค่าผ่านพารามิเตอร์ URL
  • พิมพ์ %0a ลงในกล่องข้อความตัวคั่นค่าเพื่อเพิ่มตัวแบ่งบรรทัดระหว่างแต่ละค่าในรายการ (ข้างต้นคือตัวอักษรที่เข้ารหัส URL สำหรับตัวแบ่งบรรทัด)

การใช้ค่าฟิลด์และตัวแปรใน URL

เมื่อผู้ใช้ทริกเกอร์การดำเนินการกับ URL จากเครื่องหมายที่เลือกไว้ Tableau สามารถส่งค่าฟิลด์ ตัวแปร และ พารามิเตอร์ในลักษณะเป็นตัวแปรใน URL ได้ ตัวอย่างเช่น หากการดำเนินการกับ URL ลิงก์อยู่กับเว็บไซต์การแมป คุณสามารถแทรกฟิลด์ที่อยู่เพื่อให้ที่อยู่ที่เลือกอยู่ในปัจจุบันเปิดขึ้นบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติได้

 1. ในกล่องโต้ตอบ “แก้ไขการดำเนินการกับ URL” ให้เริ่มพิมพ์ URL สำหรับลิงก์
 2. วางเคอร์เซอร์บนจุดที่คุณต้องการแทรกค่าฟิลด์ พารามิเตอร์ หรือตัวกรอง
 3. คลิกเมนูแทรกทางขวาของกล่องข้อความ แล้วเลือกฟิลด์ พารามิเตอร์ หรือตัวแปรที่คุณต้องการแทรก ตัวแปรดังกล่าวจะแสดงขึ้นภายในวงเล็บมุม คุณสามารถเพิ่มตัวแปรอีกได้เท่าที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ฟิลด์ที่อ้างอิงในมุมมอง ไม่เช่นนั้นลิงก์จะไม่แสดงในการแสดงเป็นภาพ แม้ว่าเว็บจะทำงานเป็นปกติเมื่อคุณคลิกลิงก์ทดสอบ

การเพิ่มฟิลด์ที่รวม

รายการฟิลด์ที่สามารถใช้งานได้จะแสดงเฉพาะฟิลด์ที่ไม่ใช่แบบรวมเท่านั้น หากต้องการนำค่าฟิลด์ที่รวมมาใช้เป็นพารามิเตอร์ลิงก์ ก่อนอื่นให้สร้างฟิลด์ที่คำนวณที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเพิ่มฟิลด์ดังกล่าวไปยังมุมมอง (หากคุณไม่จำเป็นต้องใช้ฟิลด์ที่คำนวณดังกล่าวในการแสดงเป็นภาพ ให้ลากฟิลด์นั้นไปยัง “รายละเอียด” บนการ์ดเครื่องหมาย)

แทรกค่าพารามิเตอร์

เมื่อแทรกค่าพารามิเตอร์ การดำเนินการกับ URL จะส่งค่า “แสดงเป็น” ตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนไปส่งค่าจริงแทน ให้เพิ่มตัวอักษร ~na ต่อท้ายชื่อพารามิเตอร์

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีพารามิเตอร์ที่ประกอบด้วยที่อยู่ IP ต่างๆ โดยมีสตริง “ค่าจริง” เป็น 10.1.1.195 และมีสตริง “แสดงเป็น” ที่มีค่าที่เข้าใจง่ายกว่า ซึ่งก็คือ Computer A (10.1.1.195) หากต้องการส่งค่าจริง คุณจะต้องแก้ไขพารามิเตอร์ใน URL ให้มีลักษณะเช่นนี้: http://<IPAddress~na>/page.htm

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ