Visa eller dölj saknade värden eller tomma rader och kolumner

När du arbetar med datum och numeriska klasser visar Tableau endast de värden som representerar i dina data. Om dina data inte innehåller det fullständiga värdeintervallet visas inte de värden som saknas. Dina data kan till exempel innehålla data för januari till och med maj och september till och med december. Inga data registrerades dock för juni, juli och augusti. Om du skapar ett linjediagram i Tableau visas inte de månader som saknas. Du kan välja att visa de månader som saknas för att klargöra att inga data registrerades under den perioden.

Obs! Du kan ersätta värden som saknas med ett beräknat fält med hjälp av funktionen ZN(). Mer information finns i Nummerfunktioner.

Saknade värden är dolda (standard)

Som standard visas inte värden som saknas i ett dataintervall eller numeriska klasser.

 

Saknade värden visas

Du kan visa värden som saknas för att indikera ofullständiga data.

 

Du visar värden som saknas i ett intervall genom att högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på datumet eller klassrubrikerna och välja Visa saknade värden.

Obs! Du kan även utföra beräkningar på värden som saknas som visas i vyn. Det gör du genom att öppna menyn Analys längst upp och sedan välja Härled egenskaper från saknade värden. Ett exempel på detta finns i Prediktiv modellering med genererade markeringar.

Visa och dölja tomma rader och kolumner

När du arbetar med fält som inte är datum eller numeriska klasser döljer Tableau som standard saknade värden. Till exempel kanske du visar arbetstagare och antalet arbetade timmar under en viss månad. Om en arbetstagare inte arbetade alls den månaden kan det hända att det inte finns någon rad i databasen för den arbetstagaren. När du drar fältet Arbetstagare till hyllan Rader döljs som standard de arbetstagare som inte har arbetat. Du kan visa tomma rader genom att välja Analys > Tabellayout Visa tomma rader. På samma sätt kan du visa tomma kolumner genom att välja Analys > Tabellayout Visa tomma kolumner.

Tomma rader är dolda (standard)

Bob arbetade inte i januari så det finns inte poster för honom i databasen. Som standard finns han inte med i listan.

 

Tomma rader visas

Fastän Bob inte arbetade i januari finns han med i listan, men inga markeringar har gjorts.

 

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!