Kombinerade data kontra anpassad geokodning

Om du har geografiska platser i dina data som inte automatiskt geokodas i Tableau finns det två sätt att rita upp dem i en kartvy – kombinerade data och anpassad geokodning. Både kombinerade data och anpassad geokodning gör att du kan rita upp dina egna platser på en karta. Kombinerade data är enklare att ställa in och du kan arbeta med data från en valfri datakälla. Med anpassad geokodning kan du lägga till befintliga roller och skapa hierarkier. Anpassad geokodning kan vara enklare att använda när den väl är konfigurerad och importerad.

Det här ämnet förklarar skillnaden mellan att kombinera geografisk information med en annan datakälla och att importera anpassade geokodningsdata till Tableau.

Här under ser du en snabb jämförelse mellan kombinerade data och anpassad geokodning.

BehörighetKombinerade dataAnpassad geokodning
Rita upp dina egna platser i en kartvyJaJa
Använda valfria dataJaNej, endast textfiler
Lägga till nya geografiska rollerNejJa
Lägga till en befintlig geografisk rollNejJa
Skapa nya geografiska hierarkierNejJa
Kan återanvändas för andra arbetsböckerNejJa

Kombinerade data

Kombinerade data är det enklaste sättet att rita upp dina data i en kartvy. Kombinerade data fungerar utmärkt om du lägger till en enda nivå av geografisk information med en latitud och longitud. Du kan använda vilken datakälla som helst, till skillnad från anpassad geokodning där du bara kan använda textfiler. Du kan dela den geografiska datakällan med andra arbetsböcker på Tableau Server. Du kan också snabba upp din kartprestanda genom att skapa ett extrakt som endast innehåller dina geokodningsdata.

Nedan ser du en procedur på hög nivå för att kombinera geografiska data. Ett mer detaljerat exempel hittar du i Blanda geografiska data.

Så här kombinerar du geografiska data

  1. Skapa en datakälla som definierar dina geografiska data.
  2. I Tableau Desktop ansluter du till de ursprungliga data som du vill mappa och ansluter sedan till den datakälla som definierar dina geografiska data.
  3. Kombinera de två datakällorna. Mer information finns i Kombinera data(Länken öppnas i ett nytt fönster).
  4. Rita upp dina data i en kartvy.

Anpassad geokodning

Anpassad geokodning är ett mer flexibelt sätt att rita upp dina data på en karta. Anpassad geokodning är tillgängligt för alla arbetsböcker på en dator när anpassade geokodningsdata importeras. Dessa anpassade geokodningsdata kopieras till en paketerad arbetsbok (.twbx) eller publicerad arbetsbok som använder en anpassad geografisk roll. Det här gör arbetsböckerna cirka 40 MB större.

Om du uppgraderar Tableau Desktop kan du behöva uppdatera din anpassade geokodning för att dra nytta av eventuella korrigeringar av geokodningsdata i Tableau.

I anpassad geokodning kan du använda ytterligare kolumner för att definiera större geografiska platser. Om du till exempel skapar en uppsättning amerikanska folkräkningsområden kan du behöva definiera vilken amerikansk kommun (county) ligger i. Du kan inkludera ytterligare kolumner för att definiera större geografiska platser i importfilen.

Du kan också använda flera filer för flera geografiska roller som har en matchande relation, vilket innebär att de delar större geografiska data, till exempel land eller län/landskap (state/province). När anpassade geokodningsdata importeras ser du ytterligare geografiska roller som kan tilldelas dina geografiska data.

Med anpassad geokodning kan du lägga till ytterligare platser till en befintlig geografisk roll, till exempel lägga till nya städer till stadsrollen. Det gör att du kan definiera en hierarki av geografiska roller som utökar de inbyggda hierarkierna (till exempel folkräkningsområden i län) eller definierar en ny hierarki (t.ex. underterritorier i territorier).

Mer information om anpassad geokodning finns i Geokodplatser Tableau känner inte igen och ritar inte ut dem på en karta(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Se även

Tilldela geografiska roller(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Skapa en schema.ini-fil(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!