Prognostisering

Du kan lägga till en prognos i en vy när det finns minst en datumdimension och ett mätvärde i vyn. Om du är intresserad av prediktiv modellering, som också är tillgängligt i Tableau, bör du läsa Så fungerar funktioner för prediktiva modeller i Tableau.

Du aktiverar prognostisering genom att högerklicka (Ctrl-klicka på Mac) på visualiseringen och välja Prognos >Visa prognos eller välja Analys >Prognos >Visa prognos.

När det inte finns någon datumdimension kan du lägga till en prognos om det finns ett dimensionsfält i vyn som har heltalsvärden. Läs Prognostisering när det inte finns något datum i vyn.

Du kan förutsäga kvantitativa tidsseriedata med exponentiella utjämningsmodeller i Tableau Desktop. Med exponentiell utjämning ges nyligen gjorda observationer relativt större vikt än tidigare observationer. Dessa modeller fångar upp utvecklingen eller säsongsvariationerna i dina data och extrapolerar dem till framtiden. Prognoserna är helt automatiska, men kan ändå konfigureras. Många prognosresultat kan bli fält i dina visualiseringar.

När en prognos visas syns framtida värden för mätvärdet intill de faktiska värdena.

Begränsningar för prognostisering

Prognoser stöds inte för flerdimensionella datakällor. I Tableau Desktop stöds flerdimensionella datakällor endast i Windows.

Du kan publicera en vy som innehåller en prognos och se prognosen när du visar eller redigerar vyn på webben, men du kan inte ändra eller lägga till en prognos när du redigerar en vy på webben.

Dessutom kan du inte lägga till en prognos i en vy om den innehåller något av följande:

  • Tabellberäkningar

  • Uppdelade mätvärden

  • Procentberäkningar

  • Slutsummor eller delsummor

  • Datumvärden med aggregering inställd på Exakt datum

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!