Salesforce Data Cloud

Obs! Data Cloud hette tidigare Customer Data Platform (Salesforce_cdp).

Tableau Desktop (version 2023.2 och senare)

Salesforce Data Cloud-kopplingen släpptes med Tableau Desktop 2023.2. Denna koppling kopplar Tableau till Data Cloud på ett smidigt sätt och finns för Tableau Desktop, Tableau Cloud, Tableau Server och Tableau Prep.

Om du använder Tableau Desktop 2023.1 eller tidigare läser du Tableau Desktop (version 2023.1 eller tidigare).

Obs! Customer Data Platform-kopplingen fasades ut i oktober 2023 och kan från och med Tableau Desktop 2024.1 inte längre användas för nya kopplingar. Befintliga arbetsböcker, datakällor och andra resurser som använder Customer Data Platform-kopplingen fortsätter att fungera tills kopplingen tagits bort helt, vanligtvis 1–2 versioner efter utfasningen. För att säkerställa att befintliga resurser fortsätter att fungera rekommenderar Tableau på det bestämdaste att kunder modifierar befintliga resurser så att de använder Salesforce Data Cloud-kopplingen.

Fördelar med Data Cloud-kopplingen

 • Kopplingen installeras automatiskt tillsammans med Tableau Desktop, så du slipper den extra installationen av kopplingen med en .taco-fil och en JDBC-drivrutin.
 • Kopplingen är datautrymmesmedveten med förbättrad användbarhet som visar objektetiketten i Tableaus anslutningsgränssnitt istället för objektets API-namn.
 • Kopplingen drivs av accelererade frågor.

Ansluta till Data Cloud

Slutför följande steg för att ansluta till Salesforce Data Cloud.

 1. Välj Ny datakälla på menyn Data. (Om du precis har startat Tableau Desktop hoppar du över det här steget.)
 2. I rutan Anslut, i delen Till en server, väljer du Salesforce Data Cloud.
 3. Logga in och tillåt åtkomst när du uppmanas göra det.
 4. Välj Datautrymme. Datautrymmen representerar en logisk separation av data i Data Cloud. Datautrymmen fanns inte före Salesforce-versionen från juni 2023.
 5. Om du använder Tableau Desktop 2024.1 eller senare använder du Objekt för att filtrera efter typ av Data Cloud-objekt eller så väljer du Alla objekt.

Tableau Desktop (version 2023.1 eller tidigare)

Varning: Customer Data Platform-kopplingen fasades ut i oktober 2023 och är inte tillgänglig i Tableau Desktop 2024.1 och senare. För att säkerställa att resurserna fortsätter att fungera rekommenderar Tableau att kunder uppgraderar till Tableau Desktop 2024.1 eller senare och modifierar befintliga resurser så att de använder Salesforce Data Cloud-kopplingen.

Steg 1: Installera Salesforce Data Cloud.taco-filen

Obs! Det här steget gäller för versionerna 2021.1– 2021.3. Från och med version 2021.4 installeras Salesforce_CDP.taco-filen automatiskt.

 1. Ta bort eller byt namn på Salesforce_CDP.taco-filer som tidigare har installerats för att undvika konflikter. Tableau Desktop.taco-filerna installeras på följande platser:

  • MacOS: /Applications/Tableau Desktop<VERSION> .app/Contents/Resources/connectors/Salesforce_CDP.taco
  • Windows: C:\Program\Tableau\Tableau 2022.3\bin\connectors
 2. Ladda ner den senaste Salesforce Data Cloud-kopplingen (Salesforce_CDP.taco-filen) från Tableau Exchange-kopplingens webbplats: Customer Data Platform-koppling.

 3. Flytta .taco-filen till Tableau-kopplingskatalogen:

  • Windows: C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors

  • macOS: /Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors

Steg 2: Installera Salesforce Data Cloud JDBC-drivrutinen

Obs! Tableau version 2023.1 för Desktop är endast kompatibel med JDBC-drivrutinen version 18 och senare.

 1. Ladda ner den senaste JDBC-drivrutinen (Salesforce-CDP-jdbc-[version].jar-fil) från Salesforce CDP GitHub-webbplatsen: Salesforce-CDP-jdbc.

 2. Flytta den nedladdade Salesforce-CDP-jdbc-[version].jar-filen till följande plats:

  • Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers

  • macOS: /Users/[user]/Library/Tableau/Drivers

  Obs! Visa mapparna för att se dem.

Steg 3: Aktivera en High Assurance-session

Du kan aktivera en s.k. High Assurance-session för att säkerställa att det anslutna programmet är säkert. Den här sessionspolicyn kräver att användarna verifierar sin identitet med flerfaktorsautentisering när de loggar in i det anslutna programmet.

  1. Logga in på Salesforce som CDP-administratör.
  2. Sök efter App-hanteraren i Salesforce Data Cloud.
  3. Sök efter Salesforce CDP-koppling till Tableau i listan i installationens snabbsökning.
  4. Välj Hantera.

  VIKTIGT: Se till att endast klicka på listrutan för Salesforce CDP-kopplingen till Tableau!

   

  1. Välj Redigera policyer.

  1. Markera kryssrutan High Assurance-session krävs under Sessionspolicyer.

  1. Välj Spara. High assurance-konfigurationen är nu aktiv.

Steg 4: Ansluta till Salesforce Data Cloud i Tableau Desktop

 1. Starta Tableau Desktop (2021.1 eller senare).

 2. Gå till Connect (Anslut), To a Server (Till en server) och välj Salesforce CDP.

 3. I Salesforce CDP-dialogrutan bekräftar du att OAuth har valts i avsnittet Authentication (Autentisering) och att https://login.salesforce.com har valts i avsnittet OAuth instance URL (URL för OAuth-instans).

 4. Välj Sign In (Logga in) för att öppna ett fönster i en webbläsare.

 5. Logga in på Salesforce med ditt användarnamn och lösenord.

 6. Välj Allow (Tillåt).

 7. Stäng webbläsarfönstret.

  Tableau Desktop är nu anslutet till Salesforce Data Cloud och du kan utföra Tableau-åtgärder.

Tableau Cloud och Tableau Server

Du ansluter på ungefär samma sätt med Tableau Cloud-webbredigering som med Tableau Desktop.

Tableau Server kräver ytterligare konfiguration. Använd följande länkar för att ta reda på mer.

Nästa steg

Använda acceleratorer för snabba datainsikter

Du kan snabbt visualisera data med hjälp av acceleratorer. Tableau-acceleratorer är färdigbyggda instrumentpaneler som är utformade för att hjälpa dig att komma igång med dataanalys. Skräddarsydda för specifika branscher och företagsapplikationer. Acceleratorer är byggda med exempeldata som du kan byta ut mot egna data, så att du kan hitta insikter med minimalt behov av konfiguration. Acceleratorerna finns på Tableau Exchange. Mer information om acceleratorer finns i Använda acceleratorer för att snabbt visualisera data. Du kanske vill prova några av följande Salesforce Data Cloud-acceleratorer.

Identity Resolution-accelerator för Salesforce Data Cloud

Du kan använda acceleratorn Identity Resolution för att utforska hur identitetsmatchning i Salesforce Data Cloud fungerar för ert företag. Du kan visa inhämtade källor, hur de bidrar till enhetliga individuella profiler samt deras sammansättning. Se Identity Resolution för Salesforce Data Cloud för mer information.

Email Marketing Campaign-accelerator för Salesforce Data Cloud

Med acceleratorn CDP Email Marketing Campaigns kan du övervaka hur effektiva era e-postkampanjer är från start till slut. Du kan utforska kampanjer med högst konverteringsgrad, e-posttrender över tid och mycket mer. Se Email Marketing Campaign för Salesforce Data Cloud för mer information.

Customer Engagement-accelerator för Salesforce Data Cloud

Den här acceleratorn är en instrumentpanel med vilken marknadsförings- och säljteam kan skaffa sig en heltäckande bild av kundernas engagemangsnivåer i följande kanaler.

 • Försäljning
 • E-post
 • Meddelanden (sms)
 • Webbplats
 • Pushmeddelanden

Med hjälp av acceleratorn kan teamen lättare välja de bästa kanalerna för att kommunicera med kunden, ta fram relevanta budskap och skapa positiva kundupplevelser som ökar lojaliteten och får kunderna att stanna kvar. Se Customer Engagement för Salesforce Data Cloud för mer information.

 

Se även:

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!