Bästa praxis för effektiva instrumentpaneler

En väldesignad instrumentpanel kan samordna organisationens ansträngningar, hjälpa till att klarlägga nyckelinsikter och snabba på den beslutsfattande processen. Använd det här avsnittet för att få tips om bästa praxis för att skapa effektiva instrumentpaneler i Tableau.

Vad är målet?

Var medveten om syftet och målgruppen

De bästa visualiseringarna har ett bestämt ändamål och är till för en viss målgrupp. Vad vill du försöka säga med instrumentpanelen? Presenterar du en slutsats eller en viktig fråga?

Förutom att veta vad du vill säga är det viktigt att veta vem du säger det till. Har målgruppen extremt goda kunskaper om ämnet eller är det nytt för dem? Vilka referenser behöver de? Om du tänker igenom dessa frågor innan du går in i designfasen är det lättare att skapa en framgångsrik instrumentpanel.

Utnyttja den del som visas mest

De flesta börjar uppe till vänster på webbsidan när de går igenom innehåll på nätet. När du känner till instrumentpanelens främsta syfte ska du se till att placera den viktigaste vyn i det övre vänstra hörnet av instrumentpanelen. I instrumentpanelen nedan har konstruktören bestämt att det viktigaste budskapet finns i kartvyn.

Designa för den riktiga världen

Redigera i den slutliga visningsstorleken

Som standard använder Tableau-instrumentpaneler en fast storlek och om du behåller den här inställningen ska du se till att konstruera dina visualiseringar i den storlek som de kommer att visas i. Du kan också ställa inStorlek till Automatisk, vilket för att Tableau automatiskt anpassar de övergripande dimensionerna på en visualisering utifrån skärmstorleken. Detta innebär att om du utformar en instrumentpanel med en pixelstorlek på 1 300 x 700 så ändrar Tableau storleken på mindre skärmar, och ibland leder detta till ihoptryckta vyer eller rullningslister. Storleksfunktionen Intervall är bra att använda för att undvika detta.

Om du använder Tableau Desktop för att skapa instrumentpaneler kan du även designa för specifika enhetsanpassade layouter, till exempel så att instrumentpanelen innehåller en uppsättning vyer och objekt på surfplattor och en annan uppsättning på telefoner. Se stegen i Skapa kontrollpanellayouter för olika enhetstyper.

Begränsa antalet vyer

Ofta är det en bra idé att begränsa antalet vyer du inkluderar i en instrumentpanel till två eller tre. Om du lägger till för många vyer kan den visuella klarheten och den övergripande bilden gå förlorade i detaljerna. Om du känner att omfattningen av berättelsen behöver sträcka sig över fler än två eller tre vyer kan du alltid skapa fler instrumentpaneler.

För många vyer kan också störa prestandan för instrumentpanelen när den har publicerats. Mer information om prestanda finns i Gör visualiseringar snabbare.


Klicka på bilden för att spela upp igen.

Lägg till interaktivitet för att uppmuntra till utforskning

Visa filter

Filter underlättar för användare att specificera vilka data som ska visas i vyn.

Aktivera filter för ett fält:

  • I Tableau Desktop – högerklicka på fältet i fönstret Data och välj Visa filter.

  • I Tableau Server eller Tableau Cloud – i verktygsfältet klickar du på Visa/dölj kort > Filter.

Du kan anpassa varje filter efter olika typer av data. Till exempel kan du visa filter som flervalskryssrutor, envalsknappar eller listrutor. Du kan inkludera en sökknapp, alternativet att visa alla fält, null-kontroller och mycket annat. Du kan också redigera titeln för ett filter för att ge användarna tydliga anvisningar för hur de kan interagera med data.

Aktivera framhävning

Du kan använda knappen Framhäv i verktygsfältet för att ställa in framhävning mellan vyer. När framhävning har aktiverats framhäver ett val i en vy relaterade data i de andra vyerna. Du kan aktivera framhävning för alla fält eller välja ut vissa specifika fält. Mer information om de olika metoderna du kan använda för att framhäva data finns i Framhävningsåtgärder(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Du kan även visa ett framhävningsverktyg som gör att kunderna kan framhäva delar av en vy baserat på vad de anger eller väljer.

Visa ett framhävningsverktyg:

  1. Gå till arbetsbladet när vyn finns (eller välj Gå till blad från instrumentpanelen).

  2. Högerklicka på fältet du vill framhäva –måste vara ett diskret fält – och välj Visa framhävningsverktyg:

    I framhävningsverktyget kan användarna välja eller ange termer för att framhäva data i vyn:

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!