จัดการลำดับงาน

เมื่อเผยแพร่โฟลว์ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud คุณสามารถจัดการโฟลว์และทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หัวข้อนี้จะอธิบายการดำเนินการต่างๆ ที่คุณสามารถทำได้เพื่อจัดการลำดับงานของคุณ

หมายเหตุ: เนื้อหาในหัวข้อนี้ใช้ไ้กับทั้ง Tableau Server และ Tableau Cloud โดยจะมีการระบุข้อยกเว้นไว้โดยเฉพาะ

การจัดการลำดับงานของคุณ

รายการต่อไปนี้คือรายการการดำเนินการที่คุณสามารถทำได้เพื่อจัดการลำดับงาน:

 • สร้างสำกับงาน: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4 เป็นต้นไป คุณสามารถสร้างลำดับงานโดยตรงบนเว็บในฐานะ Creator ได้ จากหน้าแรก ให้คลิกสร้าง > ลำดับงาน หรือจากหน้าสำรวจ ให้คลิกใหม่ > ลำดับงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Tableau Prep บนเว็บ

 • แก้ไขลำดับงาน: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4 เป็นต้นไป คุณสามารถแก้ไขลำดับงานโดยตรงบนเว็บในฐานะ Creator ได้ ไปที่รายการลำดับงาน เลือกการดำเนินการ แล้วคลิกแก้ไขลำดับงาน หรือเปิดลำดับงานแล้วคลิกปุ่มแก้ไข

  เมื่อคุณแก้ไขลำดับงาน การเปลี่ยนแปลงของคุณจะเปลี่ยนเป็นสถานะฉบับร่าง เมื่อเสร็จแล้ว ให้เผยแพร่ลำดับงานของคุณเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างลำดับงานเวอร์ชันใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกอัตโนมัติและการทำงานกับฉบับร่าง

 • เรียกใช้ลำดับงาน: นอกเหนือจากการสร้างงานลำดับงานที่กำหนดเวลาให้ทำงานในเวลาที่กำหนดแล้ว คุณสามารถเรียกใช้ลำดับงานด้วยตนเองได้เช่นกัน
 • หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องใช้ การจัดการข้อมูล เพื่อเรียกใช้ลำดับงานด้วยตนเอง แต่จำเป็นต้องกำหนดเวลาเพื่อให้ลำดับงานทำงาน

 • ไปที่รายการลำดับงาน เลือกลำดับงานอย่างน้อยหนึ่งลำดับงานที่คุณต้องการเรียกใช้ เลือก การดำเนินการ แล้วคลิกเรียกใช้ตอนนี้

 • แท็ก: แท็กคือคีย์เวิร์ดที่คุณสามารถสร้างสำหรับลำดับงานเพื่อช่วยคุณในการค้นหา กรอง และจัดหมวดหมู่เนื้อหา ผู้เขียนสามารถเพิ่มแท็กในลำดับงานเมื่อเผยแพร่ได้ แต่คุณยังสามารถเพิ่มแท็กในเวิร์กบุ๊ก มุมมอง หรือแหล่งข้อมูลใดๆ ที่คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงได้ และสามารถลบแท็กใดๆ ที่คุณเพิ่มไว้ได้อีกด้วย คุณสามารถเพิ่มแท็กในรายการลำดับงานได้

  ไปที่รายการลำดับงาน เลือกลำดับงานอย่างน้อยหนึ่งลำดับงานที่คุณต้องการเพิ่มแท็ก เลือก การดำเนินการ แล้วคลิกแท็ก หากต้องการเพิ่มแท็กให้กับลำดับงานเฉพาะ คุณสามารถทำได้จากรายการลำดับงานที่อธิบายไว้ข้างต้น จากแท็บภาพรวม ให้เปิดลำดับงาน เลือกการดำเนินการ แล้วคลิกแท็ก

 • เปลี่ยนเจ้าของ: ผู้ดูแลระบบและเจ้าของลำดับงานสามารถเปลี่ยนเจ้าของได้ และเปลี่ยนได้เฉพาะตนเองเท่านั้น

 • สิทธิ: คุณสามารถกำหนดสิทธิสำหรับผู้ใช้และระบุว่าผู้ใช้ดังกล่าวสามารถทำการแก้ไข เช่น บันทึก ดาวน์โหลด ย้ายไปยังโครงการอื่น และลบได้หรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุผู้ที่สามารถดูและเรียกใช้ลำดับงานได้อีกด้วย

 • ดาวน์โหลด: คุณสามารถดาวน์โหลดลำดับงานเพื่อดูหรือแก้ไขโดยใช้ Tableau Prep Builder ได้ หากต้องการดาวน์โหลดลำดับงาน คุณต้องมีสิทธิในการดาวน์โหลด คุณจะมีสิทธิดังกล่าวตามค่าเริ่มต้นหากคุณเป็นเจ้าของ แต่คุณอาจต้องเพิ่มสำหรับสิทธิดังกล่าวสำหรับผู้ใช้รายอื่น

 • ประวัติการแก้ไข: เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงลำดับงานและเผยแพร่อีกครั้งในโครงการเดียวกันที่มีชื่อเดียวกัน เวอร์ชันใหม่ของลำดับงานก็จะสร้างขึ้น คุณสามารถดูประวัติการแก้ไขได้โดยเลือกประวัติการแก้ไขจากเมนูการดำเนินการ โดยเจ้าของลำดับงานจะมีสิทธิในการกู้คืนลำดับงานเวอร์ชันก่อนหน้า

 • ย้าย: คุณสามารถย้ายลำดับงานระหว่างโครงการได้ หากต้องการย้ายลำดับงาน ผู้ใช้ต้องมีสิทธิในการย้าย คุณจะมีสิ่งดังกล่าวตามค่าเริ่มต้นสำหรับลำดับงานที่คุณเป็นเจ้าของ แต่คุณอาจต้องเพิ่มสิ่งดังกล่าวสำหรับผู้ใช้รายอื่น

 • เปลี่ยนชื่อ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อลำดับงานได้ หากต้องการเปลี่ยนชื่อลำดับงาน ผู้ใช้ต้องมีสิทธิในการบันทึก คุณจะมีสิทธิดังกล่าวตามค่าเริ่มต้นที่คุณเป็นเจ้าของ แต่คุณอาจต้องเพิ่มสำหรับสิทธิดังกล่าวสำหรับผู้ใช้รายอื่น

 • ลบ: คุณสามารถลบลำดับงานได้ หากต้องการลบลำดับงาน ผู้ใช้ต้องมีสิทธิในการลบ คุณจะมีสิ่งดังกล่าวตามค่าเริ่มต้นสำหรับลำดับงานที่คุณเป็นเจ้าของ แต่คุณอาจต้องเพิ่มสิ่งดังกล่าวสำหรับผู้ใช้รายอื่น

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

ผู้ดูแลระบบ Tableau Server

สามารถทำงานต่อไปนี้ได้ในทุกไซต์:

 • สร้างลำดับงาน

 • แก้ไขลำดับงานที่เผยแพร่
 • ดูรายการของลำดับงานฉบับร่างทั้งหมด

 • เรียกใช้ลำดับงาน
 • ลบลำดับงาน

 • ดาวน์โหลดลำดับงาน

 • เปลี่ยนเจ้าของ

 • เปลี่ยนสิทธิ

 • เปลี่ยนโปรเจกต์

 • เพิ่ม/ลบแท็ก

 • เปลี่ยนคำอธิบาย

 • เปลี่ยนชื่อ

 • อัปเดตงานเกี่ยวกับลำดับงาน

 • ลบงานเกี่ยวกับลำดับงาน

 • สร้างงานในลำดับงาน*

 • การจัดการเวอร์ชัน*

*เงื่อนไขเพิ่มเติมบางอย่างจะปรับใช้กับการดำเนินการเหล่านี้:

 • หากต้องการสร้างงานในลำดับงาน:

  • ต้องมีกำหนดเวลาลำดับงาน เฉพาะผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่สามารถสร้างกำหนดการได้
  • ลำดับงานต้องมีขั้นตอนเอาต์พุตอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอน
  • เวอร์ชันลำดับงานต้องเข้ากันได้กับเวอร์ชัน Tableau Server
 • การจัดการเวอร์ชัน:

  • ต้องเปิดใช้งานประวัติการแก้ไขบนไซต์

  • บทบาทของผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ไปยังโครงการได้

ผู้ดูแลไซต์ Tableau

สามารถทำงานต่อไปนี้ในลำดับงานที่เผยแพร่ไปยังไซต์ที่พวกเขาเป็นผู้ดูแลไซต์:

 • สร้างลำดับงาน

 • แก้ไขลำดับงานที่เผยแพร่
 • ดูรายการของลำดับงานฉบับร่างทั้งหมด

 • เรียกใช้ลำดับงาน
 • ลบลำดับงาน

 • ดาวน์โหลดลำดับงาน

 • เปลี่ยนเจ้าของ

 • เปลี่ยนสิทธิ

 • เปลี่ยนโปรเจกต์

 • เพิ่ม/ลบแท็ก

 • เปลี่ยนคำอธิบาย

 • เปลี่ยนชื่อ

 • อัปเดตงานเกี่ยวกับลำดับงาน

 • ลบงานเกี่ยวกับลำดับงาน

 • สร้างงานในลำดับงาน*

 • การจัดการเวอร์ชัน*

เงื่อนไขเพิ่มเติมบางอย่างจะปรับใช้กับการดำเนินการเหล่านี้:

 • หากต้องการสร้างงานในลำดับงาน:

  • ต้องมีกำหนดเวลาลำดับงาน เฉพาะผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่สามารถสร้างกำหนดการได้
  • ลำดับงานต้องมีขั้นตอนเอาต์พุตอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอน
  • เวอร์ชันลำดับงานต้องเข้ากันได้กับเวอร์ชัน Tableau Server
 • การจัดการเวอร์ชัน:

  • ต้องเปิดใช้งานประวัติการแก้ไขบนไซต์

  • บทบาทของผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ไปยังโครงการได้

หัวหน้าโปรเจกต์

สามารถทำงานต่อไปนี้ในลำดับงานที่เผยแพร่ไปยังโครงการที่พวกเขามีสิทธิของหัวหน้าโครงการ:

 • สร้างลำดับงาน

 • แก้ไขลำดับงานที่เผยแพร่

 • เรียกใช้ลำดับงาน
 • ลบ

 • ดาวน์โหลด

 • เปลี่ยนสิทธิ

 • เปลี่ยนโปรเจกต์

 • เพิ่ม/ลบแท็ก

 • เปลี่ยนคำอธิบาย

 • เปลี่ยนชื่อ

 • อัปเดตงานเกี่ยวกับลำดับงาน

 • ลบงานเกี่ยวกับลำดับงาน

 • สร้างงานในลำดับงาน*

 • การจัดการเวอร์ชัน*

*เงื่อนไขเพิ่มเติมบางอย่างจะปรับใช้กับการดำเนินการเหล่านี้:

 • หากต้องการสร้างงานในลำดับงาน:

  • ต้องมีกำหนดเวลาลำดับงาน เฉพาะผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่สามารถสร้างกำหนดการได้
  • ลำดับงานต้องมีขั้นตอนเอาต์พุตอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอน
  • เวอร์ชันลำดับงานต้องเข้ากันได้กับเวอร์ชัน Tableau Server
 • การจัดการเวอร์ชัน:

  • ต้องเปิดใช้งานประวัติการแก้ไขบนไซต์

  • บทบาทของผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ไปยังโครงการได้

เจ้าของโครงการ

สามารถทำงานต่อไปนี้ในลำดับงานที่เผยแพร่ไปยังโครงการที่พวกเขาเป็นเจ้าของ:

 • สร้างลำดับงาน

 • แก้ไขลำดับงานที่เผยแพร่

 • เรียกใช้ลำดับงาน
 • ลบ

 • ดาวน์โหลด

 • เปลี่ยนสิทธิ

 • เปลี่ยนโปรเจกต์

 • เพิ่ม/ลบแท็ก

 • เปลี่ยนคำอธิบาย

 • เปลี่ยนชื่อ

 • อัปเดตงานเกี่ยวกับลำดับงาน

 • ลบงานเกี่ยวกับลำดับงาน

 • สร้างงานในลำดับงาน*

 • การจัดการเวอร์ชัน*

* เงื่อนไขเพิ่มเติมบางอย่างจะปรับใช้กับการดำเนินการเหล่านี้:

 • หากต้องการสร้างงานในลำดับงาน:

  • ต้องมีกำหนดเวลาลำดับงาน เฉพาะผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่สามารถสร้างกำหนดการได้
  • ลำดับงานต้องมีขั้นตอนเอาต์พุตอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอน
  • เวอร์ชันลำดับงานต้องเข้ากันได้กับเวอร์ชัน Tableau Server
 • การจัดการเวอร์ชัน:

  • ต้องเปิดใช้งานประวัติการแก้ไขบนไซต์

  • บทบาทของผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ไปยังโครงการได้

เจ้าของลำดับงาน

สามารถทำงานต่อไปนี้ในลำดับงานที่พวกเขาเป็นเจ้าของ:

 • สร้างลำดับงาน

 • แก้ไขฉบับร่าง (ลำดับงานที่เป็นเจ้าของ) และลำดับงานที่เผยแพร่

 • เรียกใช้ลำดับงาน

 • ลบลำดับงาน
 • ดาวน์โหลดลำดับงาน

 • เปลี่ยนเจ้าของ

 • เปลี่ยนสิทธิ

 • เปลี่ยนโปรเจกต์

 • เพิ่ม/ลบแท็ก

 • เปลี่ยนคำอธิบาย

 • เปลี่ยนชื่อ

 • อัปเดตงานเกี่ยวกับลำดับงาน

 • ลบงานเกี่ยวกับลำดับงาน

 • สร้างงานในลำดับงาน*

 • การจัดการเวอร์ชัน*

*เงื่อนไขเพิ่มเติมบางอย่างจะปรับใช้กับการดำเนินการเหล่านี้:

 • หากต้องการสร้างงานในลำดับงาน:

  • ต้องมีกำหนดเวลาลำดับงาน เฉพาะผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่สามารถสร้างกำหนดการได้
  • ลำดับงานต้องมีขั้นตอนเอาต์พุตอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอน
  • เวอร์ชันลำดับงานต้องเข้ากันได้กับเวอร์ชัน Tableau Server
 • การจัดการเวอร์ชัน:

  • ต้องเปิดใช้งานประวัติการแก้ไขบนไซต์

  • บทบาทของผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ไปยังโครงการได้

ผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต Creator

สามารถทำงานต่อไปนี้:

 • สร้างลำดับงาน

 • แก้ไขฉบับร่าง (ลำดับงานที่เป็นเจ้าของ) และลำดับงานที่เผยแพร่

 • เรียกใช้ลำดับงาน (มีสิทธิในการเรียกใช้ลำดับงาน)
 • ลบ (มีสิทธิในการลบ)

 • ดาวน์โหลด (มีสิทธิในการดาวน์โหลดหรือบันทึกเป็น และสิทธิในการอ่าน)

 • เปลี่ยนสิทธิ (มีสิทธิในการเปลี่ยน)
 • เปลี่ยนโครงการ (มีสิทธิในการย้ายและสิทธิในเขียนของโครงการปลายทาง)

 • เพิ่ม/ลบแท็ก (มีสิทธิในการอ่าน)

 • เปลี่ยนคำอธิบาย (มีสิทธิในการบันทึก)

 • เปลี่ยนชื่อ (มีสิทธิในการบันทึก)

 • อัปเดตงานในลำดับงาน (มีสิทธิในการดำเนินการ)

 • ลบงานในลำดับงาน (มีสิทธิในการดำเนินการ)

 • สร้างงานในลำดับงาน* (มีสิทธิในการดำเนินการ)

 • การจัดการเวอร์ชัน* (มีสิทธิในการดู อ่าน บันทึกเป็น ดาวน์โหลด)

* เงื่อนไขเพิ่มเติมบางอย่างจะปรับใช้กับการดำเนินการเหล่านี้:

 • หากต้องการสร้างงานในลำดับงาน:

  • ต้องมีกำหนดเวลาลำดับงาน เฉพาะผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่สามารถสร้างกำหนดการได้
  • ลำดับงานต้องมีขั้นตอนเอาต์พุตอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอน
  • เวอร์ชันลำดับงานต้องเข้ากันได้กับเวอร์ชัน Tableau Server
 • การจัดการเวอร์ชัน:

  • ต้องเปิดใช้งานประวัติการแก้ไขบนไซต์

  • บทบาทของผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ไปยังโครงการได้

ผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต Explorer

สามารถทำงานต่อไปนี้:

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4 เป็นต้นไป ผู้ใช้ใบอนุญาต Explorer จะไม่สามารถเรียกใช้โฟลว์บน Tableau Server ได้อีกต่อไป

 • ผู้ใช้ใบอนุญาต Explorer (ที่มีสิทธิ์เรียกใช้โฟลว์) สามารถเรียกใช้โฟลว์บน Tableau Cloud ได้

 • ลบ (มีสิทธิในการลบ)

 • ดาวน์โหลด (มีสิทธิในการดาวน์โหลดหรือบันทึกเป็น และสิทธิในการอ่าน)

 • เปลี่ยนสิทธิ (มีสิทธิในการเปลี่ยน)
 • เปลี่ยนโครงการ (มีสิทธิในการย้ายและสิทธิในเขียนของโครงการปลายทาง)

 • เพิ่ม/ลบแท็ก (มีสิทธิในการอ่าน)

 • เปลี่ยนคำอธิบาย (มีสิทธิในการบันทึก)

 • เปลี่ยนชื่อ (มีสิทธิในการบันทึก)

 • อัปเดตงานในลำดับงาน (มีสิทธิในการดำเนินการ)

 • ลบงานในลำดับงาน (มีสิทธิในการดำเนินการ)

 • สร้างงานในลำดับงาน* (มีสิทธิในการดำเนินการ)

 • การจัดการเวอร์ชัน* (มีสิทธิในการดู อ่าน บันทึกเป็น ดาวน์โหลด)

*เงื่อนไขเพิ่มเติมบางอย่างจะปรับใช้กับการดำเนินการเหล่านี้:

 • หากต้องการสร้างงานในลำดับงาน:

  • ต้องมีกำหนดเวลาลำดับงาน เฉพาะผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่สามารถสร้างกำหนดการได้
  • ลำดับงานต้องมีขั้นตอนเอาต์พุตอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอน
  • เวอร์ชันลำดับงานต้องเข้ากันได้กับเวอร์ชัน Tableau Server
 • การจัดการเวอร์ชัน:

  • ต้องเปิดใช้งานประวัติการแก้ไขบนไซต์

  • บทบาทของผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ไปยังโครงการได้

ผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต Viewer

Viewer ไม่สามารถจัดการลำดับงานได้ แต่สามารถดูลำดับงานและเวอร์ชันต่างๆ ของลำดับงานได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถทั้งหมดที่คุณสามารถตั้งค่าบนลำดับงาน โปรดดู ความสามารถของสิทธิ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ