Logga in på Tableau Cloud

Du kan logga in på Tableau Cloud från en Tableau-klient. Exempel på klienter inkluderar en webbläsare, Tableau Desktop, Tableau Bridge och Tableau Mobile. Du kan logga in på platsen direkt eller från en Tableau-vy inbäddad på en webbsida.

Inloggningsalternativ och -steg

Beroende på hur din platsadministratör har konfigurerat din Tableau Cloud-plats kommer du att använda ett av följande sätt för att logga in (dessa kallas även autentiseringstyper):

 • Enkel inloggning

  Enkel inloggning (SSO) innebär att administratören har konfigurerat Tableau Cloud-platsen så att du kan använda samma användarnamn och lösenord (inloggningsuppgifter) som du använder för andra program i företaget.

  När du använder enkel inloggning hanteras inloggningsuppgifterna utanför Tableau Cloud av en identitetsleverantör från tredje part (IdP). När du anger inloggningsuppgifterna för att logga in på Tableau Cloud är det en IdP som låter Tableau Cloud veta att du är en behörig användare.

 • Tableau med MFA

  När flerfaktorsautentisering är aktiverat med Tableau-autentisering (kallas även TableauID) används en kombination av dina TableauID-inloggningsuppgifter och en verifieringsmetod för att ge tillgång till Tableau Cloud.

  TableauID-inloggningsuppgifterna består av en e-postadress och ett lösenord som används för att komma åt Tableau Cloud-platsen. Dessa inloggningsuppgifter ger dig även tillgång till annat innehåll på Tableaus webbplats, såsom faktablad. Du kan välja en verifieringsmetod efter att du har registrerat dig för MFA. Mer information finns i Registrera dig för flerfaktorsautentisering.

  • Tableau

   Om Tableau inte har uppdaterat platsen så att den kräver Tableau med MFA än kan du fortsätta att använda den här Tableau-autentiseringstypen på tillfällig basis.

Så vet du vilken typ av inloggningsuppgifter din plats använder

Om din plats är konfigurerad till att använda enkel inloggning (SSO) meddelas du vanligtvis av din platsadministratör om detta och du använder samma användarnamn och lösenord som för att logga in på andra program inom organisationen.

Om platsen inte har konfigurerats med enkel inloggning loggar du in på den med Tableau med MFA. I det här fallet får du en e-postinbjudan till platsen. Att klicka på länken i e-postmeddelandet låter dig skapa ett lösenord. Den e-postadressen och lösenordet blir ditt TableauID. Sedan uppmanas du att registrera minst en verifieringsmetod som ska användas för att bekräfta din identitet varje gång du loggar in.

Om du inte är säker på hur platsen är konfigurerad eller vilka inloggningsuppgifter som ska användas bör du kontakta Tableau Cloud-platsadministratören.

För att logga in (inkluderar URL för Tableau Cloud)

Gör något av följande beroende på var du loggar in:

När du loggar in från:Gör följande:
En webbläsareAnge URL:en för Tableau Cloud i adressfältet: https://online.tableau.com
Tableau Desktop, för att publicera eller komma åt innehållVälj Server > Logga in och ange URL:en för Tableau Cloud: http://online.tableau.com
Tableau Desktop, för att logga in på Tableau BridgeVälj Server > Starta Tableau Bridge-klienten.
Tableau Mobile-appTryck på Logga in och sedan på Anslut till Tableau Cloud.

För platser med enkel inloggning

 1. Ange din e-postadress och klicka på Logga in på inloggningssidan för Tableau Cloud.

  Du skickas vidare till inloggningsformuläret för identitetsleverantören om du har lagts till på endast en plats. Ange användarnamnet och lösenordet igen. Tredje parten autentisera dig sedan och du skickas tillbaka till Tableau Cloud.

 2. Om du har lagts till på flera platser med enkel inloggning ska du ange den Uniform Resource Identifier (URI) som tillhör platsen du vill komma åt och sedan klicka på Fortsätt.

  Från och med januari 2022 krävs platsens URI för att upprätthålla dess integritet. Platsens URI är den unika identifieraren för din Tableau Cloud-plats och visas i platsens URL efter autentisering. Ett platsnamn såsom ”Company X” kan till exempel visas i URL:en som https://us-east-1.online.tableau.com/#/site/companyx. För att inte behöva komma ihåg en URI för din plats kan du bokmärka webbplatsadresser i webbläsaren för att snabbt omdirigera och autentisera till den Tableau Cloud-platsen.

  Obs! Om du inte kommer ihåg platsens URI kan du klicka på Har glömt platsen och följ instruktionerna för att verifiera din e-postadress. Endast en verifieringskod skickas inom 5 minuter. Kontrollera därför skräppostmappen om du inte ser något mejl från Tableau. Var noga med att ange koden korrekt eftersom flera felaktiga försök kan medföra att koden upphör att gälla. Efter verifiering omdirigeras du till en lista över platser som är kopplade till ditt användarnamn. Du behöver inte verifiera din e-postadress igen under 30 dagar på den här klienten.

För platser med Tableau med MFA 

 1. Ange din e-postadress och ditt lösenord på inloggningssidan för Tableau Cloud och klicka sedan på Logga in.

 2. Om platsadministratören har lagt till dig på flera Tableau Cloud-platser anger du platsens URI (dvs. dess namn) och klickar på Fortsätt. Till exempel så är ”myco” platsens URI eller platsnamn.

 3. Ange ditt lösenord och klicka på Logga in igen.

 4. Slutför inloggningsprocessen genom att följa Tableau Cloud-uppmaningen och verifiera din identitet med den verifieringsmetod du valde under registreringen av flerfaktorsautentisering.

  Obs! 

  • Om du loggar in på Tableau Cloud eller registrerar dig för flerfaktorsautentisering för första gången läser du avsnittet Registrera dig för flerfaktorsautentisering.
  • Om du loggar in på Tableau Cloud och bara har registrerat en verifieringsmetod, som antingen är inbyggd autentisering, en säkerhetsnyckel eller återställningskoder, omdirigeras du för att registrera en extra reservmetod för verifiering.

  Om du till exempel registrerade Salesforce Authenticator-appen som verifieringsmetod visas följande uppmaning.

  1. Svara på uppmaningen genom att gå till din mobilenhet och trycka på push-meddelandet.

  2. Kontrollera att uppgifterna är korrekta och tryck på Godkänn. När din identitet har verifierats omdirigeras du till Tableau Cloud-platsen.

Logga ut

Logga ut genom att välja ditt visningsnamn i det övre högra hörnet på valfri sida, och välj sedan Logga ut.

Om platsen använder enkel inloggning och du inte ser en länk med Logga ut kan du stänga webbläsarfliken eller fönstret. Länken för Logga ut visas inte om din plats, och identitetsleverantör som hanterar företagets användarinformation, inte är konfigurerade för att stödja enkel utloggning.

Kom ihåg dina inloggningsuppgifter

Välj Kom ihåg mig på inloggningssidan om du vill att Tableau Cloud kommer ihåg ditt användarnamn. Nästa gång du loggar in fyller Tableau i användarnamnet. Du måste fortfarande ange lösenordet.

För platser med autentisering via enkel inloggning kommer Tableau ihåg användarnamnet och anger även en standardplats. Nästa gång du loggar in fyller Tableau i användarnamnet och omdirigerar dig till en IdP för autentisering, utan att fråga om platsens URI.

I båda scenarierna ersätts standardplatsen om:

 • Du loggar in på en annan Tableau Cloud-plats och väljer Kom ihåg mig igen.

 • Du använder djuplänkar eller URL:er som pekar till specifika webbplatser, för att komma åt Tableau Cloud och väljer Kom ihåg mig när du loggar in på den platsen.

Ta bort cookies i webbläsaren för att få Tableau att glömma användarinformationen.

Anslutna klienter

Platsadministratören har möjligheten att tillåta direkt inloggning från godkända Tableau-klienter. Se introduktionen till detta ämne för exempel på klienter.

När du har loggat in från en behörig klient lagrar Tableau inloggningsuppgifterna i en säker token som kommer ihåg din anslutning till Tableau Cloud. När denna token är på plats kan du komma åt din Tableau Cloud-plats direkt, utan att behöva logga in.

Rensar sparade inloggningar

 • Om du vill koppla från din plats kan du fysiskt logga ut från den anslutna klienten. I Tableau Desktop kan du till exempel välja ServerLogga ut.

 • Välj HjälpInställningar och prestandaRensa sparade serverinloggningar för att ta bort alla befintliga serveranslutningar från Tableau Desktop.

Obs! Platsadministratörer kan sluta ge behörighet till säkra token som lagrar användarnas anslutningar till platsen.

Logga in på en inbäddad vy i Internet Explorer

När du öppnar en webbsida med en inbäddad vy syns en inloggningsknapp i ramen där vyn visas. Om du använder Internet Explorer (IE) och inloggningsknappen inte ersätts med vyn, efter att du har angett dina inloggningsuppgifter, kanske webbläsarens säkerhetsinställningar blockerar åtkomst till vyn.

IE använder säkerhetszoner för att fastställa åtkomstnivåer till webbplatser. För att visa Tableau-inbäddade vyer i IE kan du lägga till webbplatsen du besöker och Tableau Cloud-adresser till rätt säkerhetszon.

Lägga till webbadresser till IE-säkerhetszoner

 1. Öppna webbplatsen som innehåller Tableau-vyn i Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg och välj sedan Internetalternativ.

 3. Lägg till webbplatsen i lämplig säkerhetszon enligt följande på fliken Säkerhet:

  • Om webbplatsen med Tableau-vyn är intern i organisationen ska du välja Lokalt intranät, klicka på webbplatser och sedan Avancerat. Om webbplatsen inte redan finns där ska du lägg till den i listan med Webbplatser.

  • Om webbplatsen är extern för organisationen ska du välja Betrodda webbplatsen, klicka på webbplatsen och lägga till den på listan Webbplatser.

 4. Lägg till Tableau Cloud:

  Välj Betrodda webbplatsen och ange *.online.tableau.com i rutan Lägg till den här webbplatsen i zonen.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på Stäng.

Dessa steg togs från Microsoft Windows-sidan Security zones: adding or removing websites(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Säkerhetszoner: lägga till eller ta bort webbplatser).

Obs! Länken som tillhandahålls innebär att du lämnar Tableau-webbplatsen. Vi gör vårt bästa för att dessa länkar till externa webbplatser ska vara korrekta, aktuella och relevanta. Tableau kan dock inte garantera att sidor som hanteras av andra leverantörer är uppdaterade och korrekta. Kontakta den externa platsen om du har frågor om innehållet där.

Registrera dig för flerfaktorsautentisering

För att öka kontosäkerheten krävs flerfaktorsautentisering (MFA) med Tableau Cloud från och med den 1 februari 2022. För att uppfylla det här kravet kan flerfaktorsautentisering (MFA) med Tableau-autentisering ha aktiverats. Om flerfaktorsautentisering är aktiverat måste du registrera minst en verifieringsmetod för att bekräfta din identitet varje gång du loggar in på Tableau Cloud. Obs! Om du använder Tableau Desktop eller Tableau Bridge tillsammans med Tableau Cloud måste du köra version 2021.1 och senare.

MFA en säker kontoautentiseringsmetod som kräver att du bevisar din identitet genom att tillhandahålla två eller flera typer av verifiering, även kallade ”faktorer”, när du loggar in på Tableau Cloud. Den första faktorn är användarnamnet och lösenordet som används för att logga in på Tableau Cloud (dvs. dina TableauID-inloggningsuppgifter). Den ytterligare faktorn är en kod som genereras av en autentiseringsapp, som Salesforce Authenticator eller en app med tidsbaserade engångskoder (TOTP) från någon annan tillverkare.

För att jämföra verifieringsmetoder som stöds och granska användningskrav i ämnet, se Verifieringsmetoder för flerfaktorsautentisering(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Salesforce-hjälpen.

Viktigt:

 • I de flesta fall består verifieringsmetoderna för Tableau Cloud av mobila autentiseringsappar som du måste installera på en mobiltelefon.
 • Säkerhetsnycklar med stöd för WebAuthn eller U2F och inbyggda autentiseringsenheter kan inte användas vid autentisering till Tableau Cloud från Tableau Desktop, Tableau Prep Builder, Tableau Bridge och Tableau Content Migration Tool.
 • Alternativet för återställningskoder är bara tillgängligt efter att du har registrerat den första uppsättningen verifieringsmetoder.

Så här registrerar du dig för flerfaktorsautentisering

 1. Logga in på Tableau Cloud med ditt användarnamn och lösenord. Du uppmanas att registrera dig för MFA.

 2. Välj en verifieringsmetod.

  Klicka till exempel på Salesforce Authenticator.

 3. Följ stegen i dialogrutan i Tableau Cloud för att länka den valda verifieringsmetoden till ditt Tableau Cloud-konto.

  Om du till exempel valde Salesforce Authenticator-appen i steg 2, uppmanas du att göra följande:

  1. Om du har en mobil iOS- eller Android-enhet ska du ladda ner och installera den kostnadsfria Salesforce Authenticator-appen från App Store eller Google Play.

  2. Öppna appen, på den mobila enheten efter att installationen är slutförd och tryck på Lägg till ett konto.

  3. Ange fasen med två ord från appen i dialogrutan i Tableau Cloud och klicka på Anslut.

 4. För att slutföra inloggningsprocessen uppmanar Tableau Cloud dig att godkänna begäran via autentiseringsappen på mobilenheten. Att acceptera begäran innebär att du verifierar din identitet. Du skickas sedan vidare till din plats.

  Om du till exempel använder verifieringsmetoden Salesforce Authenticator ska du göra följande:

  1. Svara på push-meddelandet på mobilenheten när följande uppmaning visas i Tableau Cloud.


  2. Kontrollera att uppgifterna i begäran är korrekta i Salesforce Authenticator-appen.

  3. Tryck på Godkänn. Du skickas vidare till din plats.

Hantera verifieringsmetoder

När du har börjat använda MFA kan verifieringsmetoder hanteras genom att klicka på länken Hantera verifieringsmetoder med MFA på sidan Mina kontoinställningar i Tableau Cloud.

På den här sidan kan du lägga till eller ta bort ytterligare verifieringsmetoder, bland annat för återställningskoder. Om du till exempel använder en ny mobiltelefon ska du radera eventuella verifieringsmetoder på den gamla mobiltelefonen. Om du inte kan kopiera autentiseringsappens konfiguration genom att återställa den från en säkerhetskopia till din nya mobiltelefon måste du installera och registrera en autentiseringsapp igen. Se Hantera dina kontoinställningar(Länken öppnas i ett nytt fönster) för mer information.

Om återställningskoder – endast i nödfall

För att minska risken för ett utelåsningsscenario rekommenderar vi att du lägger till Återställningskoder som en säkerhetskopia efter att du har registrerat dig för MFA. Med återställningskoder, vilka endast ska användas i nödfall, kan du logga in på Tableau Cloud om du inte har tillgång till dina vanliga MFA-verifieringsmetoder. Om du lägger till alternativet för återställningskoder genereras en lista med tio koder för engångsanvändning för dig som du kan använda för att logga in på Tableau Cloud.

Viktigt: 

 • Eftersom listan över återställningskoder inte är tillgänglig efter att du har lagt till alternativet Återställ koder ska du omedelbart kopiera och lagra dessa koder på en säker plats så att du kan använda dem i nödsituationer.
 • Återställningskoder ska inte användas som din primära verifieringsmetod. Återställningskoder ska endast användas i nödfall när du inte har tillgång till dina vanliga MFA-verifieringsmetoder.

Få tillgång till platsen igen efter att ha blivit utelåst

Viktigt: Vi rekommenderar starkt att du lägger till alternativet Återställningskoder för att undvika att bli utelåst från din plats. Återställningskoder ska endast användas i nödfall.

Om du tappar bort alla vanliga verifieringsmetoder för MFA måste du kontakta din Tableau Cloud-platsadministratör och begära att de återställs. När verifieringsmetoderna för flerfaktorsautentisering har återställts ska du följa proceduren i Registrera dig för flerfaktorsautentisering för att registrera dig för flerfaktorsautentisering igen.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!