Installera växlar och egenskaper för tabcmd (Windows)

Viktigt: tabcmd version 1 kommer att sluta fungera med Tableau Cloud inom en snar framtid. Planera migreringen till tabcmd version 2 så snart som möjligt för att inte påverkas negativt. Den här utfasningen påverkar inte Tableau Server.

Obs! I de flesta fall måste du använda kommandoradsverktyget tabcmd 2.0 med Tableau Cloud. Tabcmd 2.0 finns på Tableau tabcmd(Länken öppnas i ett nytt fönster). Med den här nya versionen kan du köra tabcmd-kommandon på MacOS och Linux, autentisera med personliga åtkomsttoken (PAT:er) och uppfylla kraven för flerfaktorsautentisering (MFA). Version 2.0 bygger på offentliga slutpunkter i den Python-baserade Tableau Server-klienten.

Du kan använda följande växlar när du installerar Tableau Server kommandoradsverktyget (tabcmd) version 2019.4.0 eller senare från kommandoraden i Windows.

Obs! Det finns inga motsvarande växlar för Linux-versionen av tabcmd-installationsprogrammet.

VäxlaBeskrivningKommentarer
/install | /repair | /uninstall | /layout<directory>

Kör installationsprogrammet för att antingen installera, reparera eller avinstallera tabcmd, eller så kan du använda /layout och skapa en fullständig lokal kopia av installationspaketet i den katalog som anges.

Standard är att installera och visa användargränssnitt och alla uppmaningar. Om ingen katalog anges på en ny installation antas C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\<version>\extras\Command Line Utility.
/passive

Kör installationsprogrammet med minimalt användargränssnitt och inga frågor.

 
/quiet | /silent

Kör installationsprogrammet i obevakat, helt tyst läge. Varken användargränssnitt eller uppmaningar visas.

Obs! Använd antingen /silent eller /quiet, inte båda.

/norestart

Kör installationsprogrammet utan att starta om Windows, även om omstart krävs.

Obs! I vissa sällsynta fall kan en omstart inte förhindras även när detta alternativ väljs. Det är mest sannolikt att detta inträffar när en tidigare omstart av systemet hoppades över på grund av till exempel installationen av annan programvara.

/log "<log-file>"

Logginformation för angiven fil och sökväg.

Loggfiler skapas som standard i användarens %TEMP%-mapp med namnkonventionen Tableau_Server_Command_Line_utility_<version_code>.log.

Om ingen filplats anges skrivs loggfilen till användarens TEMP-mapp (C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp). Kontrollera om det finns några fel i loggfilen efter installationen.

Exempel: <Setup file> /silent /log "C:\Tableau\Logs\tabcmd-Install" ACCEPTEULA=1

 

EgenskaperBeskrivningKommentarer
ACCEPTEULA=1|0Godkänn slutanvändaravtalet (EULA). Krävs för tyst, ljudlös och passiv installation. 1 = acceptera licensavtalet, 0 = acceptera inte licensavtalet.

Om den inte ingår vid användning av /passive, /silent eller /quiet misslyckas installationen tyst.

Om den ingår men är inställd på 0 misslyckas installationen.

INSTALLDIR="<path\to\installation\directory>"Installera tabcmd på angiven icke-standard installationsplats.

Anger den plats där tabcmd ska installeras. Om inget annges här installeras tabcmd till C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\<version_code>\extras\Command Line Utility

Exempel: <Setup file> /silent INSTALLDIR="C:\tabcmd"

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!