Konfigurera återgivning på klientsidan

När du går till en vy i Tableau Server kan den bearbetning som krävs för att visa vyn, återgivningen, utföras av antingen din enhet eller Tableau Server. Valet beror på hur komplicerad vyn är, vilket fastställs av antalet markeringar, rader, kolumner och mer. Om en vy är mindre komplex så går det snabbare om klientenheten renderar vyn. Om en vy är mer komplex går det snabbare att skicka en begäran till Tableau Server och dra nytta av serverns större beräkningskraft.

Obs! Om en vy använder polygonmarkeringstypen eller sidhistorikfunktionen så utförs alltid återgivning på serversidan, även om återgivning på klientsidan är aktiverat.

Webbläsare som stöds

Återgivning på klientsidan stöds i Internet Explorer version 9.0 eller senare, Firefox, Chrome och Safari. Alla dessa webbläsare innehåller HTML 5-elementet <canvas> som krävs för återgivning på klientsidan.

Återgivning på klientsidan stöds även av Tableau Mobile-appen.

Konfigurera tröskelvärdet för komplexitet för datorer och mobila enheter

Eftersom datorer har mer bearbetningskraft än mobila enheter utför Tableau Server oftare återgivning på klientsidan på datorer än på mobila enheter.

Som serveradministratör kan du konfigurera när återgivning på klientsidan sker för datorer och mobila enheter genom att justera tröskelvärdet för komplexitet för var och en. Du kan till exempel sänka tröskelvärdet för mobila enheter om du märker att vyer visas långsamt på dem. Eller så kan du öka tröskelvärdet för att minska antalet begäranden till Tableau Server.

Som standard är tröskelvärdet för komplexitet för datorwebbläsare 100. Justera tröskelvärdet för komplexitet för datorer med hjälp av följande kommando:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render_threshold -v [new value]

Som standard är tröskelvärdet för komplexitet för mobila enheter 60. Justera tröskelvärdet för komplexitet för mobila enheter med hjälp av följande kommando:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render_threshold_mobile -v [new value]

Om du till exempel vill ändra det mobila tröskelvärdet till 40 så anger du följande kommando:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render_threshold_mobile -v 40

Mer information om hur du använder tsm-alternativet set finns i avsnittet om Alternativ för tsm configuration set.

Inaktivera återgivning på klientsidan

Återgivning på klientsidan är aktiverat som standard och rekommenderas för att förbättra prestandan för vyer. Du kan dock tillfälligt vilja inaktivera återgivning på klientsidan för testning eller om servern främst används av datorer eller mobila enhet med väldigt låg bearbetningskraft.

Använd följande kommando för att inaktivera återgivning på klientsidan:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render -v false

Mer information om hur du använder tsm-alternativet set finns i avsnittet om Alternativ för tsm configuration set.

Testa med URL-parametern

Testa återgivning på serversidan på sessionsbas genom att skriva in ?:render=false i slutet på vyns URL. Exempel:

http://localhost/views/Supplies/MyView?:render=false

Om återgivning på klientsidan är inaktiverat i Tableau Server skriver du in ?:render=true för att aktivera det för sessionen:

http://localhost/views/Supplies/MyView?:render=true

Du kan även testa vissa tröskelvärden för komplexitet för enskilda vyer för att se om det är lämpligt att justera tröskelvärdena över hela servern för dina server- och nätverksförhållanden. Du kanske till exempel märker att brytpunkter med en lägre komplexitet (som 80) eller en högre komplexitet (som 120) ger mer följsamma användarinteraktioner. Du kan testa ett tröskelvärde genom att behålla serverns standardkonfiguration (med återgivning på klientsidan aktiverat) och ange det tröskelvärdestal du vill testa i slutet på vyns URL. Exempel:

http://localhost/views/Supplies/MyView?:render=80
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!