ตัวเลือกและพร็อพเพอร์ตี้ของบรรทัดคำสั่ง

บรรทัดคำสั่งของตัวติดตั้ง Tableau ยอมรับค่าสองประเภท นั่นคือ ตัวเลือกและพร็อพเพอร์ตี้ ตัวเลือกเป็นรายการของค่าสถานะที่ควบคุมพฤติกรรมของบรรทัดคำสั่ง พร็อพเพอร์ตี้ให้การดำเนินการหรือรายการของการดำเนินการที่คุณต้องการใช้

ตัวเลือกของตัวติดตั้ง

คุณสามารถระบุตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นส่วนหนึ่งของบรรทัดคำสั่ง โปรดทราบข้อต่อไปนี้เกี่ยวกับตัวเลือก:

  • ตัวเลือกแต่ละตัวมีคำนำหน้าด้วยขีดทับ (/)

  • ตัวเลือกต้องมาก่อนพร็อพเพอร์ตี้

ตัวเลือกคำอธิบาย
quietเรียกใช้ตัวติดตั้งโดยไม่มีข้อความ (สถานะหรือความคืบหน้าในการติดตั้ง) และไม่ต้องโต้ตอบกับผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้เปิดขึ้นมาหลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
passiveเรียกใช้ตัวติดตั้งและแสดงกล่องโต้ตอบและสถานะการติดตั้ง แต่ไม่ให้พร้อมท์แจ้งผู้ใช้เพื่อป้อน ผลิตภัณฑ์เปิดขึ้นมาหลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
norestartหยุดพยายามรีสตาร์ท ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ตัวติดตั้งจะส่งข้อความแจ้งให้แก่คุณก่อนรีสตาร์ท เว้นแต่คุณจะเรียกใช้ตัวติดตั้งในโหมดเงียบ
log "logfile.txt"บันทึกข้อมูลการติดตั้งไปยังพาธและไฟล์ที่ระบุ ระบุพาธและชื่อไฟล์ เช่น /log "c:\logs\logfile.txt" ไฟล์บันทึกเริ่มต้นจะเป็นไดเรกทอรี%TEMP% ของระบบ
repairเรียกใช้ตัวติดตั้งเพื่อซ่อมแซมการติดตั้ง Tableau ที่มีอยู่
uninstallถอนการติดตั้งการติดตั้ง Tableau ที่มีอยู่
hวิธีใช้—แสดงตัวเลือกและพร็อพเพอร์ตี้สำหรับตัวติดตั้ง

พร็อพเพอร์ตี้ของตัวติดตั้ง

คุณสามารถรวมพร็อพเพอร์ตี้อย่างน้อยหนึ่งตัวในบรรทัดคำสั่งสำหรับตัวติดตั้ง โปรดทราบข้อต่อไปนี้เกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้:

  • พร็อพเพอร์ตี้ไม่สามารถใช้เพื่ออัปเดตการตั้งค่าใดๆ หลังจากการติดตั้งเริ่มต้น

  • ชื่อและค่าของพร็อพเพอร์ตี้้ต้องคำนึงถึงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

  • ไม่มีช่องว่างที่เครื่องหมายเท่ากับด้านใดด้านหนึ่ง

  • ชุดพร็อพเพอร์ตี้แต่ละชุดจะคั่นด้วยช่องว่าง

  • บางพร็อพเพอร์ตี้กำหนดเฉพาะเวอร์ชัน

พร็อพเพอร์ตี้คำอธิบายเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ค่า
ACCEPTEULAยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ (EULA) ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น 1 จะไม่สามารถติดตั้ง Tableau โดยใช้โหมดเงียบหรือพาสซีฟได้Desktop: 10.1 และใหม่กว่า

Prep: ทุกเวอร์ชัน

Reader: ทุกเวอร์ชัน

Public: ทุกเวอร์ชัน

1=ยอมรับ
0=ไม่ยอมรับ (ค่าเริ่มต้น)
ACTIVATE_KEYเปิดใช้งาน Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder จากบรรทัดคำสั่ง คุณจะต้องใช้คีย์ผลิตภัณฑ์เว้นแต่คุณเปิดใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ใช้ การจัดการใบอนุญาตตามการเข้าสู่ระบบ เพิ่มบรรทัดคำสั่งบรรทัดเดียวที่มีตัวเลือกตัวติดตั้ง ACTIVATE_KEY="<key>" ตัวติดตั้งจะเรียกใช้ -activate เพื่อใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดใช้งาน Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder

Desktop: 10.5 และใหม่กว่า

Prep: 2018.1.2 และใหม่กว่า

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: ไม่พร้อมใช้งาน

คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ป้อนโดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศ
ACTIVATIONSERVERตั้งค่า URL เริ่มต้นสำหรับ Tableau Server ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ใช้สำหรับการเปิดใช้งานเมื่อใช้ การจัดการใบอนุญาตตามการเข้าสู่ระบบ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การจัดการใบอนุญาตตามข้อมูลเข้าสู่ระบบ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Desktop: 2019.3 และใหม่กว่า

Prep: 2020.4.1 และใหม่กว่า

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: ไม่พร้อมใช้งาน

URL ของ Tableau Server ที่จะอนุญาตผู้ใช้
ATRENABLEDปิดใช้งานการสนับสนุนบนเดสก์ท็อปเสมือน คุณต้องเปิดใช้งานตอนติดตั้งหรือโดยการแก้ไขรีจิสทรี ถ้าคุณต้องการใช้การปิดใช้งานใบอนุญาตอัตโนมัติสำหรับการสนับสนุนบนเดสก์ท็อปเสมือน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อกำหนดค่าการสนับสนุนบนเดสก์ท็อปเสมือน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Desktop: 10.5 และใหม่กว่า

Prep: 2018.2.1 และใหม่กว่า

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: ไม่พร้อมใช้งาน

1=เปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)
0=ไม่ได้เปิดใช้งาน
ATRREQUESTEDDURATIONSECONDSกำหนดระยะเวลาที่ Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder สามารถรันโดยไม่ต้องติดต่อกับบริการ ATR ก่อนที่ใบอนุญาตจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ค่าเริ่มต้นคือ 1209600 วินาที (14 วัน) ซึ่งจะใช้เฉพาะเมื่อได้ตั้งค่าเปิดใช้ ATR ไว้เท่านั้น

คุณไม่ต้องตั้งค่าตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการใช้ค่าเริ่มต้น 14 วัน หากต้องการเปลี่ยนช่วงเวลา ให้ระบุช่วงเวลาใหม่เป็นวินาทีโดยใช้ตัวเลือกนี้ ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้จะติดตั้ง Tableau Desktop ให้กำหนดค่าสำหรับการปิดใช้งานใบอนุญาตอัตโนมัติ และตั้งค่าระยะเวลาเป็น 14400 วินาที (4 ชั่วโมง)

tableau-setup-std-x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1 ATRENABLED=1 ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=14400

Desktop: 10.5 และใหม่กว่า

Prep: 2018.2.1 และใหม่กว่า

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: ไม่พร้อมใช้งาน

ค่าจำนวนเต็ม หน่วยเป็นวินาที ระยะเวลาขั้นต่ำคือ 14400 วินาที (4 ชั่วโมง) และค่าสูงสุดคือ 15552000 วินาที (6 ชั่วโมง)

 

AUTOSAVEกำหนดค่า Tableau ให้บันทึกงานของคุณโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ Tableau ปิดโดยไม่คาดหมาย ผู้ใช้สามารถเปิดเวอร์ชันที่กู้คืนของไฟล์เวิร์กบุ๊ก (.twbr) หรือไฟล์ลำดับงาน (.tflr)

Tableau Desktop: ถ้าคุณเลือก AUTOSAVE=0 ตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า บันทึกอัตโนมัติ บนเมนูวิธีใช้ จะถูุกปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้

ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Tableau Reader หรือ Tableau Public

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปิดการกู้คืนไฟล์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Desktop: 10.2 และใหม่กว่า

Prep: 2020.3.3 และใหม่กว่า

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: ไม่พร้อมใช้งาน

1=ใช่ (ค่าเริ่มต้น)
0=ไม่ใช่
AUTOUPDATEกำหนดค่า Tableau ให้ตรวจหาการอัปเดตผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถควบคุมเวอร์ชัน Tableau Desktop ที่ต้องการให้ผู้ใช้อัปเดตไปใช้

ถ้าคุณเลือก AUTOUPDATE=0 ตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า อัปเดตอัตโนมัติ และ ตรวจหาอัปเดตผลิตภัณฑ์ บนเมนู วิธีใช้ ใน Tableau Desktop จะถูุกปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ควบคุมการอัปเดตผลิตภัณฑ์สำหรับ Tableau Desktop
Desktop: 9.1 และใหม่กว่า (อัปเดตอัตโนมัติ)

10.2 และใหม่กว่า (ตรวจหาอัปเดตผลิตภัณฑ์)

Prep: ไม่พร้อมใช้งาน

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: 9.1 และใหม่กว่า (อัปเดตอัตโนมัติ)

10.2 และใหม่กว่า (ตรวจหาอัปเดตผลิตภัณฑ์)

1=ใช่ (ค่าเริ่มต้น)
0=ไม่ใช่
AUTOUPDATESERVERระบุเวอร์ขันเซิร์ฟเวอร์ที่จะตรวจสอบการอัปเดตผลิตภัณฑ์ Tableau คุณไม่สามารถควบคุมการอัปเดตสำหรับผู้ใช้ของคุณโดยใช้การเลือกกำหนดและโฮสต์ไฟล์ TableauAutoUpdate.xml พร้อมกับตัวติดตั้ง Tableau ที่เหมาะสม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ควบคุมการอัปเดตผลิตภัณฑ์สำหรับ Tableau DesktopDesktop: 9.1 และใหม่กว่า

Prep: ไม่พร้อมใช้งาน

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: ไม่พร้อมใช้งาน

ชื่อโฮสต์ เช่น assets.internal.lan ค่าเริ่มต้นคือ
downloads.tableau.com
CRASHDUMPถ้า Tableau มีปัญหาและปิดระบบโดยไม่คาดหมาย ระบบจะสร้างไฟล์หน่วยความจำการหยุดทำงานและบันทึก ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานตัวเลือกนี้จากบรรทัดคำสั่ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปิดการรายงานข้อผิดพลาด(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ไม่มีตัวเลือกนี้บน Mac

Desktop: 2018.2 และใหม่กว่า

Prep: ทุกเวอร์ชัน

Reader: ทุกเวอร์ชัน

Public: ทุกเวอร์ชัน

1=ใช่ (ค่าเริ่มต้น)
0=ไม่ใช่
CUSTOMSAMPLESDIRระบุเส้นทางไดเรกทอรีภายในเครื่องไปยังเวิร์กบุ๊กตัวอย่างที่กำหนดเอง คุณสามารถแทนที่ตัวเร่งเวิร์กบุ๊กTableau เริ่มต้นโดยมีตัวอย่างเวิร์กบุ๊กที่กำหนดเองได้สูงสุด 5 รายการสำหรับองค์กรของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แทนที่เวิร์กบุ๊กแดชบอร์ดแบบด่วนด้วยเวิร์กบุ๊กแบบกำหนดเอง (Tableau Desktop เท่านั้น)

ใช้กับ Tableau Desktop เท่านั้น

Desktop: 2021.3 และใหม่กว่า

Prep: ไม่พร้อมใช้งาน

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: ไม่พร้อมใช้งาน

เส้นทางไฟล์ภายในเครื่องแบบเต็มไปยังไดเรกทอรีตัวอย่างที่กำหนดเองที่คุณสร้างไว้

ตัวอย่างเช่น "C:\Users\mkim\Documents\ที่เก็บใน Tableau ของฉัน\CustomSamples"

ไม่รองรับไดเรกทอรีเครือข่าย

DESKTOPSHORTCUTสร้างทางลัดเดสก์ทอปDesktop: ทุกเวอร์ชัน

Prep: ทุกเวอร์ชัน

Reader: ทุกเวอร์ชัน

Public: ทุกเวอร์ชัน

1=ใช่ (ค่าเริ่มต้น)
0=ไม่ใช่
DISABLEEXTENSIONSเปิดใช้งานส่วนขยายแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มฟังก์ชันของแดชบอร์ดด้วยความช่วยเหลือของเว็บแอปพลิเคชันที่สร้างไว้โดย Tableau และนักพัฒนาภายนอก เริ่มจากเวอร์ชัน 2019.4 เป็นต้นไป ส่วนขยายของแดชบอร์ดแบบเครือข่าย (และมีการเข้าถึงทางเว็บแบบเต็ม) หรือแบบ Sandbox (และเรียกใช้ในสภาพแวดล้อมป้องกันโดยไม่มีการเข้าถึงทางเว็บ)

ตามค่าเริ่มต้น จะอนุญาตส่วนขยายของแดชบอร์ดแบบบนเครือข่ายและแบบ Sandbox ถ้าคุณไม่ต้องการทำให้ตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ ให้ตั้งค่า DISABLEEXTENSIONS=1 เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

ถ้าคุณต้องการอนุญาตส่วนขยายแบบ Sandbox ให้ตั้งค่าตัวเลือก DISABLENETWORKEXTENSIONS เป็น "1"

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ โปรดดู ใช้ส่วนขยายของแดชบอร์ด(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในวิธีใช้ทางออนไลน์ของ Tableau Desktop หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อใช้ส่วนขยายของแดชบอร์ด โปรดดู ความปลอดภัยของส่วนขยาย - แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับใช้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้หลังติดตั้ง โปรดดู ปิดใช้งานส่วนขยายของแดชบอร์ด (Tableau Desktop เท่านั้น)

Desktop: 2019.1 และใหม่กว่า

Prep: ไม่พร้อมใช้งาน

Reader: ทุกเวอร์ชัน

Public: ไม่พร้อมใช้งาน

1=ใช่
0=ไม่ใช่ (ค่าเริ่มต้น)
DISABLENETWORKEXTENSIONSส่วนขยายของแดชบอร์ดที่เปิดใช้งานเครือข่ายจะเป็นส่วนขยายที่ทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งอาจอยู่ภายในหรือภายนอกเครือข่ายท้องถิ่นของคุณ ส่วนขยายแบบเครือข่ายจะมีการเข้าถึงทางเว็บแบบเต็ม ถ้าคุณไม่ต้องการทำให้ตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ ให้ตั้งค่า DISABLENETWORKEXTENSIONS=1

หมายเหตุ: ถ้าส่วนขยายแบบเครือข่ายถูกปิดใช้งานด้วยตัวเลือกนี้ จะอนุญาตเฉพาะส่วนขยายของแดชบอร์ดแบบ Sandbox เท่านั้น ส่วนขยายแบบ Sandbox จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการป้องกันซึ่งโฮสต์โดย Tableau

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนขยายของแดชบอร์ด โปรดดู ความปลอดภัยของข้อมูล ส่วนขยายแบบเครือข่ายและส่วนขยายแบบ Sandbox(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนวิธีใช้ของ Tableau Desktop หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อใช้ส่วนขยายของแดชบอร์ด โปรดดู ความปลอดภัยของส่วนขยาย - แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับใช้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้หลังติดตั้ง โปรดดู ปิดใช้งานส่วนขยายของแดชบอร์ด (Tableau Desktop เท่านั้น)

Desktop: 2019.4 และใหม่กว่า

Prep: ไม่พร้อมใช้งาน

Reader: ทุกเวอร์ชัน

Public: ไม่พร้อมใช้งาน

1=ใช่
0=ไม่ใช่ (ค่าเริ่มต้น)
DISCOVERPANEURLสร้างเนื้อหาที่กำหนดเองซึ่งโฮสต์โดยใช้ URL แบบ https และแสดงในแผง “ค้นพบ” ในหน้า “เริ่ม” สำหรับ Tableau Desktop ทนของเนื้อหาเริ่มต้นที่ให้มาโดย Tableau

ใช้เทมเพลต(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)นี้เพื่อทำตามเค้าโครงเดียวกันสำหรับเนื้อหาของคุณ

สำหรับ Windows ให้รวมพร็อพเพอร์ตี้ DISCOVERPANEURL="<https://YourWebPage.com>" ในบรรทัดคำสั่งระหว่างติดตั้ง

ตัวอย่างเช่น Tableau_<product_installer_name>.exe DISCOVERPANEURL="https://YourWebPage.com"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าเนื้อหาที่กำหนดเองสำหรับแผง “ค้นพบ” หลังจากติดตั้ง ให้ดูที่ ตั้งค่าแผง “สำรวจ” เพื่อแสดงเนื้อหาแบบกำหนดเอง (Tableau Desktop เท่านั้น)

Desktop: 2020.1 และใหม่กว่า

Prep: ไม่พร้อมใช้งาน

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: ไม่พร้อมใช้งาน

URL ของหน้าเว็บที่กำหนดเองของคุณ ตัวอย่าง "https://help.tableau.com"
DRIVERDIRตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับไดรเวอร์คือ Program Files/Tableau/Drivers ตำแหน่งนี้ถูกใช้ร่วมกันโดย Tableau Desktop, Tableau Prep Builder และ Tableau Bridge

สำหรับ Windows คุณสามารถระบุไดเร็กทอรีการติดตั้งอื่นที่ (ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น) สำหรับไดรเวอร์ ตัวเลือกนี้จะสร้างไดเรกทอรีและสร้างรายการในรีจิสทรี HKEY_LOCAL_MACHINE\

ไม่ว่าแอปพลิเคชันตัวใดจะเปลี่ยนไดเรกทอรีล่าสุดจะมีไดเรกทอรีใหม่ที่แอปพลิเคชันทั้งสามรายการจะชี้ไปหา

ถ้าคุณเปลี่ยนไดเรกทอรีไดรเวอร์ คุณจะต้องย้ายไดรเวอร์ใดๆ ที่ติดตั้งก่อนหน้านี้ไปยังไดเรกทอรีใหม่ด้วยตัวเอง มิฉะนั้นแอปพลิเคชันอาจไม่พบไดรเวอร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของไดรเวอร์สำหรับตัวเชื่อมต่อ โปรดดู ตัวอย่างตัวเชื่อมต่อ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในวิธีใช้ทางออนไลน์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไดรเวอร์ ดูที่หน้า ดาวน์โหลดไดรเวอร์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Desktop: 10.3 และใหม่กว่า

Prep: 2018.2.1 และใหม่กว่า

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: ไม่พร้อมใช้งาน

พาธดังเช่น D:\Drivers
INSTALLDIRระบุไดเรกทอรีการติดตั้งอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณระบุไดเรกทอรีแบบกำหนดเองสำหรับตำแหน่งการติดตั้งและวางแผนติดตั้งรุ่นอนาคตไปยังตำแหน่งเดียวกันนี้ คุณต้องระบุโฟลเดอร์เฉพาะของเวอร์ชันเพื่อการติดตั้ง มิฉะนั้น คุณจะต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชันก่อนหน้าก่อน

ไม่รองรับการติดตั้งหลายเวอร์ชันพร้อมกันในไดเร็กทอรีย่อยเดียวกัน

Desktop: ทุกเวอร์ชัน

Prep: ทุกเวอร์ชัน

Reader: ทุกเวอร์ชัน

Public: ทุกเวอร์ชัน

พาธดังเช่น D:\Software\Tableau
LBLMตั้งค่าเป็น enabled (ค่าเริ่มต้น) หน้าจอการให้สิทธิ์อนุญาตจะแสดงตัวเลือกสำหรับการเปิดใช้งานสองตัวเลือก (คีย์ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลเข้าสู่ระบบ)

ตั้งค่าเป็น disabled, การจัดการใบอนุญาตตามการเข้าสู่ระบบ จะไม่แสดงบนหน้าจอใบอนุญาต

การตั้งค่าเป็น required การจัดการใบอนุญาตตามการเข้าสู่ระบบ เป็นวิธีเปิดใช้งาน Tableau Desktop เพียงวิธีเดียว (เมื่อหน้าจอใบอนุญาตปรากฏขึ้น จะมีเฉพาะตัวเลือกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับการเปิดใช้งานเท่านั้น)

Desktop: 2019.4 และใหม่กว่า

Prep: 2019.4.1 และใหม่กว่า

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: ไม่พร้อมใช้งาน

เปิดใช้งาน

ปิดใช้งานแล้ว

จำเป็น

RECLAIMLICENSEเพิ่มบรรทัดคำสั่งเดียวที่มี RECLAIMLICENSE=1 เพื่อปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ถาวรใดๆ (หรือการสมัครใช้งานในเวอร์ชัน 2018.3 และใหม่กว่า) เมื่อถอนการติดตั้ง Tableau Desktop

ตัวเลือกนี้ใช้งานได้สำหรับr Mac หรือ Tableau Prep

Desktop: 10.3 และใหม่กว่า

Prep ไม่พร้อมใช้งาน

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: ไม่พร้อมใช้งาน

1=ใช่
0=ไม่ใช่ (ค่าเริ่มต้น)

REGISTERลงทะเบียน Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder อัตโนมัติในระหว่างการติดตั้ง เพิ่มบรรทัดคำสั่งบรรทัดเดียวที่มีตัวเลือกตัวติดตั้ง REGISTER=1 ตัวติดตั้งเรียกใช้-ลงทะเบียนเพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน

ตัวเลือกนี้ใช้ข้อมูลการลงทะเบียนในตำแหน่งรีจิสทรี registry location HKEY_CURRENT_USER\Software\Tableau\Registration\Data สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลนี้ไปยังรีจิสทรี ดูที่e ลงทะเบียน Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder

ไม่มีตัวเลือกนี้บน Mac

Desktop: 2018.1 และใหม่กว่า

Prep: 2018.1.2 และใหม่กว่า

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: ไม่พร้อมใช้งาน

1=ใช่
0=ไม่ใช่ (ค่าเริ่มต้น)

REMOVEINSTALLEDAPPลบเวอร์ชันทั้งหมดของเวอร์ชัน 9.3 และใหม่กว่าโดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งจากบรรทัดคำสั่ง ในการลบเวอร์ชัน 9.2 และก่อนหน้าออก คุณต้องถอนการติดตั้งด้วยตัวเอง

ไม่มีตัวเลือกนี้บน Mac

Desktop: 10.4 และใหม่กว่า

Prep ไม่พร้อมใช้งาน

Reader: 10.4 และใหม่กว่า

Public: 10.4 และใหม่กว่า

1=ใช่
0=ไม่ใช่ (ค่าเริ่มต้น)
REPORTINGSERVERสำหรับการรายงานใบอนุญาต Desktop ระบุอินสแตนศ์หรืออินสแตนซ์ของ Tableau Server ที่ได้ส่งข้อมูลการรายงานใบอนุญาต ต้องเปิดใช้งาน Tableau Server ในการรายงานใบอนุญาต Tableau Desktop หากต้องการรายละเอียด โปรดดู การเปิดใช้งานและการกำหนดค่าการรายงาน Tableau Desktop

แยก URL เซิร์ฟเวอร์หลายรายการด้วยจุลภาค ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้จะติดตั้ง Tableau Desktop และกำหนดค่าเพื่อให้รายงานไปยัง Tableau Server สองอินสแตนซ์:

tableau-setup-std-x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1 REPORTINGSERVER="http://mytableau,https://mytableau02:8060"
Desktop: ทุกเวอร์ชัน

Prep: ไม่พร้อมใช้งาน

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: ไม่พร้อมใช้งาน

URL เซิร์ฟเวอร์ เช่น http://mytableau
SCHEDULEREPORTINTERVALสำหรับการรายงานใบอนุญาต Desktop ระบุช่วงที่ Tableau Desktop จะใช้ข้อมูลการรายงานใบอนุฐาตไปยัง Tableau Server จะต้องเปิดใช้งาน Tableau Server สำหรับการรายงานใบอนุญาต Tableau Desktop หากต้องการรายละเอียด โปรดดู การเปิดใช้งานและการกำหนดค่าการรายงาน Tableau Desktop

คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าตัวเลือกนี้ถ้าต้องการใช้ค่าเริ่มต้นที่ 8 ชั่วโมง หากต้องการเปลี่ยนช่วงเวลา ให้ระบุช่วงเวลาใหม่เป็นวินาทีโดยใช้ตัวเลือกนี้ ตัวอย่าง คำสั่งต่อไปนี้จะติดตั้ง Tableau Desktop กำหนดค่าให้รายงานไปยัง Tableau Server สองอินสแตนซ์ และตั้งค่าช่วงการรายงานเป็น 4 ชั่วโมง (14,400 วินาที):

tableau-setup-std-x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1 SCHEDULEREPORTINTERVAL=14400 REPORTINGSERVER="http://mytableau,https://mytableau02:8060"
Desktop: ทุกเวอร์ชัน

Prep: ไม่พร้อมใช้งาน

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: ไม่พร้อมใช้งาน

ค่าจำนวนเต็ม หน่วยเป็นวินาที

ค่าเริ่มต้นคือ 28800 (8 ชั่วโมง)

SENDTELEMETRY

Tableau รวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยให้เราเรียนรู้วิธีที่ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงฟีเจอร์ที่มีอยู่และพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ข้อมูลการใช้งานทั้งหมดจะได้รับการรวบรวมและจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัว(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หากคุณไม่ต้องการเข้าร่วมในตัวเลือกนี้ คุณสามารถเลือกออกระหว่างหรือหลังติดตั้งได้

สำหรับ Windows ในการปิดตัวเลือกนี้จากบรรทัดคำสั่งในระหว่างการติดตั้ง ให้เพิ่มบรรทัดคำสั่งที่มีพร็อพเพอร์ตี SENDTELEMETRY=0

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้งานตัวเลือกนี้หลังจากติดตั้งสำหรับ Windows และลบบน Mac ดูที่ ปิดการรายงานการใช้งาน

Desktop: 2018.2 และใหม่กว่า

Prep: ทุกเวอร์ชัน

Reader: 2018.2 และใหม่กว่า

Public: 2018.2 และใหม่กว่า

1=ใช่ (ค่าเริ่มต้น)
0=ไม่ใช่
SILENTLYREGISTERUSERส่งข้อมูลการลงทะเบียนแบบเงียบไปยัง Tableau เพื่อให้ผู้ใช้จะไม่มีหน้าต่างโต้ตอบการลงทะเบียนเมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมเครื่องเสมือนหลายเครื่องDesktop: 2019.4 และใหม่กว่า

Prep: 2020.4.1 และใหม่กว่า

Reader: 2018.2 และใหม่กว่า

Public: 2018.2 และใหม่กว่า

true=เปิดใช้
SKIPAPPLICATIONLAUNCHคุณสามารถตั้งค่า SKIPAPPLICATIONLAUNCH=1 เพื่อป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันใหม่เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ตัวเลือกนี้ใช้กับการติดตั้งแบบแมนนวลและการอัปเดตอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้ไม่ใช้กับการติดตั้งแบบเงียบ เนื่องจากแอปพลิเคชันจะไม่เปิดอัตโนมัติเมื่อใช้ตัวเลือกนี้

ไม่มีตัวเลือกนี้บน Mac

Desktop: 10.4 และใหม่กว่า

Prep: ไม่พร้อมใช้งาน

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: 10.4 และใหม่กว่า

1=ใช่
0=ไม่ใช่ (ค่าเริ่มต้น)
STARTMENUSHORTCUTสร้างรายการ Tableau บนเมนู Windows StartDesktop: ทุกเวอร์ชัน

Prep: ทุกเวอร์ชัน

Reader: ทุกเวอร์ชัน

Public: ทุกเวอร์ชัน

1=ใช่ (ค่าเริ่มต้น)
0=ไม่ใช่
SYNCHRONOUSLICENSECHECKยืนยืนใบอนุญาต Tableau เมื่อ Tableau เริ่มต้น เพื่อให้สถานะใบอนุญาตเป็นข้อมูลปัจจุบันเมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมเครื่องเสมือนหลายเครื่องDesktop: 2019.4 และใหม่กว่า

Prep: 2019.4.1 และใหม่กว่า

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: ไม่พร้อมใช้งาน

true=เปิดใช้
WEBVIEWTOGGLEWEBZONESENABLEDอนุญาตให้ออบเจ็กต์หน้าเว็บแสดง URL เป้าหมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ เพิ่มออบเจ็กต์แดชบอร์ด(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)Desktop: 2020.4 และใหม่กว่า

Prep: ไม่พร้อมใช้งาน

Reader: ไม่พร้อมใช้งาน

Public: 2020.4 และใหม่กว่า

1=ใช่ (ค่าเริ่มต้น)
0=ไม่ใช่
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ