เกี่ยวกับความช่วยเหลือของ Tableau

การแก้ไขอคติแบบแอบแฝงในภาษาเทคนิค

เพื่อความสอดคล้องกับค่านิยมหลักประการหนึ่งของบริษัทของเราซึ่งก็คือความเท่าเทียมกัน เราได้เปลี่ยนคำศัพท์เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นเท่าที่เป็นไปได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคำศัพท์บางคำในตำแหน่งต่างๆ อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เราจึงคงคำศัพท์ที่มีอยู่ไว้ในแหล่งต่อไปนี้

  • API ของ Tableau: วิธีการ พารามิเตอร์ และตัวแปร
  • CLI ของ Tableau: คำสั่งและตัวเลือกต่างๆ
  • Resource Monitoring Tool ของ Tableauตัวติดตั้ง ไดเรกทอรีการติดตั้ง และข้อกำหนดในไฟล์การกำหนดค่า
  • เอกสารระบบบุคคลที่สาม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการแก้ไขปัญหาอคติแบบแอบแฝง โปรดดูอัปเดตภาษาทางเทคนิคของ Salesforce ในความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับอคติแบบแอบแฝงบนเว็บไซต์ Salesforce

ฟีเจอร์ที่เลิกใช้งานและเลิกใช้แล้ว

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 เป็นต้นไป เราจะทำการปรับเปลี่ยนการใช้คำศัพท์ในความช่วยเหลือของ Tableau ดังต่อไปนี้

  • เลิกใช้งานแล้ว: ฟีเจอร์ที่เลิกใช้งานแล้วคือฟีเจอร์ที่มีกำหนดการจะเลิกใช้งานจาก Tableau ในรุ่นอนาคต
  • เลิกใช้แล้ว: ฟีเจอร์ที่เลิกใช้แล้วคือฟีเจอร์ที่ไม่มีอยู่ใน Tableau เวอร์ชันล่าสุดแล้ว ระบบได้นำออกจากรายการโปรดของคุณแล้ว

ฟีเจอร์ที่เลิกใช้งานแล้วหรือเลิกใช้แล้วอาจยังคงมีการบันทึกไว้สำหรับลูกค้าที่ใช้ Tableau เวอร์ชันเก่าและยังคงรองรับอยู่

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ