ความช่วยเหลือข้ามผลิตภัณฑ์ Tableau

หัวข้อในส่วนนี้อธิบายฟีเจอร์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มทั้งหมดของ Tableau

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ