ข้อกำหนดพื้นที่ดิสก์

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อประเมินปริมาณพื้นที่ดิสก์เพิ่มเติมสำหรับจัดสรรให้ Tableau Server ใช้งานประจำวัน คุณต้องพิจารณาว่าจะเผยแพร่การแยกข้อมูลไปยัง Tableau Server หรือไม่ รวมถึงพิจารณาจำนวนเวิร์กบุ๊กที่คุณคาดการณ์ว่าจะเผยแพร่ไปยัง Tableau Server หากคุณคาดการณ์ว่าจะใช้การแยกข้อมูล Tableau ขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยพื้นที่หลายร้อยกิกะไบต์ (GB) หากคุณไม่ได้คาดการณ์ว่าจะใช้การแยกข้อมูล คุณอาจต้องใช้พื้นที่ประมาณ 50 GB เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งาน หากต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนพื้นที่ไดรฟ์ โปรดดู กำหนดค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Tableau Server ต้องมีพื้นที่ดิสก์เพียงพอ หากพื้นที่ดิสก์บนโหนดใดๆ ของคุณในการติดตั้ง Tableau Server เต็ม คุณอาจเห็นการทำงานที่ผิดปกติ ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถเข้าถึง Tableau Server หรือ UI เว็บของ TSM ได้ หากต้องการทราบขั้นตอนการแก้ปัญหา โปรดดู แก้ไขปัญหาการใช้งานพื้นที่ดิสก์บนโหนด Tableau ServerTableau Knowledgebase

ปัจจัยต่อไปนี้ส่งผลต่อข้อกำหนดพื้นที่ดิสก์และตำแหน่งที่คุณอาจเลือกติดตั้ง Tableau Server

ขนาดไดรฟ์และประเภทพาร์ติชัน

ประเภทพาร์ติชันที่ใช้ในไดรฟ์ Tableau Server อาจส่งผลต่อปริมาณพื้นที่พร้อมใช้งานในการติดตั้ง Tableau Server

  • พาร์ติชัน Master Boot Record (MBR) รองรับพาร์ติชันและฮาร์ดไดรฟ์สูงสุด 2 เทระไบต์ (2T) และสามารถใช้ในไดรฟ์บูตได้
  • การแบ่งพาร์ติชัน GUID partition table (GPT) รองรับพาร์ติชันและฮาร์ดไดรฟ์สูงสุด 18 เอกซะไบต์ แต่ไม่สามารถใช้ในไดรฟ์บูตได้ พาร์ติชันเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการติดตั้ง Tableau Server บนไดรฟ์เพิ่มเติมเนื่องจากมีพื้นที่ดิสก์มาก ซึ่งทำให้องค์กรสามารถขยับขยายได้เมื่อเวลาผ่านไป

การเผยแพร่การแยกข้อมูลไปยัง Tableau Server

พิจารณาจำนวนของการแยกข้อมูลที่จะเผยแพร่ไปยัง Tableau Server และขนาดของการแยกข้อมูลแต่ละขนาด ทดสอบความต้องการของคุณโดยการเผยแพร่การแยกข้อมูลหลายรายการไปยัง Tableau Server จากนั้นตรวจสอบพื้นที่ดิสก์ที่ใช้ คุณสามารถใช้พื้นที่ดิสก์จำนวนนี้เพื่อช่วยให้คุณทราบจำนวนการแยกข้อมูลที่จะเผยแพร่ไปยัง Tableau Server เมื่อเวลาผ่านไป รวมถึงการแยกข้อมูลที่มีอยู่แต่ละรายการจะเพิ่มขนาดมากขึ้นเพียงใด

การแยกข้อมูลรีเฟรช

พิจารณาพื้นที่ที่ไดเรกทอรี temp จำเป็นต้องใช้ในระหว่างการรีเฟรชการแยกข้อมูล ไดเรกทอรี temp ซึ่งเป็นที่จัดเก็บการแยกข้อมูลในระหว่างการรีเฟรช อาจต้องใช้พื้นที่มากถึงสามเท่าของขนาดไฟล์การแยกข้อมูลขั้นสุดท้าย

การสร้างเวิร์กบุ๊กหลายรายการ

หากใช้เวิร์กบุ๊ก ให้พิจารณาจำนวนเวิร์กบุ๊กที่จะเผยแพร่ไปยัง Tableau Server เวิร์กบุ๊กแต่ละรายการมักจะใช้พื้นที่ดิสก์เพียงเล็กน้อย แต่ถ้าหากคุณคาดการณ์ว่าจะเผยแพร่เวิร์กบุ๊กหลายพันรายการ คุณอาจต้องจัดสรรพื้นที่ดิสก์เพิ่มเติมเพื่อรองรับเวิร์กบุ๊กเหล่านั้น

การบันทึก

Tableau Server จะสร้างไฟล์บันทึกในขั้นตอนการทำงานปกติ เพื่อช่วยในการจัดการและการแก้ปัญหาในแต่ละวัน กระบวนการนี้อาจส่งผลอย่างมากต่อปริมาณพื้นที่ดิสก์ที่จำเป็นบนคอมพิวเตอร์ Tableau Server โดยขึ้นอยู่กับระดับการกำหนดค่าการบันทึกดังกล่าว

กระบวนการสำรองข้อมูลและกู้คืน

ปริมาณพื้นที่ว่างบนดิสก์ที่ต้องใช้เพื่อสร้างข้อมูลสำรองจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลในที่เก็บของ Tableau Server และบริการที่เก็บไฟล์ รวมถึงการจัดระเบียบด้วยบริการ tabadmincontroller ระหว่างการสำรองข้อมูล งานพื้นหลังสำหรับการทำความสะอาดการแยกข้อมูลเก่าจะถูกหยุดชั่วคราว หมายความว่าการรีเฟรชการแยกข้อมูลจะคงไฟล์เพิ่มเติมไว้ที่เดิม ซึ่งจะเพิ่มการใช้พื้นที่ดิสก์ตลอดระยะเวลาของการสำรองข้อมูล หากการสำรองข้อมูลของคุณใช้เวลานาน หรือหากองค์กรของคุณใช้การแยกข้อมูลหลายรายการที่มีการอัปเดตเป็นประจำ อาจส่งผลให้เกิดการใช้พื้นที่ดิสก์ชั่วคราวเป็นปริมาณมาก ระบบจะลบไฟล์ชั่วคราวเหล่านี้ออกหลังจากที่การสำรองข้อมูลเสร็จสิ้น

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการข้อกำหนดปริมาณพื้นที่ดิสก์สำหรับการสำรองข้อมูล โดยขึ้นอยู่กับโหนดโฮสต์ที่เก็บ ที่เก็บไฟล์ ตัวควบคุม หรือบริการบางส่วนรวมกัน ในสภาพแวดล้อม Tableau Server แบบหลายโหนด คุณต้องคาดการ์ณพื้นที่ดิสก์ที่ต้องการในแต่ละโหนด

ที่เก็บที่เก็บไฟล์ตัวควบคุมขนาดพื้นที่ดิสก์ที่ต้องใช้
  

ข้อมูลในที่เก็บ 3 เท่า + 250 MB

หากต้องการทราบข้อมูลโดยประมาณของข้อมูลในที่เก็บ ให้ตรวจดูขนาดของไดเรกทอรี <data directory>/pgsql/data/base

หากต้องการขนาดที่แน่นอนของข้อมูลที่เก็บ ให้เปิดไฟล์สำรองข้อมูลและใช้ขนาดของไฟล์ workgroup.pg_dump

  

ข้อมูลในที่เก็บไฟล์ 1.5 เท่า

หากต้องการทราบข้อมูลโดยประมาณของข้อมูลในที่เก็บไฟล์ ให้ตรวจดูขนาดของไดเรกทอรี <data directory>/dataengine

  ข้อมูลในที่เก็บ 3 เท่า + 250 MB + ข้อมูลการจัดเก็บไฟล์ 2.5 เท่า
 ข้อมูลในที่เก็บ 3 เท่า + 250 MB + ข้อมูลการจัดเก็บไฟล์ 1.5 เท่า
 ข้อมูลในที่เก็บ 3 เท่า + 250 MB + ข้อมูลการจัดเก็บไฟล์ 1.5 เท่า
 ข้อมูลในที่เก็บ 3 เท่า + 250 MB + ข้อมูลการจัดเก็บไฟล์ 2.5 เท่า
ข้อมูลในที่เก็บ 3 เท่า + 250 MB + ข้อมูลการจัดเก็บไฟล์ 1.5 เท่า

ข้อกำหนดพื้นที่ดิสก์กู้คืนข้อมูล

คุณต้องมีพื้นที่ดิสก์เพียงพอสำหรับกระบวนการกู้คืนฐานข้อมูลเพื่อให้กู้คืนได้สำเร็จ

หากต้องการกู้คืนข้อมูล Tableau Server ให้ทำดังต่อไปนี้

  • บนโหนดตัวควบคุม คุณต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อยเท่ากับขนาดของไฟล์เก็บการกู้คืนข้อมูลถาวร

  • บนโหนดที่เก็บ คุณต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อยเท่ากับสามเท่าของขนาดข้อมูลที่เก็บในไฟล์เก็บการกูคืนข้อมูลถาวร และพื้นที่ 250 MB รวมทั้งขนาดของไดเรกทอรีข้อมูล pgsql

  • บนโหนดที่เก็บไฟล์ คุณต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อยเท่ากับสองเท่าของขนาดโฟลเดอร์ dataengine ในไฟล์เก็บการกู้คืนข้อมูลถาวร

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ