ย้ายจากการให้สิทธิ์อนุญาตตามคอร์ไปยังการให้สิทธิ์อนุญาตตามผู้ใช้

คุณสามารถย้าย Tableau Server จากเมตริกการให้สิทธิ์อนุญาตตามคอร์ (ซึ่งนับคอร์ตัวประมวลผลที่คุณติดตั้ง Tableau Server) ไปเป็นเมตริกการให้สิทธิ์อนุญาตตามผู้ใช้ (ซึ่งนับผู้ใช้ที่มีชื่อ) หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตริกการให้สิทธิ์อนุญาต โปรดดู ภาพรวมเกี่ยวกับการให้สิทธิ์อนุญาต

เตรียมพร้อมสำหรับการย้ายไปยังการให้สิทธิ์อนุญาตตามผู้ใช้

การให้สิทธิ์อนุญาตตามคอร์ช่วยให้มีผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน รวมถึงบัญชีผู้เยี่ยมชมแบบดูอย่างเดียว ผู้ใช้ทุกคนมีบทบาทในไซต์เมื่อได้รับการเพิ่มลงใน Tableau Server และผู้ใช้และบทบาทในไซต์เหล่านี้จะคงอยู่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการให้สิทธิ์อนุญาต เนื่องจากการให้สิทธิ์อนุญาตตามผู้ใช้จำกัดจำนวนผู้ใช้ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการให้สิทธิ์อนุญาตตามผู้ใช้ใหม่ของคุณรองรับจำนวนผู้ใช้ที่กำลังเชื่อมต่อกับ Tableau Server รวมถึงผู้ใช้ที่ใช้บัญชีผู้เยี่ยมชมในปัจจุบัน

สำคัญ: หากการให้สิทธิ์อนุญาตตามผู้ใช้ใหม่ของคุณไม่รองรับผู้ใช้เต็มจำนวน ผู้ใช้บางคนจะย้ายไปที่บทบาทในไซต์ที่ขาดสิทธิ์อนุญาต ซึ่งอาจใช้ CPU มาก หากคุณมีผู้ใช้จำนวนมาก กระบวนการของเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันของคุณอาจไม่พร้อมใช้งานจนกว่าผู้ใช้ทั้งหมดจะได้รับการประมวลผล การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นให้วางแผนตามนั้น

ก่อนที่คุณจะย้าย ให้ตรวจสอบว่าคุณมีใบอนุญาตผู้ใช้และคีย์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถเข้าถึง Tableau Server หลังจากการย้ายเสร็จสิ้น

ย้ายไปยังการให้สิทธิ์อนุญาตตามผู้ใช้

ในการย้ายไปยังการให้สิทธิ์อนุญาตตามผู้ใช้ คุณต้องหยุด Tableau Server ปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ตามคอร์ เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ตามผู้ใช้ จากนั้นเริ่ม Tableau Server เนื่องจากกระบวนการนี้จะส่งผลให้ Tableau Server รีสตาร์ทและทำให้ผู้ใช้ Tableau Server หยุดทำงาน คุณจึงควรย้ายข้อมูลการให้สิทธิ์อนุญาตในช่วงที่มีการใช้งานน้อย

 1. หยุด Tableau Server:

  ใช้คำสั่ง tsm stop

 2. ปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ตามคอร์

  ใช้คำสั่งtsm licenses deactivateกับคีย์ผลิตภัณฑ์ตามคอร์

 3. เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ตามผู้ใช้

  ใช้คำสั่งtsm licenses activateกับคีย์ผลิตภัณฑ์ตามผู้ใช้

 4. เริ่มต้น Tableau Server:

  ใช้คำสั่ง tsm start

ใช้การให้สิทธิ์อนุญาตตามผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการให้สิทธิ์อนุญาตตามคอร์

รุ่น 2018.1 ของ Tableau Server ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มการให้สิทธิ์อนุญาตตามผู้ใช้ของ Creator ให้กับการติดตั้ง Tableau Server ด้วยการให้สิทธิ์อนุญาตจสใคอร์ที่มีอยู่

หมายเหตุ: หากคุณอัปเกรดการติดตั้ง Tableau Server เป็น 2018.1 โดยไม่เปิดใช้งานการให้สิทธิ์อนุญาตตามผู้ใช้ Tableau Server จะยังคงทำงานเหมือนเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับ Tableau Server UI หรือสิทธิ์ยกเว้นว่าบทบาทไซต์ Viewer ดั้งเดิมได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น Read Only ในเวอร์ชัน 2018.2 บทบาทในไซต์ Read Only เลิกใช้งานแล้วและกลายเป็นบทบาทในไซต์ Viewer อีกครั้ง

เมื่อใบอนุญาต Creator ได้รับการนำมาใช้กับ Tableau Server ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดจะต้องมีบทบาทใบอนุญาต Creator ซึ่งอาจต้องมีใบอนุญาตเพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานใบอนุญาต Creator เพิ่มเติมได้โดยใช้คำสั่งtsm licenses activateใน Tableau Server เพื่อเพิ่มความจุผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต การเปิดใช้งานการให้สิทธิ์อนุญาตตามผู้ใช้เหล่านี้จะทำให้คุณได้รับการผสมผสานความสามารถที่ได้รับจากใบอนุญาต Creator ตามผู้ใช้และความสามารถที่ได้รับจากใบอนุญาตตามคอร์ของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้สิทธิ์อนุญาตตามผู้ใช้ประเภทต่างๆ โปรดดูการให้สิทธิ์อนุญาตตามผู้ใช้

หมายเหตุ: จำนวนผู้ใช้ที่ไม่จำกัดที่สามารถเข้าถึง Tableau Server ภายใต้การให้สิทธิ์อนุญาตตามคอร์มีความสามารถเทียบเท่ากับผู้ใช้ที่มีการให้สิทธิ์อนุญาต Explorer ภายใต้การให้สิทธิ์อนุญาตตามผู้ใช้ ฟังก์ชันของ Creator จำกัดเฉพาะโมเดลใบอนุญาตผู้ใช้ที่กำหนดไว้เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น หากการติดตั้ง Tableau Server มีใบอนุญาตคอร์ 16 รายการซึ่งรวมการเข้าถึงของผู้เยี่ยมชม และคุณเพิ่มคีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับสิทธิ์การใช้งานตามระยะเวลากับใบอนุญาต Creator จำนวน 10 รายการ เซิร์ฟเวอร์นั้นจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

 • ขีดจำกัดของคอร์โปรเซสเซอร์ 16 รายการบนฮาร์ดแวร์ที่เรียกใช้ Tableau Server
 • การเข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชม
 • ใบอนุญาต Explorer/Viewer ไม่จำกัด (จากใบอนุญาตผู้ใช้แบบไม่จำกัดที่มาพร้อมกับใบอนุญาตคอร์)
 • ใบอนุญาต Creator 10 รายการ

ตัวอย่างของการย้ายจากการให้สิทธิ์อนุญาตตามคอร์ให้เสร็จสิ้น

เพื่อขยายตัวอย่างข้างต้น: หากการให้สิทธิ์อนุญาตตามคอร์ถูกปิดใช้งาน ความสามารถต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน

 • ไม่มีขีดจำกัดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์
 • ไม่มีการเข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชม
 • ใบอนุญาต Creator 10 รายการ

หากคุณเพิ่มใบอนุญาต Explorer จำนวน 50 รายการและใบอนุญาต Viewer จำนวน 200 รายการ หลังจากปิดใช้งานการให้สิทธิ์อนุญาตตามคอร์ ความสามารถต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน

 • ไม่มีขีดจำกัดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์
 • ไม่มีการเข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชม
 • ใบอนุญาต Creator 10 รายการ
 • ใบอนุญาต Explorer จำนวน 50 รายการ
 • ใบอนุญาต Viewer จำนวน 200 รายการ
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ