เปิดใช้งานและกำหนดค่า Tableau Prep Conductor บน Tableau Server

รองรับใน Tableau Server เวอร์ชัน 2019.1 และใหม่กว่า

Tableau Prep Conductor ได้รับอนุญาตผ่าน การจัดการข้อมูล ตามการปรับใช้งานแต่ละครั้ง ซึ่งอิงตามผู้ใช้หรืออิงตามคอร์เป็นหลัก การปรับใช้จะรวมการติดตั้ง Tableau Server ที่ได้รับใบอนุญาตและใช้งานจริงและการติดตั้ง Tableau Server ที่ได้รับใบอนุญาตและไม่ได้ใช้งานจริงซึ่งรองรับการติดตั้งใช้งานจริง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน โปรดดู คู่มือการนำไปใช้งานของ Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของใบอนุญาต Tableau Prep Conductor โปรดดู สิทธิ์อนุญาต การจัดการข้อมูล

โทโพโลยีเซิร์ฟเวอร์

เมื่อคุณติดตั้ง Tableau Server และเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor โดยใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดการข้อมูล โปรแกรมติดตั้งก็จะเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor โดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น

สำหรับการติดตั้งแบบหลายโหนด อินสแตนซ์ของ Tableau Prep Conductor เพียงอินสแตนซ์เดียวจะเปิดใช้งานบนโหนดใดๆ ที่ติดตั้งแบ็กกราวเดอร์ตามค่าเริ่มต้น ในตัวอย่างด้านล่าง Tableau Prep Conductor จะเปิดใช้งานบนโหนด 2 และ 3 ซึ่งจะเปิดใช้งานแบ็กกราวเดอร์ด้วย แต่ไม่ใช่บนโหนด 1,4 และ 5

ด้านล่างนี้คือการแสดงภาพของเวิร์กโฟลว์ดังกล่าว

ขั้นตอนถัดไป:

การติดตั้ง Tableau Server ใหม่: ขั้นตอนที่ 1 (ติดตั้งใหม่): ติดตั้ง Tableau Server ที่มี Tableau Prep Conductor

การติดตั้ง Tableau Server ที่มีอยู่: ขั้นตอนที่ 1 (การติดตั้งที่มีอยู่): เปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถติดตั้ง Tableau Server และเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor ได้

การตั้งค่าระดับเซิร์ฟเวอร์สามารถกำหนดค่าได้โดยผู้ดูแลระบบ Tableau Server และการตั้งค่าระดับไซต์สามารถกำหนดค่าได้โดยผู้ดูแลระบบ Tableau Server และผู้ดูแลระบบไซต์

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ