Migrera från kärnbaserad till användarbaserad licensiering

Du kan migrera Tableau Server från ett kärnbaserat licensmätvärde (som räknar processorkärnorna som du har Tableau Server installerat på) till ett användarbaserat licensmätvärde (som räknar namngivna användare). Läs mer om mätvärden för licensberäkningar i Licensieringsöversikt.

Förberedelser för migrering till användarbaserad licensiering

Med kärnbaserade licenser kan du ha ett obegränsat antal användare, inklusive gästkonton som endast har visningsbehörighet. Varje användare har en platsroll när de läggs till i Tableau Server, och dessa användare och platsroller kvarstår när licensieringen ändras. Eftersom användarbaserade licenser begränsar antalet användare bör du se till att dina nya användarbaserade licenser kan hantera det antal användare som för närvarande ansluter till Tableau Server, inklusive de användare som för närvarande använder gästkonton.

Viktigt: Om dina nya användarbaserade licenser är färre än det totala antalet användare flyttas vissa användare till platsrollen olicensierad, som kan vara mycket CPU-intensiv. Om du har ett stort antal användare kan dina processer på programservern bli otillgängliga tills alla användare har bearbetats. Detta kan ta flera timmar att slutföra, så planera därefter.

Innan du migrerar bör du kontrollera att du har användarlicenser och motsvarande produktnycklar så att alla användare har tillgång till Tableau Server när migreringen är klar:

Migrera till användarbaserad licensiering

För att migrera till användarbaserad licensiering måste du stoppa Tableau Server, inaktivera den kärnbaserade produktnyckeln, aktivera de användarbaserade produktnycklarna och sedan starta Tableau Server igen. Eftersom denna process kommer att orsaka en omstart av Tableau Server och ett avbrott för Tableau Server-användare, bör du migrera licensiering under en period med låg användning.

 1. Stoppa Tableau Server:

  Använd kommandot tsm stop.

 2. Inaktivera kärnbaserade produktnycklar:

  Använd kommandot tsm licenses deactivate för de kärnbaserade produktnycklarna.

 3. Aktivera de användarbaserade produktnycklarna:

  Använd kommandot tsm licenses activate för de användarbaserade produktnycklarna.

 4. Starta Tableau Server:

  Använd kommandot tsm start.

Använd användarbaserade licenser på en server med kärnbaserad licensiering

I versionen 2018.1 av Tableau Server kan du lägga till Creator-användarbaserade licenser till Tableau Server-installationer med befintliga kärnbaserade licenser.

Obs! Om du uppgraderar en Tableau Server-installation till 2018.1 utan att aktivera rollbaserade licenser fungerar Tableau Server som tidigare, utan några ändringar i Tableau Servers användargränssnitt eller behörigheter förutom att den gamla platsrollen viewer-platsrollen döps om till skrivskyddad. I version 2018.2 fasades platsrollen skrivskyddad ut och blev platsrollen viewer igen.

När Creator-licenser introduceras i Tableau Server måste alla serveradministratör-användare ha Creator-licensroller, vilket kan kräva ytterligare licenser. Administratörer kan aktivera ytterligare Creator-licenser med kommandot tsm licenses activate i Tableau Server för att öka kapaciteten för licensierade användare. Aktivering av dessa användarbaserade licenser ger en kombination av funktionaliteten som beviljas av de användarbaserade Creator-licenserna och funktionaliteten som beviljas av den kärnbaserade licensen. Mer information om de olika typerna av användarbaserade licenser finns i användarbaserade licenser.

Obs! Det obegränsade antalet användare som har tillgång till Tableau Server med kärnbaserad licensiering har samma funktionalitet som användare med en Explorer-licens i användarbaserad licensiering. Creator-funktionaliteten är begränsad till den/de definierade användarlicensmodellen/-modellerna.

Om en Tableau Server-installation till exempel har en 16-kärnig licens som inkluderar gäståtkomst och du lägger till en uppdaterbar prenumerationslicens (USL) med produktnyckel/produktnycklar med 10 Creator-licenser, skulle den servern få följande funktionalitet:

 • En gräns på 16 processorkärnor på maskinvara som kör Tableau Server
 • Gäståtkomst
 • Obegränsat antal Explorer/Viewer-licenser (från de obegränsade antalet användarlicenser som ingår i en kärnlicens)
 • 10 Creator-licenser

Exempel på att slutföra en migrering från kärnbaserad licensiering

För att utöka exemplet ovan: Om den kärnbaserade licensen sedan inaktiverades, skulle följande funktioner vara tillgängliga:

 • Inga begränsningar för servermaskinvara
 • Ingen gäståtkomst
 • 10 Creator-licenser

Om du sedan lägger till 50 Explorer-licenser och 200 Viewer-licenser, efter att ha inaktiverat din kärnbaserade licens, skulle följande funktioner vara tillgängliga:

 • Inga begränsningar för servermaskinvara
 • Ingen gäståtkomst
 • 10 Creator-licenser
 • 50 Explorer-licenser
 • 200 Viewer-licenser
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!