Känslighetsetiketter

Vissa uppgifter måste hanteras mer försiktigt. För att säkerställa förtroende och säkerhet är det viktigt att användarna vet vad det handlar om för data. Från och med Tableau Cloud från juni 2023 och Tableau Server 2023.3, och om du har en Datahantering-licens, har Tableau en ny kategori med dataetiketter: känslighetsetiketter. Användare kan använda känslighetsetiketter för att indikera graden av försiktighet som bör iakttas när man skapar vyer eller delar information. Dessutom kan känslighetsetiketter samexistera på samma resurs som andra etiketter, såsom certifiering och varningar för datakvalitet. Och med hjälp av etiketthanteraren på sidan Dataetiketter eller REST API kan en administratör skapa känslighetsetiketter som passar den egna organisations behov.

Obs! I Tableau Cloud från mars 2023 och Tableau Server 2023.1 och tidigare versioner uttrycktes datakänslighet med datakvalitetsvarningen för känsliga data. I och med uppgraderingen till Tableau Cloud från juni 2023 och Tableau Server 2023.3 har datakvalitetsvarningar för känsliga data migrerats till känslighetsetiketter.

Känslighetsetiketter kan fästas på samma typer av tillgångar som andra dataetiketter.

Fäst en känslighetsetikett på en resurs

Så här fäster du en känslighetsetikett på en resurs:

Obs! Från och med Tableau Cloud från februari 2024 lägger du till och tar bort känslighetsetiketter med hjälp av den sammanslagna dialogrutan Dataetiketter i stället för olika dialogrutor för olika etiketter. Mer information om dialogrutan Dataetiketter finns i Dialogrutan Dataetiketter. Den sammanslagna dialogrutan Dataetiketter finns inte i Tableau Server.

 1. Sök efter eller navigera till resursen. Stegen varierar beroende på vilken typ av resurs du vill lägga till känslighetsetiketten för:
  • Datakälla eller virtuell anslutning – på sidan Utforska väljer du Alla datakällor eller Alla virtuella anslutningar.
  • Virtuell anslutningstabell – på sidan Utforska väljer du Alla virtuella anslutningar och väljer den virtuella anslutning som innehåller den virtuella anslutningstabellen du vill certifiera. Välj sedan den virtuella anslutningstabellen.
  • Databas eller tabell – navigera till databasen eller tabellen på sidan Utforska. Du kan också gå till sidan Externa resurser och välja Databaser och filer eller Tabeller och objekt.
  • Kolumn – navigera till tabellen på sidan Utforska. Du kan också gå till sidan Externa resurser, välja Tabeller och objekt och navigera till tabellen. Leta sedan upp kolumnen i listan.
 2. Välj åtgärdsmenyn (. . .) bredvid resursen och välj sedan Dataetiketter > Känslighetsetikett.
 3. Markera kryssrutan bredvid de känslighetsetiketter som du vill koppla till resursen. Om du vet vad den känslighetsetikett du vill ha heter kan du också söka efter den längst upp i dialogrutan och sedan markera kryssrutan intill den. (I Tableau Server 2023.3 och tidigare kan du bara koppla en känslighetsetikett till en resurs. Använd växeln Visa etikett för att aktivera en känslighetsetikett för den resursen och välj sedan önskad känslighetsetikett i listrutan.)
 4. Om du vill kan du ange ett meddelande som ska visas för användarna. Det går att formatera texten i ett meddelande med fetstil, understrykning och kursiv stil samt inkludera en länk eller en bild. Om du vill visa textformateringstips håller du muspekaren över informationsikonen (i) ovanför knappen Spara.
 5. Välj Spara.
  Dialogrutan Känslighetsetikett

Ta bort en känslighetsetikett från en resurs

Så här tar du bort en känslighetsetikett från en resurs:

Obs! Från och med Tableau Cloud från februari 2024 lägger du till och tar bort känslighetsetiketter med hjälp av den sammanslagna dialogrutan Dataetiketter i stället för olika dialogrutor för olika etiketter. Mer information om dialogrutan Dataetiketter finns i Dialogrutan Dataetiketter. Den sammanslagna dialogrutan Dataetiketter finns inte i Tableau Server.

 1. Välj åtgärdsmenyn (. . .) bredvid resursen och välj sedan Dataetiketter > Känslighetsetikett.
 2. Avmarkera kryssrutorna bredvid de känslighetsetiketter som du vill ta bort från resursen. (I Tableau Server 2023.3 och tidigare inaktiverar du etiketten med växeln Visa etikett.)
 3. Välj Spara.

Där känslighetsetiketter visas

Känslighetsetiketter visas på resurser när du navigerar i Tableau Server. Precis som varningar för datakvalitet visas känslighetsetiketter nedströms från resurserna som de är fästa på. En känslighetsetikett för en kolumn visas till exempel i kolumnraden på tabellsidan, överst på tabellsidan och på databassidan.

En känslighetsetikett på en tabellsida

En känslighetsetikett på ett fält på en sida i arbetsboken

I Tableau Cloud-webbredigering ser användarna en ikon bredvid datakällan i rutan Data när

 • det finns en känslighetsetikett på en datakälla som används i arbetsboken, eller
 • det finns en varning uppströms från datakällan som används i arbetsboken.

För muspekaren över ikonen för att visa mer information. I Tableau Cloud-webbredigering kan du också välja en datakälla eller en kolumn och sedan välja Kataloginformation för att visa alla dess etiketter.

Synlighet

Känslighetsetiketter med hög synlighet visas på fler ställen och ska uppfattas som mer brådskande. Om det till exempel finns en känslighetsetikett med hög synlighet för en tabell genereras ett meddelande när någon ändrar en vy eller öppnar en publicerad vy som är beroende av den tabellen.

Avisering om känslighetsetikett med hög synlighet i webbredigering

Ikonen och märket för känslighetsetiketter med hög synlighet är lila, medan de är grå för de med standardsynlighet. Som standard har den inbyggda känslighetsetiketten ”Känsliga data” hög synlighet.

Om det finns fler än en känslighetsetikett för en resurs (för att resursen har fler än en känslighetsetikett eller ärver sådana som finns uppströms), innehåller märket ett nummer och färgen bestäms av den etikett som har högst synlighet. Om det till exempel finns två känslighetsetiketter för en resurs, där den ena har standardsynlighet och den andra har hög synlighet, så är märket lila.

Märke för känslighetsetikett med två etiketter

Känslighetsetiketter i e-postprenumerationer

Administratörer kan aktivera känslighetsetiketter i e-postprenumerationer. När användare prenumererar på en vy innehåller det e-postmeddelande som de då får eventuella känslighetsetiketter med hög synlighet som är kopplade till den vyn. E-postmeddelanden med känslighetsetiketter med hög synlighet innehåller:

 • Länkar till relevanta vyer eller arbetsböcker med rutan Datainformation öppen.
 • Länkar till relevanta resurser uppströms, såsom datakällor, tabeller eller databaser.

Administratörer kan aktivera känslighetsetiketter i e-postprenumerationer genom att välja alternativet Datakvalitetsvarningar i prenumerationer på sidan med platsinställningar i Tableau Server eller Tableau Cloud. Mer information finns i Datakvalitetsvarningar i prenumerationer i referensen Platsinställningar.

Vem kan ställa in känslighetsetiketter?

För att ställa in en känslighetsetikett måste du antingen

 • vara server- eller platsadministratör eller
 • ha kapaciteten att skriva över resursen.

Anpassa känslighetsetiketter

Det finns bara en inbyggd känslighetsetikett: Känsliga uppgifter. Från och med Tableau Cloud från juni 2023 och Tableau Server 2023 kan en administratör, med hjälp av etiketthanteraren på sidan Dataetiketter eller REST API, skapa känslighetsetiketter eller ändra namn och beskrivningar för befintliga etiketter. Typiska tillägg (namn och beskrivning) kan vara:

 • Offentlig: Tillgängligt att visas för allmänheten.
 • Intern: Begränsat till företagets anställda och entreprenörer. Detta är data som inte får delas offentligt, men som kan delas med kunder, partners och andra under ett sekretessavtal (NDA).
 • Konfidentiell: Tillgängligt för en godkänd grupp anställda och entreprenörer. Detta är data som inte är begränsad av lagar, förordningar eller ett företags huvudtjänstavtal (MSA). Det kan delas med kunder, partners och andra under en NDA.
 • Begränsad: Endast tillgängligt för en godkänd grupp anställda och entreprenörer. Detta är data som sannolikt är begränsad av lagar, förordningar, en NDA eller ett företags MSA.
 • Affärskritisk: Endast tillgängligt för en liten grupp godkända anställda och entreprenörer. Tredje parter som ges tillgång kan omfattas av höjda avtalskrav. Detta är data som nästan alltid är begränsad av lagar, förordningar, en NDA eller ett företags MSA.

Mer information finns i Hantera dataetiketter.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!