Tillåta sparade åtkomsttoken

När du har konfigurerat Tableau Server för OAuth kan du välja att låta användare hantera sina egna OAuth-inloggningsuppgifter eller hantera dem själv centralt. Om du vill att användarna ska hantera sina egna måste du aktivera användarprofilinställningar från servern.

Obs! Om du ännu inte har konfigurerat servern för att aktivera OAuth-dataanslutningar kan du läsa mer i de relaterade ämnena nedan.

 1. Logga in på Tableau Server som serveradministratör.

 2. Enskild webbplats: Klicka på Inställningar > Allmänt.

  Flera webbplatser: Klicka på Hantera alla webbplatser på webbplatsmenyn och klicka sedan på Inställningar > Allmänt.

 3. Välj följande i avsnittet Sparade inloggningsuppgifter:

  • Låt användare spara lösenord för datakällor (gör att användare kan spara sina individuella inloggningsuppgifter med datakällor).

  • Låt användare spara OAuth-åtkomsttoken för datakällor

 4. Klicka på Spara.

När du har markerat dessa kryssrutor visas området Hantera inloggningsuppgifter i profilinställningarna där de kan lägga till åtkomsttoken för OAuth-dataanslutningar.

Hantera inloggningsuppgifter centralt

Serveradministratörer kan också hantera OAuth-inloggningsuppgifter centralt. Detta kan till exempel fungera bra om flera användare arbetar från samma data och du har ett dedikerat användarkonto för din dataleverantör.

Om du vill hantera inloggningsuppgifter centralt gör du följande:

 • Avmarkera kryssrutorna som beskrevs i föregående procedur.

 • Redigera anslutningsinformation när datakällor publiceras.

  När du redigerar anslutningen bäddar du in inloggningsuppgifter som använder en OAuth-åtkomsttoken i stället för en individs användarnamn och lösenord.

När inställningarna för att spara lösenord och åtkomsttoken inte är aktiverade, utesluts avsnittet Hantera inloggningsuppgifter från användarnas profilinställningar.

Proxy för vidarebefordran med OAuth-autentisering

Se Konfigurera en Proxy för vidarebefordran med OAuth-autentisering(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau-hjälpen för mer information om hur du konfigurerar en proxy för vidarebefordran med OAuth-autentisering för Tableau Server (endast Windows).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!