Konfigurera en framåtproxy för OAuth-autentisering

Du kan konfigurera en framåtproxy i Tableau Server och Tableau Desktop för att aktivera OAuth-autentisering. En framåtproxy kan hjälpa dig att hantera trafiken ut till internet för uppgifter som belastningsutjämning.

Använd Windows för att ansluta till Tableau Desktop via en framåtproxy

Genomför följande steg för att konfigurera proxyservern i Windows LAN-inställningar.

1. Öppna dialogrutan Inställningar för lokalt nätverk (LAN).

Tips: Ett snabbt sätt att öppna den här dialogrutan är att söka efter Internetalternativ på Start-menyn i Windows.

2. Öppna dialogrutan Internetegenskaper och välj fliken Anslutningar.

3. Välj LAN-inställningar.

4. Under Proxyserver markerar du Använd en proxyserver för nätverket.

5. Ange adressen till proxyservern.

6. Ange serverporten.

7. Markera Använd inte någon proxyserver för lokala adresser.

Obs! Om du redan har följt stegen i Konfigurera proxyer för Tableau Server och OAuth-förfrågningar via din proxy inte fungerar, prova med alternativ 2.

Windows-konfigurationsalternativ 1: Använd systemets miljövariabler

Du kan redigera de systemövergripande miljövariablerna och ställa in HTTP_PROXY och HTTPS_PROXY till din proxy för att aktivera OAuth-autentisering.

1. I Windows-datorns sökruta anger du Avancerade systeminställningar.

2. Tryck på Retur för att öppna rutan Systemegenskaper.

3. Välj Miljövariabler på fliken Avancerat.

4. Bläddra igenom fältet Systemvariabler.

 • Om fältet har http_proxy eller https_proxy kontrollerar du att värdena inte står i konflikt med den proxyserveradress du konfigurerade i det tidigare steget.
 • Om de inte har angetts anger du värden för dem som motsvarar den proxyserveradress du konfigurerade i det tidigare steget.

5. Starta om Tableau Desktop.

6. Prova att ansluta till en OAuth-koppling och kontrollera att det fungerar som det ska.

Obs! Om du ser att en OAuth-klient inte kan vara tom eller SSLHandshake-undantag eller anslutning nekas, fortsätt till alternativ 2.

Windows-konfigurationsalternativ 2: Konfigurera proxyinställningar för Java net.properties

1. I filkatalogen, leta upp den version av Java du använder för att köra Tableau Server.

C:/Program Files/Tableau/Tableau <Version>/bin/jre

2. I katalogen med Java-platser väljer du mappen conf. Om den här mappen inte finns skapar du den.

3. I mappen conf letar du upp filen net.properties och öppnar den i ett redigeringsprogram. Om den här filen inte finns skapar du den.

Obs! Om du inte har skrivbehörighet för den här filen använder du systemets filinställningar för att få det.

4. Ändra eller skapa följande värden:

 • http.proxyPort=<your proxy port>
 • http.proxyHost=<your proxy host address>
 • https.proxyPort=<your proxy port>
 • https.proxyHost=<your proxy host address>

Varning: Försäkra dig om att du bara inkluderar värden. Om proxyadressen är http://myproxy:8888 anger du http.proxyHost=myproxy

5. Starta om Tableau Desktop och prova att ansluta via OAuth.

Använd Mac för att ansluta till Tableau Desktop via en framåtproxy

För att använda Mac för att ansluta Tableau Desktop via en framåtproxy måste du konfigurera proxyinställningarna för Java net.properties.

1. I filkatalogen, leta upp den version av Java du använder för att köra Tableau Server.

/Applications/Tableau <Version>/Plugins/jre

2. I katalogen med Java-platser väljer du mappen conf. Om den här mappen inte finns skapar du den.

3. I mappen conf letar du upp filen net.properties och öppnar den i ett redigeringsprogram. Om den här filen inte finns skapar du den.

Obs! Om du inte har skrivbehörighet för den här filen använder du systemets filinställningar för att få det.

4. Ändra eller skapa följande värden:

 • http.proxyPort=<your proxy port>
 • http.proxyHost=<your proxy host address>
 • https.proxyPort=<your proxy port>
 • https.proxyHost=<your proxy host address>

Varning: Försäkra dig om att du bara inkluderar värden. Om proxyadressen är http://myproxy:8888 anger du http.proxyHost=myproxy

5. Starta om Tableau Desktop och prova att ansluta via OAuth.

Använd Windows för att ansluta via en proxy som kräver OAuth-auktorisering

Om din proxy kräver att du loggar in med ett användarnamn och lösenord utför du följande steg så att OAuth-förfrågningar fungerar via proxy.

1. I filkatalogen, leta upp den version av Java som du använder för att köra Tableau Server.

C:/Program Files/Tableau/Tableau <Version>/bin/jre

2. I katalogen med Java-platser väljer du mappen conf. Om den här mappen inte finns skapar du den.

3. I mappen conf letar du upp filen net.properties och öppnar den i ett redigeringsprogram. Om den här filen inte finns skapar du den.

  Obs! Om du inte har skrivbehörighet för den här filen använder du systemets filinställningar för att få det.

4. Ändra eller skapa följande värden:

  • http.proxyUser=<your proxy username>
  • http.proxyPassword=<your proxy password>

5. Starta om Tableau Desktop och prova att ansluta via OAuth.

Använd Mac för att ansluta via en proxy som kräver OAuth-auktorisering

Om din proxy kräver att du loggar in med ett användarnamn och lösenord utför du följande steg så att OAuth-förfrågningar fungerar via proxy.

1. I filkatalogen, leta upp den version av Java som du använder för att köra Tableau Server.

/Applications/Tableau <Version>/Plugins/jre

2. I katalogen med Java-platser väljer du mappen conf. Om den här mappen inte finns skapar du den.

3. I mappen conf letar du upp filen net.properties och öppnar den i ett redigeringsprogram. Om den här filen inte finns skapar du den.

Obs! Om du inte har skrivbehörighet för den här filen använder du systemets filinställningar för att få det.

4. Ändra eller skapa följande värden:

 • http.proxyUser=<your proxy username>
 • http.proxyPassword=<your proxy password>

5. Starta om Tableau Desktop och prova att ansluta via OAuth.

Använd Windows för att ansluta till Tableau Server via en framåtproxy

Du kan starta Tableau Server bakom en framåtproxy för att tillåta internetåtkomst. Du kan konfigurera proxyservern i Windows LAN-inställningar för att ansluta till Tableau Server via en framåtproxy.

Konfigurera proxyn

Slutför följande steg för att konfigurera proxyservern.

1. Öppna dialogrutan Inställningar för lokalt nätverk (LAN).

Tips: Ett snabbt sätt att öppna den här dialogrutan är att söka efter Internetalternativ på Start-menyn i Windows.

2. Öppna dialogrutan Internetegenskaper och välj fliken Anslutningar.

3. Välj LAN-inställningar.

4. Under Proxyserver markerar du Använd en proxyserver för nätverket.

5. Ange adressen till proxyservern.

6. Ange port till proxyservern.

7. Markera Använd inte någon proxyserver för lokala adresser.

Lägg till undantag

Du kan lägga till undantag för att garantera att all kommunikation inom ett lokalt Tableau Server-kluster inte dirigeras till proxyservern. Slutför följande steg för att lägga till undantag.

1. Välj Avancerat i dialogrutan LAN-inställningar.

Obs! Den här knappen finns endast tillgänglig om du har valt alternativet att använda en proxyserver för ditt LAN.

2. I fältet Undantag i dialogrutan Proxyinställningar, anger du följande värden.

 • localhost
 • Värdnamn för server
 • IP-adresser för andra Tableau Server-datorer i samma kluster.

Obs! Använd semikolon för att separera objekt.

3. Stäng dialogrutan Proxyinställningar.

4. Stäng dialogrutan Inställningar för lokalt nätverk (LAN).

5. I dialogrutan Internetegenskaper väljer du OK för att tillämpa inställningarna.

Obs! Om du har fullföljt stegen i Konfigurera proxyservrar för Tableau Server och OAuth-förfrågningar via din proxy inte fungerar, prova med alternativ 2.

Windows-konfigurationsalternativ 1: Använd systemets miljövariabler

Du kan redigera systemomfattande miljövariabler och ställa in HTTP_PROXY och HTTPS_PROXY på din proxy.

1. I Windows-datorns sökruta skriver du Advanced system settings

2. Tryck på Retur för att öppna rutan Systemegenskaper.

3. Välj Miljövariabler på fliken Avancerat.

4. Bläddra igenom fältet Systemvariabler.

 • Om fältet har http_proxy eller https_proxy kontrollerar du att värdena inte står i konflikt med den proxyserveradress du konfigurerade i det tidigare steget.
 • Om de inte har angetts anger du värden för dem som motsvarar den proxyserveradress du konfigurerade i det tidigare steget.

5. Starta om Tableau Server.

6. Prova att ansluta till en OAuth-koppling och kontrollera att det fungerar som det ska.

Obs! Om du ser att en OAuth-klient inte kan vara tom,SSLHandshake eller anslutning nekas, fortsätt till alternativ 2.

Windows-konfigurationsalternativ 2: Konfigurera proxyinställningar för Java net.properties

1. Leta upp den version av Java som du använder för att köra Tableau Server.

C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages\repository*\jre

2. I katalogen med Java-platser väljer du mappen conf. Om den här mappen inte finns skapar du den.

3. I mappen conf letar du upp filen net.properties och öppnar den i ett redigeringsprogram. Om den här filen inte finns skapar du den.

Obs! Om du inte har skrivbehörighet för den här filen använder du systemets filinställningar för att få det.

4. Ändra eller skapa följande värden:

 • http.proxyPort=<your proxy port>
 • http.proxyHost=<your proxy host address>
 • https.proxyPort=<your proxy port>
 • https.proxyHost=<your proxy host address>

Varning: Försäkra dig om att du bara inkluderar värden. Om proxyadressen är http://myproxy:8888 anger du http.proxyHost=myproxy

5. Proxyvärdens standardvärde är http.nonProxyHosts =localhost|127.*|[::1]. Om standardvärdet matchar listan över undantag, kringgå proxyservern och fortsätt sedan till steg 6. Om de inte matchar, se till att den har följande värden.

 • localhost
 • Servervärdnamn och IP-adresser för andra Tableau Server-datorer i samma kluster.
 • Varje objekt separeras med ”|”

6. Starta om Tableau Server och prova att ansluta via OAuth.

Använd Linux för att ansluta till Tableau Server via en framåtproxy

Du kan konfigurera proxyinställningarna för Java net.properties för att använda Linux för att ansluta till Tableau Server via en framåtproxy.

1. Leta upp den version av Java som du använder för att köra Tableau Server.

opt/tableau/tableau_server/packages/repository*/jre

2. I katalogen med Java-platser väljer du mappen conf. Om den här mappen inte finns skapar du den.

3. I mappen conf letar du upp filen net.properties och öppnar den i ett redigeringsprogram. Om den här filen inte finns skapar du den.

Obs! Om du inte har skrivbehörighet för den här filen använder du systemets filinställningar för att få det.

4. Ändra eller skapa följande värden:

 • http.proxyPort=<your proxy port>
 • http.proxyHost=<your proxy host address>
 • https.proxyPort=<your proxy port>
 • https.proxyHost=<your proxy host address>

Varning: Försäkra dig om att du bara inkluderar värden. Om proxyadressen är http://myproxy:8888 anger du http.proxyHost=myproxy

5. Proxyvärdens standardvärde är http.nonProxyHosts =localhost|127.*|[::1]. Om standardvärdet matchar listan över undantag, kringgå proxyservern och fortsätt sedan till steg 6. Om de inte matchar, se till att den har följande värden.

 • localhost
 • Servervärdnamn och IP-adresser för andra Tableau Server-datorer i samma kluster.
 • Varje objekt separeras med ”|”

6. Starta om Tableau Server och prova att ansluta via OAuth.

Använd Windows för att ansluta till Tableau Server via en proxy som kräver OAuth-auktorisering

Om din proxy kräver att du loggar in med ett användarnamn och lösenord utför du följande steg så att OAuth-förfrågningar ansluter via proxy.

1. Leta upp den version av Java som du använder för att köra Tableau Server.

C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages\repository*\jre

2. I katalogen med Java-platser väljer du mappen conf. Om den här mappen inte finns skapar du den.

3. I mappen conf letar du upp filen net.properties och öppnar den i ett redigeringsprogram. Om den här filen inte finns skapar du den.

Obs! Om du inte har skrivbehörighet för den här filen använder du systemets filinställningar för att få det.

4. Ändra eller skapa följande värden:

 • http.proxyUser=<your proxy username>
 • http.proxyPassword=<your proxy password>

5. Starta om Tableau Server och prova att ansluta via OAuth.

Använd Linux för att ansluta till Tableau Server via en proxy som kräver OAuth-auktorisering

Om din proxy kräver att du loggar in med ett användarnamn och lösenord utför du följande steg så att OAuth-förfrågningar ansluter via proxy.

1. Leta upp den version av Java som du använder för att köra Tableau Server.

opt/tableau/tableau_server/packages/repository*/jre

2. I katalogen med Java-platser väljer du mappen conf. Om den här mappen inte finns skapar du den.

3. I mappen conf letar du upp filen net.properties och öppnar den i ett redigeringsprogram. Om den här filen inte finns skapar du den.

Obs! Om du inte har skrivbehörighet för den här filen använder du systemets filinställningar för att få det.

4. Ändra eller skapa följande värden:

 • http.proxyUser=<your proxy username>
 • http.proxyPassword=<your proxy password>

5. Starta om Tableau Server och prova att ansluta via OAuth.

SSL-handskakningsfel

Om du stöter på fel ska du kontrollera att du har lagt ditt SSL-certifikat i rätt nyckelarkiv. I Windows finns nyckelarkivet under systemet Trusted Certs-arkivet. Om nyckelarkivet är korrekt och du fortfarande får felmeddelanden, importera då ditt certifikat direkt till Java-nyckelarkivet. Slutför följande steg för att importera ditt certifikat till Java-nyckelarkivet.

Exportera SSL-certifikatet för din proxy till en fil.

Tips: Du kan hitta ditt certifikat under Program, Verktyg, Åtkomst till nyckelring, System, Kategori, Certifikat.

1. Leta upp den version av Java som du använder för att köra Tableau.

2. Öppna kommandotolken i Terminal.

3. Kör följande kommando från katalogen som innehåller den version av Java som du använder för att köra Tableau.

Keytool –import –trustcacerts –file /Users/tableau_user/Desktop/SSL.cer -keystore Tableau <version>/Plugins/jre/lib/security/cacerts -storepass changeit

4. Starta om Tableau Server eller Tableau Desktop.

Obs! Om du får ett FileNotFoundException (Åtkomst nekad) när du kör nyckelverktygskommandot, försök att köra kommandot med förhöjda behörigheter.

sudo keytool –import –trustcacerts –file /Users/tableau_user/Desktop/SSL.cer -keystore Tableau 2021.3.1/Plugins/jre/lib/security/cacerts -storepass changeit

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!