Serverdiskutrymme

Obs! Den här vyn är bara tillgänglig för serveradministratörer. Klicka på platsmenyn och välj Hantera alla platser för att komma åt servervyer för driftsättningar på flera platser. Information om hur du navigerar till administratörsvyer finns i Administrativa vyer .

Använd vyn Serverdiskutrymme för att se hur mycket diskutrymme som används på datorn eller datorerna som kör Tableau Server, där diskutrymmet endast avser den partition där Tableau Server är installerat. Du kan också använda den här vyn för att identifiera plötsliga ändringar av användningen av diskutrymmet.

I den här vyn rapporteras användningen av diskutrymme i GB som decimaltal. Om operativsystemet på dina Tableau Server-datorer rapporterar värdet binärt i GB kan mängderna variera.

För en distribuerad installation visar vyn information om varje dator i klustret.

Vyn Serverdiskutrymme innehåller två diagram:

  • Vad är den senaste diskutrymmesanvändningen? – I diagrammet visas diskutrymmesanvändningen under de senaste 30 dagarna i gigabyte och i procent. Diskutrymme avser endast den partition där Tableau Server är installerat.
  • Vad är trenden för ledigt diskutrymme den senaste månaden? – I diagrammet visas ändringar av diskutrymmesanvändningen under den senaste månaden. Lägg muspekaren på en rad för att visa en exakta mängden ledigt diskutrymme vid en tidpunkt.

När Tableau Server har ont om diskutrymme kan du ta bort filer för att frigöra utrymme.

For more information, see Felsöka användningen av diskutrymme på Tableau Server-noder

Tips: Du kan få en avisering från Tableau Server när ledigt diskutrymme faller under det tröskelvärde som du anger. Du hittar mer information i Konfigurera aviseringar för serverhändelser.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!