Bakgrundsaktiviteter för icke-extrakt

Vyn Bakgrundsaktiviteter för icke-extrakt visar aktivieter som servern kör som inte är relaterade till -extraktuppdateringar. redigerade OAuth-anslutningar, prenumerationsaviseringar och så vidare.

En tabell listar de uppgifter som kördes under det angivna tidsintervallet. Klicka på Lyckades eller Fel för att filtrera tabellen baserat på status. Välj en specifik uppgift i tabellen Hur många uppgifter har lyckats eller misslyckats på den här webbplatsen för att uppdatera diagrammet Vilka bakgrundsaktiviteter kördes på den här webbplatsen för den valda uppgiften.

Uppgifter kan ha statusen Klart eller Fel. För muspekaren över Klart- eller Fel-ikonen för att få information om uppgiften.

IkonBeskrivning
Fel – Servern kunde inte slutföra uppgiften.
Klart – Servern har slutfört uppgiften.

Information som du kan se om uppgiften är dess ID, status, prioritet, när den skapades, startades och slutfördes. Du kan även se dess körningstid: total körningstid för bakgrundsjobbet, vilket inkluderar körningstid för jobbet plus bakgrundsjobb som initiering och rensning. Du kan även se vilken backgrounder som jobbet körs på.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!