ที่เก็บภายนอกของ Tableau Server

ที่เก็บของ Tableau Server เป็นฐานข้อมูล PostgreSQL ที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของผู้ใช้ทั้งหมด การรีเฟรชการแยกข้อมูล และอื่นๆ

ที่เก็บสามารถติดตั้งแบบในเครื่องบนโหนดเดียวกันกับ Tableau Server หรือติดตั้งภายนอกได้

ที่เก็บในเครื่อง: ฐานข้อมูล PostgreSQL ได้รับการติดตั้งและปรับใช้ในเครื่อง หมายความว่าได้ถูกปรับใช้พร้อมกับ Tableau Server

ที่เก็บภายนอก: ฐานข้อมูล PostgreSQL ถูกปรับใช้ภายนอก ที่เก็บภายนอกสามารถติดตั้งได้บน Amazon RDS, ฐานข้อมูล Azure, Google Cloud หรือเป็นการติดตั้งแบบสแตนด์อโลน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่เก็บของ Tableau Server โดยทั่วไป โปรดดู :

โฮสต์ที่รองรับสำหรับที่เก็บภายนอกคือ:

 • Amazon RDS - เริ่มต้นในเวอร์ชัน 2019.3
 • ฐานข้อมูล Azure - เริ่มต้นในเวอร์ชัน 2020.4
 • อินสแตนซ์ PostgreSQL แบบสแตนด์อโลน - เริ่มต้นในเวอร์ชัน 2021.2
 • Google Cloud SQL สำหรับอินสแตนซ์ PostgreSQL - เริ่มต้นในเวอร์ชัน 2021.4

หัวข้อนี้เป็นภาพรวมของที่เก็บภายนอกของ Tableau Server

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลภายนอก

ทั้งฐานข้อมูล Amazon RDS และ Azure ให้ความสามารถในการปรับขนาด ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งานสูง และความปลอดภัยในตัวที่ดีกว่าสำหรับ PostgreSQL ด้วยการผสานรวมกับสิ่งที่ระบบคลาวด์เสนอให้เหล่านี้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเหล่านี้ได้

หากคุณกำลังตั้งค่าอินสแตนซ์ PostgreSQL แบบสแตนด์อโลน คุณจะต้องตั้งค่าและจัดการความพร้อมใช้งานสูงและปรับขนาดได้ตามต้องการ

แพลตฟอร์มคลาวด์

เมื่อใช้แพลตฟอร์มระบบคลาวด์เพื่อโฮสต์ที่เก็บข้อมูลภายนอก คุณมีตัวเลือกในการเรียกใช้อินสแตนซ์ PostgreSQL บนโครงสร้างพื้นฐานที่โฮสต์ และจัดการด้วยตนเองหรือเลือกตัวเลือกบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ

 • จัดการด้วยตนเอง: การตั้งค่าและจัดการอินสแตนซ์ PostgreSQL บนโครงสร้างพื้นฐานที่โฮสต์ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ AWS เป็นแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ คุณสามารถใช้อินสแตนซ์ EC2 เพื่อเรียกใช้ จัดการ และบำรุงรักษาอินสแตนซ์ PostgreSQL ได้
 • จัดการเต็มรูปแบบ: เลือกบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ AWS เป็นแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ คุณสามารถใช้ตัวเลือก RDS เพื่อโฮสต์ที่เก็บข้อมูลภายนอกของคุณได้

ข้อพิจารณาสำคัญประการหนึ่งเมื่อต้องเลือกระหว่างการจัดการด้วยตนเองและการจัดการเต็มรูปแบบคือในตัวเลือกที่จัดการด้วยตนเอง คุณมีการควบคุมมากที่สุด แต่ก็มาพร้อมาความรับผิดชอบในการบำรุงรักษา VM และงานการดูแลฐานข้อมูลจำนวนมาก ตัวเลือกที่มีการจัดการเต็มรูปแบบช่วยให้ตั้งค่า จัดการการกำหนดค่า และบำรุงรักษาได้ง่าย

ต่อไปนี้คือรายการสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกระหว่างสองตัวเลือกที่ครอบคลุมมากขึ้น

 • ข้อกำหนดในการติดตั้งและบำรุงรักษา
 • ความพร้อมใช้งานสูงและตัวเลือกการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ
 • ประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับขนาด และความสามารถในการตรวจสอบ
 • การบำรุงรักษาความปลอดภัย
 • ต้นทุนการดำเนินงาน ต้นทุนค่าบริการ ต้นทุนบุคลากร

นี่คือตัวอย่างวิธีเปรียบเทียบสองตัวเลือกสำหรับ Azure บนไซต์ Microsoft: เลือกตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์ PostgreSQL ที่เหมาะสมใน Azure

ข้อกำหนด

 • Tableau Server ของคุณต้องใช้เวอร์ชันต่อไปนี้

  • 2019.3 หรือใหม่กว่า เพื่อใช้กับ AWS
  • 2020.4 หรือใหม่กว่า เพื่อใช้กับ Azure

   หากต้องการใช้ PostgreSQL เวอร์ชันที่ถูกต้อง โปรดดูฐานข้อมูล Azure สำหรับเซิร์ฟเวอร์แบบยืดหยุ่น PostgreSQL

  • 2021.2 หรือใหม่กว่า เพื่อใช้กับอินสแตนซ์ PostgreSQL แบบสแตนด์อะโลน (สามารถใช้สำหรับการติดตั้ง ภายในองค์กร Azure VM หรือ AWS EC2)
  • 2021.4 หรือใหม่กว่า เพื่อใช้กับ Google Cloud สำหรับทั้งอินสแตนซ์ PosgreSQL หรือ PosgreSQL แบบสแตนด์อะโลน บน Google Cloud VM 
 • Tableau Server ของคุณต้องเปิดใช้งานคีย์ Advanced Management

 • โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณวางแผนจะโฮสต์ที่เก็บภายนอก คุณจะต้องทำความคุ้นเคยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

  • การตั้งค่าและการจัดการฐานข้อมูล Amazon RDS
  • การตั้งค่าและการจัดการฐานข้อมูล Azure
  • การตั้งค่าและการจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL เป็นการติดตั้งแบบสแตนด์อะโลน
  • การตั้งค่าและการจัดการอินสแตนซ์ Google Cloud PostgreSQL

เวอร์ชัน

คุณจะต้องใช้งาน PostgreSQL ในเวอร์ชันที่ถูกต้องสำหรับที่เก็บของ Tableau Server แบบสแตนด์อโลน ตารางต่อไปนี้จะถึงแสดงความเข้ากันได้ของเวอร์ชัน Tableau Server

หมายเหตุ: เวอร์ชันสูงสุดที่เข้ากันได้สำหรับเวอร์ชัน Tableau Server ใดๆ คือเวอร์ชันหลักขั้นต่ำหรือการอัปเดตเพียงเล็กน้อยสำหรับเวอร์ชันนั้น ตัวอย่างเช่น หากเวอร์ชันขั้นต่ำที่เข้ากันได้กับ PostgreSQL คือ 13.4 เวอร์ชันสูงสุดที่เข้ากันได้คือ 13.x โดยที่ <x> เท่ากับหรือสูงกว่า 4

เวอร์ชันของ Tableau Serverเวอร์ชันที่เข้ากันขั้นต่ำได้กับ PostgreSQL
2021.2.3 - 2021.2.8

2021.3.0 - 2021.3.7

2021.4.0 - 2021.4.3

12.6
2021.2.10 - 2021.2.14

2021.3.8 - 2021.3.13

2021.4.4 - 2021.4.8

12.8
2021.2.15 - 2021.2.16

2021.3.14 - 2021.3.15

2021.4.9 - 2021.4.10

12.10
2021.2.17 - 2021.2.18

2021.3.16 - 2021.3.17

2021.4.11 - 2021.4.12

12.11
2021.3.26

2021.4.23

12.15
2022.1.013.3
2022.1.1 - 2022.1.313.4
2022.1.4 - 2022.1.613.6
2022.1.7 - 2022.1.16

2022.3.0 - 2022.3.7

2023.1.0 - 2023.1.4

13.7
2022.1.17 - 2022.1.19

2022.3.8 - 2022.3.11

2023.1.5 - 2023.1.7

13.11

โทโพโลยี

ไดอะแกรมด้านล่างเป็นเวอร์ชันสรุปของโทโพโลยี Tableau Server พร้อมที่เก็บภายนอก

ไดอะแกรมด้านล่างเป็นเวอร์ชันโดยละเอียดของโทโพโลยี Tableau Server พร้อมที่เก็บภายนอก และแสดงกระบวนการทั้งหมดที่ติดตั้งในแต่ละโหนด

การจัดการที่เก็บข้อมูลภายนอก

การจัดการใบอนุญาต

ในการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ คุณต้องเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ Advanced Management บน Tableau Server ก่อน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเกี่ยวกับ Tableau Advanced Management ใน Tableau Server หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานคีย์ Advanced Management หรือหากใบอนุญาตหมดอายุ คุณจะเห็นลักษณะการทำงานดังต่อไปนี้:

 • หากคุณพยายามกำหนดค่า Tableau Server ให้ใช้ที่เก็บภายนอกในระหว่างการติดตั้ง คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด แต่คุณจะสามารถทำการติดตั้งต่อไปได้ และที่เก็บของ Tableau Server จะถูกติดตั้งในเครื่อง สำหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เดียว ที่เก็บจะถูกติดตั้งบนเครื่องเดียวกับ Tableau Server สำหรับการติดตั้งแบบหลายโหนด ที่เก็บจะถูกติดตั้งบนหนึ่งในโหนดของคลัสเตอร์ Tableau Server ของคุณ

 • หากคุณใช้ที่เก็บของ Tableau Server ภายนอก ในการติดตั้ง Tableau Server อยู่แล้ว และใบอนุญาต Advanced Management หมดอายุ เซิร์ฟเวอร์จะล้มเหลวเมื่อรีสตาร์ท หากคุณไม่มีใบอนุญาต Advanced Management ที่ถูกต้องอีกต่อไป แต่มีใบอนุญาต Tableau Server ที่ถูกต้อง คุณจะยังคงสามารถสร้างข้อมูลสำรองได้ คุณยังสามารถย้ายที่เก็บภายนอกไปยังที่เก็บในเครื่องซึ่งไม่ต้องการใบอนุญาต Advanced Management เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ของคุณทำงานได้อีกครั้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการย้ายจากที่เก็บภายนอกไปยังที่เก็บในเครื่อง โปรดดู กำหนดค่าที่เก็บของ Tableau Server อีกครั้ง

สถานการณ์การย้ายข้อมูลที่รองรับ

 • การย้ายที่เก็บของคุณจากในเครื่องไปยังภายนอก

 • การย้ายที่เก็บของคุณจากภายนอกไปยังในเครื่อง

สำรองข้อมูลและกู้คืน

หากคุณกำหนดค่าที่เก็บภายนอกไว้เท่านั้น

กระบวนการสำรองข้อมูลและกู้คืนยังคงเหมือนเดิมสำหรับที่เก็บในเครื่องและภายนอก และตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ สำรองข้อมูล Tableau Server

 • คำสั่งสำรองข้อมูลและกู้คืนทำงานในลักษณะเดียวกันสำหรับทั้งที่เก็บในเครื่องและภายนอก การสำรองข้อมูลในกรณีที่ Tableau Server ใช้ที่เก็บข้อมูลภายนอกจะต้องการพื้นที่ดิสก์เพิ่มเติมสำหรับการสำรองข้อมูล ดังนั้นคุณควรจำสิ่งนี้ไว้เมื่อมีการกำหนดค่าพื้นที่ดิสก์ของคุณ

 • ตำแหน่งค่าเริ่มต้นและตำแหน่งอื่นๆ ที่รองรับสำหรับการจัดเก็บไฟล์สำรองจะเหมือนกัน ไม่ว่าที่เก็บจะเป็นแบบในเครื่องหรือภายนอก

ข้อยกเว้นต่อไปนี้ใช้กับ Tableau Server ที่ใช้ที่เก็บภายนอก

 • บัญชีผู้ใช้ที่กำหนดเองใดๆ ที่สร้างขึ้นในที่เก็บของ Tableau Server ภายนอกจะรวมอยู่ในการกู้คืน แต่รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่กำหนดเองจะไม่ถูกรวมไว้ รหัสผ่านจะต้องได้รับการกำหนดค่าใหม่หลังจากการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์ บัญชีผู้ใช้แบบกำหนดเองคือบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL ที่ใช้โดย SQL หรือซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ฐานข้อมูลอื่นๆ ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL

  หมายเหตุ: บัญชีที่กำหนดเองเหล่านี้จะถูกปิดใช้งานตามมาตรการรักษาความปลอดภัย แต่สามารถกำหนดค่าใหม่ได้

 • ไม่ควรรวมการกำหนดค่าและโทโพโลยีไว้ในข้อมูลสำรอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งออกการกำหนดค่าและการตั้งค่าโทโพโลยี โปรดดูดำเนินการสำรองข้อมูลและกู้คืน Tableau Server อย่างเต็มรูปแบบ

หากคุณมีทั้ง “ที่เก็บภายนอก” และ “ที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก” ที่กำหนดค่าไว้

คุณมีสองตัวเลือกหากคุณมีทั้ง “ที่เก็บภายนอก” และ “ที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก” ที่กำหนดค่าไว้สำหรับ Tableau Server ของคุณ ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากความสามารถในการสำรองข้อมูลสแนปช็อตของแพลตฟอร์มคลาวด์ที่คุณอาจใช้เพื่อโฮสต์ “ที่เก็บภายนอก” และ “ที่จัดเก็บไฟล์” หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และคำแนะนำทีละขั้นตอนโดยละเอียด โปรดดู การสำรองข้อมูลและกู้คืนด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอก

การเชื่อมต่อ SSL

คุณมีตัวเลือกที่ต้องใช้หรือไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อ TLS/SSL จาก Tableau Server ไปยังที่เก็บภายนอก

หากคุณไม่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัส คุณต้องกำหนดค่าที่เก็บภายนอกเพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อที่ไม่ได้เข้ารหัส และใช้ตัวเลือก --no-ssl เมื่อคุณกำหนดค่าที่เก็บภายนอกสำหรับ Tableau Server หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด tsm topology external-services repository enable

หากคุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน SSL ในภายหลัง ให้หลังการติดตั้ง ใช้ tsm security repository-ssl enable หรือ tsm security repository-ssl disable ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานตั้งแต่ใน 2021.4

การอัปเดตใบรับรอง SSL

หากเป็นส่วนหนึ่งของการหมดอายุตามแผนของใบรับรอง SSL ของฐานข้อมูล RDS หรือ Azure, อินสแตนซ์ Google Cloud PosgreSQL หรืออินสแตนซ์ PostgreSQL แบบสแตนด์อะโลน คุณต้องอัปเดตอินสแตนซ์ด้วยไฟล์ใบรับรองใหม่ คุณจะต้องอัปเดตการตั้งค่า Tableau Server เพื่อใช้ไฟล์ใบรับรองใหม่ด้วย คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ด้วยการดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุดแล้วเรียกใช้คำสั่ง tsm topology external-services repository replace-host และให้ไฟล์ใบรับรองใหม่

ข้อควรพิจารณาสำหรับความพร้อมใช้งานสูง

Tableau Server ไม่ได้จัดการหรือตั้งค่าความพร้อมใช้งานสูงสำหรับที่เก็บภายนอก

 

ข้อควรพิจารณาในการอัปเกรด

ต้องดำเนินการขั้นตอนนี้หากคุณใช้การกำหนดค่าที่เก็บภายนอกกับ Tableau Server เท่านั้น

หากคุณใช้ที่เก็บภายนอก คุณอาจต้องดำเนินขั้นตอนเพิ่มเติมเมื่ออัปเกรด ดังนี้

การตรวจสอบสถานะของที่เก็บ

หน้าสถานะ TSM จะแสดงบริการภายนอกของ Tableau Server เป็นโหนดเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้ง Tableau Server ของคุณ

แท็บโทโพโลยีระบุว่ามีการกำหนดการบริการภายนอกของ Tableau Server หรือไม่

การรับบันทึก

บันทึกของ Tableau Server จะไม่รวมบันทึกจากที่เก็บภายนอก ใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อรับบันทึกเฉพาะสำหรับอินสแตนซ์ของคุณ

ขั้นตอนถัดไป

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ