ตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บใน Tableau Server

ตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บ (WDC) คือหน้าเว็บที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน HTTP สำหรับแหล่งข้อมูลที่ไม่มีตัวเชื่อมต่อใน Tableau WDC จะทำให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับข้อมูลเกือบทั้งหมดที่เข้าถึงได้ทางเว็บ และสร้างข้อมูลแที่แยกสำหรับเวิร์กบุ๊กของตน แหล่งข้อมูลสำหรับ WDC อาจรวมถึงบริการเว็บภายใน, ข้อมูล JSON, REST API และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่พร้อมใช้งานผ่าน HTTP หรือ HTTPS ผู้ใช้สามารถสร้าง WDC ของตนเองหรือใช้ตัวเชื่อมต่อที่ผู้อื่นสร้างขึ้นได้

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ WDC ใน Tableau Desktop โปรดดูตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในเอกสารประกอบ Tableau Desktop

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้าง WDC โปรดดู เอกสารประกอบตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บ บน Github

ก่อนที่คุณจะเรียกใช้ตัวเชื่อมต่อบน Tableau Server

เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย Tableau Server จะไม่เรียกใช้ WDC เว้นแต่คุณจะอนุมัติตัวเชื่อมต่อ ดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์จึงจะสามารถอนุมัติ WDC สำหรับการใช้งานบน Tableau Server ได้

WDC ต้องการการอนุมัติจากคุณเนื่องจากมีโค้ดที่ปฏิบัติการ และโดยทั่วไปแล้วจะมีการส่งคำขอไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถใช้ WDC กับ Tableau Server ได้ คุณต้องเพิ่มโดเมนและพอร์ตที่ตัวเชื่อมต่อใช้ในรายการที่อนุญาต และรวมโดเมนที่ตัวเชื่อมต่อสามารถส่งคำขอและรับคำขอจากรายการที่อนุญาตรองด้วย ก่อนที่คุณจะดำเนินการนี้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบและทดสอบตัวเชื่อมต่อ เพื่อให้คุณทราบว่าตัวเชื่อมต่อทำอะไรได้บ้างและเชื่อมต่อกับไซต์ใด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การทดสอบและการกรองตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บ

เมื่อคุณเพิ่มตัวเชื่อมต่อลงในรายการที่อนุญาต คุณจะต้องกำหนดค่า Tableau Server เพื่ออนุญาตให้มีการเชื่อมต่อไปยัง URL เฉพาะที่โฮสต์ตัวเชื่อมต่อ และอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อจาก URL ที่ตัวเชื่อมต่อสามารถสืบค้นได้ นี่เป็นทางเดียวที่จะอนุญาตให้ Tableau Server เรียกใช้ WDC ได้ จากนั้นจะสามารถโฮสต์ตัวเชื่อมต่อบนเซิร์ฟเวอร์ภายในไฟร์วอลล์ขององค์กรของคุณหรือบนโดเมนภายนอกได้ ไม่รองรับการนำเข้า WDC สำหรับ Tableau Server

จัดการตัวเชื่อมต่อในรายการที่อนุญาต

หากต้องการเพิ่ม WDC ในรายการที่อนุญาต ให้ใช้คำสั่ง tsm data-access web-data-connectors add คำสั่งนี้และคำสั่งที่เกี่ยวข้องที่อธิบายไว้ด้านล่างจะช่วยให้คุณทำงานต่อไปนี้ได้:

  • เพิ่ม WDC ลงในรายการที่อนุญาตและรายการที่อนุญาตรอง

  • อนุญาตหรือไม่อนุญาต WDC ทั้งหมด หรือการรีเฟรช WDC

  • ลบตัวเชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งรายการออกจากรายการที่อนุญาต

  • แสดง WDC ทั้งหมดในรายการที่อนุญาตและรายการที่อนุญาตรอง

การอัปเดตรายการ WDC ที่อนุญาตจะต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์

หลังจากเรียกใช้คำสั่งใดๆ ที่เปลี่ยนแปลง WDC แล้ว คุณต้องปรับใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการโดยใช้คำสั่ง tsm pending-changes apply

หากการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการจำเป็นต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ คำสั่ง pending-changes apply จะแสดงข้อความแจ้งเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าจะรีสตาร์ท โดยข้อความแจ้งนี้จะปรากฏขึ้นแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะหยุดทำงาน แต่ในกรณีนี้จะไม่มีการรีสตาร์ท คุณสามารถระงับข้อความแจ้งได้โดยใช้ตัวเลือก --ignore-prompt แต่การดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนลักษณะการรีสตาร์ท หากการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องใช้การรีสตาร์ท ระบบจะปรับใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นโดยไม่มีข้อความแจ้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm pending-changes apply

เพิ่มตัวเชื่อมต่อลงในรายการที่อนุญาตและรายการที่อนุญาตรอง

ในการเพิ่มตัวเชื่อมต่อไปยังรายการที่อนุญาตและรายการที่อนุญาตรอง ให้ใช้คำสั่ง tsm data-access web-data-connectors add ระบุชื่อ URL รายการที่อนุญาต และ URL รายการที่อนุญาตสำรอง คุณยังสามารถจัดการ WDC โดยใช้ เอนทิตี web-data-connector-settings ได้ด้วย หลังจากเรียกใช้คำสั่งนี้ คุณต้องปรับใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการโดยใช้คำสั่ง tsm pending-changes apply ข้อความแจ้งจะเตือนคุณว่าคำสั่งจะรีสตาร์ท Tableau Server หาก Tableau Server กำลังทำงานอยู่ ระบบจะทำการรีสตาร์ท และหากหยุดทำงาน เซิร์ฟเวอร์จะอยู่ในสถานะหยุดทำงานโดยไม่มีการรีสตาร์ท

tsm data-access web-data-connectors add --name "USGS Earthquakes" --url https://tableau.github.io:443/webdataconnector/Examples/html/earthquakeUSGS.html --secondary https://tableau.github.io/.*,https://earthquake.usgs.gov/.*,https://maxcdn.bootstrapcdn.com/.*,https://ajax.googleapis.com/.*,https://connectors.tableau.com/.*

 

หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ:

  • อย่าลืมใช้เครื่องหมายคำพูดแบบตรง (" และ ') ไม่ใช่เครื่องหมายคำพูดแบบโค้งหรือแบบ "smart” รอบชื่อของ WDC ใช้เครื่องหมายคำพูดแบบคู่ (") หากชื่อมีช่องว่าง
  • สำหรับ WDC จำนวนมาก พอร์ตที่ระบุสำหรับตัวเลือก --url จะเป็น 443 หรือ 80 แต่คุณสามารถตรวจสอบค่าสำหรับตัวเชื่อมต่อของคุณได้โดยดูรายละเอียดแหล่งข้อมูลบน Tableau Server คุณต้องระบุหมายเลขพอร์ตเป็นส่วนหนึ่งของ URL หาก WDC ใช้ SSL (HTTPS) ตัวอย่างเช่น ในการใช้พอร์ตเริ่มต้นสำหรับ HTTPS URL อาจมีลักษณะดังนี้: https://example.com:443/WDC/
  • ต้องระบุ URL หรือรายการ URL ที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคสำหรับตัวเลือก --secondary ซึ่งระบุโดเมนที่จัดเตรียมไลบรารีและแหล่งที่มาที่ WDC ต้องการเข้าถึง ตัวเลือกนี้ไม่สามารถละเว้นหรือเว้นว่างไว้ได้ เว้นแต่ WDC จะไม่ใช้โดเมนรองใดๆ หากคุณไม่ทราบว่า WDC ใช้โดเมนรองหรือไม่ หรือโดเมนรองคืออะไร คุณอาจต้องติดต่อนักพัฒนาของ WDC คุณยังสามารถเลือกใช้ URL ของไวลด์การ์ด http://.* และ https://.* เพื่ออนุญาตโดเมนทั้งหมดได้ด้วย อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้ URL ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
  • หากต้องการเพิ่มทั้งโดเมนในรายการที่อนุญาตรอง ให้ปิด URL โดเมนด้วยนิพจน์ไวลด์การ์ด ใช้ .* เป็นไวลด์การ์ดเพื่อระบุโดเมนทั้งหมด ดังในตัวอย่างต่อไปนี้: https://example.com/.*

อนุญาตหรือไม่อนุญาต WDC หรือการรีเฟรชข้อมูลที่แยกของ WDC

ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต WDC หรือการรีเฟรชข้อมูลที่แยกของ WDC ให้ใช้คำสั่งtsm data-access web-data-connectors allow กับตัวเลือก -t หรือ -r WDC หรือการรีเฟรชข้อมูลที่แยกของ WDC จะได้รับอนุญาตตามค่าเริ่มต้น หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ คุณจะต้องเรียกใช้คำสั่ง tsm pending-changes apply หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งและตัวเลือกคำสั่ง โปรดดู tsm data-access web-data-connectors allow

ลบ WDC อย่างน้อยหนึ่งรายการออกจากรายการที่อนุญาต

หากต้องการลบ WDC อย่างน้อยหนึ่งรายการออกจากรายการที่อนุญาต ให้ใช้คำสั่ง tsm data-access web-data-connectors delete หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ คุณจะต้องเรียกใช้คำสั่ง tsm pending-changes apply หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm data-access web-data-connectors delete

แสดง WDC ทั้งหมดในรายการที่อนุญาต

หากต้องการแสดง WDC ทั้งหมดในรายการที่อนุญาต ให้ใช้คำสั่ง tsm data-access web-data-connectors list หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู : tsm data-access web-data-connectors list

รีเฟรชข้อมูลที่แยกสำหรับตัวเชื่อมต่อ

เมื่อผู้ใช้สร้างเวิร์กบุ๊กที่ใช้ WDC Tableau Server จะสร้างข้อมูลที่แยกจากข้อมูลที่ส่งกลับโดยตัวเชื่อมต่อ หากผู้ใช้เผยแพร่เวิร์กบุ๊ก กระบวนการเผยแพร่จะส่งเวิร์กบุ๊กและข้อมูลที่แยกไปยังเซิร์ฟเวอร์

Tableau สามารถรีเฟรชข้อมูลที่แยกที่สร้างโดย WDC ได้ เช่นเดียวกับที่สามารถรีเฟรชข้อมูลที่แยกใดๆ ก็ตาม หากตัวเชื่อมต่อต้องใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ระบบแหล่งข้อมูลบนเว็บ คุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลเข้าสู่ระบบถูกฝังอยู่กับแหล่งข้อมูล และ WDC อยู่ในรายการที่อนุญาตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Tableau Server ไม่สามารถรีเฟรชข้อมูลที่แยกได้หากตัวเชื่อมต่อต้องการข้อมูลเข้าสู่ระบบและข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่ได้ฝังไว้กับแหล่งข้อมูล ทั้งนี้เนื่องจากการรีเฟรชอาจเกิดขึ้นตามกำหนดเวลาหรือในบริบทพื้นหลังอื่นๆ และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถแจ้งให้ใส่ข้อมูลเข้าสู่ระบบได้

ในปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีตรวจสอบสิทธิ์ของแหล่งข้อมูลซ้ำจาก Tableau Server โดยตรง หากแหล่งข้อมูลมีข้อมูลเข้าสู่ระบบที่หมดอายุ หรือถูกเผยแพร่โดยไม่ฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบ เวิร์กบุ๊กและข้อมูลที่แยกจะต้องได้รับการเผยแพร่อีกครั้งโดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังใหม่

หากกระบวนการในพื้นหลังที่ดำเนินการรีเฟรชล้มเหลว ระบบจะสร้างการแจ้งเตือนและรายการบันทึกที่ระบุถึงปัญหานี้ ผู้ใช้จะเห็นได้ว่าการประทับเวลาของข้อมูลแยกไม่เปลี่ยนแปลง

หากต้องการปิดการรีเฟรชสำหรับ WDC ทั้งหมด ให้ใช้คำสั่ง tsm data-access web-data-connectors allow -r false

การแก้ปัญหา

หากเซิร์ฟเวอร์ประสบปัญหาในการเพิ่มตัวเชื่อมต่อไปยังรายการที่อนุญาต คุณสามารถตรวจสอบไฟล์บันทึกได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบไฟล์บันทึกทั้งบนโหนดเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นและบนโหนดอื่นที่กำลังเรียกใช้กระบวนการของเกตเวย์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์บันทึก โปรดดู บันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

หากปัญหาคือ Tableau Server จะไม่รีเฟรชข้อมูลที่แยกที่สร้างโดย WDC โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าการกำหนดค่าwebdataconnector.refresh.enabled เป็น true หากตั้งค่าเป็น false ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่ออนุญาตการรีเฟรชข้อมูลที่แยกสำหรับ WDC ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์:

tsm data-access web-data-connectors allow -r true

หมายเหตุ: รายการที่อนุญาตเป็นวิธีเดียวที่จะอนุญาตให้ Tableau Server สามารถเรียกใช้ตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บได้ มีการเลิกใช้งานการนำเข้าตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บแล้วตั้งแต่เวอร์ชัน 10.5

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ