Hantera behörigheter med projekt

Projekt kan förenkla behörighetshanteringen tack vare funktioner som kapslade projekt, projektsynlighet, projektledare som inte är administratörer och låsbehörigheter.

Tips: Hur behörigheter ställs in på projektnivå är mycket viktigt, särskilt för standardprojektet. När ett nytt projekt på toppnivå skapas ärver det sina standardbehörighetsregler (för alla innehållstyper) från standardprojektet. När ett nytt projekt skapas inkapslat i ett annat projekt, ärver underordnade projekt sina standardbehörighetsregler från det överordnade projektet.

Projektadministration

Projekt är behållare som används för att organisera och hantera åtkomst till innehåll. Genom att ge icke-administratörer behörighet att hantera projekt kan vissa innehållsadministrativa uppgifter hanteras på projektnivå.

Projektledare: Projekt kan ha projektledare, användare som har utsetts till projektledare. Denna inställning ger automatiskt en användare dennes maximala kapacitet – beroende på deras platsroll – för det projektet och allt innehåll i det projektet. Projektledare med platsrollen Explorer (kan publicera) och högre har tillgång till alla funktioner. Projektledare är i huvudsak lokala administratörer för projektet utan åtkomst till webbplats- eller serverinställningar.

Hierarki: Endast administratörer kan skapa projekt på högsta nivå. Projektägare och projektledare kan skapa kapslade projekt i sina projekt.

Projektägare och projektledare har fullständig administrativ åtkomst till projektet och dess innehåll, liksom alla inkapslade projekt som detta innehåller. I en hierarki ges projektledare implicit projektledaråtkomst till allt underordnat innehåll. För att ta bort projektledarens åtkomst måste du göra det på den nivå i hierarkin där rollen uttryckligen tilldelades.

Ägarskap: Ett projekt kan ha flera projektledare, men varje enskilt projekt har exakt en ägare. Som standard ägs ett projekt av användaren som skapade det. 

Ett projekts ägare kan ändras av den befintliga ägaren eller en administratör. (Projektledare kan inte ändra projektägarskap, bara innehållsägarskap). Projekt kan ägas av användare med platsrollen Explorer (kan publicera), Creator eller administratör. Projektägarskapet kan ändras även om ett projekt är låst.

Radera: Innehåll kan oftast bara existera inuti ett projekt. Endast administratörer kan skapa och ta bort projekt på toppnivå, men projektledare kan skapa eller ta bort inkapslade projekt.

Genom att radera projekt raderas också allt Tableau-innehåll och inkapslade projekt som dessa innehåller. Om du vill ta bort ett projekt utan att förlora dess innehåll flyttar du först innehållet till ett annat projekt. Att ta bort projekt kan inte ångras.

Externa resurser hanteras på ett annat sätt. De måste inte ingå i ett projekt. Externa resurser tas inte bort om deras projekt tas bort, utan de fortsätter att visas i Externa resurser. Mer information finns i Externa resurser som inte finns i projekt.

För en djupare inblick i projektadministration, se Använda projekt för att hantera åtkomst till innehåll och Lägg till projekt och flytta innehåll till dem.

Specialprojekt

Standard: Projektet som heter "Default" är ett specialprojekt. När andra projekt på toppnivå skapas använder de standardprojektet som en mall och kopierar alla sina behörighetsregler från det (men inte inställningen Resursbehörigheter). Det går inte att ta bort, flytta eller byta namn på standardprojektet, men beskrivningen kan ändras. Det har som standard ingen ägare, men en kan tilldelas.

Standardprojekt för externa resurser: Om du har en Datahantering-licens med Catalog aktiverad visas projektet ”Standardprojekt för externa resurser” när Catalog behöver flytta nya eller befintliga externa resurser till det, i Tableau Cloud och Tableau Server 2023.1 och senare. Catalog lägger nya externa resurser och externa resurser från borttagna projekt i Standardprojekt för externa resurser. Projektet har som standard inga behörighetsregler, så serveradministratörer och platsadministratörer är de enda användarna som kan se det om inte behörigheterna läggs till. Det går inte att ta bort, flytta eller byta namn på det, men beskrivningen kan ändras. Det har som standard ingen ägare, men en kan tilldelas.

Ange en projektledare

Projektledare är användare som har administratörsliknande åtkomst till ett visst projekt eller en viss projekthierarki.

För att tilldela status som projektledare till en grupp eller användare

 1. Öppna behörighetsdialogrutan för det aktuella projektet.
 2. Välj en befintlig behörighetsregel eller klicka på + Lägg till grupp/användarregel och välj önskad grupp eller användare.
 3. Öppna åtgärdsmenyn (...) för den behörighetsregeln och välj Ange projektledare....

Obs! Om åtgärdsmenyn innehåller ett alternativ för Aktivera ”Ange projektledare” måste detta väljas innan gruppen eller användaren kan anges som projektledare. Det här alternativet visas endast när den gruppen eller användaren nekades projektledarfunktionen (före 2020.1). Den nekade kapaciteten måste tas bort innan de kan anges som projektledare.

När en behörighetsregel upprättar en projektledare går det inte längre att redigera mallarna och funktionerna, eftersom alla funktioner är tillåtna för projektledare. Om en projektledare upprättas för ett projekt som innehåller kapslade projekt, får denne ärvd projektledarstatus för alla kapslade projekt och deras innehåll.

Projektledarstatus tillämpas alltid nedåt genom hela projekthierarkin, och kan endast tas bort från den nivå där den ställdes in. Om du vill ta bort projektledarstatusen följer du samma steg, men väljer Ta bort som projektledare på åtgärdsmenyn. När en grupp eller användare har tagits bort som projektledare har den behörighetsregeln alla funktioner inställda på Ospecificerade. Detta kan innebära att deras tillgång till och funktioner för det projektet tas bort, om det inte finns någon annan behörighetsregel som ger dem behörighet för innehållet. Om de ska behålla sin tillgång till projektet och dess innehåll måste de ha funktioner inställda på samma sätt som andra grupper eller användare.

Obs! Projektledare kan uppdatera extrakt i sina projekt i de flesta fall. De kan inte uppdatera extrakt om de bara är projektledare för ett kapslat projekt (snarare än ett toppnivåprojekt) och toppnivåprojektet är låst (inklusive kapslade projekt).

Låsa resursbehörigheter

Behörighetsregler som konfigureras på projektnivå fungerar som standard för innehåll som sparas i det projektet och eventuella kapslade projekt som det innehåller. Huruvida dessa standardregler på projektnivå tillämpas eller enbart är preliminära beror på inställningen för Resursbehörigheter. Denna inställning kan konfigureras på två sätt, antingen Låst (rekommenderas) eller Anpassningsbar. Låsning av ett projekt tar bort möjligheten för innehållsägare att ändra behörighetsreglerna för deras innehåll. Låsbehörigheter kan tillämpas på kapslade projekt eller bara på själva det överordnade projektet.

 • När Resursbehörigheter är Låsta (inklusive inkapslade projekt), tillämpas behörighetsregler som fastställts på projektnivå för alla resurser i projektet och alla inkapslade projekt.
 • När Resursbehörigheter är Låsta (utom kapslade projekt) tillämpas behörighetsregler som fastställts på projektnivå för alla resurser i projektet. Kapslade projekt kan konfigureras oberoende av andra projekt med egna behörighetsregler och ställas in som låsta eller anpassningsbara.
 • När Resursbehörigheter är Anpassningsbara tillämpas behörighetsregler på projektnivå för alla resurser i projektet som standard. Behörighetsregler kan dock ändras för enskilda resurser under eller efter publicering.

Obs! Oavsett om behörighetsreglerna är låsta eller anpassningsbara tillämpas alltid behörigheterna för innehåll. Låst och anpassningsbart hänvisar endast till hur projektnivåbehörigheter ärvs av innehållet i projektet och vem som kan ändra dem. Även i ett projekt med anpassningsbara behörigheter kan endast specifika användare ändra behörigheter (innehåll eller projektägare, projektledare, administratörer eller personer med funktionen Ange behörighet).

I ett låst projekt:

 • Projektets behörighetsregler per innehållstyp tillämpas på alla resurser.
 • Endast administratörer, projektägare och projektledare kan ändra behörigheter.
 • Innehållsägare förlorar funktionen Ange behörighet men behåller alla andra funktioner på sitt innehåll.
 • Behörigheterna är förutsägbara för allt innehåll i projektet.

I ett anpassningsbart projekt:

 • Projektets behörighetsregler tillämpas som standard när innehåll publiceras i projektet eller inkapslade projekt skapas, men behörigheter kan ändras under publiceringen eller efter att innehållet har skapats.
 • Alla användare med funktionen Ange behörigheter kan ändra behörighetsregler för det innehållet.
 • Innehållsägare har alla funktioner på sitt innehåll.
 • Behörigheterna kan variera över innehållet i projektet.

Ange resursbehörigheter (låsa ett projekt)

Nya projekt på toppnivå ärver alla ursprungliga behörighetsregler från standardprojektet, men inte inställningen för Resursbehörigheter, som är inställd på Anpassningsbar. Detta kan ändras till Låst om så önskas.

Så här konfigurerar du Resursbehörigheter:

 1. Du måste vara inloggad på platsen som administratör, projektägare eller projektledare
 2. Öppna behörighetsdialogrutan för ett projekt
 3. Bredvid Resursbehörigheter uppe till vänster klickar du på länken Redigera och väljer önskat alternativ i dialogrutan Resursbehörigheter

Obs! Om den övre vänstra hörnet inte visar en Redigera-länk i steg 3 ovan, kan du vara i behörighetsdialogrutan för ett (a) inkapslat projekt eller en del av innehållet i ett låst projekt, i vilket fall länken bör ta dig till det hanterande projektet, (b) innehåll i ett anpassningsbart projekt, som inte kommer att visa någonting, eller (c) vy, som visar hur visningsbehörigheterna är kopplade till arbetsboken. Mer information om samspelet mellan behörigheter för vyer och arbetsböcker finns i Visa eller dölj bladflikar.

Ändra resursbehörigheter

När inställningen för Resursbehörigheter för ett projekt ändras beror resultatet på den nya inställningen. Ändringar av behörighetsregler i låst hierarki måste göras på projekthanteringsnivå.

Ändras frånÄndras tillUtfall
Låst (inklusive kapslade projekt)Låst

Ändrar inte befintliga behörighetsregler.

Alla kapslade projekt blir anpassningsbara.

Anpassningsbar

Ändrar inte befintliga behörighetsregler, även om de blir anpassningsbara.

Alla kapslade projekt blir anpassningsbara.

LåstLåst (inklusive kapslade projekt)

Skriver över befintliga anpassade behörighetsregler för alla inkapslade projekt och deras innehåll. Du kan inte ångra den här åtgärden.

Anpassningsbar

Ändrar inte befintliga behörighetsregler, även om de blir anpassningsbara.

Alla inkapslade projekt behåller sina inställningar och behörighetsregler för innehållsbehörighet.

AnpassningsbarLåst (inklusive kapslade projekt)Skriver över befintliga anpassade behörighetsregler för innehåll i projektet samt alla kapslade projekt och deras innehåll. Du kan inte ångra den här åtgärden.
Låst

Skriver över befintliga anpassade behörighetsregler för innehåll i projektet. Du kan inte ångra den här åtgärden.

Alla inkapslade projekt behåller sina behörighetsregler och förblir anpassningsbara.

Flytta projekt och innehåll

Flytta Tableau-innehåll och externa resurser

När Tableau-innehåll eller externa resurser flyttas mellan projekt med olika behörighetsinställningar bestämmer inställningarna för Resursbehörigheter logiken för hur behörigheter tillämpas.

 • Om du flyttar resurser till ett låst projekt åsidosätter du de befintliga behörighetsreglerna och tillämpar målets behörigheter.
 • Om du flyttar resurser till ett anpassningsbart projekt bibehålls de befintliga behörighetsreglerna för resursen.

Obs! Före Tableau Server 2022.3 och Tableau Cloud från juni 2022 kunde externa resurser inte ingå i projekt, och behörigheter för tabeller hanterades genom inställningen för Tabellbehörigheter i den överordnade databasen. Från och med Tableau Server 2022.3 och Tableau Cloud juni 2022 kan externa resurser finnas i projekt. Om en databas eller en tabell flyttas till ett projekt ignoreras äldre inställningar för att styra tabellbehörigheter genom databasen, och databas- eller tabellbehörigheterna följer logiken för andra resurser.

Flytta projekt

När ett projekt flyttas till ett annat projekt bibehålls behörighetsinställningarna för objektet som flyttas, såvida inte destinationsprojektet inkluderar kapslade projekt. (Projektbehörigheter betyder i det här fallet kapaciteterna Visa och Publicera för själva projektet.)

 • Om destinationsprojektet är inställt på låst (inklusive kapslade projekt) skrivs behörigheterna för projektet som flyttas och dess innehåll över.
 • Om målprojektet är inställt på låst (utom kapslade projekt) skrivs behörigheterna för det projekt som flyttas inte över. Huruvida det flyttade projektet är låst eller anpassningsbart bevaras från dess ursprungliga inställning.
 • Om målprojektet är inställt på anpassningsbart skrivs inte behörigheterna för projektet som flyttas över, men de kan nu redigeras.
 • Om projektet som flyttas tidigare var kapslat under ett överordnat projekt som var låst (inklusive kapslade projekt) antar projektet inställningen låst (inklusive kapslade projekt) och blir det hanterande projektet för alla projekt som det innehåller när det flyttas. Obs! Detta är samma resultat som när ett projekt flyttas till ett projekt på toppnivå.

Var försiktig med att flytta låsta kapslade projekt

Det kan vara knepigt att flytta kapslade projekt i låsta (inklusive kapslade projekt) miljöer. Det kan hända att ett projekt flyttas på ett sådant sätt att användaren inte kan flytta tillbaka det igen.

Om ett kapslat projekt ägs av en annan användare än det hanterande projektet, och det hanterande projektet är inställt på låst (inklusive kapslade projekt), kan det sluta med att det kapslade projektet bara kan flyttas av en administratör.

Anta till exempel att vi har ett låst (inklusive kapslade projekt) toppnivåprojekt som ägs av användare A och två kapslade projekt som ägs av användare B. Om användare B flyttar det ena kapslade projektet in i det andra kan de sedan inte flytta ut det igen – och det kan inte användare A heller.

 • Användare B kan inte flytta kapslat projekt 2 eftersom denne inte har behörighet att flytta behörigheter på toppnivåprojektet som mål.
 • Användare A kan inte flytta kapslat projekt 2 eftersom denne inte har behörighet att flytta det.
 • En projektledare för toppnivåprojektet kan inte flytta det, trots att projektledarens behörigheter ärvs i kapslade projekt.
 • I den här situationen är det bara en administratör som kan flytta kapslat projekt 2.

Ett toppnivåprojekt med en låsikon och namnet ”Användare A” intill, med ”kapslat projekt 1” inuti och ”kapslat projekt 2” inuti det. Båda de kapslade projekten ägs av Användare B.

Samlingar

Till skillnad från projekt, som innehåller innehåll, kan en samling ses som en lista över länkar till innehåll. Projektbehörigheter kan ärvas av innehållet i projektet, men behörigheter för en samling har ingen inverkan på innehållet som läggs till i samlingen. Detta innebär att olika användare kan se olika antal objekt i en samling, beroende på vilka objekt de har behörighet att se. För att säkerställa att användarna kan se alla objekt i en samling ska behörigheterna för dessa objekt justeras individuellt.

Behörigheter för en samling kan ändras antingen genom att använda behörighetsdialogrutan eller genom att ge åtkomst när en samling delas, om du är administratör eller samlingens ägare. Mer information finns i Hantera behörigheter för samlingar.

Privata samlingar

När en samling skapas är den privat som standard. En privat samling visas på ägarens sida Mina samlingar, men den visas inte i listan över alla samlingar på en webbplats. Privata samlingar är helt enkelt samlingar som inte har några behörighetsregler tillagda. Till skillnad från andra typer av innehåll har samlingarna inte gruppen ”Alla användare” som standard. När du lägger till behörighetsregler i en samling flaggas den inte längre som privat. Ta bort behörighetsreglerna för att returnera en samling till privat status.

Privata samlingar kan ses av samlingens ägare samt av administratörer, vars platsroll ger dem gällande behörigheter att se alla samlingar.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!