ภาษาและตำแหน่ง

Tableau Desktop ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ

เมื่อคุณใช้งาน Tableau เป็นครั้งแรก แอปพลิเคชันจะจดจำตำแหน่งของคอมพิวเตอร์ และใช้ภาษาที่เหมาะสมหากแอปพลิเคชันรองรับ หากคุณใช้ภาษาที่ไม่รองรับ แอปพลิเคชันจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นค่าเริ่มต้น

ตั้งค่าภาษา

คุณสามารถกำหนดค่าให้ Tableau แสดงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (เมนู ข้อความ ฯลฯ) โดยเลือกความช่วยเหลือ > เลือกภาษา หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่านี้ คุณจะต้องรีสตาร์ทแอปพลิเคชันเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่านี้กับทุกเวิร์กบุ๊ก

เมนูความช่วยเหลือ > เลือกภาษา > เมนูการเลือกภาษา

กำหนดภาษา

หากต้องการกำหนดค่าวันที่และรูปแบบตัวเลข ให้เลือกไฟล์ > ตำแหน่งเวิร์กบุ๊ก ตามค่าเริ่มต้น ภาษาจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าภาษานั้นจะตรงกับตำแหน่งของเวิร์กบุ๊กที่เปิด ซึ่งเป็นประโยชน์หากคุณกำลังเขียนเวิร์กบุ๊กที่จะแสดงในภาษาต่างๆ และคุณต้องการให้วันที่และตัวเลขอัปเดตตามนั้น เมื่อคุณเลือกภาษาที่เฉพาะเจาะจง เวิร์กบุ๊กจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าผู้ใดเปิดก็ตาม

Tableau ตรวจสอรายการต่อไปนี้ เพื่อกำหนดตำแหน่งเวิร์กบุ๊ก:

  1. ตำแหน่งเวิร์กบุ๊ก (การตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจง)
  2. ภาษา Windows หรือภาษา Mac
  3. ภาษา Tableau

หากไม่มีการตั้งค่าใดๆ ข้างต้น ภาษาของเวิร์กบุ๊กจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นค่าเริ่มต้น

การเรียงลำดับวันในสัปดาห์

คุณควรตั้งค่าภาษาของเวิร์กบุ๊กเพื่อให้ Tableau สามารถจัดเรียงวันในสัปดาห์ตามลำดับเวลาที่ถูกต้อง มิฉะนั้นแล้ว Tableau จะจัดเรียงชื่อวันตามลำดับตัวอักษร หากมีภาษาที่เหมาะสม คุณจะสามารถจัดเรียงวันในสัปดาห์ได้ด้วยตนเอง โปรดดูจัดเรียงข้อมูลในการแสดงเป็นภาพ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ