หน้าแหล่งข้อมูล

ก่อนหรือระหว่างการวิเคราะห์ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูล Tableau โดยคุณสามารถทำได้ในหน้าแหล่งข้อมูล Tableau จะนำคุณไปยังหน้าแหล่งข้อมูลหลังจากที่คุณสร้างการเชื่อมต่อเริ่มต้นกับข้อมูลของคุณ คุณยังสามารถเข้าถึงหน้าแหล่งข้อมูลโดยคลิกที่แท็บแหล่งข้อมูลจากตำแหน่งใดก็ได้ในเวิร์กบุ๊กของคุณ

แม้ว่าลักษณะของหน้าและตัวเลือกที่มีจะแตกต่างกันไปตามประเภทของข้อมูลที่คุณเชื่อมต่อ แต่หน้าแหล่งข้อมูลโดยทั่วไปจะประกอบด้วยสี่ส่วนหลัก ได้แก่ แผงด้านซ้าย แคนวาส ตารางกริดข้อมูล และตารางกริดข้อมูลเมตา

A. แผงด้านซ้าย - แสดงแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ

B. แคนวาส: ชั้นตรรกะ - แคนวาสจะเปิดขึ้นพร้อมกับชั้นตรรกะ ซึ่งคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางเชิงตรรกะได้

C. แคนวาส: ชั้นกายภาพ - ดับเบิลคลิกที่ตารางในชั้นตรรกะเพื่อไปที่ชั้นกายภาพของแคนวาส ซึ่งคุณสามารถเพิ่มการผนวกและการรวมระหว่างตารางได้

D. ตารางกริดข้อมูล - แสดง 1,000 แถวแรกของข้อมูลที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูล Tableau

E. ตารางกริดข้อมูลเมตา - แสดงฟิลด์ในแหล่งข้อมูลของคุณเป็นแถว

ย้อนกลับไปด้านบน


แผงด้านซ้าย

แผงด้านซ้ายของหน้าแหล่งข้อมูลจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ Tableau Desktop เชื่อมต่ออยู่

  • สำหรับข้อมูลในไฟล์ แผงทางซ้ายอาจแสดงชื่อไฟล์และเวิร์กชีตในไฟล์

  • สำหรับข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แผงทางซ้ายอาจแสดงเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูลหรือสคีมา และตารางในฐานข้อมูล

คุณยังสามารถใช้แผงด้านซ้ายเพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อเพิ่มเติมไปยังแหล่งข้อมูลเพื่อสร้างการรวมข้ามฐานข้อมูลได้

แผงด้านซ้ายไม่แสดงข้อมูลคิวบ์ (หลายมิติ)

แคนวาส

เมื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลเชิงสัมพันธ์และตามไฟล์ส่วนใหญ่ คุณสามารถลากตารางอย่างน้อยหนึ่งตารางไปยังพื้นที่แคนวาสเพื่อตั้งค่าแหล่งข้อมูล Tableau ของคุณได้ ขณะนี้แคนวาสมีสองชั้น: ชั้นตรรกะและชั้นกายภาพ มุมมองเริ่มต้นจะแสดงชั้นตรรกะ ซึ่งใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตารางตรรกะต่างๆ เมื่อต้องการไปที่ชั้นกายภาพ ให้ดับเบิลคลิกที่ตารางเชิงตรรกะในมุมมองเชิงตรรกะ และสร้างการผนวกและการรวมระหว่างตารางในชั้นกายภาพนั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แบบจำลองข้อมูล Tableau

เมื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลคิวบ์ ด้านบนสุดของหน้าแหล่งข้อมูลจะแสดงแคตตาล็อกหรือการค้นหา และคิวบ์ที่มีให้เลือกเพื่อตั้งค่าแหล่งข้อมูล Tableau ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถรีเฟรชข้อมูลของคุณเมื่อข้อมูลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ตัวเลือกที่มีมากมาย ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่คุณเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น หากเชื่อมต่อกับข้อมูลที่แยก คุณสามารถรีเฟรชข้อมูลที่แยกที่เลือกได้โดยใช้ปุ่มรีเฟรช ที่ปรากฏถัดจากพื้นที่ “การเชื่อมต่อ” ที่ด้านซ้ายของแผง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการรีเฟรช โปรดดู รีเฟรชแหล่งข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีเฟรชข้อมูลที่แยก โปรดดูรีเฟรชการแยกข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การรีเฟรชแหล่งข้อมูลของคุณ

คุณสามารถรีเฟรชข้อมูลของคุณเมื่อข้อมูลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ตัวเลือกที่มีมากมาย ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่คุณเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น หากเชื่อมต่อกับข้อมูลที่แยก

ตารางกริดข้อมูล

ใช้ตารางกริดข้อมูลเพื่อตรวจสอบฟิลด์และ 1,000 แถวแรกของข้อมูลที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูล Tableau คุณยังสามารถใช้ตารางข้อมูลเพื่อทำการแก้ไขทั่วไปกับแหล่งข้อมูล Tableau เช่น การจัดเรียงหรือซ่อนฟิลด์ การเปลี่ยนชื่อฟิลด์หรือรีเซ็ตชื่อฟิลด์ การสร้างการคำนวณ การเปลี่ยนการจัดเรียงคอลัมน์หรือแถว หรือการเพิ่มนามแฝงได้ สำหรับตัวเชื่อมต่อข้อมูลเว็บ แหล่งข้อมูลแบบไฟล์และเชิงสัมพันธ์ในโหมด “ข้อมูลที่แยก” คุณสามารถดูข้อมูลที่แยกในตารางกริดได้ รวมถึงข้อมูลที่แยกเฉพาะส่วนการคำนวณ

เมื่อคุณอยู่ในชั้นตรรกะ คุณจะเห็นข้อมูลสำหรับตารางที่เลือก

ในชั้นกายภาพ คุณจะเห็นข้อมูลที่ผสานตามการผนวกและการรวม

หากต้องการเลือกหลายฟิลด์ในตาราง ให้คลิกคอลัมน์ จากนั้นลากเมาส์เพื่อเลือกคอลัมน์เพิ่มเติม

หากต้องการเลือกฟิลด์ทั้งหมด ให้คลิกพื้นที่ที่มุมซ้ายบนของตารางดังตัวอย่างด้านล่าง

ตารางกริดจะไม่แสดงข้อมูลคิวบ์ (หลายมิติ)

ตารางกริดข้อมูลเมตา

ให้คลิกปุ่มตารางกริดข้อมูลเมตาเพื่อไปยังตารางกริดข้อมูลเมตา ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่คุณเชื่อมต่อ ตารางกริดข้อมูลเมตาจะแสดงฟิลด์ในแหล่งข้อมูลของคุณเป็นแถว เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบโครงสร้างของแหล่งข้อมูล Tableau ของคุณได้อย่างรวดเร็ว และดำเนินการจัดการตามปกติ เช่น การเปลี่ยนชื่อฟิลด์หรือการซ่อนหลายฟิลด์พร้อมกัน

ตารางกริดข้อมูลเมตาจะแสดงตามค่าเริ่มต้น เมื่อเชื่อมต่อกับคิวบ์หรือข้อมูลที่แยกบางส่วนเท่านั้น

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ!