การคำนวณเฉพาะกิจ

การคำนวณเฉพาะกิจนั้นคือการคำนวณที่คุณสามารถสร้างและอัปเดตงานด้วยฟิลด์บนแถบในมุมมองได้ การคำนวณเฉพาะกิจนั้นยังรู้จักกันในชื่อการคำนวณแบบพิมพ์ลงหรือการคำนวนในบรรทัดอีกด้วย

การสร้างการคำนวณเฉพาะกิจ

ดับเบิลคลิกที่ฟิลด์ที่มีอยู่เพื่อเริ่มการแก้ไข

หรือจะดับเบิลคลิกที่แถบที่ว่างหรือส่วนที่ว่างของแถบเพื่อสร้างการคำนวณใหม่ก็ได้
พิมพ์เพื่ออัปเดตนิพจน์ หรือลากฟิลด์ใหม่ไปยังนิพจน์จากแถบ ข้อมูล หรือส่วนอื่นในมุมมอง

กด Enter แตะ หรือคลิกที่พื้นที่นอกนิพจน์เพื่อยืนยันนิพจน์ ปิดการคำนวณ และอัปเดตมุมมอง

กด Ctrl+Enter (หรือ Command+Enter บน Mac) เพื่อยืนยันนิพจน์และอัปเดตมุมมองโดยไม่ปิดการคำนวณ

การคำนวณเฉพาะกิจนั้นสามารถใช้ได้ที่แถบ แถว คอลัมน์ สัญลักษณ์ และค่าที่วัด โดยไม่สามารถใช้ได้ที่แถบ ตัวกรอง หรือ หน้า

หากคุณใช้งาน Tableau Desktop ข้อผิดพลาดที่เกิดกับการคำนวณเฉพาะกิจจะถูกขีดเส้นใต้ด้วยสีแดง วางเมาส์หรือข้อผิดพลาดนั้นเพื่อดูคำแนะนำในการแก้ไข

หมายเหตุ: การคำนวณเฉพาะกิจนั้นจะไม่ได้รับการตั้งชื่อและจัดเก็บไว้ในแผงข้อมูล แต่จะบันทึกเมื่อคุณปิดเวิร์กบุ๊ก หากคุณต้องการบันทึกการคำนวณเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้กับชีตเวิร์กบุ๊กอื่น ให้คัดลอกไปวางที่แผง ข้อมูล ใน Tableau Desktop (แต่ไม่ใช่ในเบราว์เซอร์) คุณจะได้รับแจ้งให้ตั้งชื่อการคำนวณ เมื่อคุณตั้งชื่อการคำนวณเฉพาะกิจแล้ว ก็จะเหมือนกับการคำนวณที่คุณได้สร้างด้วยเครื่องมือแก้ไขการคำนวณ และจะสามารถใช้ได้ในชีตอื่นๆ ในเวิร์กบุ๊ก ดูที่ เริ่มต้นการคำนวณใน Tableau

การคำนวณเฉพาะกิจแบบหลายบรรทัด

เมื่อคุณพิมพ์การคำนวณเฉพาะกิจ คุณสามารถกด Shift+Enter เพื่อเริ่มบรรทัดใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม มีเพียงบรรทัดปัจจุบันเท่านั้นที่จะมองเห็นได้ในการคำนวณเฉพาะกิจ ดังนั้นคนที่ดูหรือแก้ไขการคำนวณที่ไม่ทราบว่าการคำนวณนี้มีหลายบรรทัดอาจสับสนได้

บรรทัดแรกของการคำนวณเฉพาะกิจแบบหลายบรรทัดนั้นสามารถเป็นข้อคิดเห็นที่ใช้เป็นชื่อของการคำนวณได้ ต่อไปนี้คือบรรทัดเดียวที่มองเห็นบนแถบหลังจากที่ยืนยันการคำนวณแล้ว:

//City and State
[City] + ', ' + [State]

การคำนวณเฉพาะกิจและการรวม

หาก Tableau กำหนดว่านิพจน์ที่คุณป้อนมานั้นเป็นการวัดผล (ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข) ระบบจะเริ่มการรวมไปยังนิพจน์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณยืนยันนิพจน์ ตัวอย่างเช่น หากคุณพิมพ์ว่า DATEDIFF('day',[Ship Date],[Order Date]) ในการคำนวณเฉพาะกิจและกด Enter คุณจะเห็นผลลัพธ์ต่อไปนี้:

SUM(DATEDIFF('day',[Ship Date],[Order Date]))

หากคุณใช้ฟิลด์ที่เป็นฟิลด์การคำนวณอยู่แล้ว (ตัวอย่างเช่น SUM([Profit])) ในการคำนวณเฉพาะกิจ ผลลัพธ์จะเป็นการคำนวณรวม ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณยืนยันการคำนวณเฉพาะกิจ SUM([Profit])/SUM([Sales]) ผลลัพธ์ก็คือ:

AGG(SUM([Profit])/SUM([Sales]))

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณรวม โปรดดูที่ ฟังก์ชันการรวบรวมใน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การคำนวณเฉพาะกิจสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการทดลอง

โดยทั่วไปแล้วคุณจะสร้างการคำนวณเฉพาะกิจสำหรับสิ่งที่ไม่ได้เตรียมการไว้ก่อน เช่น

 • ทดสอบลางสังหรณ์
 • ทดลองสถานการณ์สมมติ
 • แก้บัคการคำนวณที่ซับซ้อน

การจัดการการคำนวณเฉพาะกิจ

ใช้ Keystroke ต่อไปนี้เพื่อจัดการการคำนวณเฉพาะกิจ

 • ดับเบิลคลิกที่ฟิลด์ที่มีอยู่แล้วที่แถบแถว คอลัมน์ สัญลักษณ์ หรือ ค่าที่วัดเพื่อเปิดเป็นการคำนวณเฉพาะกิจ
 • >ดับเบิลคลิกที่ส่วนอื่นของแถบเหล่านี้เพื่อสร้างการคำนวณเฉพาะกิจใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น
 • กด Esc เพื่อยกเลิกการคำนวณเฉพาะกิจ
 • กด Enter เพื่อยืนยันการคำนวณเฉพาะกิจ ซึ่งจะอัปเดตมุมมองและปิดการคำนวณเฉพาะกิจ กด Ctrl+Enter เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตมุมมองโดยไม่ปิดการคำนวณเฉพาะกิจ
 • หากคุณกำลังใช้งาน Tableau Desktop และมีฟิลด์อยู่ที่ด้านขวาของการคำนวณเฉพาะกิจปัจจุบันบนแถบเดียวกัน การกด Tab จะเปิดฟิลด์นั้นเป็นการคำนวณเฉพาะกิจ หากไม่มีฟิลด์อยู่ที่ด้านขวาของการคำนวณเฉพาะกิจปัจจุบันบนแถบเดียวกัน การกด Tab จะเปิดการคำนวณเฉพาะกิจใหม่ Shift+Tab เองก็มีฟังก์ชันเดียวกัน แตกต่างกันที่จะย้ายไปทางซ้าย
 • เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ฟิลด์ที่ตั้งชื่อแล้วบนแถบเพื่อแก้ไขฟิลด์ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะแก้ไขฟิลด์ตั้งต้นที่ตั้งชื่อแล้วนั้น

นอกจากนั้น กฎต่อไปนี้ใช้ในการควบคุมการใช้งานการคำนวณเฉพาะกิจ

 • สามารถเปิดการคำนวณเฉพาะกิจได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น
 • หากฟิลด์ที่มีการตั้งค่าเกี่ยวข้องกับบทบาททางภูมิศาสตร์หรือปีงบประมาณนั้นถูกเพิ่มไปยังการคำนวณเฉพาะกิจ การคำนวณเฉพาะกิจจะรับเอาบทบาทหรือการตั้งค่าของฟิลด์เหล่านั้นมาใช้ต่อ
 • เมนูบริบทคลิกขวาของการคำนวณเฉพาะกิจนั้นรองรับตัวเลือกเดียวกับฟิลด์อื่นๆ ในมุมมองที่เป็นประเภทเดียวกัน รวมถึงความสามารถในการเปลี่ยนการรวมหรือการจัดรูปแบบด้วย
 • ไม่สามารถใช้งานการคำนวณเฉพาะกิจได้เมื่อคุณสร้างกลุ่ม เซต ลำดับชั้น หรือพารามิเตอร์
 • สามารถใช้งานการคำนวณเฉพาะกิจได้สำหรับการสร้างเส้นแนวโน้ม การพยากรณ์ และเส้นอ้างอิง แบนด์ และการกระจาย
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ