Skapa och redigera privat innehåll i Personligt utrymme

Personligt utrymme är en privat plats där Explorers och Creators kan spara innehåll när de arbetar på en Tableau-plats. Det går inte att dela innehåll som sparas i Personligt utrymme med andra användare, men du kan flytta det till ett projekt när det är redo att visas för andra. Inifrån Personligt utrymme kan du skapa en ny arbetsbok eller spara en arbetsbok i Personligt utrymme som en separat kopia. Du kan också flytta befintligt innehåll som du äger i Personligt utrymme för redigering och senare flytta tillbaka det till ett projekt. Explorers kan ladda ner arbetsböcker i Personligt utrymme, inklusive alla data som ingår i arbetsboken.

Sekretess i Personligt utrymme

Du och platsadministratörer är de enda som kan se innehåll som har sparats i ditt Personliga utrymme. Platsadministratörer har inte direkt åtkomst till en annan användares personliga utrymme och de kan inte redigera innehåll i någon annans personliga utrymme, men de kan visa och hantera arbetsböcker i ett personligt utrymme. Arbetsböcker i Personligt utrymme visas i administratörens sökresultat och som en arbetsboksplats på sidan Utforska. Menyn för behörigheter är inte heller tillgänglig när en arbetsbok finns i Personligt utrymme eftersom arbetsboken är privat.

Tableau Catalog och Personligt utrymme

Från och med 2019.3 är Tableau Catalog tillgänglig med Datahantering i Tableau Server och Tableau Cloud. Mer information finns i ”Om Tableau Catalog” i hjälpen för Tableau Server eller Tableau Cloud.

När Tableau Catalog är aktiverat i arbetsmiljön indexeras automatiskt den information om arbetsböcker som sparas i ditt Personliga utrymme. Arbetsböckerna är medräknade i antalen som visas av verktyget Ursprung, men du är den enda som kan se arbetsböckerna. Användare som utforskar innehållet i verktyget Ursprung ser dessutom Behörigheter krävs i stället för information om arbetsböcker i ditt Personliga utrymme.

Samarbetsverktyg

När en arbetsbok finns i Personligt utrymme är vissa funktioner inaktiverade, inklusive delning, mätvärden, kommentarer, aviseringar och prenumerationer. Dina befintliga aviseringar och prenumerationer fungerar som vanligt, men andras aviseringar och prenumerationer misslyckas, eftersom innehållet nu är privat. Mätvärden kan inte skapas i Personligt utrymme, men fortsätter fungera om en ansluten arbetsbok flyttas dit. (Den äldre mätvärdesfunktionen togs bort i februari 2024 för Tableau Cloud och kommer inte att finnas i Tableau Server version 2024.2. Mer information finns i Skapa och felsöka mätvärden (utfasad).)

Dessa begränsningar tas bort när arbetsboken flyttas eller sparas på en annan plats. Om en arbetsbok till exempel innehåller kommentarer och flyttas till Personligt utrymme så döljs befintliga kommentarer. Kommentarer återställs när arbetsboken flyttas till en annan plats.

Extraktuppdateringar i Personligt utrymme

För att begränsa resursförbrukningen fortsätter schemalagda extraktuppdateringar att köras. Däremot kan inte nya extraktuppdateringar schemaläggas när en arbetsbok finns i Personligt utrymme.

Hitta innehåll i Personligt utrymme

Du kan komma åt Personligt utrymme från den vänstra navigeringsmenyn för att se allt innehåll i det eller skapa en ny arbetsbok. Du kan dessutom spara en arbetsbok i Personligt utrymme som har skapats eller redigerats någon annanstans på platsen.

Du kan även se arbetsböcker i Personligt utrymme från sidan Utforska när Alla arbetsböcker har markerats. Du kan dessutom filtrera ned till innehållet i Personligt utrymme.

Publicera en arbetsbok i Personligt utrymme

Personligt utrymme fungerar ungefär som ett privat projekt där du kan publicera en ny eller befintlig arbetsbok från Tableau Cloud eller Tableau Server eller Tableau Desktop.

Publicera en arbetsbok till Personligt utrymme i Tableau Server eller Tableau Cloud

  1. Öppna arbetsboken och välj ArkivPublicera som.

  2. Välj Personligt utrymme under Plats.

Obs! Explorers kan endast spara arbetsböcker i Personligt utrymme och kanske inte ser någon dialogruta för att välja plats.

Publicera en arbetsbok till Personligt utrymme från Tableau Desktop

Från och med 2023.1 kan en arbetsbok publiceras till Personligt utrymme från Tableau Desktop.

  1. Öppna arbetsboken som ska publiceras i Tableau Desktop och välj Server > Publicera arbetsbok.

  2. Välj Personligt utrymme under Projekt.

  3. Öppna Datakällor och välj Redigera.

  4. Popup-fönstret Hantera datakällor under Typ av publicering låter dig välja Inbäddad i arbetsbok för alla datakällor. Datakällor måste bäddas in när du publicerar från Tableau Desktop då du inte kan publicera datakällor separat till ett Personligt utrymme.

  5. Fyll i resten av publiceringsalternativen som vanligt. Se Kompletta steg för att publicera en arbetsbok för mer information.

Flytta arbetsböcker till Personligt utrymme

Du kan flytta en befintlig arbetsbok till Personligt utrymme om du äger arbetsboken och det finns plats i ditt personliga utrymme. Lagringsgränserna för Personligt utrymme ställs in av administratörer.

Så här flyttar du en arbetsbok till Personligt utrymme:

  • Välj en arbetsbok och klicka sedan på listrutemenyn Åtgärder.
  • Välj Flytta.
  • Välj Personligt utrymme under Plats.

Obs! Explorers kan endast spara arbetsböcker i Personligt utrymme och kanske inte ser åtgärden Flytta eller dialogrutan för att välja plats.

Mer information finns i Utföra åtgärder i hjälpavsnittet Hantera webbinnehåll.

När du flyttar en befintlig arbetsbok eller datakälla till Personligt utrymme döljs verktyg som till exempel delning, aviseringar och prenumerationer. Befintliga schemalagda extraktuppdateringar fortsätter köra, men användarna kan inte schemalägga nya extraktuppdateringar i sina personliga utrymmen.

Befintliga prenumerationer och aviseringar fortsätter även som vanligt. De kan dock inte redigeras från Personligt utrymme och misslyckas om andra användare är mottagare. Befintliga kopplade mätvärden fortsätter att uppdateras, men andra användare ser inte den kopplade vyn.

Flytta arbetsböcker från Personligt utrymme

När du flyttar en arbetsbok ut ur Personligt utrymme blir samarbetsverktyg som till exempel delning, aviseringar och prenumerationer synliga, och befintliga kommentarer visas igen.

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!