Lägga till webbilder dynamiskt i arbetsblad

Här på Tableau vet vi att bilder är ett kraftfullt verktyg vid dataanalys. Tänk dig att du tittar på en visualisering av skoförsäljning per månad. Uppgifterna avslöjar att ni sålde fler högklackade skor än skor med kilklack, men du kan inte föreställa dig skillnaden mellan de två typerna av skor. Det är där Bildroll kommer in. Du kan lägga till webbilder dynamiskt i arbetsblad och använda dem i rubriker för att öka den visuella informationen.

Visualiseringar med bilder på skor tillsammans med skotyp och försäljning

Förbereda datakällan

Bildroll kan tilldelas diskreta dimensionsfält som innehåller webbadresser som pekar på webbilder. Förbered data genom att se till att bildfälten uppfyller de krav som ställs av Tableau för att de ska kunna tilldelas en bildroll:

 • Se till att webbadresserna går till bildfiler i formaten .png, .jpeg, .jpg, .svg, .webp, .jfif, .ico eller .gif.
 • Kontrollera att alla webbadresser börjar med http eller https. Om ett transportprotokoll inte ingår antar Tableau att det är https.
 • Optimera antalet bilder som används i datauppsättningen. Vanligtvis kan du läsa in upp till 500 bilder per fält.
 • Kontrollera att alla bildfiler är mindre än 200 kB.

Obs! Om du använder Tableau 23.1 eller tidigare måste webbadresserna går till bildfiler med filtilläggen .jpg, .jpeg eller .png.

I Tableau 23.2 och senare stöds .gif-filer, men GIF-animeringar visas bara i Tableau Cloud och Tableau Server med återgivning på klientsidan. I Tableau Desktop och Tableau Server med återgivning på serversidan visas GIF-filen som en statisk bild.

Beroende på hur komplex visualiseringen är kan Tableau återgå till att köra återgivningen på serversidan, vilket begränsar antalet bilder till 100 per fält. Mer information om komplexitetsinställningar och återgivning på serversidan finns i Konfigurera återgivning på klientsidan.

Exempel på datauppsättning:

ProduktnamnWebbadress för produktbildProduktförsäljning
Lågskorhttps://img.example.com/flats.png12 118
Högklackathttps://img.example.com/highheels.png15 865
Löparskorhttps://img.example.com/runningshoes.png14 200
Kilklackhttps://img.example.com/wedges.png8 665

Tilldela en bildroll till webbadresserna

När du har anslutit till datakällan kan du tilldela en bildroll till webbadresserna antingen från sidan Datakälla eller från rutan Data i ett arbetsblad.

Från sidan Datakälla:

 1. Leta upp den kolumn som har bildadresserna.
 2. Högerklicka (kontrollklicka på Mac) på ikonen längst upp till vänster i kolumnen och välj Bildroll > URL .
  Ikonen ändras till en bildikon och bilderna är redo att användas.

  Datakällsalternativ för att tilldela en bildroll till webbadresser

Från ett arbetsblad:

 1. Öppna ett nytt arbetsblad.
 2. Leta upp ett diskret dimensionsfält som har bildadresser.
 3. Högerklicka (kontrollklicka på Mac) på dimensionsfältet och välj Bildroll > URL.
  Ikonen ändras till en bildikon och bilderna är redo att användas.

  Alternativ för rutan Data för att tilldela en bildroll till data

Lägga till bilder i visualiseringar

Dra fältet Bildroll till hyllan Rader eller Kolumner i arbetsbladet. Nu visas bilderna tillsammans med tillhörande data i visualiseringen.

Dela visualiseringar

Du kan exportera arbetsböcker med bilder och dela dem. Se till att bilder som du använder i visualiseringar kan visas av alla med vilka du delar visualiseringarna. Om du till exempel använder bilder som finns på en intern server bakom en brandvägg ser du till att alla du delar visualiseringen med har tillräcklig behörighet för att komma åt bilderna. I det här exemplet bör användare som tittar på visualiseringen när de är anslutna till samma server inte ha några problem med att visa bilderna. Men användare som exporterar visualiseringen till en PDF-fil på en Tableau Cloud-server kanske inte kan se bilderna.

Om du exporterar arbetsboken och användarna försöker öppna den i Tableau 2022.3 eller tidigare kommer de inte att kunna se bilderna.

Obs! Det är bäst att alltid anpassa ett bildrollsfält med en textbeskrivning så att innehållet är tillgängligt för skärmläsare och andra hjälpmedelsprogram.

Felsöka bildanslutningar

Ibland visas bilderna inte om du överskrider antalet tillåtna bilder per fält, har stora bildfiler i en komplex visualisering eller tittar på visualiseringen på en mobil enhet. I det här avsnittet får du hjälp att felsöka de här problemen.

Inga av bilderna visas i visualiseringen

Det finns för många bilder i visualiseringen

Du kan vanligtvis läsa in 500 bilder per fält, men det exakta antalet beror på hur komplex visualiseringen är. Om visualiseringen är komplex kanske återgivning på serversidan används. Med återgivning på serversidan kan du läsa in 100 bilder per fält.

Om det visas ett felmeddelande om att det finns för många bilder i visualiseringen filtrerar du bort bilder och försöker igen.

Tableau kunde inte komma åt bilderna

Om det visas trasiga bildikoner i stället för de faktiska bilderna kontrollerar du först att du har tillräcklig behörighet för att visa bilderna (eller om de kanske finns bakom en brandvägg). Tableau måste kunna komma åt bilderna, och det får inte krävas en separat autentisering för att visa dem.

Om du är säker på att du har behörighet att visa bilderna och de följer storlekskraven kontrollerar du att webbilder är aktiverat på inställningssidan.

I Tableau Desktop:

 1. Klicka på Hjälp i verktygsfältet i arbetsboken.
 2. Välj Inställningar och prestanda > Ange säkerhet för webbvisning av instrumentpanelen.
 3. Kontrollera att Aktivera webbsideobjekt och webbilder är markerat.

I Tableau Cloud:

 1. Klicka på Inställningar på startsidan.
 2. Under Allmänt rullar du ned tills du hittar Webbsideobjekt och webbilder.
 3. Kontrollera att Aktivera webbsideobjekt och webbilder är markerat.

Vissa av bilderna visas inte i visualiseringen

Bildfilen är för stor

Bildfiler får inte vara större än 200 kB om de ska kunna återges. Kontrollera bildfilens storlek och försök igen.

Du använder en tidigare version av Tableau

Om du använder Tableau 23.1 eller tidigare stöds bara bildfiler i formaten .png, .jpeg och .jpg. Uppgradera din version av Tableau eller använd en filtyp som stöds för den version av Tableau du använder.

Bildens webbadress måste börja med http eller https

Webbadressen till bilderna måste börja med antingen http eller https. Tableau har inte stöd för FTP/SMTP-anrop just nu. Kontrollera URL-formatet och försök igen.

Bildfilen måste vara en URL

En bildroll kan endast tilldelas webbadresser som går till bildfiler i formaten .png, .jpeg, .jpg, .svg, .webp, .jfif, .ico, .bmp eller .gif. Kontrollera URL-formatet och försök igen.

Bildens filtyp stöds inte

En bildroll kan endast tilldelas webbadresser som går till bildfiler i formaten .png, .jpeg, .jpg, .svg, .webp, .jfif, .ico, .bmp eller .gif. Kontrollera URL-formatet och försök igen.

Om du använder Tableau 23.1 eller tidigare stöds bara bildfiler i formaten .png, .jpeg och .jpg. Uppgradera din version av Tableau eller använd en filtyp som stöds för den version av Tableau du använder.
I Tableau 23.2 och senare stöds .gif-filer, men GIF-animeringar visas bara i Tableau Cloud och Tableau Server med återgivning på klientsidan. I Tableau Desktop och Tableau Server med återgivning på serversidan visas GIF-filen som en statisk bild.

Bildfilen innehåller felaktiga tecken

Du kan inte tilldela en bildroll till webbadresser som innehåller följande tecken:

< > & \ ^ '

eller följande teckensekvenser:

.. \\. \r \n \t

Kontrollera att webbadressen inte innehåller några av dessa tecken eller teckensekvenser och försök igen.

Bilderna visas inte utanför mitt arbetsblad

Bilderna visas inte i visualiseringar i verktygstips

Visualiseringar i verktygstips bearbetas med återgivning på serversidan, vilket innebär att du kan läsa in upp till 100 bilder per fält. Kontrollera att du har färre än 100 bilder per fält och försök igen.

Mer information om återgivning på server- och klientsidan finns i Konfigurera återgivning på klientsidan.

Mer information om hur du använder visualisering i verktygstips finns i Skapa vyer i verktygstips (visualisering i verktygstips).

Bilderna visas inte i miniatyrbildsvyer

Miniatyrbildsvyer bearbetas med återgivning på serversidan, vilket innebär att du kan läsa in upp till 100 bilder per fält. Kontrollera att du har färre än 100 bilder per fält och försök igen.

Mer information om återgivning på server- och klientsidan finns i Konfigurera återgivning på klientsidan.

Bilderna visas inte när jag exporterar arbetsboken

Alla exporter och exportrelaterade funktioner bearbetas med återgivning på serversidan, vilket innebär att du kan läsa in upp till 100 bilder per fält. Kontrollera att du har färre än 100 bilder per fält och försök igen.

Bilderna visas inte på mobila enheter

Mobila enheter har en lägre komplexitetströskel än datorer, och därför slutförs bearbetningen med hjälp av återgivning på serversidan, vilket innebär att du kan läsa in upp till 100 bilder per fält. Kontrollera att du har färre än 100 bilder per fält och försök igen.

Du kan ändra komplexitetsinställningarna på den mobila enheten. Mer information om komplexitetströsklar finns i Konfigurera tröskelvärdet för komplexitet för datorer och mobila enheter.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!