Tillämpa filter på flera arbetsblad

När du lägger till ett filter i ett arbetsblad tillämpas det som standard för det aktuella arbetsbladet. Ibland kanske du vill tillämpa filtret på andra arbetsblad i arbetsboken.

Du kan välja specifika arbetsblad att tillämpa filtret på, eller tillämpa det globalt på alla arbetsblad som använder samma datakälla eller relaterade datakällor. Du kan till exempel ha ett filter som bara innehåller en specifik region eller produkt som är av intresse. Istället för att lägga till detta filter varje gång du skapar ett nytt arbetsblad, kan du helt enkelt skapa filtret en gång och sedan tillämpa det på flera arbetsblad.

För fler exempel på globala filter, se fliken Globala filter(Länken öppnas i ett nytt fönster)Ryan Sleepers(Länken öppnas i ett nytt fönster) webbplats och Instrumentpanelsdesign: lägga till interaktivitet(Länken öppnas i ett nytt fönster)Interworks blogg(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tillämpa filter på alla arbetsblad som använder en relaterad primär datakälla

Det här alternativet tillämpar filtret på alla arbetsblad som använder relaterade datakällor som sin primära datakälla.

Obs! För att tillämpa ett filter på arbetsblad som använder en relaterad primär datakälla vid webbredigering, måste relationerna mellan datakällorna ställas in i Tableau Desktop och sedan publiceras på webben.

Mer information finns i Filtrera data i flera olika datakällor(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Så här tillämpar du ett filter på alla arbetsblad som använder en relaterad primär datakälla:

  • Högerklicka på fältet i hyllan Filter och välj Tillämpa på arbetsblad > Alla som använder relaterade datakällor.

Filter som använder det här alternativet är globala och tillämpas över hela arbetsboken.

Filter som tillämpas på alla relaterade datakällor är markerade med en ikon. Filtret skapas automatiskt på alla befintliga arbetsblad, och på alla nya arbetsblad du skapar, som använder en relaterad datakälla.

Alla eventuella ändringar du gör av filtret påverkar alla arbetsbladen.

Tillämpa filter på alla arbetsblad som använder aktuell primär datakälla

Det här alternativet tillämpar filtret på alla arbetsblad som använder det aktuella arbetsbladets primära datakälla som sin primära datakälla.

Så här tillämpar du ett filter på alla arbetsblad som använder den aktuella primära datakällan:

  • Högerklicka på fältet i hyllan Filter och välj Tillämpa på arbetsblad > Alla som använder denna datakälla.

Filter som använder det här alternativet är globala och tillämpas över hela arbetsboken.

Filter som tillämpas på alla arbetsblad är markerade med en ikon för datakälla . Filtret skapas automatiskt på alla nya arbetsblad som du skapar när du drar ett fält till vyn.

Alla eventuella ändringar du gör av filtret påverkar alla arbetsbladen.

Obs! Om du kombinerar flera datakällor i en vy lägger Alla som använder denna datakälla till filtret på alla blad som använder samma primära datakälla i det aktuella bladet. De blad som filtret tillämpas på är inte baserade på filterfältets datakälla.

Tillämpa filter på valda arbetsblad

Det här alternativet öppnar en dialogruta där du kan välja från en lista över arbetsblad som använder samma datakälla eller relaterade datakällor.

Så här tillämpar du filter på valda arbetsblad:

  • Högerklicka på fältet i hyllan Filter och välj Tillämpa på arbetsblad > Valda arbetsblad.

  • I dialogrutan Tillämpa filter på arbetsblad markerar du de arbetsblad som du vill tillämpa filtret på. Om någon av bladen redan innehåller ett filter i samma fält, ger dialogrutan information om filtret.

    Om du väljer bladet skrivs det aktuella filtret över de befintliga filtervalen.

Filter som tillämpas på ett urval av arbetsblad markeras med ikonen för arbetsblad . Eventuella ändringar du gör på filtret påverkar alla de valda arbetsbladen.

Tillämpa endast filtret på det aktuella arbetsbladet

Det här alternativet gäller endast för det aktuella arbetsbladet. Det här alternativet väljs som standard när du skapar nya filter. Filter som är lokala för det aktuella arbetsbladet visas utan några ytterligare ikoner.

Så här tillämpar du filtret endast på det aktuella arbetsbladet:

  • Högerklicka på fältet i hyllan Filter och välj Tillämpa på arbetsblad > Endast detta arbetsblad.

Om du tillämpar ett filter på alla arbetsblad eller valda arbetsblad, och sedan ändrar inställningen för att endast tillämpa filtret på det aktuella arbetsbladet, tas filtren inte bort från alla andra arbetsblad. Snarare kopplas alla filter bort och blir lokala i förhållande till sina respektive arbetsblad. Du kan gå till varje arbetsblad och ta bort filtret eller ändra valen.

Filtrera alla arbetsblad på en instrumentpanel

Det här alternativet tillämpar filtret på alla arbetsblad i instrumentpanelen som använder samma datakälla eller relaterade datakällor som sin primära datakälla.

Så här filtrerar du alla arbetsblad på en instrumentpanel:

  • Klicka på listrutemenyn på ett filterkort i en instrumentpanel och välj Tillämpa på arbetsblad > Valda arbetsblad.

  • Klicka på Alla på instrumentpanelen i dialogrutan Tillämpa filter på arbetsblad och klicka sedan på OK.

Obs! I tidigare versioner av Tableau Desktop kallades alternativet Alla som använder denna datakälla för Gör global medan alternativet Endast detta arbetsblad kallades för Gör lokal.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!