Finjustera instrumentpanelen

När du har skapat och aktiverat instrumentpanelen bör du ta en stund och utvärdera den. Det här ämnet listar några områden som bör kontrolleras och finjusteras.

Är allt på rätt plats?

Bekräfta placeringar

Se till att vyn med det viktigaste resultatet eller huvudfråga sträcker sig över, eller upptar, det övre vänstra hörnet av instrumentpanelen. I dina vyer bör de viktigaste data finnas på X- eller Y-axeln och mindre viktiga data bör vara på färg, storlek eller form.

Kontrollera etikettens orientering och läsbarhet

Viktiga etiketter bör vara horisontella vilket låter tittare läsa dem lättare.

Se över storlek och layout

Testa ditt arbete och justera storleken

När du är klar med instrumentpanelen är det bästa praxis att testa och använda den såsom dina användare kommer att göra. Kommer de till exempel att använda Tableau Reader på en bärbar dator för att se instrumentpanelen, kommer instrumentpanelen att publiceras på Tableau Server, eller bäddas in i ett webbprogram och ses från en surfplatta?

Medan du testar instrumentpanelen hittar du förmodligen några saker att modifiera – såsom storlek samt hur och var objekt är placerade.

Tableau instrumentpaneler är konfigurerade för en fast standardstorlek som är avsedd att fungera bra på en typisk stationär dator. När du publicerar (på webben, i en blogg, för en presentation, etc.) kan du dock vara mer begränsad.

Du kan ange den övergripande storleken på instrumentpanelen med inställningarna under StorlekInstrumentpanelens området till vänster. Välj en ny storlek med listrutemenyn.

 • Automatisk – storleken på instrumentpanelen ändras automatiskt för att fylla fönstret som den visas i.
 • Fast storlek – instrumentpanelen är låst till en specifik storlek. Om instrumentpanelen är större än fönstret blir den rullningsbar.
 • Intervall – instrumentpanelen skalar mellan de minsta och maximala storlekarna som anges, varefter rullningslister eller vitt utrymme visas.

Anpassa bildvisning (endast för Tableau Desktop)

När du lägger till ett Bildobjekt på en instrumentpanel, kan du anpassa hur den visas genom att välja ett alternativ på bildens meny. Du kan till exempel välja om du vill Anpassa bild. Detta skalar bilden till storleken på bildobjektet på instrumentpanelen.

Som standard visas alla högupplösta bilder som du använder på en instrumentpanel i standardupplösningen samt behåller samma storlek, oavsett om de visas på standard- eller Retina-skärmar.

För att nyttja högupplösta bilder på en instrumentpanel som är avsedd att visas på en Retina-skärm kan du använda @2x-namnkonventionen:

 1. Gå till den högupplösta bilden på datorn med Retina-skärm.
 2. Byt namn på den högupplösta bilden och använd formatet <image-name>@2x<file-extension> för att inkludera @2x-modifieraren. Till exempel, logo@2x.png.
 3. Klicka och drar ett Bildobjekt till din instrumentpanel i din arbetsbok.
 4. Välj bilden du just döpte om med @2x-namnkonventionen, när du så blir ombedd, och klicka sedan på Öppna.

Obs! EMF-bildfilformat är inte kompatibla med Tableau Desktop på Mac.

Använda en layoutbehållare

En layoutbehållare kan skapa en enklare upplevelse för användare genom att hjälpa till att flytta om och ändra storlek på instrumentpanelsobjekt när en vy filtrerar en annan.

Bilden nedan visar hur en instrumentpanel gör när två vyer placeras i en vertikal layoutbehållare kontra hur den gör när de inte är placerade i en layoutbehållare. Lägg märke till hur vyerna justeras vertikalt när olika filter används på instrumentpanelen som använder en layoutbehållare.


Klicka på bilden för att spela upp igen.

Så lägger du till en layoutbehållare

 1. Dra en horisontell eller vertikal layoutbehållare till instrumentpanelen.

 2. Lägg till kalkylark och objekt i layoutbehållaren. När du hovrar över layoutbehållaren indikerar en blå ruta att objektet läggs till i layoutbehållarens flöde.

 3. Välj Fördela jämnt via layoutbehållarens genvägsmeny för att placera objekt jämnt:

  Kommandot Fördela jämnt är endast tillgängligt för layoutbehållare som du faktiskt lägger till på en instrumentpanel. Det är inte tillgängligt för layoutbehållare som läggs till automatiskt när objekt läggs till.

Få utrymme med en flytande layout

Tableau använder sida vid sida som standard på instrumentpaneler. Detta innebär att varje vy, förklaring och objekt är ordnade i ett rutnät med ett lager, liknande ett kaklat golv.

Du kan använda en flytande layout för ett eller flera objekt om du istället vill att ett objekt ska överlappa ett annat:

Förklaringar kan ibland flyta över andra objekt istället för att förbli sida vid sida.

Se Ställa in instrumentpanelens storlek och layout för mer information.

Endast för Tableau Desktop: Om du skapar enhetsanpassade layouter för en instrumentpanel ska du använd sida vid sida. Den ger dig mest kontroll över var objekt visas. Se Skapa kontrollpanellayouter för olika enhetstyper för de korrekta stegen.

Framhäva det väsentliga

Visa bara det dina användare behöver

Förklaringar, titlar, bildtexter och filter kan vara till hjälp för tittare. Se till att du erbjuder dina användare det de behöver och inte mer.

Så ändrar du vad som visas för användare:

 1. Välj en vy på instrumentpanelen.

 2. Klicka på listrutemenyn i det övre högra hörnet av den valda vyn och välj de objekt du vill visa. Du kan till exempel visa titel, bildtext, förklaringar och en mängd olika filter.

  Alternativt kan du högerklicka på ett objekt i avsnittet Layout på rutan Instrumentpanel för att komma åt alla dessa kommandon.

Obs! Filter är endast tillgängliga för de fält som används i den ursprungliga vyn.

Eliminera röran

Generellt bör du försöka att inte använda fler än två färgpaletter på samma instrumentpanel, och helst bara en palett om dina data är kvantitativa. Ta bort onödig text, rader eller skuggningar som inte erbjuder tittare relevant information. Se till att förklaringarna du tillhandahåller verkligen behövs. Kom ihåg att ta hänsyn till den slutliga och publicerade storleken på din instrumentpanel.


Klicka på bilden för att spela upp igen.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!