Bygga ett Gantt-schema

Använd Gantt-scheman för att visa varaktigheten av händelser eller aktiviteter.

I ett Gantt-schema visar varje enskild markering (vanligtvis en stapel) en varaktighet. Du kan till exempel använda ett Gantt-schema för att visa ett produktutbuds genomsnittliga leveranstid.

De grundläggande byggstenarna för ett Gantt-schema är följande:

Markeringstyp:

Automatisk eller Gantt

Hyllan Kolumner:

Datum- eller tidsfält (kontinuerligt mätvärde)

Hyllan Rader:

Dimension(er)

Storlek:

Kontinuerligt mätvärde

Mer information om Gantt-markeringstypen finns i Gantt-stapelmarkering.

Följ dessa steg om du vill skapa ett Gantt-schema som visar hur många dagar som i genomsnitt passerar mellan beställningsdatum och leveransdatum:

 1. Anslut till datakällan Urval - Superstore.

 2. Dra dimensionen Orderdatum till Kolumner.

  Tableau aggregerar datumen efter år och skapar kolumnrubriker med etiketter för åren.

 3. I kolumnhyllan klickar du på listrutepilen År (orderdatum) och väljer sedan Veckonummer.

  Kolumnrubrikerna ändras. Enskilda veckor anges med markeringar eftersom det finns 208 veckor under en fyraårsperiod, vilket är för många att visa som etiketter i vyn.

 4. Dra dimensionerna för underkategori och sändningstyp till hyllan Rader. Släpp sändningstyp till höger om underkategorin.

  Detta bygger en hierarki av dimensioner på två nivåer längs den vänstra axeln.

  Därefter kommer vi att storleksanpassa markeringarna efter intervallets längd mellan orderdatumet och sändningsdatumet. Om du vill göra detta skapar du ett beräknat fält för att fånga det intervallet.

 5. Klicka på Analys > Skapa beräknat fält i verktygsfältet. Du kan också högerklicka (Control-klicka på Mac) på valfritt fält i rutan Data och välja Skapa > Beräknat fält.

 6. I beräkningsdialogrutan namnger du det beräknade fältet OrderUntilShip.

 7. Rensa allt innehåll som finns i formelrutan som standard.

 8. I formelrutan anger du följande formel och klickar sedan på OK:

  DATEDIFF('day',[Order Date],[Ship Date])

  Formeln skapar ett anpassat mätvärde som fångar skillnaden mellan orderdatum och leveransdatum i dagar.

 9. Dra mätvärdet OrderUntilShip till Storlek på kortet Markeringar.

  Standardaggregationen för OrderUntilShip är Summa, men i detta fall är det mer logiskt att ta ett genomsnitt av värdena.

 10. Högerklicka (Control-klicka på Mac) på fältet SUMMA(OrderUntilShip) på kortet Markeringar och välj sedan Mätvärde (summa) > Genomsnitt.

  Vyn börjar skapas. Men det finns för många markeringar inklämda i vyn.

  Vi kan göra våra data mer läsbara genom att filtrera ner till ett mindre tidsfönster.

 11. Håll ned Ctrl-tangenten (Alternativ-tangenten på Mac) och dra fältet Vecka(orderdatum) från hyllan Kolumner till hyllen Filter.

  Genom att hålla nere Ctrl-tangenten (eller Alternativ-tangenten), talar du om för Tableau att du vill kopiera fältet till den nya platsen, med de anpassningar du har lagt till, utan att ta bort det från den gamla platsen.

 12. Välj Datumintervall i dialogrutan Filtrera fält och klicka sedan på Nästa.

 13. Ställ in intervallet till ett tremånadersintervall, till exempel 2013-01-01 till 2013-03-31, och klicka sedan på OK.

  Det kan vara svårt att få det exakta datumet med hjälp av skjutreglagen – det är lättare att bara skriva in de siffror du vill ha direkt i datumrutorna eller använda kalendern för att välja datum.

 14. Dra dimensionen Sändningstyp till Färg på kortet Markeringar.

  Nu visar din vy dig all slags information om eftersläpningen mellan ordertider och sändningstider.

  Till exempel kan du se vilka sändningstyper som är mer benägna att utsättas för fördröjningstider, om fördröjningstiderna varierar beroende på kategori och om fördröjningstiderna är konsekventa över tid. 

Obs! Om du publicerar denna vy till Tableau Server, kan du inkludera filter som låter användare interagera med vyn genom att variera tidsfönstret, eller filtrera bort olika underkategorier eller sändningstyper. Mer information finns i Publicera datakällor och arbetsböcker.

Granska ditt arbete! Titta på steg 1–14 nedan:

Obs! I Tableau 2020.2 och senare versioner visar rutan Data inte längre Dimensioner och Mätvärden som etiketter. Fälten visas efter tabell eller mapp.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!