Bygga med densitetsmarkeringar (värmekarta)

Använd ett densitetsdiagram för att visualisera mönster eller trender i täta data med många överlappande markeringar. I Tableau görs detta genom att överlappande markeringar grupperas och färgkodas baserat på antalet markeringar i gruppen.

Värmekartor hjälper dig att identifiera platser med fler eller färre datapunkter.

I Tableau kan du skapa ett diagram med hjälp av densitetsmarkeringen genom att placera minst ett kontinuerligt mätvärde på hyllan Kolumner och minst en dimension eller ett mätvärde på hyllan Rader (eller tvärtom). Lägg sedan till ett fält i kortet Markeringar.

Obs! Densitetsdiagram fungerar bäst när de används med datakällor som innehåller många datapunkter.

De grundläggande byggstenarna för ett densitetsdiagram är följande:

Markeringstyp:

Densitet

Rader och kolumner:

Minst ett kontinuerligt mätvärde och minst ett mätvärde eller en dimension

Kortet Markeringar:

Minst ett kontinuerlig mätvärde

Densitetsdiagram använder markeringstypen Densitet. Tableau använder den automatiska markeringstypen som standard.

För att visa hur densitetsdiagram kan göra det lättare att förstå överlappande markeringar i Tableau börjar vi med ett punktdiagram med många markeringar och återskapar det som ett densitetsdiagram.

Om du vill använda ett densitetsdiagram för att visa ordrar efter datum gör du så här:

 1. Öppna datakällan Globala indikatorer från avsnittet Sparade datakällor på startskärmen.

 2. Dra Spädbarnsdödlighet till hyllan Kolumner från mappen Hälsa. I Tableau aggregeras mätvärdet som en summa och en vågrät axel skapas.

 3. Dra Förväntad livslängd för kvinnor till hyllan Rader.

  Nu har du ett punktdiagram med en markering.

 4. Både Spädbarnsdödlighet och Förväntad livslängd visas som en Summa snarare än ett genomsnitt. Högerklicka på båda dessa mätvärden för att ändra Mätvärde (Summa) till Genomsnitt.

 5. Dra dimensionen Land till Detaljer på kortet Markeringar.

  Nu visas betydligt fler markeringar i vyn. Antalet markeringar i vyn är nu lika med antalet distinkta länder i den här datauppsättningen. Om du hovrar över en markering kan du se landets namn, förväntad livslängd för kvinnor och spädbarnsdödlighet.

  Vi har nu skapat ett grundläggande punktdiagram, men det finns massor av överlappande markeringar i vyn och det är svårt att se där markeringarna är som tätast.

 6. På kortet Markeringar väljer du Densitet på menyn för att ändra det här punktdiagrammet till ett densitetsdiagram.

  I Tableau skapas densitetsdiagrammet genom att markeringarna placeras ovanpå varandra, i så kallade kärnor, som sedan färgkodas där de överlappar varandra. Ju fler överlappande datapunkter, desto intensivare är färgen.

  I Tableau används en blå färgpalett som standard, men du kan välja mellan tio densitetsfärgpaletter eller någon av de befintliga färgpaletterna.

 7. Välj Färg på kortet Markeringar och välj Densitet – ljust flerfärgat på menyn.

  Namnen på färgpaletterna anger om de är utformade för att användas i diagram med mörk eller ljus bakgrund. Eftersom vårt diagram har en ljus bakgrund valde vi en ljus palett.

  Detta ändrar färgpaletten i ditt diagram. Mer koncentrerade områden visas i rött medan områden utan överlappande markeringar visas i grönt.

  Obs! Färgförklaringar är inte tillgängliga för densitetsmarkeringar.

 8. Använd intensitetsreglaget på menyn Färg för att öka eller minska klarheten för densitetsmarkeringarna. Om du till exempel ökar intensiteten (eller klarheten) sänks gränsen för punkter med max värme i data så att fler visas.

 9. Välj Storlek på kortet Markeringar för att justera storleken på densitetens kärna.

Mer information finns i Ändra typ av markering i vyn och Skapa värmekartor som visar trender eller densitet i Tableau.

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!