Skapa linser som fokuserar på Fråga data för specifika målgrupper

Viktiga ändringar på gång för Fråga data och Mätvärden

Tableau-funktionerna Fråga data och Mätvärden fasades ut från Tableau Cloud i februari 2024 och kommer inte att finnas i Tableau Server version 2024.2. Tack vare framsteg inom tekniken för naturligt språk kan vi utveckla ett förbättrat gränssnitt, där det är enklare att ställa frågor om data och hålla koll på förändringar. Mer information finns i blogginlägget How Tableau AI and Tableau Pulse are reimagining the data experience (på engelska).

De flesta behöver inte information från en hel datakälla utan vill snarare ha datavisualiseringar som är relevanta för deras arbetsuppgifter, som försäljning, marknadsföring eller support. För att optimera Fråga Data för olika målgrupper som dessa skapar Tableau-utvecklare separata Fråga Data-linser, som frågar efter en vald delmängd fält. För de valda fälten kan utvecklarna ange synonymer för fältnamn och fältvärden, vilka speglar termer som målgruppen använder i sitt vardagsspråk (till exempel ”SF” för ”San Francisco”). Linsutvecklarna kan sedan anpassa de rekommenderade visualiseringarna som visas nedanför rutan Fråga data, som ger användarna svar med ett enda klick.

Obs! Fråga datalinser kan endast skapas för datakällor som publiceras separat till en Tableau-webbplats. Objektiv kan inte skapas för datakällor inbäddade i arbetsböcker eller sådana med en virtuell anslutning.

Skapa eller konfigurera en linssida på din Tableau-webbplats

På din Tableau-webbplats har varje lins en separat sida där användare kan fråga efter Fråga Data och författare kan konfigurera linsfält, synonymer och föreslagna frågor.

En linssida på en Tableauwebbplats

 1. För att skapa en linssida på din Tableau-webbplats, gå till sidan Datakälla och välj Ny > Fråga datalinser.

  För att konfigurera en befintlig lins, gå till linssidan på din webbplats. (Från ett Fråga Data-objekt i en instrumentpanel kan du klicka på popup-menyn i det övre hörnet och välja Gå till linssidan.)

 2. Om du skapar en ny lins anger du ett namn, en beskrivning och en projektplats och klickar sedan på Publicera lins.
 3. Klicka på pennikonen högst upp i rutan Fält till vänster. Välj sedan relevanta fält för linsanvändare och klicka på Spara.

 4. Hovra över individuella tabeller eller fält på vänster sida och klicka på pennikonen:

  Gör sedan något av följande:

Ändra listan över rekommenderade visualiseringar

För att åtgärda vanliga frågor från linsanvändare kan du anpassa de rekommenderade visualiseringarna som visas under sökrutan.

Lägg till eller ersätt en rekommenderad visualisering

 1. Skriv in en sökning i textrutan och tryck på Enter eller Retur.
 2. När visualiseringen visas väljer du antingen Fäst vid rekommenderade visualiseringar eller Ersätt rekommendation från fästikonen i verktygsfältet.

 3. Om du vill ha en ny rekommendation anger du ett namn och väljer det avsnitt där du vill att den ska visas. För en ersättningsrekommendation väljer du den befintliga som du vill skriva över.

Redigera sektionsrubriker och rekommendationsnamn, eller ta bort rekommendationer

 • Om du vill redigera en sektionsrubrik klickar du på pennikonen till höger om rubriken.
 • För att ändra namnet på en rekommendation håller du muspekaren över den och klickar på pennikonen . Om du vill ta bort en rekommendation klickar du på krysset (X).

Lägg till en Fråga Data-lins till en instrumentpanel

På en instrumentpanel kan du lägga till ett Fråga Data-objekt som låter användare söka efter en publicerad datakälla via en lins på din Tableau-webbplats.

 1. När du redigerar en instrumentpanel i Tableau Cloud eller Tableau Server drar du Fråga Data-objektet till arbetsytan.

  Obs! I Tableau Desktop kan du också dra ett Fråga Data-objekt till arbetsytan för placeringsändamål. För att välja en lins måste du emellertid publicera till Tableau Cloud eller Tableau Server och redigera objektet där.

 2. Välj en publicerad datakälla som tidigare anslutits till din arbetsbok.
 3. Om du vill använda en befintlig lins markerar du den och klickar på Använd lins.

  Eller, för att skapa en ny lins, gör något av följande:

  • Om det inte finns några linser för datakällan klickar du på Gå till sidan Datakälla.
  • Om det redan finns linser klickar du på datakällans namn längst ned i dialogrutan.
 4. (Endast nya linser) Slutför stegen i Skapa eller konfigurera en linssida på din Tableau-webbplats.
 5. Under Verktygsfältalternativ för linsanvändare väljer du de knappar som ska vara tillgängliga för användarna.
 6. (Endast nya linser) När du har skapat linsen återgår du till objektet Objektiv i instrumentpanelen och klickar på Uppdatera. Välj sedan den nya linsen och klickar på Använd lins.

Applicera en annan lins på ett Fråga Data-instrumentpanelobjekt

 1. I popup-menyn längst upp i objektet väljer du Konfigurera.

 2. Gå till Lägg till en Fråga Data-lins till en instrumentpanel och upprepa steg 2 och framåt.

Ändra ett linsnamn, en beskrivning eller en projektplats

 1. Navigera till linssidan på Tableau Cloud eller Tableau Server.
 2. Till höger om linsnamnet längst upp på sidan klickar du på de tre punkterna (...) och väljer Redigera arbetsbok.
 3. Klicka på Redigera linsdetaljer.

Se hur människor använder Fråga Data med en lins

För datakällägare och linsförfattare tillhandahåller Fråga Data en instrumentpanel som visar de mest populära frågorna och fälten, antalet visualiseringsresultat som användarna klickat på och annan användbar information. Med hjälp av filter kan du begränsa data till vissa användare och tidsintervall. Denna statistik hjälper dig att ytterligare optimera en lins för att öka dina användares framgång.

Obs! Om du använder Tableau Server kan du komma åt dessa data i Tableau Server-lagringsplatsen för att skapa anpassade instrumentpaneler.

 1. Navigera till en linssida i Tableau Server eller Tableau Cloud.
 2. Till vänster om textrutan Fråga data klickar du på ikonen ”Fråga datatips”.

 3. Klicka på Användningsanalysi det nedre vänstra hörnet av dialogrutan Tips.

Låt användare e-posta frågor om en lins

Som linsägare kan du tillåta användare att e-posta dig med frågor om datastruktur, förväntade resultat med mera. Det här alternativet är aktiverat som standard, men du kan stänga av det med hjälp av stegen nedan.

 1. Navigera till en linssida i Tableau Server eller Tableau Cloud.
 2. Till vänster om textrutan Fråga data klickar du på det ”i” som visas ovan i Se hur människor använder Fråga Data med en lins.
 3. Längst ner i dialogrutan för tips klickar du på ögonikonen bredvid ”Kontakta linsutvecklaren” för att aktivera eller inaktivera feedback.

Behörigheter för publicering och visning av linser

För Fråga Data-objekt i instrumentpaneler bör ingen ändring av behörigheter krävas: Som standard kan befintliga arbetsboksförfattare skapa linser, och befintliga målgrupper i instrumentpanelen kan se dem. Men som referens följer här en detaljerad översikt över nödvändiga linsbehörigheter för både instrumentpaneler och direkt tillgång via sidan Datakälla.

För att skapa och publicera en lins behöver en användare följande:

 • Användarrollen Creator eller Explorer
 • Tillstånd för att skapa linser för datakällan (ärvt som standard från anslutningsbehörigheten)
 • Skrivbehörighet för det överordnade projekt till vilket linsen publiceras

För att komma åt och interagera med en publicerad lins behöver en användare följande:

 • Rollen Viewer eller högre
 • Anslutningsbehörighet för datakällan
 • Visa behörighet för linsen

Obs! Som standard återspeglar linsbehörigheter som Visa ett projekts behörigheter för arbetsböcker. Om Tableau-administratörer vill ändra standardlinsbehörigheter kan de göra det antingen individuellt för respektive projekt eller i bulk med hjälp av behörighets-API:et.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!