Lägga till synonymer för Fråga data

Viktiga ändringar på gång för Fråga data och Mätvärden

Tableau-funktionerna Fråga data och Mätvärden fasades ut från Tableau Cloud i februari 2024 och kommer inte att finnas i Tableau Server version 2024.2. Tack vare framsteg inom tekniken för naturligt språk kan vi utveckla ett förbättrat gränssnitt, där det är enklare att ställa frågor om data och hålla koll på förändringar. Mer information finns i blogginlägget How Tableau AI and Tableau Pulse are reimagining the data experience (på engelska).

Eftersom andra kan använda annan terminologi än den som används i din datakälla har ägare av datakällor och Tableau-administratörer möjlighet att lägga till synonymer för specifika namn och värden för datafält. De synonymer du anger är tillgängliga i hela organisationen, så att dataanalysen går snabbare och smidigare för alla.

Obs! Du kan inte använda synonymer som motsvarar analytiska standardtermer som ”by” eller ”max”. Du kan inte heller skapa synonymer för dessa särskilda datatyper: uppsättningar, klasser, kluster, hierarkier, kombinerade fält, tabellberäkningar eller latitud och longitud.

Lägga till fält- och värdesynonymer för en specifik datakälla eller lins

 1. Gå till fliken Fråga data för en datakälla eller enskild lins.
 2. Hovra över ett fält i datakällan till vänster och klicka på ikonen Redigera fältinformation (pennan).

 3. Ange synonymer för fältnamnet genom att använda textrutan Synonymer.
 4. Ange synonymer för fältvärden genom att klicka på pilen i det nedre vänstra hörnet.

  Därefter använder du sökrutan för att hitta specifika värden och anger synonymer för dem till höger.

  Tips: Hjälp Fråga data tolka användarnas frågor bättre genom att göra synonymerna för fältvärden unika och korta.

Lägga till synonymer för flera datakällor

När ett fält eller värde har en liknande användning i hela din organisation kan du använda dataroller för att tillämpa samma synonymer över flera datakällor. Dataroller är till exempel ett bra val om alla bolag använder samma namn på avdelningar eller om produktserierna har enhetliga uppsättningar med delprodukter.

Du kan spara mycket tid om du använder dataroller för synonymer, eftersom du kan hantera dem centralt i Tableau Cloud eller Tableau Server. I Fråga data kan du publicera nya dataroller och använda befintliga som skapats i Fråga data eller Tableau Prep(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Publicera synonymer till en ny dataroll

 1. Följ stegen för att lägga till fält- och värdesynonymer för en specifik datakälla.
 2. Från menyn Dataroll väljer du Publicera dataroll.
 3. Ange ett namn för rollen och klicka på Publicera.

Använda synonymer från en befintlig dataroll

Obs! När du tillämpar befintliga dataroller kan du endast välja roller du har åtkomstbehörighet till.

 1. Gå till fliken Fråga data för en datakälla eller enskild lins.
 2. Hovra över ett datafält till vänster och klicka på ikonen Redigera fältinformation (pennan).

 3. Från menyn Dataroll väljer du Tillämpa dataroll.
 4. Ange sökord för att förfina listan med roller. Välj därefter en roll från listan och klicka på Använd.

  Synonymer från rollen visas gråmarkerade men du kan redigera dem på den centrala sidan för datarollen.

  Gråmarkerade synonymer måste redigeras på datarollsidan. I det här exemplet kommer ”Area” från en dataroll medan ”Lodrät” är specifik för den aktuella datakällan.

Ändra eller ta bort en tillämpad dataroll

Obs! Du kan inte ändra inbyggda dataroller för geografiska fält som land, län, landskap eller ort.

 1. Gå till fliken Fråga data för en datakälla eller enskild lins.
 2. Hovra över ett fält i datakällan till vänster och klicka på ikonen Redigera fältinformation .
 3. Klicka på namnet på den roll som är tillämpad för tillfället och välj antingen Tillämpa en annan dataroll eller Ta bort dataroll.

Redigera fältnamns- eller värdesynonymer för en dataroll

 1. Gå till fliken Fråga data för en datakälla eller enskild lins.
 2. Hovra över ett fält i datakällan till vänster och klicka på ikonen Redigera fältinformation .
 3. Klicka på namnet på den roll som är tillämpad för tillfället och välj Visa dataroll.
 4. På den centrala sidan för datarollen gör du följande:
  • Redigera synonymer för fältnamnet genom att klicka på avsnittet Synonymer högst upp. Därefter lägger du till eller tar bort synonymer i textrutan och klickar på Spara.

  • Redigera synonymer för fältvärden genom att klicka på pennikonen bredvid Värden.

   Därefter redigerar du värden i kolumnen Synonymer och klickar på Spara. För fält med långa listor med värden kan du använda sökrutan till höger för att förfina resultaten.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!