Skapa en dataaktualitetspolicy för frågecacher och vyacceleration

Förstå dataaktualitet för frågecacher

Du har skapat din arbetsbok och teamet älskar den. Men ibland behöver de klicka på Uppdatera-knappen för att de senaste data ska visas i visualiseringen. Du skapade arbetsboken med en liveanslutning så varför behöver data uppdateras? Svaret är prestanda.

För att förbättra prestanda cachelagrar Tableau resultatet för frågor som används för att hämta data, så att efterföljande besök kan återanvända och returnera dessa cachelagrade data snabbare. Du kan klicka på Uppdatera-knappen för att hämta uppdaterade data men det kan öka potentiella prestandakostnader.

För att balansera prestanda och ålder på data kan du skapa en dataaktualitetspolicy för din arbetsbok. När du skapar en dataaktualitetspolicy uppdateras dina data vid den tidpunkt du anger. Tableau kommer inte att visualisera cachelagrade data som inte uppfyller den datauppdateringspolicy du angett.

Förstå dataaktualitet för vyacceleration

Med funktionen Vyacceleration förhandsberäknar Tableau valda arbetsböcker för att generera vyer, vilket ger betydligt snabbare inläsningstider. Ett schema för förhandsberäkning skapas baserat på den policy för dataaktualitet eller det extraktschema som angetts för de valda arbetsböckerna för att tillhandahålla data som är både högpresterande och aktuella.

För att minimera resursanvändningen kan du köra högst 12 förhandsberäkningsjobb per dag. Om policyn för dataaktualitet till exempel är inställd på mindre än två timmar kan du dra fördel av förbättringarna för vyacceleration vid de första 12 uppdateringarna under en dag.

Väl vad som är bäst för din arbetsbok

En del personer kanske inte vill ha cachelagring för att se till att de alltid har de senaste data, medan andra personer kanske vill ha stora cacheminnen för att minska driftskostnader och förbättra arbetsboksprestanda. Det första steget i en dataaktualitetspolicy är att besluta vad som lämpar sig bäst för din verksamhet.

Tableau Cloud uppdaterar cachelagrade data var 12:e timme som standard och arbetsbokens ägare kan konfigurera dataaktualitetspolicyer på arbetsboksnivå.

I Tableau Server kan serveradministratörer ange en standardpolicy för cachelagring för alla platser på servern och arbetsboksägare kan ange dataaktualitetspolicyer på arbetsboksnivå.

Obs! Dataaktualitetspolicyer finns inte i Tableau Desktop eller för arbetsböcker som använder sig av extrakt och filbaserade datakällor.

Redigera en arbetsboks dataaktualitetspolicy

Om du vill redigera en arbetsboks dataaktualitetspolicy måste du vara arbetsbokens ägare och arbetsboken måste ha en liveanslutning till datakällan.

 1. Logga in på en plats i Tableau Cloud eller Tableau Server.
 2. Från sidan Hem eller Utforska går du till den arbetsbok du vill ange en policy för.
 3. Klicka på informationsikonen Ikon med ett i inuti en cirkel.
 4. Från dialogrutan Arbetsboksinformation klickar du på Redigera dataaktualitetspolicy.
 5. Välj något av följande alternativ:
  Platsens standard (12 timmar)
  Alltid live (Tableau får alltid de senaste data)
  Säkerställ att data är uppdaterade var
  Säkerställ att data är uppdaterad kl.
 6. Klicka på OK.

Animering som visar hur en dataaktualitetsspolicy redigeras

Platsens standard uppdaterar data var 12:e timme, vilket är ett utmärkt alternativ om målgruppen använder din instrumentpanel regelbundet men inte behöver data som är på minuten aktuella.

Alltid live ger dig hela tiden de mest uppdaterade data vilket kan öka inläsningstiden.

Säkerställ att data är uppdaterad var ... låter dig ange hur ofta data uppdateras i minuter, timmar, dagar eller veckor.

Säkerställ att data är uppdaterad kl.... låter dig schemalägga tid och dag för datauppdateringar. Om du har ett viktigt möte varje måndag, onsdag och fredag klockan 09.00 Pacific Time så kan du ange att dina datauppdateringar sker 08.45 varje måndag, onsdag och fredag så att du har de senaste data när ditt möte startar.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!