ส่วนที่ 5 - การกำหนดค่าระดับของเว็บ

ระดับของเว็บของสถาปัตยกรรมการอ้างอิงจะรวมอยู่ในส่วนประกอบต่อไปนี้

 • ตัวจัดสรรภาระงานแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับเว็บซึ่งยอมรับคำขอ HTTPS จากไคลเอ็นต์ Tableau และสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีแบบย้อนกลับ
 • พร็อกซีแบบย้อนกลับ 
  • เราขอแนะนำให้ปรับใช้เกตเวย์อิสระของ Tableau Server
  • เราขอแนะนำให้ใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีอย่างต่ำ 2 เครื่องเพื่อให้เกิดการทำซ้ำและจัดการกับภาระงานของไคลเอ็นต์
  • รับการเข้าชม HTTPS จากตัวจัดสรรภาระงาน
  • รองรับเซสชันความต่อเนื่องสำหรับโฮสต์ Tableau
  • กำหนดค่าพร็อกซีสำหรับการจัดสรรภาระงานแบบสลับกันทำงานไปยัง Tableau Server แต่ละรายการที่ใช้กระบวนการเกตเวย์
  • จัดการคำขอการตรวจสอบสิทธิ์จาก IdP ภายนอก
 • พร็อกซีแบบส่งต่อ: Tableau Server ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อการให้สิทธิ์อนุญาตและฟังก์ชันการจับคู่ คุณต้องกำหนดค่ารายการที่อนุญาตส่งต่อพร็อกซีให้กับ URL ของบริการ Tableau ดูหัวข้อการสื่อสารกับอินเทอร์เน็ต (Linux(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่))
 • การใช้งานบนเครือข่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไคลเอ็นต์อาจได้รับการเข้ารหัสผ่าน HTTPS:
  • ตัวจัดสรรภาระงานไคลเอ็นต์ถึงแอปพลิเคชัน
  • ตัวจัดสรรภาระงานแอปพลิเคชันเพื่อเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีย้อนกลับ
  • เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีถึง Tableau Server
  • ตัวจัดการการตรวจสอบสิทธิ์ที่เรียกใช้บนพร็อกซีย้อนกลับถึง IdP
  • Tableau Server ถึง IdP

เกตเวย์อิสระของ Tableau Server

Tableau Server เวอร์ชัน 2022.1 ได้เริ่มใช้เกตเวย์อิสระของ Tableau Server เกตเวย์อิสระคืออินสแตนซ์แบบสแตนด์อโลนของกระบวนการเกตเวย์ของ Tableau ที่ทำหน้าที่เป็นพร็อกซีแบบย้อนกลับแบบคำนึงถึง Tableau

เกตเวย์อิสระรองรับการจัดสรรภาระงานแบบวนรอบอย่างง่ายไปยัง Tableau Server ในแบ็กเอนด์ อย่างไรก็ตาม เกตเวย์อิสระไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวจัดสรรภาระงานของแอปพลิเคชันระดับองค์กร เราขอแนะนำให้เรียกใช้เกตเวย์อิสระที่อยู่เบื้องหลังตัวจัดสรรภาระงานของแอปพลิเคชันระดับองค์กร

เกตเวย์อิสระจำเป็นต้องมีใบอนุญาต Advanced Management

การตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

โครงสร้างอ้างอิงตามค่าเริ่มต้นเจาะจงกำหนดการติดตั้ง Tableau Server กับการตรวจสอบสิทธิ์ที่กำหนดค่า ในแบบจำลองนี้ ไคลเอ็นต์จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Tableau Server เพื่อ ตรวจสอบสิทธิ์ตามกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ในเครื่องของ Tableau Server แบบเนทีฟ เราไม่แนะนำให้ใช้วิธีการตรวจสอบสิทธิ์นี้ในโครงสร้างการอ้างอิงเพราะสถานการณ์ที่ไคลเอ็นต์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จะสื่อสารที่ระดับของแอปพลิเคชัน ซึ่งเสี่ยงต่อความปลอดภัย

เราขอให้แนะให้กำหนดค่าผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวภายนอกระดับองค์กรที่เชื่อมโยงกับโมดูล AuthN เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้าให้การใช้งานในเครือข่ายทั้งหมดแก่ระดับของแอปพลิเคชัน เมื่อกำหนดค่าด้วย IdP ภายนอกแล้ว ระบบจะไม่ใช้กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ในเครื่องของ Tableau Server แบบเนทีฟ Tableau Server จะให้สิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรในการปรับใช้หลังจากที่ IdP ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้แล้ว

การตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้าด้วยโมดูล AuthN

ในตัวอย่างที่ระบุในคู่มือนี้ เราจะกำหนดค่า SAML SSO แต่กระบวนการตรวจสอบล่วงหน้าจะสามารถกำหนดค่าผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวภายนอกส่วนส่วนใหญ่และโมดูล AuthN ได้

ในสถาปัตยกรรมอ้างอิง พร็อกซีย้อนกลับจะได้รับการกำหนดค่าเพื่อสร้างเซสชันการตรวจสอบสิทธิ์ไคลเอ็นต์โดยใช้ IdP ก่อนที่จะให้พร็อกซีกับคำขอเหล่านี้เพื่อเข้าถึง Tableau Server เราเรียกกระบวนการนี้ว่าขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้า พร็อกซีย้อนกลับจะเปลี่ยนทิศทางเฉพาะเซสชันของไคลเอ็นต์ที่ตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเข้าถึง Tableau Server แล้วเท่านั้น จากนั้น Tableau Server จะสร้างเซสชัน ยืนยันการตรวจสอบสิทธิ์ของเซสชันกับ IdP แล้วจึงส่งคืนคำขอไคเอ็นต์

แผนภาพต่อไปนี้จะแสดงรายละเอียดทีละขั้นตอนสำหรับกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้าและกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยโมดูล AuthN ที่กำหนดค่าแล้ว พร็อกซีย้อนกลับอาจเป็นโซลูชันของบุคคลที่สามทั่วไปหรือเกตเวย์อิสระของ Tableau Server

ขั้นตอนที่แสดงในแผนภาพข้างบน ขั้นที่ 1: ไคลเอ็นต์ Tableau ส่งคำขอทรัพยากรบน Tableau Server ขั้นที่ 2: พร็อกซีย้อนกลับสร้างคำขอการตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้การเปลี่ยนทิศ URL ไปที่ผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว ขั้นที่ 3: ผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวจะส่งแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบให้กับผู้ใช้ ขั้นที่ 4: ผู้ใช้จะได้รับข้อความแจ้งและป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ ขั้นที่ 5: ผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวจะตรวจสอบข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ผู้ใช้ส่ง ขั้นที่ 6: ผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวจะตอบกลับไคลเอ็นต์ด้วยการยืนยัน SAML ที่จะโพสต์ไปที่ผู้ให้บริการพร็อกซีย้อนกลับ ขั้นที่ 7: ผู้ให้บริการบนพร็อกซีจะตรวจสอบการยืนยันนั้น สร้างเซสชัน แล้วจึงเปลี่ยนทิศไปยังผู้ให้บริการบน Tableau Server ขั้นที่ 8: ผู้ให้บริการบน Tableau Server จะสร้างคำขอการตรวจสอบสิทธิ์ถึงผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว ขั้นที่ 9: ผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวจะตรวจสอบเซสชันปัจจุบัน ขั้นที่ 10: ผู้ให้บริการบน Tableau Server จะตรวจสอบและสร้างเซสชันของตนเอง แล้วส่งการตอบกลับถึงผู้ใช้ ขั้นตอนที่ 11: ผู้ใช้จะเชื่อมต่อกับ Tableau Server เพื่อให้สิทธิ์ทรัพยากรที่กำหนด

ภาพรวมการกำหนดค่า

ส่วนนี้จะเป็นภาพรวมของกระบวนการเพื่อกำหนดค่าระดับของเว็บ ตรวจสอบการเชื่อมต่อหลังแต่ละขั้นตอน

 1. กำหนดค่าพร็อกซีย้อนกลับสองรายการเพื่อให้การเข้าถึง HTTP ไปที่ Tableau Server
 2. กำหนดค่าตรรกะการจัดสรรภาระงานกับเซสชันต่อเนื่องบนเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีเพื่อเชื่อมต่ออินสแตนซ์ Tableau Server แต่ละรายการที่ใช้กระบวนการของเกตเวย์
 3. กำหนดค่าการจัดสรรภาระงานแอปพลิเคชันกับเซสชันต่อเนื่องที่เกตเวย์อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งต่อคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีย้อนกลับ
 4. กำหนดค่าการตรวจสอบสิทธิ์กับ IdP ภายนอก คุณสามารถกำหนดค่า SSO หรือ SAML ได้โดยการติดตั้งตัวจัดการการตรวจสอบสิทธิ์บนเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีย้อนกลับ โมดูล AuthN จะจัดการแฮนด์เชคการตรวจสอบสิทธิ์ระหว่าง IdP ภายนอกและการปรับใช้ Tableau ของคุณ Tableau จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ IdP และตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ด้วย IdP เช่นกัน
 5. หากต้องการตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Tableau Desktop ในการปรับใช้นี้ ไคลเอ็นต์ของคุณจะต้องใช้ Tableau Desktop 2021.2.1 หรือใหม่กว่า

ตัวอย่างการกำหนดค่าระดับของเว็บด้วยเกตเวย์อิสระของ Tableau Server

ส่วนที่เหลือของหัวข้อนี้จะแสดงขั้นตอนระดับผู้ใช้ที่อธิบายวิธีการใช้ระดับของเว็บในตัวอย่างสถาปัตยกรรมอ้างอิง AWS ด้วยเกตเวย์อิสระของ Tableau Server สำหรับตัวอย่างการกำหนดค่าโดยใช้ Apache เป็นพร็อกซีย้อนกลับโปรดดู ภาคผนวก - ระดับเว็บที่มีการใช้งานตัวอย่าง Apache

ตัวอย่างการกำหนดค่าประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้

 • ตัวจัดสรรภาระงานแอปพลิเคชัน AWS
 • เกตเวย์อิสระของ Tableau Server
 • โมดูลการตรวจสอบสิทธิ์ Mellon
 • IdP ของ Okta
 • การตรวจสอบสิทธิ์ SAML

หมายเหตุ: ตัวอย่างการกำหนดค่าระดับของเว็บที่แสดงในส่วนนี้รวมกระบวนการโดยละเอียดสำหรับการปรับใช้ซอฟต์แวร์และบริการของบุคคลที่สาม เราได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะตรวจสอบและบันทึกกระบวนการเพื่อเปิดใช้งานสถานการณ์ระดับของเว็บ อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอาจเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์อาจแตกต่างไปจากสถาปัตยกรรมอ้างอิงที่อธิบายไว้ที่นี่ โปรดดูรายละเอียดและการสนับสนุนการกำหนดค่าที่เชื่อถือได้ในเอกสารประกอบของบุคคลที่สาม

ตัวอย่าง Linux ทั่วทั้งส่วนนี้แสดงคำสั่งสำหรับการกระจายที่คล้ายกับ RHEL โดยระบบได้พัฒนาคำสั่งตรงนี้โดยเฉพาะด้วยการกระจาย Amazon Linux 2 หากเรียกใช้การกระจาย Ubuntu ให้แก้ไขคำสั่งให้สอดคล้องกัน

การปรับใช้ระดับของเว็บในตัวอย่างนี้ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบและกำหนดค่าแบบทีละขั้น การกำหนดค่าระดับของเว็บที่สำคัญประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ในการเปิดใช้งาน HTTP ระหว่าง Tableau และอินเทอร์เน็ต ระบบจะเรียกใช้และกำหนดค่าเกตเวย์อิสระให้กับพร็อกซีย้อนกลับ/การจัดสรรภาระงานเบื้องหลังตัวจัดการภาระงานแอปพลิเคชัน AWS:

 1. เตรียมสภาพแวดล้อม
 2. ติดตั้งเกตเวย์อิสระ
 3. กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เกตเวย์อิสระ
 4. กำหนดค่าตัวจัดสรรภาระงานแอปพลิเคชัน AWS

หลังจากที่ตั้งค่าระดับของเว็บและตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ Tableau ให้กำหนดค่าการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยผู้ให้บริการภายนอก

เตรียมสภาพแวดล้อม

ดำเนินงานต่อไปนี้ให้เสร็จก่อนที่คุณจะปรับใช้เกตเวย์อิสระ

 1. การเปลี่ยนแปลงกลุ่มการรักษาความปลอดภัย AWS กำหนดค่ากลุ่มการรักษาความปลอดภัยอิสระเพื่ออนุญาตให้การใช้งานเครือข่ายการดูแลความเรียบร้อยของเกตเวย์อิสระขาเข้า (TCP 21319) จากกลุ่มการรักษาความปลอดภัยส่วนตัว

 2. ติดตั้งเวอร์ชัน 22.1.1 (หรือใหม่กว่า) บนโหนดทั้งสี่ตัวของคลัสเตอร์ Tableau Server ตามที่ระบุใน ตอนที่ 4: ติดตั้งและกำหนดค่า Tableau Server

 3. กำหนดค่าอินสแตนซ์ EC2 ของพร็อกซีทั้งสองตัวในกลุ่มความปลอดภัยสาธารณะตามที่ระบุในกำหนดค่าคอมพิวเตอร์โฮสต์

ติดตั้งเกตเวย์อิสระ

เกตเวย์อิสระของ Tableau Server ต้องมีใบอนุญาต Advanced Management

การปรับใช้เกตเวย์อิสระของ Tableau Server ประกอบด้วยการติดตั้งและการเรียกใช้แพ็กเกจ .rpm แล้วจึงประบแต่งสถานะเบื้องต้น กระบวนการที่อยู่ในคู่มือนี้จะให้คำแนะนำที่กำหนดสำหรับการปรับใช้ในสถาปัตยกรรมอ้างอิง

หากการปรับใช้ของคุณแตกต่างจากสถาปัตยกรรมอ้างอิง โปรดดูเอกสารประกอบหลักของ Tableau Server การติดตั้ง Tableau Server กับเกตเวย์อิสระ (Linux(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่))

สำคัญ: การกำหนดค่าเกตเวย์อิสระเป็นกระบวนการที่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ การแก้ปัญหาการกำหนดค่าข้ามสองอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์เกตเวย์อิสระเป็นเรื่องที่ยากมาก ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงขอแนะนำให้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เกตเวย์อิสระครั้งละหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ เมื่อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์แรกและตรวจสอบการทำงานแล้ว จากนั้นคุณควรกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เกตเวย์อิสระที่สอง

แม้ว่าคุณจะกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เกตเวย์อิสระแต่ละเซิร์ฟเวอร์แยกกัน ให้ดำเนินกระบวนการติดตั้งนี้บนอินสแตนซ์ EC2 ทั้งคู่ที่คุณติดตั้งลงในกลุ่มความปลอดภัยสาธารณะ: 

 1. ดำเนินการอัปเดตเพื่อใช้การแก้ไขล่าสุดกับ Linux OS

  sudo yum update

 2. หากติดตั้ง Apache ไว้ ให้ลบออก:

   sudo yum remove httpd
 3. คัดลอกแพ็กเกจการติดตั้งเกตเวย์อิสระเวอร์ชัน 2022.1.1 (หรือใหม่กว่า) จาก หน้าดาวน์โหลด Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ไปที่คอมพิวเตอร์โฮสต์ที่จะเรียกใช้ Tableau Server

  ตัวอย่างเช่น ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการซึ่งคล้ายกับ RHEL ของ Linux ให้เรียกใช้

  wget https://downloads.tableau.com/esdalt/2022<version>/tableau-server-tsig-<version>.x86_64.rpm

 4. เรียกใช้โปรแกรมการติดตั้ง ตัวอย่างเช่น เรียกใช้สิ่งต่อไปนี้บนระบบปฏิบัติการที่คล้ายกับ RHEL ของ Linux

  sudo yum install <tableau-tsig-version>.x86_64.rpm

 5. เปลี่ยนไปที่ไดเรกทอรี/opt/tableau/tableau_tsig/packages/scripts.<version_code>/ แล้วเรียกใช้สคริปต์ initialize-tsig ที่อยู่ในนั้น นอกเหนือจากแฟล็ก --accepteula คุณต้องระบุช่วง IP ของเครือข่ายย่อยที่การปรับใช้ Tableau Server กำลังทำงาน ใช้ตัวเลือก -c เพื่อกำหนดช่วง IP ตัวอย่างด้านล่างจะแสดงคำสั่งที่กำหนดเครือข่ายย่อยของ AWS เป็นตัวอย่าง:

  sudo ./initialize-tsig --accepteula -c "ip 10.0.30.0/24 10.0.31.0/24"

 6. หลังจากที่ขั้นตอนการเริ่มต้นเสร็จสิ้นแล้ว ให้เปิดไฟล์ tsighk-auth.conf แล้วคัดลอกข้อมูลลับการตรวจสอบสิทธิ์ในไฟล์ คุณจะต้องส่งโค้ดนี้ให้กับอินสแตนซ์ของเกตเวย์อิสระแต่ละรายการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดค่า Tableau Server เบื้องหลัง:

  sudo less /var/opt/tableau/tableau_tsig/config/tsighk-auth.conf

 7. หลังจากที่คุณดำเนินการตามขั้นตอนก่อนหน้ากับทั้งสองอินสแตนซ์ของเกตเวย์อิสระแล้ว ให้เตรียมไฟล์การกำหนดค่า tsig.json ไฟล์การกำหนดค่าจะประกอบด้วยอาร์เรย์ "independentGateways" อาร์เรย์จะมีออบเจ็กต์การกำหนดค่าที่แต่ละออบเจ็กต์จะกำหนดรายละเอียดการเชื่อมต่อสำหรับอินสแตนซ์เกตเวย์อิสระ

  คัดลอก JSON ต่อไปนี้แล้วปรับแต่งตามสภาพแวดล้อมการปรับใช้ของคุณ ตัวอย่างในที่นี้จะแสดงไฟล์ที่เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมอ้างอิง AWS

  ไฟล์ JSON ตัวอย่างด้านล่างนี้จะมีเฉพาะข้อมูลการเชื่อมต่อสำหรับเกตเวย์อิสระเดียวเท่านั้น ในขั้นตอนถัดๆ ไป คุณจะต้องเพิ่มข้อมูลการเชื่อมต่อสำหรับเซิร์ฟเวอร์เกตเวย์อิสระที่สอง

  บันทึกไฟล์เป็น tsig.json สำหรับกระบวนการที่ตามมา

  {
  "independentGateways": [
   {
   	"id": "ip-10-0-1-169.ec2.internal",
   	"host": "ip-10-0-1-169.ec2.internal",
   	"port": "21319",
   	"protocol" : "http",
   	"authsecret": "13660-27118-29070-25482-9518-22453"
   	}]
   }

  • "id" - ชื่อ DNS ส่วนตัวของอินสแตนซ์ AWS EC2 ที่เรียกใช้เกตเวย์อิสระ.
  • "host" - เหมือนกับ "id"
  • "port" - พอร์ตดูแลความเรียบร้อย ค่าเริ่มต้นคือ "21319"
  • "protocol" - โปรโตคอลสำหรับการใช้งานเครือข่ายของไคลเอ็นต์ ปล่อยเอาไว้เป็น http สำหรับการกำหนดค่าเบื้องต้น
  • "authsecret" - ข้อมูลลับที่คุณคัดลอกมาจากขั้นตอนก่อนหน้า

เกตเวย์อิสระ: การเชื่อมต่อโดยตรงเทียบกับการเชื่อมต่อแบบถ่ายทอด

ก่อนดำเนินการต่อ คุณต้องตัดสินใจเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะกำหนดค่าในการปรับใช้ของคุณ ได้แก่ การเชื่อมต่อโดยตรงหรือการเชื่อมต่อแบบถ่ายทอด เราจะอธิบายแต่ละตัวเลือกสั้นๆ พร้อมข้อมูลการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง

การเชื่อมต่อแบบถ่ายทอด: คุณสามารถกำหนดค่าเกตเวย์อิสระเพื่อถ่ายทอดการสื่อสารของไคลเอ็นต์ผ่านพอร์ตเดียวไปยังกระบวนการของเกตเวย์บน Tableau Server ได้ เราเรียกการสื่อสารนี้ว่าการเชื่อมต่อแบบถ่ายทอด:

 • กระบวนการถ่ายทอดส่งผลให้เกิดข้ามขั้นจากเกตเวย์อิสระไปที่กระบวนการเกตเวย์ในเบื้องหลังของ Tableau Server การข้ามขั้นนี้จะทำให้ประสิทธิภาพลดลงเมื่อเทียบกับการกำหนดค่าการเชื่อมต่อโดยตรง
 • TLS รองรับโหมดการถ่ายทอด การสื่อสารทั้งหมดในโหมดการถ่ายทอดจะจำกัดโปรโตคอลเดียว (HTTP หรือ HTTPS) ดังนั้นจึงสามารถเข้ารหัสและตรวจสอบสิทธิ์ด้วย TLS ได้

การเชื่อมต่อโดยตรง: เกตเวย์อิสระสามารถสื่อสารโดยตรงกับกระบวนการที่ทำงานในเบื้องหลังของ Tableau Server ผ่านหลายพอร์ต เราเรียกการสื่อสารนี้ว่าการเชื่อมต่อโดยตรง:

 • เพราะเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับเบื้องหลังของ Tableau Server ประสิทธิภาพของไคลเอ็นต์จึงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นมาก เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อแบบถ่ายทอด
 • ต้องเปิดพอร์ตจากเครือข่ายย่อยสาธารณะถึงส่วนตัวมากกว่า 16 พอร์ตเพื่อการสื่อสารระหว่างกระบวนการโดยตรงจากเกตเวย์อิสระไปยังคอมพิวเตอร์ที่มี Tableau Server
 • กระบวนการนี้ยังไม่รองรับ TLS จากเกตเวย์อิสระไปที่ Tableau Server

หากต้องการเรียกใช้ TLS ระหว่าง Tableau Server และเกตเวย์อิสระ คุณต้องกำหนดค่าด้วยการเชื่อมต่อแบบถ่ายทอด สถานการณ์ตัวอย่างใน EDG ได้รับการกำหนดค่าด้วยเชื่อมต่อแบบถ่ายทอด

 1. คัดลอก tsig.json ไปยังโหนด 1 ของการปรับใช้ Tableau Server

 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้บนโหนด 1 เพื่อเปิดใช้งานเกตเวย์อิสระ

  tsm stop
  tsm configuration set -k gateway.tsig.proxy_tls_optional -v none
  tsm pending-changes apply
  tsm topology external-services gateway enable -c tsig.json
  tsm start

เนื่องจากการเชื่อมต่อโดยตรงไม่รองรับ TLS เราจึงแนะนำให้กำหนดค่าการเชื่อมต่อโดยตรงเฉพาะในกรณีที่คุณสามารถรักษาความปลอดภัยการรับส่งข้อมูลเครือข่ายทั้งหมดได้ด้วยวิธีการอื่น หากต้องการเรียกใช้ TLS ระหว่าง Tableau Server และเกตเวย์อิสระ คุณต้องกำหนดค่าด้วยการเชื่อมต่อแบบถ่ายทอด สถานการณ์ตัวอย่างใน EDG ได้รับการกำหนดค่าด้วยเชื่อมต่อแบบถ่ายทอด

หากคุณกำลังการกำหนดค่าเกตเวย์อิสระเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงไปที่ Tableau Server คุณจะต้องเปิดใช้งานการกำหนดค่าเพื่อทริกเกอร์การสื่อสาร หลังจากที่ Tableau Server สื่อสารกับเกตเวย์อิสระแล้ว ระบบจะกำหนดเป้าหมายโปรโตคอลขึ้น จากนั้นคุณจะต้องได้รับ proxy_targets.csv จากคอมพิวเตอร์เกตเวย์อิสระและเปิดพอร์ตที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มการรักษาความปลอดภัยสาธารณะถึงส่วนตัวใน AWS

 1. คัดลอก tsig.json ไปยังโหนด 1 ของการปรับใช้ Tableau Server

 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้บนโหนด 1 เพื่อเปิดใช้งานเกตเวย์อิสระ

  tsm stop
  tsm topology external-services gateway enable -c tsig.json
  tsm start
 3. ในคอมพิวเตอร์เกตเวย์อิสระ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อดูพอร์ตที่คลัสเตอร์ของ Tableau Server กำลังใช้งาน:

  less /var/opt/tableau/tableau_tsig/config/httpd/proxy_targets.csv
 4. กำหนดค่ากลุ่มการรักษาความปลอดภัย AWS เพิ่มพอร์ต TCP ที่ระบุใน proxy_targets.csv เพื่ออนุญาตการสื่อสารจากกลุ่มการรักษาความปลอดภัยสาธารณะเป็นกลุ่มการรักษาความปลอดภัยส่วนตัว

  เราขอแนะนำให้ตั้งการกำหนดค่าพอร์ตขาเข้าให้เป็นอัตโนมัติ เนื่องจากพอร์ตอาจเปลี่ยนแปลงได้หากการปรับใช้ Tableau Server เปลี่ยนไป การเพิ่มโหนดหรือการกำหนดค่ากระบวนการอีกครั้งในการปรับใช้ Tableau Server จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงพอร์ตที่เกตเวย์อิสระกำหนดไว้

การตรวจสอบ: การกำหนดค่าโทโพโลยีฐาน

คุณควรเข้าถึงหน้าผู้ดูแลระบบ Tableau Server ได้โดยการเรียกดู http://<gateway-public-IP-address>

หากหน้าเข้าสู่ระบบ Tableau Server ไม่โหลดหรือหาก Tableau Server ไม่เริ่มทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านี้:

เครือข่าย: 

 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างการปรับใช้ Tableau และอินสแตนซ์เกตเวย์อิสระโดยเรียกใช้คำสั่ง wget ต่อไปนี้จากโหนด 1 ของ Tableau Server: wget http://<internal IP address of Independent Gateway>:21319 เช่น

   wget http://ip-10-0-1-38:21319

  หากการเชื่อมต่อถูกปฏิเสธหรือล้มเหลว ให้ตรวจสอบว่ากลุ่มความปลอดภัยสาธารณะมีการกำหนดค่าเพื่ออนุญาตให้ใช้งานเครือข่ายการดูแลความเรียบร้อยของเกตเวย์อิสระขาเข้า (TCP 21319) จากกลุ่มความปลอดภัยส่วนตัว

  หากกลุ่มความปลอดภัยได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าคุณระบุที่อยู่ IP หรือช่วง IP ที่ถูกต้องในระหว่างการเริ่มต้นเกตเวย์อิสระ คุณสามารถดูและเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่านี้ได้ในไฟล์ environment.bash ซึ่งอยู่ที่/etc/opt/tableau/tableau_tsig/environment.bash หากคุณเปลี่ยนแปลงไฟล์นี้ ให้เริ่มบริการ tsig-http ใหม่อีกครั้งตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

บนโฮสต์พร็อกซี 1:

 1. เขียนทับไฟล์ httpd.conf ด้วยไฟล์ stub ของเกตเวย์อิสระ:

  cp /var/opt/tableau/tableau_tsig/config/httpd.conf.stub /var/opt/tableau/tableau_tsig/config/httpd.conf
 2. รีสตาร์ท tsig-httpd เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาแรก:
  sudo su - tableau-tsig
  systemctl --user restart tsig-httpd
  exit

โหนด 1 ของ Tableau

 • ดับเบิลคลิกไฟล์ tsig.json หากคุณพบข้อผิดพลาด ให้แก้ไขแล้วเรียกใช้คำสั่ง tsm topology external-services gateway update -c tsig.json
 • หากเรียกใช้การเชื่อมต่อโดยตรง ให้ตรวจสอบพอร์ต TCP ที่ระบุใน proxy_targets.csv ว่ากำหนดค่าเป็นพอร์ตขาเข้าขาเข้าจากกลุ่มการรักษาความปลอดภัยสาธารณะถึงส่วนตัว

กำหนดค่าตัวจัดสรรภาระงานแอปพลิเคชัน AWS

กำหนดค่าตัวจัดสรรภาระงานในฐานะ HTTP Listener ขั้นตอนตรงนี้อธิบายวิธีเพิ่มตัวจัดสรรภาระงานใน AWS

ขั้นตอนที่ 1: สร้างกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือการกำหนดค่า AWS ที่กำหนดอินสแตนซ์ EC2 เพื่อเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีของคุณ สิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายสำหรับการเข้าชมจาก LBS

 1. Ec2>กลุ่มเป้าหมาย > สร้างกลุ่มเป้าหมาย

 2. ในหน้าสร้าง ให้ทำสิ่งต่อไปนี้

  • ป้อนชื่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น TG-internal-HTTP
  • ประเภทเป้าหมาย: อินสแตนซ์
  • โปรโตคอล: HTTP
  • พอร์ต: 80
  • VPC: เลือก VPC ของคุณ
  • ในส่วนการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน > การตั้งค่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานขั้นสูง > โค้ดความสำเร็จ ให้ผนวกรายการโค้ดเพื่ออ่าน เช่น 200,303
  • คลิกสร้าง
 3. เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่งสร้างขึ้น แล้วคลิกแท็บเป้าหมาย 

  • คลิกแก้ไข
  • เลือกอินสแตนซ์ EC2 (หรืออินสแตนซ์เดี่ยวหากคุณกำลังกำหนดค่าทีละรายการ) ที่กำลังเรียกใช้แอปพลิเคชันพร็อกซี จากนั้นคลิกเพิ่มในการลงทะเบียน
  • คลิกบันทึก

ขั้นตอนที่ 2: เรียกใช้ตัวช่วยตัวจัดสรรภาระงาน

 1. EC2> ตัวจัดสรรภาระงาน > สร้างตัวจัดสรรภาระงาน

 2. ในหน้า "เลือกประเภทตัวจัดสรรภาระงาน" ให้สร้าง Application Load Balancer

หมายเหตุ: UI ที่แสดงเพื่อกำหนดค่าตัวจัดสรรภาระงานไม่สอดคล้องกันในศูนย์ข้อมูล AWS ขั้นตอนด้านล่าง "การกำหนดค่าตัวช่วย" จะจับคู่กับตัวช่วยการกำหนดค่า AWS ที่เริ่มต้นด้วยขั้นตอนที่ 1 กำหนดค่าตัวจัดสรรภาระงาน 

หากศูนย์ข้อมูลของคุณแสดงการกำหนดค่าทั้งหมดในหน้าเดียวที่มีปุ่มสร้างตัวจัดสรรภาระงานที่ด้านล่างของหน้า ให้ทำตามขั้นตอน "การกำหนดค่าหน้าเดียว" ด้านล่าง

 1. กำหนดค่าหน้าการจัดสรรภาระงาน

  • ระบุชื่อ
  • สคีมา: internet-facing (ค่าเริ่มต้น)
  • ประเภทที่อยู่ IP: ipv4 (ค่าเริ่มต้น)
  • Listener (Listener และการกำหนดเส้นทาง):
   1. ปล่อยให้ HTTP Listener เป็นค่าเริ่มต้น
   2. คลิกเพิ่ม Listenerและเพิ่มHTTPS:443
  • VPC: เลือก VPC ที่คุณได้ติดตั้งทุกอย่างไว้
  • โซนความพร้อมใช้งาน:
   • เลือก a และ b สำหรับภูมิภาคศูนย์ข้อมูลของคุณ
   • ในตัวเลือกแบบเลื่อนลงแต่ละรายการที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกซับเน็ตสาธารณะ (ที่เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีของคุณอยู่)
  • คลิก: กำหนดการตั้งค่าความปลอดภัย
 2. หน้ากำหนดการตั้งค่าความปลอดภัย

  • อัปโหลดใบรับรอง SSL สาธารณะของคุณ
  • คลิกถัดไป: กำหนดค่ากลุ่มความปลอดภัย
 3. หน้ากำหนดค่ากลุ่มความปลอดภัย

  • เลือกกลุ่มการรักษาความปลอดภัยแบบสาธารณะ หากเลือกกลุ่มการรักษาความปลอดภัยที่เป็นค่าเริ่มต้นไว้ ให้ล้างการเลือกดังกล่าว
  • คลิกถัดไป: กำหนดค่าการกำหนดเส้นทาง
 4. หน้ากำหนดค่าการกำหนดเส้นทาง

  • กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่
  • ชื่อ: เลือกกลุ่มเป้าหมายที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้
  • คลิกถัดไป: ลงทะเบียนเป้าหมาย
 5. หน้าลงทะเบียนเป้าหมาย

  • ควรแสดงอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีสองอินสแตนซ์ที่คุณกำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้
  • คลิกถัดไป: ตรวจสอบ
 6. หน้าตรวจสอบ

  คลิกสร้าง

การกำหนดค่าพื้นฐาน

 • ระบุชื่อ
 • สคีมา: internet-facing (ค่าเริ่มต้น)
 • ประเภทที่อยู่ IP: ipv4 (ค่าเริ่มต้น)

การแมปเครือข่าย

 • VPC: เลือก VPC ที่คุณได้ติดตั้งทุกอย่างไว้
 • การแมป:
  • เลือกโซนความพร้อมใช้งาน a และ b (หรือเทียบเท่า) สำหรับภูมิภาคศูนย์ข้อมูลของคุณ
  • ในตัวเลือกแบบเลื่อนลงแต่ละรายการที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกซับเน็ตสาธารณะ (ที่เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีของคุณอยู่)

กลุ่มความปลอดภัย

 • เลือกกลุ่มการรักษาความปลอดภัยแบบสาธารณะ หากเลือกกลุ่มการรักษาความปลอดภัยที่เป็นค่าเริ่มต้นไว้ ให้ล้างการเลือกดังกล่าว
 • Listener และการกำหนดเส้นทาง

  • ปล่อยให้ HTTP Listener เป็นค่าเริ่มต้น สำหรับ Default action (การดำเนินการที่เป็นค่าเริ่มต้น) ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายที่คุณเคยตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้
  • คลิกเพิ่ม Listener และเพิ่มHTTPS:443 สำหรับ Default action (การดำเนินการที่เป็นค่าเริ่มต้น) ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายที่คุณเคยตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้

  การตั้งค่า Listener ที่ปลอดภัย

  • อัปโหลดใบรับรอง SSL สาธารณะของคุณ

  คลิกสร้างตัวจัดสรรภาระงาน

  ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานความสามารถในการดึงดูด

  1. หลังจากสร้างตัวจัดสรรภาระงานแล้ว คุณต้องเปิดใช้งานความสามารถในการดึงดูดกับกลุ่มเป้าหมาย

   • เปิดหน้ากลุ่มเป้าหมาย AWS (EC2> การจัดสรรภาระงาน> กลุ่มเป้าหมาย) เลือกอินสแตนซ์กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่งตั้งค่า ในเมนูการดำเนินการ ให้เลือกแก้ไขแอตทริบิวต์
   • ในหน้าแก้ไขแอตทริบิวต์ ให้เลือกความสามารถในการดึงดูด ระบุระยะเวลา 1 day แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลง
  2. ในตัวจัดสรรภาระงาน ให้เปิดใช้ความสามารถในการดึงดูดบน HTTP Listener เลือกตัวจัดสรรภาระงานที่คุณเพิ่งกำหนดค่าไว้ แล้วคลิกแท็บ Listener

   • สำหรับ HTTP:80 ให้คลิกดู/แก้ไขกฎ ในหน้ากฎที่เป็นผลลัพธ์ ให้คลิกไอคอนแก้ไข (เคยอยู่ที่ด้านบนของหน้า แล้วกลับมาอยู่ข้างกฎอีกครั้ง) เพื่อแก้ไขกฎ ลบกฎ THEN ที่มีอยู่และแทนที่กฎดังกล่าวโดยการคลิกเพิ่มการดำเนินการ > ส่งต่อไปยัง... ในการกำหนดค่า THEN ให้เป็นผลลัพธ์ ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับที่คุณสร้างขึ้น เปิดใช้ความสามารถในการดึงดูดและกำหนดระยะเวลาเป็น 1 วันในส่วนความสามารถในการดึงดูดระดับกลุ่ม บันทึกการตั้งค่าแล้วคลิกอัปเดต

  ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าการหมดเวลาที่ไม่มีการใช้งานบนตัวกระจายโหลด

  ในตัวกระจายโหลด ให้อัปเดตการหมดเวลาที่ไม่มีการใช้งานเป็น 400 วินาที

  เลือกตัวจัดสรรภาระงานที่กำหนดค่าไว้สำหรับการปรับใช้ แล้วคลิกการดำเนินการ > แก้ไขแอตทริบิวต์ กำหนดการหมดเวลาที่ไม่มีการใช้งานเป็น 400 วินาที จากนั้นคลิกบันทึก

  ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบการเชื่อมต่อ LBS

  เปิดหน้าตัวจัดสรรภาระงาน AWS (EC2> ตัวจัดสรรภาระงาน) เลือกอินสแตนซ์ตัวจัดสรรภาระงานที่เพิ่งตั้งค่า

  ภายใต้คำอธิบาย ให้คัดลอกชื่อ DNS และวางลงในเบราว์เซอร์เพื่อเข้าถึงหน้าเข้าสู่ระบบ Tableau Server

  หากคุณพบกับข้อผิดพลาดรหัส 500 คุณอาจต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี

  อัปเดต DNS ด้วย URL สาธารณะของ Tableau

  ใช้ชื่อโซน DNS ของโดเมนจากคำอธิบายตัวจัดสรรภาระงาน AWS เพื่อสร้างค่า CNAME ใน DNS ระบบควรส่งการเข้าชมไปยัง URL (tableau.example.com) ไปที่ชื่อ DNS สาธารณะของ AWS

  ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

  หลังจากที่อัปเดต DNS เสร็จสิ้น คุณควรไปที่หน้าเข้าสู่ระบบ Tableau Server ได้โดยการป้อน URL สาธารณะ เช่น https://tableau.example.com

  ตัวอย่างการกำหนดค่าการตรวจสอบสิทธิ์: SAML ที่มี IdP ภายนอก

  ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าและกำหนดค่า SAML ด้วย IdP ของ Okta และโมดูลการตรวจสอบสิทธิ์ Mellon สำหรับการปรับใช้ Tableau ที่ทำงานในสถาปัตยกรรมอ้างอิง AWS

  ตัวอย่างนี้จะหยิบยกขึ้นมาจากส่วนก่อนหน้านี้ และจะสมมติว่าคุณกำลังกำหนดค่าเกตเวย์อิสระครั้งละหนึ่งเกตเวย์

  ตัวอย่างจะอธิบายวิธีการกำหนดค่า Tableau Server และเกตเวย์อิสระผ่าน HTTP Okta จะส่งคำขอไปยังตัวจัดสรรภาระงาน AWS ผ่าน HTTPS แต่การเข้าชมภายในทั้งหมดจะเคลื่อนผ่าน HTTP เมื่อคุณกำหนดค่าสำหรับสถานการณ์นี้ อย่าลืมคำนึงถึงโปรโตคอล HTTP กับ HTTPS เมื่อตั้งค่าสตริง URL

  ตัวอย่างนี้ใช้ Mellon เป็นโมดูลผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิล่วงหน้าบนเซิร์ฟเวอร์เกตเวย์อิสระ การกำหนดค่านี้จะช่วยให้มั่นใจว่ามีเพียงการเข้าชมที่ตรวจสอบสิทธิ์เท่านั้นที่เชื่อมต่อกับ Tableau Server ซึ่งยังทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการร่วมกับ IdP ของ Okta อีกด้วย ดังนั้น คุณต้องกำหนดค่าแอปพลิเคชัน IdP 2 แบบ ได้แก่ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ให้บริการของ Mellon และแอปพลิเคชันสำหรับผู้ให้บริการของ Tableau

  สร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ Tableau

  ข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อกำหนดค่า SAML คือการลืมสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบบน Tableau Server ก่อนเปิดใช้ SSO

  ขั้นตอนแรกคือการสร้างบัญชีบน Tableau Server โดยมีบทบาทผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ของ Okta ชื่อผู้ใช้ต้องอยู่ในรูปแบบที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง เช่น user@example.com คุณต้องตั้งรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้รายนี้ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านหลังจากกำหนดค่า SAML แล้ว

  กำหนดค่าแอปพลิเคชันตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้า Okta

  สถานการณ์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ต้องใช้แอปพลิเคชัน Okta สองแอปดังนี้:

  • แอปพลิเคชันตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้า Okta
  • แอปพลิเคชัน Okta Tableau Server

  แต่ละแอปพลิเคชันเหล่านี้เชื่อมโยงกับข้อมูลเมตาต่างๆ ซึ่งคุณจะต้องกำหนดค่าบนพร็อกซีแบบย้อนกลับและ Tableau Server ตามลำดับ

  ขั้นตอนนี้อธิบายวิธีสร้างและกำหนดค่าแอปพลิเคชันตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้า Okta ต่อมาในหัวข้อนี้ คุณจะสร้างแอปพลิเคชัน Okta Tableau Server สำหรับบัญชีทดสอบฟรีของ Okta ที่มีผู้ใช้จำกัด โปรดดูที่หน้าเว็บ Okta Developer(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  สร้างการผสานรวมแอป SAML สำหรับผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้า Mellon

  1. เปิดแดชบอร์ดดูแลระบบ Okta > แอปพลิเคชันสร้างการผสานรวมแอป

  2. บนหน้าสร้างการผสานรวมแอป ให้เลือก SAML 2.0 จากนั้นคลิกถัดไป

  3. บนแท็บการตั้งค่าทั่วไป ให้ป้อนชื่อแอป เช่น Tableau Pre-Auth จากนั้นคลิกถัดไป

  4. บนแท็บกำหนดค่า SAML ดังนี้:

   • URL การลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) องค์ประกอบสุดท้ายของเส้นทางใน URL การลงชื่อเพียงครั้งเดียวเรียกว่า MellonEndpointPath ในไฟล์การกำหนดค่า mellon.conf ที่ตามมาภายหลังในกระบวนการนี้ คุณสามารถระบุปลายทางที่คุณต้องการได้ ในตัวอย่างนี้ sso คือปลายทาง จำเป็นต้องมีองค์ประกอบสุดท้าย postResponse: https://tableau.example.com/sso/postResponse.
   • ล้างช่องทำเครื่องหมายดังนี้: ใช้สำหรับ URL ผู้รับและ URL ปลายทาง
   • URL ผู้รับ: เหมือนกับ URL SSO แต่มี HTTP ตัวอย่างเช่น http://tableau.example.com/sso/postResponse
   • URL ปลายทาง: เหมือนกับ URL SSO แต่มี HTTP ตัวอย่างเช่น http://tableau.example.com/sso/postResponse
   • URI กลุ่มเป้าหมาย (ID เอนทิตี SP) ตัวอย่างเช่น https://tableau.example.com
   • รูปแบบ ID ชื่อ: EmailAddress
   • ชื่อผู้ใช้แอปพลิเคชัน: Email
   • คำสั่งแอตทริบิวต์: ชื่อ = mail รูปแบบชื่อ = Unspecified ค่า = user.email

   คลิกถัดไป

  5. บนแท็บ ข้อเสนอแนะ ให้เลือกดังนี้:

   • ฉันเป็นลูกค้าของ Okta ที่เพิ่มแอปภายใน
   • นี่คือแอปภายในที่เราสร้างขึ้น
   • คลิกเสร็จสิ้น
  6. สร้างไฟล์ข้อมูลเมตา IdP การตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้าดังนี้:

   • ใน Okta: แอปพลิเคชัน > แอปพลิเคชัน > แอปพลิเคชันใหม่ของคุณ (เช่น Tableau Pre-Auth) > การลงชื่อเข้าใช้
   • ถัดจากใบรับรองการลงชื่อ SAML ให้คลิกดูคำแนะนำการตั้งค่า SAML
   • บนหน้าวิธีกำหนดค่า SAML 2.0 สำหรับแอปพลิเคชัน <pre-auth> ให้เลื่อนลงไปที่ส่วน ไม่บังคับ ระบุข้อมูลเมตา IDP ต่อไปนี้ให้กับผู้ให้บริการ SP ของคุณ
   • คัดลอกเนื้อหาของฟิลด์ XML และบันทึกลงในไฟล์ชื่อ pre-auth_idp_metadata.xml
  7. (ไม่บังคับ) กำหนดค่าการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัยดังนี้:

   • ใน Okta: แอปพลิเคชัน > แอปพลิเคชัน > แอปพลิเคชันใหม่ของคุณ (เช่น Tableau Pre-Auth) > การลงชื่อเข้าใช้
   • ภายใต้นโยบายการลงชื่อเข้าใช้ ให้คลิกเพิ่มกฎ
   • ในกฎการลงชื่อเข้าใช้แอป ให้ระบุชื่อและตัวเลือก MFA ต่างๆ หากต้องการทดสอบฟังก์ชันการทำงาน คุณสามารถกำหนดตัวเลือกทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนการดำเนินการ คุณต้องเลือกข้อความแจ้งสำหรับปัจจัย จากนั้นระบุความถี่ที่ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบ และคลิกบันทึก

  สร้างและกำหนดผู้ใช้ Okta

  1. ใน Okta สร้างผู้ใช้ด้วยชื่อผู้ใช้เดียวกับที่คุณสร้างใน Tableau (user@example.com): ไดเรกทอรี > บุคคล > เพิ่มบุคคล
  2. หลังจากที่สร้างผู้ใช้แล้ว ให้กำหนดแอป Okta ใหม่ให้กับบุคคลนั้นๆ ดังนี้: คลิกชื่อผู้ใช้ จากนั้นกำหนดแอปพลิเคชันในกำหนดแอปพลิเคชัน

  ติดตั้ง Mellon สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้า

  ตัวอย่างนี้จะใช้ mod_auth_mellon ซึ่งเป็นโมดูลโอเพนซอร์ซยอดนิยม แพ็กเกจการแจกจ่าย Linux บางส่วนเป็นเวอร์ชัน mod_auth_mellon ที่ล้าสมัยจากที่เก็บที่เก่ากว่า เวอร์ชันที่ล้าสมัยเหล่านั้นอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ไม่รู้จักหรือมีปัญหาการทำงาน หากคุณเลือกใช้ mod_auth_mellon โปรดตรวจดูว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชันปัจจุบัน

  mod_auth_mellon module คือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม เราได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะตรวจสอบและบันทึกกระบวนการเพื่อเปิดใช้งานสถานการณ์นี้ อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอาจเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์อาจแตกต่างไปจากสถาปัตยกรรมอ้างอิงที่อธิบายไว้ที่นี่ โปรดดูรายละเอียดและการสนับสนุนการกำหนดค่าที่เชื่อถือได้ในเอกสารประกอบของบุคคลที่สาม

  1. บนอินสแตนซ์ EC2 ที่กำลังทำงานซึ่งเรียกใช้เกตเวย์อิสระ ให้ติดตั้งโมดูลการตรวจสอบสิทธิ Mellon เวอร์ชันปัจจุบัน

  2. สร้างไดเรกทอรี /etc/mellon:

   sudo mkdir /etc/mellon

  กำหนดค่า Mellon เป็นโมดูลการตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้า

  เรียกใช้โกระบวนการนี้ในอินสแตนซ์แรกของเกตเวย์อิสระ

  คุณต้องมีสำเนาของไฟล์ pre-auth_idp_metadata.xml ที่สร้างไว้จากการกำหนดค่า Okta

  1. เปลี่ยนไดเรกทอรี

   cd /etc/mellon

  2. สร้างเมตาดาต้าของผู้ให้บริการ เรียกใช้สคริปต์ mellon_create_metadata.sh คุณต้องรวม ID เอนทิตีและ URL การส่งคืนสำหรับองค์กรของคุณในคำสั่ง

   URL การส่งคืนจะเรียกว่า URL สำหรับการลงชื่อเพียงครั้งเดียวใน Okta องค์ประกอบสุดท้ายของเส้นทางใน URL การส่งคืนจะเรียกว่า MellonEndpointPath ในไฟล์การกำหนดค่า mellon.conf ที่จะตามมาภายหลังในกระบวนการนี้ ในตัวอย่างนี้ เราระบุ sso เป็นเส้นทางปลายทาง

   ตัวอย่าง:

   sudo /usr/libexec/mod_auth_mellon/mellon_create_metadata.sh https://tableau.example.com "https://tableau.example.com/sso"

   สคริปต์ส่งคืนใบรับรอง คีย์ และไฟล์เมตาดาต้าของผู้ให้บริการ

  3. เปลี่ยนชื่อไฟล์ของผู้ให้บริการในไดเรกทอรี mellon เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น เราจะดูไฟล์เหล่านี้ตามชื่อต่อไปนี้ในเอกสารประกอบ

   sudo mv *.key mellon.key
   sudo mv *.cert mellon.cert
   sudo mv *.xml sp_metadata.xml

  4. คัดลอกไฟล์ pre-auth_idp_metadata.xml ไปยังไดเรกทอรีเดียวกัน

  5. เปลี่ยนเจ้าของและสิทธิ์บนไฟล์ทั้งหมดในไดเรกทอรี /etc/mellon ดังนี้

   sudo chown tableau-tsig mellon.key
   sudo chown tableau-tsig mellon.cert
   sudo chown tableau-tsig sp_metadata.xml
   sudo chown tableau-tsig pre-auth_idp_metadata.xml 
   sudo chmod +r * mellon.key
   sudo chmod +r * mellon.cert
   sudo chmod +r * sp_metadata.xml
   sudo chmod +r * pre-auth_idp_metadata.xml 

  6. สร้างไดเรกทอรี /etc/mellon/conf.d:

   sudo mkdir /etc/mellon/conf.d
  7. สร้างไฟล์ global.conf ในไดเรกทอรี /etc/mellon/conf.d

   คัดลอกเนื้อหาที่แสดงด้านล่าง แต่อัปเดต MellonCookieDomain ด้วยชื่อโดเมนรูทของคุณ ตัวอย่างเช่น หากชื่อโดเมนของ Tableau คือ tableau.example.com ให้ป้อน example.com เป็นโดเมนรูท

   <Location "/">
   AuthType Mellon
   MellonEnable auth
   Require valid-user
   MellonCookieDomain <root domain>
   MellonSPPrivateKeyFile /etc/mellon/mellon.key
   MellonSPCertFile /etc/mellon/mellon.cert
   MellonSPMetadataFile /etc/mellon/sp_metadata.xml
   MellonIdPMetadataFile /etc/mellon/pre-auth_idp_metadata.xml
   MellonEndpointPath /sso
   </Location>
   
   <Location "/tsighk">
   MellonEnable Off
   </Location>
  8. สร้างไฟล์ mellonmod.conf ในไดเรกทอรี /etc/mellon/conf.d

   ไฟล์นี้จะมีคำสั่งเดียวที่ระบุตำแหน่งของไฟล์ mod_auth_mellon.so ตำแหน่งในตัวอย่างนี้จะเป็นตำแหน่งตามค่าเริ่มต้นของไฟล์ ตรวจดูว่าไฟล์อยู่ในตำแหน่งนี้ หรือเปลี่ยนเส้นทางในคำสั่งนี้ให้ตรงกับตำแหน่งจริงของ mod_auth_mellon.so

   LoadModule auth_mellon_module /usr/lib64/httpd/modules/mod_auth_mellon.so

  สร้างแอปพลิเคชัน Tableau Server ใน Okta

  1. ในแดชบอร์ด Okta: แอปพลิเคชัน > แอปพลิเคชัน > ดูแคตตาล็อกแอป
  2. ในดูแคตตาล็อกการผสานรวมแอป ให้ค้นหา Tableau เลือกชิ้นส่วน Tableau Server แล้วคลิกเพิ่ม
  3. ในส่วนเพิ่ม Tableau Server > การตั้งค่าทั่วไป ให้ป้อนป้ายกำกับแล้วคลิกถัดไป
  4. ในตัวเลือกการลงชื่อ ให้เลือก SAML 2.0 แล้วเลื่อนลงไปที่การตั้งค่าการลงชื่อขั้นสูง ดังนี้
   • ID เอนทิตี SAML: ป้อน URL สาธารณะ เช่น https://tableau.example.com
   • รูปแบบชื่อผู้ใช้แอปพลิเคชัน: อีเมล
  5. คลิกลิงก์ข้อมูลเมตาของผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนเพื่อเปิดเบราว์เซอร์ คัดลอกลิงก์เบราว์เซอร์ คุณจะใช้ลิงก์นี้เมื่อกำหนดค่า Tableau ในขั้นตอนถัดไป
  6. คลิกเสร็จสิ้น
  7. มอบหมายแอป Okta ใหม่สำหรับ Tableau Server ให้กับผู้ใช้ (user@example.com): คลิกชื่อผู้ใช้จากนั้นมอบหมายแอปพลิเคชันในมอบหมายแอปพลิเคชัน

  กำหนดค่าโมดูลการตรวจสอบสิทธิ์บน Tableau Server

  เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้บนโหนด 1 ของ Tableau Server คำสั่งเหล่านี้ระบุตำแหน่งไฟล์สำหรับไฟล์การกำหนดค่า Mellon บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลของเกตเวย์อิสระ ตรวจสอบอีกครั้งว่าเส้นทางของไฟล์ที่ระบุในคำสั่งเหล่านี้ตรงกับเส้นทางและตำแหน่งไฟล์บนคอมพิวเตอร์เกตเวย์อิสระระยะไกล

  tsm configuration set -k gateway.tsig.authn_module_block -v "/etc/mellon/conf.d/mellonmod.conf" --force-keys
  tsm configuration set -k gateway.tsig.authn_global_block -v "/etc/mellon/conf.d/global.conf" --force-keys

  หากต้องการลดเวลาหยุดทำงาน อย่าทำการเปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณจะเปิดใช้งาน SAML ตามที่อธิบายในส่วนถัดไป

  เปิดใช้งาน SAML บน Tableau Server สำหรับ IdP

  เรียกใช้โพรซีเยอร์นี้บน Tableau Server โหนด 1

  1. ดาวน์โหลดข้อมูลเมตาของแอปพลิเคชัน Tableau Server จาก Okta ใช้ลิงก์ที่คุณบันทึกไว้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้:

   wget https://dev-66144217.okta.com/app/exk1egxgt1fhjkSeS5d7/sso/saml/metadata -O idp_metadata.xml

  2. คัดลอกใบรับรอง TLS และไฟล์สำคัญที่เกี่ยวข้องไปยัง Tableau Server ไฟล์สำคัญต้องเป็นคีย์ RSA หากต้องการหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองและข้อกำหนดของ IdP โปรดดู ข้อกำหนดของ SAML Requirement (Linux(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่))

   หากต้องการทำให้การปรับใช้และการจัดการใบรับรองง่ายขึ้น พร้อมทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัย เราขอแนะนำให้ใช้ใบรับรองที่สร้างโดยผู้ออกใบรับรอง (CA) บุคคลที่สามรายใหญ่ที่เชื่อถือได้ หรือคุณอาจสร้างใบรับรองที่ลงนามด้วยตนเองหรือใช้ใบรับรองจาก PKI สำหรับ TLS ก็ได้เช่นกัน

   หากไม่มีใบรับรอง TLS คุณสามารถสร้างใบรับรองที่ลงนามเองได้โดยใช้โพรซีเยอร์ที่ฝังไว้ด้านล่าง

   สร้างใบรับรองที่ลงนามเอง

   เรียกใช้โพรซีเยอร์นี้บน Tableau Server โหนด 1

   1. สร้างคีย์ผู้ออกใบรับรอง (CA) ระดับรูทที่ลงนาม

    openssl genrsa -out rootCAKey-saml.pem 2048

   2. สร้างใบรับรอง CA ระดับรูท

    openssl req -x509 -sha256 -new -nodes -key rootCAKey-saml.pem -days 3650 -out rootCACert-saml.pem

    ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนค่าสำหรับฟิลด์ใบรับรอง ตัวอย่าง:

    Country Name (2 letter code) [XX]:US
    State or Province Name (full name) []:Washington
    Locality Name (eg, city) [Default City]:Seattle
    Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:Tableau
    Organizational Unit Name (eg, section) []:Operations
    Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:tableau.example.com
    Email Address []:example@tableau.com
   3. สร้างใบรับรองและคีย์ที่เกี่ยวข้อง (server-saml.csr และ server-saml.key ในตัวอย่างด้านล่าง) ชื่อเรื่องของใบรับรองต้องตรงกับชื่อโฮสต์สาธารณะของโฮสต์ Tableau ระบบกำหนดชื่อเรื่องด้วยตัวเลือก -subj ที่มีรูปแบบ "/CN=<host-name>" เช่น

    openssl req -new -nodes -text -out server-saml.csr -keyout server-saml.key -subj "/CN=tableau.example.com"

   4. ลงนามใบรับรองใหม่ด้วยใบรับรอง CA ที่สร้างไว้ด้านบน คำสั่งต่อไปนี้ยังส่งออกใบรับรองในรูปแบบ crt อีกด้วย

    openssl x509 -req -in server-saml.csr -days 3650 -CA rootCACert-saml.pem -CAkey rootCAKey-saml.pem -CAcreateserial -out server-saml.crt

   5. แปลงไฟล์สำคัญเป็น RSA Tableau ต้องใช้ไฟล์สำคัญ RSA สำหรับ SAML หากต้องการแปลงคีย์ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

    openssl rsa -in server-saml.key -out server-saml-rsa.key

  3. กำหนดค่า SAML เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ โดยระบุ ID เอนทิตีและ URL การส่งคืน และเส้นทางไปยังไฟล์ข้อมูลเมตา ไฟล์ใบรับรอง และไฟล์สำคัญ:

   tsm authentication saml configure --idp-entity-id "https://tableau.example.com" --idp-return-url "https://tableau.example.com" --idp-metadata idp_metadata.xml --cert-file "server-saml.crt" --key-file "server-saml-rsa.key"

   tsm authentication saml enable

  4. หากองค์กรของคุณใช้ Tableau Desktop 2021.4 หรือใหม่กว่า คุณจะต้องเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีแบบย้อนกลับ

   เวอร์ชันของ Tableau Desktop 2021.2.1 - 2021.3 จะทำงานโดยไม่ต้องมีการเรียกใช้คำสั่งนี้ โดยที่โมดูลการตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้าของคุณ (เช่น Mellon) จะได้รับการกำหนดค่าให้อนุญาตการเก็บรักษาคุกกี้ของโดเมนระดับบนสุดเอาไว้

   tsm configuration set -k features.ExternalBrowserOAuth -v false

  5. ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า:

   tsm pending-changes apply

  การรีสตาร์ทบริการ tsig-httpd

  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปรับใช้ Tableau Server ให้กลับเข้าสู่ระบบไปที่คอมพิวเตอร์เกตเวย์อิสระของ Tableau Server และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเริ่มบริการ tsig-httpd ใหม่อีกครั้งบนทั้งสองเซิร์ฟเวอร์

  sudo su - tableau-tsig
  systemctl --user restart tsig-httpd
  exit

  ตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของ SAML

  หากต้องการตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของ SAML ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ให้เข้าสู่ระบบ Tableau Server ผ่าน URL สาธารณะ (เช่น https://tableau.example.com) ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ Tableau ที่สร้างไว้ตอนเริ่มต้นกระบวนการนี้

  หาก TSM ไม่เริ่มทำงาน ("ข้อผิดพลาดของเกตเวย์") หรือหากคุณได้รับข้อผิดพลาดของเบราว์เซอร์เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อ โปรดดูที่การแก้ปัญหาเกตเวย์อิสระของ Tableau Server

  กำหนดค่าโมดูลการตรวจสิบสิทธิบนอินสแตนซ์ที่สองของเกตเวย์อิสระ

  หลังจากที่กำหนดค่าอินสแตนซ์แรกของเกตเวย์อิสระเรียบร้อยแล้ว ให้ปรับใช้อินสแตนซ์ที่ 2 ตัวอย่างในที่นี้คือกระบวนการขั้นสุดท้ายของการติดตั้งกรณีใช้งาน AWS/Mellon/Okta ตามที่อธิบายในหัวข้อนี้ กระบวนการจะสมมติว่าคุณได้ติดตั้งเกตเวย์อิสระบนอินสแตนซ์ที่สองตามที่อธิบายในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้ว (ติดตั้งเกตเวย์อิสระ)

  กระบวนการสำหรับการปรับใช้เกตเวย์อิสระที่ 2 ต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. บนอินสแตนซ์ที่สองของเกตเวย์อิสระ: ติดตั้งโมดูลการตรวจสอบสิทธิของ Mellon

   อย่ากำหนดค่าโมดูลการตรวจสอบสิทธิของ Mellon ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้าในหัวข้อนี้ แต่ให้คุณต้องลอกแบบการกำหนดค่าตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อมาแทน

  2. บนอินสแตนซ์ (แรก) ที่กำหนดค่าของเกตเวย์อิสระ:

   ทำสำเนา tar ของการกำหนดค่า Mellon ที่มีอยู่ ข้อมูลสำรอง tar จะเก็บรักษาลำดับชั้นและสิทธิ์ของไดเรกทอรีทั้งหมด เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

   cd /etc
   sudo tar -cvf mellon.tar mellon

   คัดลอก mellon.tar ไปยังอินสแตนซ์ที่สองของเกตเวย์อิสระ

  3. บนอินสแตนซ์ที่สองของเกตเวย์อิสระ:

   แยกข้อมูล ("unzip") ไฟล์ tar ไปยังอินสแตนซ์ที่สองในไดเรกทอรี /etc เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

   cd /etc
   sudo tar -xvf mellon.tar

  4. บนโหนด 1 ของการปรับใช้ Tableau Server: อัปเดตไฟล์การเชื่อมต่อ (tsig.json) ด้วยข้อมูลการเชื่อมต่อจากเกตเวย์อิสระที่ 2 คุณจะต้องเรียกคีย์การตรวจสอบสิทธิ์ตามที่อธิบายในหัวข้อก่อนหน้า (ติดตั้งเกตเวย์อิสระ)

   ตัวอย่างไฟล์การเชื่อมต่อ (tsig.json) จะปรากฏที่นี่

   {
   "independentGateways": [
    {
     "id": "ip-10-0-1-169.ec2.internal",
     "host": "ip-10-0-1-169.ec2.internal",
     "port": "21319",
     "protocol" : "http",
     "authsecret": "13660-27118-29070-25482-9518-22453"
    },
    {
     "id": "ip-10-0-2-230.ec2.internal",
     "host": "ip-10-0-2-230.ec2.internal",
     "port": "21319",
     "protocol" : "http",
     "authsecret": "9055-27834-16487-27455-30409-7292"
    }]
    }
  5. บนโหนด 1 ของการปรับใช้ Tableau Server: เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่ออัปเดตการกำหนดค่า

   tsm stop
   tsm topology external-services gateway update -c tsig.json
   
   tsm start
  6. บนอินสแตนซ์ทั้ง 2 รายการของเกตเวย์อิสระ: เมื่อ Tableau Server เริ่มต้นทำงาน ให้รีสตาร์ทกระบวนการ tsig-httpd

   sudo su - tableau-tsig
   systemctl --user restart tsig-httpd
   exit
  7. ใน AWS EC2>กลุ่มเป้าหมาย: อัปเดตกลุ่มเป้าหมายเพื่อรวมอินสแตนซ์ EC2 ที่ใช้อินสแตนซ์ของเกตเวย์อิสระที่ 2

   เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่งสร้างขึ้น แล้วคลิกแท็บเป้าหมาย 

   • คลิกแก้ไข
   • เลือกอินสแตนซ์ EC2 ของคอมพิวเตอร์เกตเวย์อิสระที่ 2 แล้วคลิกเพิ่มไปยังลงทะเบียนแล้ว จากนั้นคลิกบันทึก
  ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ