รีเฟรชหรือปิดการใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ

เมื่อคุณซื้อการสมัครใช้งานใหม่ คุณต้องรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ หากคุณต้องการย้ายผลิตภัณฑ์ของ Tableau ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือต้องการลบผลิตภัณฑ์ออกจากคอมพิวเตอร์ คุณจำเป็นต้องปิดการใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ การจัดการใบอนุญาตตามการเข้าสู่ระบบ หรือบริการการให้สิทธิ์เพื่อเรียกใช้ (ATR) เพื่อจัดการใบอนุญาต Tableau Desktop คุณไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อรีเฟรชหรือปิดการใช้งาน Tableau หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการใบอนุญาตตามการเข้าสู่ระบบ โปรดดู license_lblm.htm(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ ATR โปรดดู กำหนดค่าการสนับสนุนเดสก์ท็อปเสมือน

รีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ (Tableau Desktop เท่านั้น)

หากคุณมีคีย์ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันเก่า เมื่อคุณซื้อการสมัครใหม่ คุณจะต้องรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ การรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์จะอัปเดตคีย์ผลิตภัณฑ์ด้วยวันที่ใหม่ และแสดงวันหมดอายุใหม่

หากคุณรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์การสมัครใช้งาน (ระยะเวลา) ก่อนจะถึงวันหมดอายุ คีย์ผลิตภัณฑ์จะไม่เปลี่ยน แต่วันหมดอายุจะเปลี่ยน คีย์ผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนเมื่อถึงวันหมดอายุหรือหลังจากหมดอายุไม่นาน หากคีย์ผลิตภัณฑ์การสมัครใช้งาน (ระยะเวลา) ไม่ได้รีเฟรชและหมดอายุ Tableau จะหยุดทำงานและคุณจำเป็นต้องเปิดการใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ใหม่ใน Tableau Customer Portal

ในทางกลับกัน หากคีย์ผลิตภัณฑ์เป็นแบบไม่จำกัดเวลา (แบบดั้งเดิม) และหมดเวลาการบำรุงรักษาแล้ว Tableau จะยังคงทำงานต่อไป แต่คุณจะไม่สามารถเข้าถึงการอัปเกรดได้จนกว่าจะต่ออายุการบำรุงรักษา หลังจากต่อสัญญาการบำรุงรักษา ให้รีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่ออัปเดตวันหมดอายุของการบำรุงรักษา คีย์ผลิตภัณฑ์จะไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ได้หาก Tableau Desktop ออฟไลน์ หากคุณกำลังเปิดใช้งาน Tableau Desktop ในโหมดออฟไลน์ คุณต้องรับและเปิดใช้งานคีย์ใหม่จากพอร์ทัลลูกค้า Tableau

หากต้องการรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ Tableau Desktop โดยใช้บรรทัดคำสั่ง ให้ใช้ตัวเลือก -refresh

หากคุณต้องการรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ Tableau Server โดยใช้สคริปต์อัตโนมัติ ให้ดูที่ ปรับงานการให้สิทธิ์อนุญาตให้เป็นแบบอัตโนมัติ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Server

Windows

เรียกใช้ tableau.exe ด้วยตัวเลือก -refresh และคีย์ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง:

start/wait "" "C:\Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin\tableau.exe" -refresh

Mac

เรียกใช้ตัวเลือก -refresh บนออบเจ็กต์ Tableau ในพาธ /Applications:

./Applications/Tableau.app/Contents/MacOS/Tableau -refresh

รีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์อัตโนมัติโดยใช้การให้สิทธิ์อนุญาตแบบไม่มีเวลาหยุดทำงาน

ตั้งแต่ Tableau เวอร์ชัน 2021.1 เป็นต้นไป ผู้ใช้ Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจไม่ต้องรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ใบอนุญาตแบบจำกัดเวลาจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ โดยเริ่มตั้งแต่ 14 วันก่อนที่การสมัครใช้งานจะหมดอายุหากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder คีย์ผลิตภัณฑ์ถาวรจะไม่ได้รีเฟรชอัตโนมัติและต้องรีเฟรชด้วยตนเองโดยใช้ตัวเลือกเมนูจัดการคีย์ผลิตภัณฑ์

Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder จะพยายามรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่โดยไม่รบกวนการทำงาน และจะแจ้งเตือนผู้ใช้ 14 วันก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุหากการรีเฟรชในเบื้องหลังไม่สำเร็จ Tableau จะพยายามรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์สามครั้ง (14 วัน, 2 วัน และ 1 วันก่อนใบอนุญาตหมดอายุ) เพื่อให้ข้อมูลส่วนขยายวันที่สิ้นสุดใบอนุญาตเป็นไปตามผลการต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณ คีย์ผลิตภัณฑ์จะไม่รีเฟรชจนกว่าผู้ใช้ Tableau Desktop จะเข้าสู่ระบบ Tableau Desktop ในระหว่างช่วงเวลาเหล่านั้น สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ Tableau Desktop ทุกวัน คุณต้องรีเฟรชคีย์ผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้รายนั้นโดยใช้ตัวเลือกเมนูจัดการคีย์ผลิตภัณฑ์

ปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากคุณต้องการปิดการใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ Tableau Server โดยใช้สคริปต์อัตโนมัติ ให้ดูที่ ปรับงานการให้สิทธิ์อนุญาตให้เป็นแบบอัตโนมัติ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Server

หากคุณต้องการย้าย Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือต้องการลบผลิตภัณฑ์ออกจากคอมพิวเตอร์ คุณควรปิดการใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์

หากต้องการเรียกใช้และปิดการใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ของ Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder โดยไม่ต้องลบออกจากคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ให้เริ่มต้น Tableau จากบรรทัดคำสั่งและใช้ตัวเลือก -return ตัวเลือกนี้จะใช้พารามิเตอร์หนึ่งรายการ ซึ่งก็คือคีย์ผลิตภัณฑ์

หากคุณกำลังใช้บริการการให้สิทธิ์เพื่อเรียกใช้ (ATR) เพื่อจัดการใบอนุญาต Tableau Desktop คุณไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อรีเฟรชหรือปิดการใช้งาน Tableau หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ ATR โปรดดู กำหนดค่าการสนับสนุนเดสก์ท็อปเสมือน

คุณยังสามารถปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ระหว่างถอนการติดตั้ง (Windows Desktop เท่านั้น) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ระหว่างถอนการติดตั้ง (Windows Desktop เท่านั้น)

Windows

เรียกใช้ tableau.exe ด้วยตัวเลือก -return และคีย์ผลิตภัณฑ์ ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

start/wait "" "C:\Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin\tableau.exe" -return <product_key>

หรือ

start/wait "" "C:\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder <version>\Tableau Prep Builder.exe" -return <product_key>

Mac

เรียกใช้ตัวเลือก -return บนออบเจ็กต์ Tableau ในพาธ /Applications:

./Applications/Tableau.app/Contents/MacOS/Tableau -return <product_key>

หรือ

"./Applications/Tableau Prep Builder <version>.app/Contents/MacOS/Tableau Prep Builder" -return <product_key>

ปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ระหว่างถอนการติดตั้ง (Windows Desktop เท่านั้น)

คุณสามารถปิดการใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ไม่จำกัดเวลา (หรือการสมัครใช้งานในเวอร์ชัน 2018.3 และใหม่กว่า) จากบรรทัดคำสั่งเมื่อถอนการติดตั้ง Tableau Desktop บน Windows โดยใช้ตัวเลือกตัวติดตั้ง RECLAIMLICENSE=1

ตัวอย่าง:

tableauDesktop-64bit-2021-4-4.exe /uninstall /quiet /norestart ACCEPTEULA=1 RECLAIMLICENSE=1

เมื่อคุณเรียกคืนใบอนุญาต จะส่งผลให้ Tableau Desktop ไม่มีใบอนุญาต เป็นการคืนการเปิดใช้งานกลับไปยังคีย์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้งานในอนาคต Tableau.exe จะเรียกใช้คำสั่ง -return เมื่อเริ่มถอนการติดตั้งเพื่อปิดการใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำกัดเวลาหรือมีระยะเวลา

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ