ปรับงานการให้สิทธิ์อนุญาตให้เป็นแบบอัตโนมัติ

ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งที่หลากหลายทำให้คุณสามารถดำเนินงานการให้สิทธิ์อนุญาตทั่วไปสำหรับ Tableau Server ได้โดยใช้สคริปต์อัตโนมัติ

หากคุณต้องการดำเนินงานการให้สิทธิ์อนุญาตสำหรับ Tableau Desktop โดยใช้สคริปต์อัตโนมัติ โปรดดูใช้งาน Tableau Desktop(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ที่คู่มือการใช้งานฉบับเดสก์ท็อป

ตัวเลือกเครื่องมือบรรทัดคำสั่งและการใช้สคริปต์อัตโนมัติที่ดีขึ้น

คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้ที่เรียกว่า tabinstallck.exe เพื่อเขียนสคริปต์การเริ่มทำงาน รีเฟรช และปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์ได้ tabinstallck.exe นั้นติดตั้งอยู่ในไดเรกทอรี Tableau Server \bin ที่โหนดเริ่มต้น ค่าเริ่มต้นคือ:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages\bin.<version_code>

คุณสามารถใช้คำสั่ง tsm licenses เพื่อดำเนินงานใบอนุญาตได้ เช่น การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ Tableau Server ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และการรับไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานออฟไลน์ได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องใช้งานและกำหนดค่า Tableau Server ไว้แล้ว คุณสามารถปรับงานการให้สิทธิ์อนุญาตเหล่านี้ให้เป็นแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Tableau Services Manager API นอกจากนั้น tabinstallck.exe ยังเป็นอีกวิธีในการเขียนสคริปต์ขั้นตอนการให้ใบอนุญาตสำหรับการติดตั้ง Tableau Server ใหม่ที่ยังไม่ได้กำหนดค่า

ในการใช้งาน tabinstallck.exe คุณจะต้องรันคำสั่งหรือสคริปต์ในฐานะผู้ดูแลบนโหนด Tableau Server หลัก

หมายเหตุ: tabinstallck.exe ไม่รองรับการเปิดใช้งานและปิดใช้งานแบบออฟไลน์ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดใช้งาน Tableau Server แบบออฟไลน์

การทำงานของคีย์ผลิตภัณฑ์กับเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีส่งต่อ

หากคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังเรียกใช้ Tableau Server ได้รับการกำหนดค่าให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านพร็อกซีส่งต่อ ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ การกำหนดค่าการดำเนินการคีย์ผลิตภัณฑ์ด้วยพร็อกซีส่งต่อ ก่อนที่จะพยายามเปิดใช้งาน รีเฟรช หรือปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์

เปิดใช้งาน

เปิดใช้งานใบอนุญาต Tableau Server โดยใช้ตัวเลือก -activate ดังนี้

start/wait tabinstallck.exe -activate <product_key>

รีเฟรช

รีเฟรชใบอนุญาต Tableau Server โดยใช้ตัวเลือก -refresh ดังนี้

start/wait tabinstallck.exe -refresh <product_key>

ปิดใช้งาน

ปิดใช้งานใบอนุญาต Tableau Server โดยใช้ตัวเลือก -return ดังนี้

start/wait tabinstallck.exe -return <product_key>

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของสคริปต์ที่ต้องเปิดใช้งาน Tableau Server อาจมีหน้าตาเช่นนี้

@echo off
start/wait tabinstallck.exe -activate <product_key>
if %errorlevel% EQU 0 (ECHO SUCCESS) ELSE (ECHO FAILED)

การจัดการกับข้อผิดพลาด

เมื่อคุณใช้งาน tabinstallck.exe ในการทำให้งานการให้สิทธิ์อนุญาต Tableau Server เป็นไปโดยอัตโนมัติ จะส่งคืนค่าข้อมูลสถานะเป็นโค้ดการออกจากแอปแพลิเคชันในสภาพแวดล้อมตัวแปร ERRORLEVEL หากการเปิดใช้งานสำเร็จ โค้ดการออกจากแอปพลิเคชัน จะเป็น 0 (ศูนย์) ตารางด้านล่างแสดงรายการโค้ดการออกจากกระบวนการเปิดใช้งานและความหมายของโค้ดเหล่านั้น คุณสามารถค้นหาข้อมูลข้อผิดพลาดในไฟล์ tabinstallck.log ได้ด้วย ไฟล์บันทึกนี้อยู่ใน Tableau Server \logs folder ตามค่าเริ่มต้น

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\

และโฟลเดอร์ ProgramData จะถูกซ่อนไว้ตามค่าเริ่มต้น

ตัวอย่างสคริปต์นี้แสดงวิธีการเปิดใช้งาน Tableau Server สำหรับ Windows และตรวจสอบข้อผิดพลาดเฉพาะ เช่น คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง (536871018) และปัญหาสิทธิ์การอนุ ญาตทั่วไป (536871012)

@echo off
start/wait tabinstallck.exe -activate  <product_key>
if %errorlevel% EQU 536871018 (ECHO TABLEAU_ERROR_LICENSING_INVALID_KEY)
if %errorlevel% EQU 536871012 (ECHO TABLEAU_ERROR_LICENCING_GENERAL)
if %errorlevel% EQU 0 (ECHO SUCCESS)
โค้ดการออกข้อความค่า
536871012TABLEAU_ERROR_LICENSING_GENERALเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักระหว่างการดำเนินการให้สิทธิ์อนุญาต
536871013TABLEAU_ERROR_LICENSING_INTERNALผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเริ่มทำงานได้เนื่องจากข้อผิดพลาดในการให้สิทธิ์อนุญาตภายใน
536871014TABLEAU_ERROR_LICENSING_SETUPผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเริ่มทำงานได้เนื่องจากข้อผิดพลาดในการให้สิทธิ์อนุญาตภายใน
536871015TABLEAU_ERROR_LICENSING_CONNECTเกิดข้อผิดพลาดขณะติดต่อเซิร์ฟเวอร์ใบอนุญาต Tableau
536871017TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_ASRเกิดข้อผิดพลาดขณะเปิดใช้งาน ASR
536871016TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_GENERALการเปิดใช้งานล้มเหลว โปรดลองอีกครั้ง
536871018TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_INVALID_KEYคีย์ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
536871019TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_OFFLINEไม่สามารถเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ได้
536871020TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_INVALID_MODELส่งคืนข้อผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์ใบอนุญาตแล้ว ตรวจสอบไฟล์บันทึก Tableau หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
536871021TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_MAX_REHOSTSปิดใช้งานใบอนุญาตไม่สำเร็จ เนื่องจากคุณปิดใช้งานใบอนุญาตนี้ถึงขีดจำกัดแล้ว
536871033TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_MAX_EXTRA_ACTIVATIONSการเปิดใช้งานใบอนุญาตไม่สำเร็จเนื่องจากคุณได้มีจำนวนการเปิดใช้งานสำหรับใบอนุญาตนี้ครบถึงขีดจำกัดแล้ว
536871022TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_GENERALเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักระหว่างการดำเนินการยกเลิกการให้สิทธิ์อนุญาต ตรวจสอบคีย์ผลิตภัณฑ์หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน
536871023TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_NONE_FOUNDไม่พบใบอนุญาต
536871024TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_EXPIREDพบเฉพาะคีย์ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ
536871025TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_EXPIRED_TRIALการทดลองใช้เวอร์ชันนี้ของคุณสิ้นสุดแล้ว
536871026TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_EXPIRED_SUBSCRIPTIONคีย์ผลิตภัณฑ์หมดอายุแล้ว
536871027TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_EXPIRED_MAINTENANCEการบำรุงรักษาหมดอายุแล้ว
536871028TABLEAU_ERROR_LICENSING_RESYNC_GENERALไม่สามารถซิงโครไนซ์คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณได้
536871029TABLEAU_ERROR_LICENSING_REGISTRATION_GENERALเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
536871030TABLEAU_ERROR_LICENSING_SERVICE_INSTALLเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักสาเหตุระหว่างการดำเนินการให้สิทธิ์อนุญาต
536871031TABLEAU_ERROR_LICENSING_SERVICE_UNINSTALLเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักสาเหตุระหว่างการดำเนินการให้สิทธิ์อนุญาต
536871032TABLEAU_ERROR_LICENSING_SERVICE_NOT_PRESENTบริการให้สิทธิ์อนุญาต FLEXNet ไม่มีอยู่ในระบบ
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ