Tableau-användningsfall och -datakällor

Det här innehållet är en del av Tableau Blueprint – ett ramverk med vilket ni kan zooma in och förbättra hur organisationen använder data för att få större genomslag. Sätt igång genom att göra vår utvärdering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

För att identifiera initiala användningsfall bör projektgruppen fylla i arbetsbladet Use Cases and Data Sources (Användningsfall och datakällor) som finns i Tableau Blueprint Planner (Tableau Blueprint-planeraren) efter att Tableaus data- och analysenkät har samlats in för varje avdelning/team. På så sätt kan de upptäcka och prioritera vilka datakällor som är mest betydelsefulla för affärsteamen som deltar. När du prioriterar vilka datakällor som ska publiceras och certifieras på Tableau Server eller Tableau Cloud, börja med låg komplexitet och stor påverkan för att visa snabba resultat. Publicera och certifiera datakällor, skapa arbetsböcker för att besvara affärsfrågor. I takt med att nya datakällor identifieras, kan de läggas till med tiden. Utöver de första användningsfallen ger detta en repeterbar process för att lägga till nya datakällor allteftersom driftsättningen fortgår.

Användningsfall

Om du övergår från en traditionell, toppstyrd BI-metod som styrs av IT eller om du föredrar en stegvis delegering av ansvar till kontrollerad självbetjäning, är det en fördel för IT eller ett centraliserat BI-team att bygga upp de initiala användningsfallen på alla avdelningar, inklusive certifierade datakällor och instrumentpaneler.

Med tiden, när analyskompetensen ökar och användarna uppmuntras att ställa och besvara sina egna frågor, kommer det tillgängliga betrodda innehållet att växa organiskt till ett bredare utbud av analytiskt innehåll för självbetjäning.

Från initiala användningsfall till självbetjäning

 

Lämpar sig för initiala användningsfall

Dessutom erbjuder Tableau färdiga mallar för instrumentpaneler för populära affärsprogram för att påskynda skapandet av innehåll. Innehållskonsumenter kan visa och interagera med de första användningsfallen medan de utvecklar sina analytiska färdigheter. Efter att de har genomgått en viss utbildning kan de första användningsfallen bli utgångspunkten för att bygga nytt innehåll. Nedan listas några vanliga första användningsfall per avdelning: 

 • IT – inventering av hård- och mjukvarutillgångar, samtalsvolymer/lösningstid för kundtjänst, resursallokering, efterlevnad av säkerhetskorrigeringar 
 • Ekonomi – budgetplanering och budgetutnyttjande, leverantörsreskontra, resekostnader 
 • Marknadsföring – kampanjengagemang, webbengagemang, leads 
 • Personalresurser – omsättningshastighet, personalstyrka, personalomsättning, personalnöjdhet 
 • Försäljning – uppföljning av försäljning/kvot, pipeline-täckning, genomsnittlig transaktionsstorlek, vinst/förlustprocent 
 • Anläggningar/verksamheter – fysiska platser, volym/arbetsbelastning i callcenter, volym/lösningstid för arbetsförfrågningar 

Se hur människor använder Tableau om du vill veta mer om bransch- och avdelningslösningar.

Med CRM Analytics finns mallar för analysappar tillgängliga för vissa användningsfall och branscher i avsikt att maximera tiden till värde. Dessa appar är omedelbart konfigurerbara och kan användas för att skapa datauppsättningar från din data och generera färdiga instrumentpanelmallar och förutsägelser.

 • CRM Analytics app för försäljningsanalys – Sales Analytics. Med Sales Analytics får du tillgång till kraften i Analytics i Sales Cloud på alla enheter som har stöd för Analytics. Med intuitiva visualiseringar baserade på din Salesforce-data kan du med Sales Analytics snabbt gå från insikt till handling och omvandla data till smartare försäljning.
 • CRM Analytics Services-appen – Service Analytics. Service Analytics-mallen hjälper dig att snabbt komma igång med Analytics och ger dig en tydlig väg genom din Service Cloud-data på vilken enhet som helst. Oavsett om du är servicechef eller agent får du allt du behöver på ett och samma ställe och kan få fram viktiga datainsikter som hjälper dig att utveckla verksamheten.
 • CRM Analytics for Financial Services. CRM Analytics for Financial Services ger finansiella rådgivare och personliga bankmän en omfattande kundinformationslösning baserad på CRM Analytics-plattformen. Den innehåller Einstein Discovery, som gör att du kan skapa automatiserade modeller för artificiell intelligens på alla datauppsättningar utan att skriva kod.
 • Revenue Operations Analytics. Använd mallen Revenue Operations Analytics för att hjälpa säljteamen att få insikter om prestanda och bygga starkare pipelines, förbättra prognosprecisionen och generera mer intäkter.
 • B2B Marketing Analytics-appen. B2B Marketing Analytics erbjuder avancerad analys för den datadrivna marknadsföraren och låter dig utforska både marknadsförings- och försäljningsdata på ett och samma ställe. Med kraftfulla instrumentpaneler som konsoliderar Pardot- och Sales Cloud-data kan du snabbt utforska data, förstå marknadsföringens inverkan på intäkterna och vidta omedelbara åtgärder för att förbättra marknadsföringsresultaten.
 • Mallen Analytics for Retail Banking. Analytics for Retail Banking är en del av en serie CRM Analytics-appar för kunder i Financial Services Cloud. Dess instrumentpaneler visualiserar alla mätvärden och Key Performance Indicators (KPI:er) som personliga bankmän behöver för att utveckla kundrelationer.
 • Mallen Consumer Banking Starter Analytics. Consumer Banking Starter Analytics är en del av en serie CRM Analytics-appar för kunder i Financial Services Cloud. Det ger dig ett snabbt sätt att skapa en analyslösning som personliga bankmän kan använda för att flytta kunderna uppåt i värdekedjan.

Fler mallar för Analytics-appar finns i Deploy CRM Analytics Prebuilt Apps (Driftsätta förbyggda CRM Analytics-appar).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!